Sokratisk aften: Hvem er Dasein? Om Heideggers "Væren og tid"

Foredragsholder: Ingvild Torsen, førsteamansuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Hvem er Dasein? Om Heideggers Væren og tid

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholder: Ingvild Torsen, førsteamansuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Dasein og væren

ABSTRACT: Heidegger påstår i Væren og tid at ”alle er de andre og ingen er seg selv”. Jeg vil forsøke ta dette utsagnet om hvem vi vanligvis er mest mulig bokstavelig og undersøke hvilket begrep om subjektivitet som følger. En konsekvens av dette er at førstepersons erfaring ikke er identisk med å være et selv, en annen er at selvbevissthet er noe vi kan oppnå og ikke en erfaring av noe vi alltid er.

Ingvild Torsen skal denne Sokratiske aftenen snakke om Dasein, et av Martin Heideggers mest sentrale begrep i hans berømmelige (og beryktede) verk Væren og Tid. Hvis du ønsker en innføring i Marin Heideggers innflytelsesrike filosofi, diskutere rundt grunnleggende problemer som subjekt, objekt og episteme samt høre på en glimrende forelesers uttalelser: Vel møtt! Kaffe og snacks blir også servert.
 

Publisert 20. sep. 2016 17:05 - Sist endret 13. feb. 2017 16:30