Valg av instituttstyre ved IFIKK 2018 - MVA

Valg til instituttstyret for midlertidig vitenskapelig tilsatte for perioden 2019-2020. Funksjonstid er 1 år.

Valgstyret

 • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
 • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
 • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
 • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.
 • Instituttstyret oppnevnte valgstyret torsdag 15. september 2016:
  • Fast vitenskapelig tilsatt: Bjørn Torgrim Ramberg
  • Fast vitenskapelig tilsatt: Bente Larsen
  • Midlertidig vitenskapelig tilsatt: Malin Kristine Graesse (oppnevnt 13.12.2018)
  • Administrativt tilsatt: Hanne Lindemann
  • Student: Ken Mikkelsen

Følgende representanter skal velges:

 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og to vararepresentanter.

Tidsplan

 • Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret - 4. januar 2019 kl. 17.00.
 • Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater, dersom det kun er fremmet ett forslag innen den første fristen. - 10. januar 2019, kl. 12.00.
 • Elektronisk valg - 14. - 21. januar 2019.
 • Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 22. januar 2019 kl. 15.30.

Frem ditt forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Alle fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II, har stemmerett.

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret ved valgstyrets sekretær Caroline Skei.

Spørsmål vedrørende stemmerett kan rettes til valgstyrets sekretær (e-post).

Valgreglement

 

Publisert 18. des. 2018 10:32 - Sist endra 18. des. 2018 10:32