Sokratisk aften: Estetikk: Noen betraktninger om et forskningsfelt i forandring

Foredragsholder: Kristin Gjesdal, professor II i filosofi ved IFIKK, UiO og associate professor i filosofi ved Temple University

Tittel: Estetikk: Noen betraktninger om et forskningsfelt i forandring

NY DATO OG NYTT STED: Torsdag 17. november, i Aud. 103, GM.

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholder: Kristin Gjesdal, professor II i filosofi ved IFIKK, UiO og associate professor i filosofi ved Temple University

Tittel: Estetikk: Noen betraktninger om et forskningsfelt i forandring

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol.

Alle er velkommen -- vel møtt!

Publisert 20. sep. 2016 16:39 - Sist endret 13. feb. 2017 16:28