Presentasjon av kandidater 2017

Her er en presentasjon av alle kandidater for de midlertidig vitenskapelig tilsatte i alfabetisk rekkefølge:

Jeg har vært stipendiat på idéhistorie siden høsten 2016, og jobber med franske karikaturaviser fra 1830-tallet. Jeg har en bachelorgrad og en mastergrad fra idéhistorie som jeg fullførte i 2015. Jeg sitter også i redaksjonen til Arr, idéhistorisk tidsskrift. Jeg satt i fagutvalget for idéhistorie fra 2010 til 2015.

Jeg vil prioritere arbeidsvilkårene og rettighetene til de midlertidige vitenskapelige ansatte. Jeg vil også fremme de faglige tilbudene vi har som PhD-kandidater på IFIKK. Som styrerepresentant håper jeg på å kunne videreformidle tanker, ønsker, meninger, på vegne av de andre midlertidige ansatte på IFIKK.

  • Emil Leth Meilvang, kunsthistorie:

Kære kollega! Som styrerepræsentant vil jeg varetage de midlertidig videnskabelig ansattes perspektiv i institutstyret og arbejde for en stærkere integrering mellem midlertidige og fastansatte. Jeg kommer fra en master på universitetet i København, og jeg har ligeledes studeret i længere tid på Sorbonne i Paris. Jeg ønsker at være med til at styrke IFIKKs forskellige fag, og jeg mener, at vi som midlertidig ansatte her spiller en vigtig rolle. De midlertidigt videnskabelige ansatte er en afgørende saltvandsindsprøjtning til IFIKKs forskellige fagmiljøer, vi er med til at drive fagene og den nye forskning frem, og jeg mener derfor, at vores stemme skal have en vægt i diskussionerne om instituttets fremtidige udvikling.

Jeg har været midlertidig ansat ved IFIKK siden 1. december 2016, hvor jeg begyndte på mit Ph.d.-projekt med titlen ”The Aesthetics of Life”. Her undersøger jeg, hvordan den tyske billedkunstner Max Ernst, og surrealismen generelt, var inspireret af biologi og livsvidenskab. Projektet er grundlæggende interdisciplinært, og jeg mener, at forbindelser på tværs af fagdiscipliner er en frugtbar fremtidsmulighed for dele af den humanistiske tradition. Som styrerepræsentant vil jeg jobbe for, at de midlertidig ansatte vil bliver bedre rustet til tilværelsen på den anden side af universitetet, samt for en bedre forståelse hos Instituttet for livet i det prekære, akademiske arbejdsmarked uden fastansættelse. Jeg vil således være optaget af, at de midlertidigt videnskabelig ansattes stemme bliver hørt af Institutstyret, og at der bliver taget vare på fagligheden på instituttet i en tid, hvor Humaniora møder nye udfordringer.

Jeg representerer gjerne de midlertidig vitenskapelige ansatte i styret. Jeg har erfaring fra både instituttstyre, fakultetsstyre og har drevet betydelig lobby som leder for både studentutvalg og Studentparlament tidligere, så jeg håper å kunne utøve jobben på effektivt vis for det beste for de midlertid vitenskapelige ansatte og for instituttet som helhet.

Er det noe jeg har lært er det at den viktigste delen av jobben ikke gjøres på møte, men mellom møtene, og det som skiller en effektiv representant fra en ineffektiv representant ikke er manglende vilje, men manglende forståelse for de universitetspolitiske prosessene.

Slik jeg ser situasjonen henger instituttet og de midlertidige velferd tett sammen. Det er de midlertidige vitenskapelige ansatte som befinner seg i den mest utrygge situasjonen og som derfor bør prioriteres. De er også en nyttig ressurs, da det gjerne er disse som holder liv i gangene og gjør livet levelig for nyankomne.  Styrk oss, så vil instituttet blomstre. På den andre siden er de midlertidige situasjon sterkt avhengig av instituttets generell velferd. Og det er styrets hovedoppgave.

Jeg er en relativt fersk stipendiat i filosofi, så jeg ønsker å være både ydmyk og lydhør.

 

Publisert 28. nov. 2017 16:10 - Sist endra 13. apr. 2020 22:59