Sokratisk aften: Republikanismen - et alternativt syn på frihet

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK (UiO)

Tittel: Republikanismen - et alternativt syn på frihet

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Foredragsholder: Øyvind Rabbås, professor i filosofi ved IFIKK (UiO)

Tittel: Republikanismen - et alternativt syn på frihet

Abstract:

I de siste årtier har den såkalte republikanismen dukket opp som en alternativ posisjon i den politiske filosofien. Kjernen i denne posisjonen er et spesifikt begrep om politisk frihet som alternativ til det dominerende liberale begrep. Mange har også knyttet denne posisjonen til en lang tradisjon i europeisk politisk tenkning som går helt tilbake til antikken. Foredraget vil ta for seg republikanismen i både et historisk og et systematisk perspektiv.

Det blir servert kaffe og bakverk, og man må gjerne også nyte medbragt drikke, med eller uten alkohol. Alle er velkommen -- vel møtt!

Publisert 20. feb. 2018 17:15 - Sist endret 1. mars 2018 18:32