Oppdrag

Bedrifter eller offentlige virksomheter kan få et fagmiljø på UiO til å forske på en konkret problemstilling av betydning for oppdragsgiver.

En del forskningsmiljøer ved universitet påtar seg forskningsoppdrag for å analysere eller bidra til å løse konkrete problemstillinger for eksterne oppdragsgivere.

Betingelser

Fagmiljøet og virksomhetene blir enige om forskningstema og tilrettelegging av forskningen. Virksomheten kan gjennom forhandlinger også få overdratt rettigheter til resultater. Det vil imidlertid alltid bli stilt krav om at forskerne gis rett til å publisere resultatene av forskningen, at UiO kan drive videre forskning i forlengelse av prosjektresultatene, og bruke resultatene i undervisning.

Finansiering

Utrednings - og oppdragsforskning skal være fullfinansiert av oppdragsgiver. Kravet om fullfinansiering betyr at universitetet skal få dekket alle direkte og indirekte kostnader knyttet til prosjektet.

Publisert 19. mars 2014 14:40 - Sist endra 3. apr. 2014 09:26