Molo - idehistorisk studenttidsskrift søker tekster

Vi søker nå tekster til vår første utgave, som gis ut april 2015. Frist for innsendelse av tekst er 31. januar 2015

 Molo - idehistorisk studenttidskrift

Våren 2015 publiseres første utgave av Molo, studenttidsskrift for idéhistorie. Vi ønsker å skape en arena hvor idéhistoriestudenter kan publisere sine tekster og få faglig påfyll utenom pensum og forelesninger.  I vårt første nummer har vi valgt å starte med faget selv, med temaet “Idéhistorie”.

For hva er egentlig idéhistorie? Flere har tidligere skrevet om dette; blant annet ARR-utgaven “Idehistoriens egenart” fra 2004 og Trond Berg Eriksens introduksjonsbok. Tilgangen på ressurser for refleksjon er med andre ord til stede. I denne utgaven ønsker vi å belyse idehistoriestudentene egne refleksjoner, erfaringer og oppfatninger om hva det vil si å studere idehistorie og hva idehistorie er som fagdisiplin.

Historikeren Quentin Skinner tenker som følger om det å studere politisk idéhistorie: “A knowledge of the history of such ideas can show the extent to which those features of our own arrangements which we may be disposed to accept as ‘timeless’ truths may be little more than contingencies of our local history and social structure.” [1] Er det kanskje derfor du studerer idéhistorie? Som en slags løsrivelse eller flukt fra det samtidige? Eller er idéhistorie for deg et dannelsesprosjekt, et ønske om å forstå vår arv og historie, for å modnes som menneske, og ta historien med i egen hverdag og egen samtid? Er det en motsetning mellom disse perspektivene?

Og hvordan skal man egentlig gå fram metodisk for å gjøre idéhistorie? Hvilke tilnærmelser egner seg? Er det begrepene som er sentrale, eller er det de underlignende strukturene? Kanskje har du en sterk inspirasjonskilde i verk av Foucault, Pocock, Koselleck eller noen helt andre? Er det noen historikere du føler har fått ufortjent lite oppmerksomhet i idehistoriefaget, og som du ønsker å sette lys på eller reflektere rundt?

Har du lyst til å få din egen idéhistoriske tekst på trykk? Vi ønsker blant annet essay/artikler, anmeldelser, bokessay, reisebrev og masterprosjektpresentasjoner med en idéhistorisk tilnærming.

Ønsker du å bidra førsteutgaven av et flott tidsskrift? Send et utkast eller idé til tidsskriftet-molo@ifikk.uio.no innen 31. januar 2015 [2]

Vi vil gi deg en grundig tilbakemelding og gi deg videre hjelp til å utarbeide teksten. Vi vurderer også tekster som ikke omhandler temaet.

 

 

[1] Quentin Skinner, Visions of Politics: Volume 1. Regarding Method, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 89.

[2] Makslengde på tekster: 6-8 sider på essays/artikler o.l., 1,5 sider til masterprosjektpresentasjon, 3 sider til bokanmeldelse

Publisert 21. okt. 2014 17:18 - Sist endret 21. okt. 2014 17:18