Personar med emneord «Økonomistyring»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Karen M Haugland Haugland, Karen M Kontorsjef +47 22856928 +4792484626 k.m.haugland@ifikk.uio.no Personalledelse, Økonomistyring