Sokratisk aften: Panpsykisme

Foredragsholder: Hedda Hassel Mørch, doktor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Panpsykisme

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholder: Hedda Hassel Mørch, doktor i filosofi ved IFIKK, UiO

Tema: Panpsykisme

ABSTRACT: Har alle ting bevissthet? Et forsvar for panpsykisme.

Semesterets siste Sokratiske aften er ved Hedda Hassel Mørch, som skal snakke om panpsykisme. Panpsykisme har fått økt interesse fra det fagfilosofiske miljø de senere år, og det forskes nå mer på dette merkverdige synet innen bevissthetsfilosofien. Synet, som kan virke svært merkelig på mange, er blitt tatt seriøst av filosofigiganter som Spinoza, Leibniz og William James, og har kommet frem i lyset igjen etter at man fant ut at "the hard problem of consciousness" tilsynelatende fortsatt består som problem.

Publisert 20. sep. 2016 16:56 - Sist endret 27. sep. 2016 23:47