Blomsterbok og instruksjonsmanual: Et stykke tidligmoderne bokhistorie

Hvordan kan man bruke ny teknologi til å spre kunnskap? Spørsmålet var like viktig og vanskelig for fem hundre år siden, da det var boktrykkerkunsten som var ny, som det er i vår digitale tidsalder.

En bokhistorisk undersøkelse av 'Henrick Smiths Tredie Urtegaard', en publikumssuksess av en legebok fra 1557, kan fortelle oss noe om hvilke utfordringer datidens formidlere sto overfor.

Løsningene på disse utfordringene skulle være med på å forme boken som medium helt frem til vår tid. Desto bedre vi forstår hvorfor boken er som den er, desto større er sjansene for at vi klarer å lose den trygt inn i det digitale.​

Vigdis Evang ble ferdig med mastergraden i vår og tar utgangspunkt i oppgaven sin for å presentere forskningsfeltet bokhistorie.

 

Velkommen til idéhistorisk lunsjseminar! Det blir som vanlig servert enkel lunsj.

Arrangør

IFIKK
Publisert 9. okt. 2018 16:21 - Sist endret 9. okt. 2018 16:23