Sokratisk aften: Hvordan danse til musikken?: Om forholdet mellom musikk og bevegelse

Foredragsholder: Solveig Aasen, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Hvordan danse til musikken?: Om forholdet mellom musikk og bevegelse

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholder: Solveig Aasen, førsteamanuensis i filosofi ved IFIKK, UiO

Tittel: Hvordan danse til musikken?: Om forholdet mellom musikk og bevegelse

Abstract:

Det er velkjent at kroppslige bevegelser kan passe mer eller mindre godt til et gitt musikkstykke. Men det er vanskelig å identifisere hva det er ved henholdsvis bevegelsen og musikken som gjør at de passer sammen. Musikk høres, mens bevegelse sees eller føles. Musikk produseres ved at instrumenter spilles på, mens kroppslig bevegelse produseres ved at noen beveger seg. Hvordan kan to så ulike ting passe sammen? Krever ikke dette at de utfyller hverandre eller samstemmer i et eller annet henseende? Kanskje et svar blir mulig å finne hvis vi sammenlikner bevegelsene som gjøres til musikken med musikkens egen bevegelse idet den, for eksempel, beveger seg fra en tone til en annen. Eller er også denne typen bevegelse for ulik vår kroppslige bevegelse til at det kan forklares hvordan disse bevegelsene passer sammen?

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Publisert 8. apr. 2017 13:56 - Sist endret 15. okt. 2017 14:40