Samfunn og næringsliv

Instituttet har og ynskjer samarbeid med ulike aktørar innafor samfunn og næringsliv. Her finn du informasjon om eksisterande og moglege samarbeidsformar som masteroppgåver, samarbeidsavtalar og forskingssamarbeid.

Ønsker du en masterstudent med akademisk kompetanse til å utrede en problemstilling for deg? Vi formidler masteroppgaveprosjekter mellom arbeidslivet og studenter.

Har din organisasjon behov for forskningsbasert kunnskap for å oppnå bedre resultater? Dere kan samarbeide med IFIKK på flere måter.