Sokratisk aften: The Ethics of Judicial Corporeal Punishment

Foredragsholder: Ole Martin Moen, postdoktor i filosofi ved IFIKK (CSMN), UiO

Tittel: The Ethics of Judicial Corporeal Punishment

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Ole Martin Moen, post doc ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN) skal holde forelsening under tittelen "The Ethics of Judicial Corporeal Punishment". Forelesningen foregår på engelsk.

Publisert 1. okt. 2015 12:35 - Sist endret 13. feb. 2017 16:30