Molo søker tekster til høstnummeret 2015 - tema: "De Andre"

Høsten 2015 publiseres andre nummer av Molo - Idéhistorisk studenttidsskrift. Temaet for dette nummeret vil være "De Andre" og vi ønsker derfor inn mange og varierte bidrag.

Med temavalget ønsker vi å belyse ulike sider av idéhistorien. Begrepet er kjent fra ulike diskurser, og man kan raskt nevne både Beauvoirs Le Deuxième Sexe og Saids Orientalism. Disse er viktige og interessante bidrag til idéhistorie, både når det gjelder metodologiske, kritiske perspektiver og som idéhistoriske studieobjekter. Likevel vil vi ikke begrense dere som forfattere til så spesifikke vinklinger, vi mener også at det er mange viktige perspektiver å hente i fra andre av samfunnets “Andre”. Det være seg kriminelle, sinnsyke, ekstremister eller, for den saks skyld, dyr. Herodots beskrivelse av mennesker rundt om i verden, eller kannibalmyter fra den nye verden, kan også bidra med interessante perspektiver.

Et av de sentrale spørsmålene kan nettopp bli hva det er som er idéhistoriens “Andre”. Her er det rom for mye interessant fagkritikk. Hva og hvem skriver man idéhistorie om? Og for hvem? Skapes det “Andre” for eksempel når det nye masterprogrammet orienterer seg eksplisitt mot “Europeisk” kultur? Eller er det en nødvendighet av allerede eksisterende skillelinjer i fagkulturen som sådan? Hvordan etableres kanon? Er det kulturer eller tenkere som ikke kan studeres i et idéhistorisk perspektiv, eller som unødig har blitt ekskludert fra idéhistorien?

Vi ønsker blant annet essay/artikler, anmeldelser, bokessay, reisebrev og masterpresentasjoner med en idéhistorisk tilnærming. Om du har skrevet om eller ønsker å skrive om et annet spesifikt idéhistorisk tema tar vi også gjerne imot slike tekster.

Ønsker du å bidra til førsteutgaven av et flott tidsskrift? Send et utkast eller idé til tidsskriftet-molo@ifikk.uio.no innen 15. september, 2015.

Vi vil gi deg en grundig tilbakemelding uansett, og videre hjelp til å utarbeide teksten dersom vi ser den som aktuell for publisering.

Publisert 2. sep. 2015 23:17 - Sist endret 11. sep. 2015 10:04