FAGUTVALGET FOR KUNSTHISTORIE OG VISUELLE STUDIER

Fagutvalget for Kunsthistorie (FUFKH) jobber for å opprettholde et godt studiemiljø blant studentene på kunsthistorie og er bindeleddet mellom studenter og administrasjonen. I løpet av semester har FUFKH ansvaret for sosiale arrangementer som blant annet filmvisning (Film for Få), Quiz, tur, fest og kunstvandring.

Vårt ønske er at du som kunsthistoriestudent skal få mest mulig ut av studietiden både faglig og sosialt.

 

Fagutvalget for Kunsthistorie (FUFKH) består av medlemmer fra årsenhet-, bachelor- og masterprogrammet.

Vi jobber hardt for at våre studenter på kunsthistorie og visuelle stuider skal ha det greit utenfor forelesningssalen, samt hjelpe studentene med å danne et nettverk både innenfor og utenfor skolerammene. Vi arrangerer filmkvelder, quiz, fester og kunstvandring

Har du et ønske om å delta aktivt i et voksende miljø og forbedre hverdagen til dine medstudenter? Da kan ta kontakt med oss via facebook (https://www.facebook.com/kunsthistorieuio/?fref=ts) eller e-mail. 

 

 

Publisert 10. juni 2010 20:28 - Sist endret 29. aug. 2019 09:29