Sokratisk aften: Selvinnsiktens kår i selvutfoldelsens tid

Foredragsholder: Bjørn Ramberg, professor i filosofi ved IFIKK

Tittel: Selvinnsiktens kår i selvutfoldelsens tid

Sammendrag:

Tema er sokratisk selvinnsikt (jf. Renz, 6). Dette er en form for kunnskap som ikke er gratis eller standard for et hvert subjekt, men en innsikt som vi (kanskje) kan vinne frem til. En lang tradisjon holder slik selvinnsikt for å være en grunnleggende betingelse for eller sentral del av en vel utviklet karakter, og også et konstitutivt mål for utøvelse av filosofi. Søken etter sokratisk selvinnsikt blir i dette perspektivet en aktivitet som forbedrer sitt eget objekt. Her er tre spørsmål jeg vil ta opp i et forsøk på å forstå en slik prosess: Hva er forholdet mellom det å søke å lære gjennom erfaring noe om hvem man er og det å forplikte seg på hvem man søker å bli? (jf. Moore, 36ff) I hvilken forstand er søken etter sokratisk selvinnsikt en dialogisk prosess? (jf. Jopling, kapittel 6) På hvilke vis kan selvinnsikt være virksom i valgene som former vår praktiske identitet? (jf. Lear).

Arrangør

Fagutvalget for filosofi
Publisert 15. mars 2019 16:43 - Sist endret 29. mars 2019 16:32