Fagutvalg for idéhistorie

Fagutvalget for idéhistorie (FUFI) er et fagsosialt samlingspunkt for idéhistorie-studenter ved IFIKK.

Logo for fagutvalget for idéhistorie. Bokstaven I i et våpenskjold.

Fagutvalgets virke

Fagutvalget for idéhistorie har ansvaret for det faglige og det sosiale miljøet på idéhistorie. Vi har flere faste arrangementer i semesteret som baserer seg på studentenes interesser. På Ergo presenterer studenter foredrag for hverandre, og på lunsjseminarene henter vi inn eksterne fagpersoner som snakker om sin forskning. Ellers er vi med å arrangere faste sosiale treff hver torsdag med de andre fagutvalgene på IFIKK, og noen fester spredt utover semesteret.

FUFI har to hovedoppgaver:

  1. Vi representerer studentenes interesse overfor institutt, fakultetet og universitetet som helhet.
  2. Vi arrangerer en rekke faglige og sosiale arrangement, myntet på idéhistorie-studenter men åpent for alle

Faste arrangementer

Tidsskrift

MOLO 

Kontakt oss

Facebook-gruppen vår: Idéhistorie (UiO)

E-post:

Medlemmer

Studieåret 2019-2020 består fagutvalget av følgende medlemmer:

Leder

Victoria Bergundhaugen: victoibe@student.ifikk.uio.no

Nestleder og økonomisk ansvarlig

Anna Maria Huschka: annamhu@student.ifikk.uio.no

Øvrige medlemmer

  • Ada Bredholdt: adabr@student.ifikk.uio.no
  • Guro Boldvik: gurobold@student.ifikk.uio.no
  • Andreas Slyngstad Austlid: andresau@student.ifikk.uio.no
  • Andrea Ramsrud Kjellvang: andrerkj@student.ifikk.uio.no
  • Kristiane Lillehaugen Rogstad: krislro@student.ifikk.uio.no
Emneord: Idehistorie
Publisert 10. juni 2010 19:59 - Sist endret 23. okt. 2020 17:18