Sokratisk aften: Sokratisk kjærlighet og vennskap

Foredragsholder: Unn Irene Aasdalen, rektor ved Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi) på Lillehammer

Tittel: Sokratisk kjærlighet og vennskap

Arrangør

Fagutvalget for filosofi
Publisert 15. mars 2019 17:10 - Sist endret 15. mars 2019 17:10