Forskningssamarbeid

Har din organisasjon behov for forskningsbasert kunnskap for å oppnå bedre resultater? Dere kan samarbeide med IFIKK på flere måter.

Vår forskning er relevant for bedrifter i privat og offentlig sektor med behov for forskningsbasert kunnskap innen etikk og filosofi, historie, språk og kultur.

Forskningssamarbeid med oss kan foregå på flere måter:

  • Centre for the Study of Mind in Nature har blant annet prosjekter som gjennomføres i samarbeid med Statens insitutt for rusmiddelforskning og med Handelshøgskolen i Bergen. Les mer om CSMN.
  • Norges Forskningsråd finansierer flere forskningsprosjekter ved instituttet blant annet gjennom programmene Etiske, rettslige og samfunnsmesige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi og nevroteknologi (ELSA) og Fri prosjektstøtte for humaniora (FRIHUM). Normalt forutsetter dette at dere bidrar med delfinansiering.
  • Nordisk samarbeid: Det nordiske samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning finansierer forskning som bidrar til å utvikle grunnlaget for den nye biologiske disiplinen systembiologi.
  • Museumssektoren: Instituttet samarbeider med nasjonale forskningsinstitusjoner som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nasjonalbiblioteket, Munch museet og Norsk teknisk museum. Samarbeidet har resultert i forskningsbaserte utstillinger og publikasjoner, utvikling av databaser, forskningsarrangementer og prosjektsamarbeid.
  • Samarbeidsavtale: Instituttet har et samarbeid med Folkeuniversitetet om undervisning,

Oppdragsforskning og konsulentoppdrag
Våre forskere og fagmiljøer påtar seg i noen tilfeller forskningsoppdrag for eksterne oppdragsgivere. Vi har tidligere arrangert skreddersydde heldagskurs for skoleverket.

Noen forskere utfører også konsulentoppdrag, men da utenfor arbeidstiden. Ta kontakt med forskningsrådgiveren ved instituttet dersom du er interessert i et samarbeid.

Publisert 7. juni 2010 18:56 - Sist endra 7. feb. 2020 14:48