Sokratisk aften: Å se seg spørrende omkring. Introduksjon til en ny pedagogisk filosofi

Foredragsholder: Inga Bostad, professor i filosofi ved Institutt for pedagogikk (UiO) & tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter

Tittel: Å se seg spørrende omkring. Introduksjon til en ny pedagogisk filosofi

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholder: Foredragsholder: Inga Bostad, professor i filosofi ved Institutt for pedagogikk (UiO) & tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter

Tittel: Å se seg spørrende omkring. Introduksjon til en ny pedagogisk filosofi

Sammendrag:

I dette foredraget skal Bostad presentere noen grunnleggende pedagogisk-filosofiske spørsmål knyttet til sin nye bok der hun lanserer en "spørrende pedagogikk”.  Med ståsted i en søkende skeptisisme og i menneskerettighetenes filosofi, vil hun diskutere noen utvalgte filosofiske perspektiver knyttet til begrepene ansvar og frihet. Hva kan filosofien bidra med for å få en dypere forståelse av engasjement og undring - og hva kan en kritisk undersøkelse av begrepet om danning bidra med.

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Publisert 1. des. 2017 14:34 - Sist endret 4. apr. 2018 14:56