Masteroppgaver

Ønsker du en masterstudent med akademisk kompetanse til å utrede en problemstilling for deg? Vi formidler masteroppgaveprosjekter mellom arbeidslivet og studenter.

Vitenskapsbutikken gir oppdragsgivere mulighet til å samarbeide med våre masterstudenter i prosjekter som resulterer i en teorifundert utredning. Dette er studentens masteroppgave. Våre studenter har kompetanse innenfor områdene

  • Etikk
  • Idéhistorie
  • Filosofi
  • Kunsthistorie
  • Retorikk og klassiske språk
  • Antikkens historie, språk og kultur

Praksis møter teori
Det er ingen forutsetning at oppdragsgiver har akademisk kompetanse. Det kan tvert imot være i kontakten mellom den teoriinformerte studenten og den praktisk erfarne oppdragsgiveren at det fruktbare prosjektsamarbeidet oppstår.

Løser problemer
Gjennom prosjektsamarbeid med masterstudenter får oppdragsgivere tilgang til teoretisk kunnskap som studentene har tilegnet seg gjennom studier ved UiO. I tillegg til studentens egen teoretiske innsikt kommer den faglige veiledningen som studenten får ved instituttet.

Studentenes ferdigheter

  • Metodekompetanse
  • Analytisk kompetanse
  • Formidlingskompetanse
  • Arbeidslivskompetanse
Publisert 7. juni 2010 19:08 - Sist endra 11. juni 2014 13:34