Kildesortering innføres på IFIKK

Målet er at hele UiO skal sortere 80 prosent av sitt avfall innen utgangen av 2018.

Kildesortering av avfall - hva, hvor og hvorfor? 

Gå til uio.no/kildesortering for å lese alt om innføringen av kildesortering på UiO. 

Har du andre innspill og spørsmål?

Ta kontakt på kildesortering@uio.no, eller med lokal prosjektkoordinator på HF. 

Prosjektansvarlige på HF

Enhetens lokale prosjektmottak har følgende medlemmer: 

Rolle Stilling Navn
Prosjektkoordinator Seniorrådgiver Inger-Johanne Ullern   
Lokal prosjekteier Admin.leder Karen Haugland
Verneombud   http://www.hf.uio.no/ifikk/om/hms/
Repr. fra driftsavd. Avdelingsleder Tone E. Thrap-Meyer

 

Publisert 5. aug. 2016 13:20 - Sist endra 13. apr. 2018 11:22