Karen Mathilde Haugland

Administrativ leder
Bilde av Karen Mathilde Haugland
English version of this page
Telefon 22856928
Mobiltelefon 92484626
Rom 320 GM
Brukernavn
Postadresse IFIKK Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsoppgaver

Karen M. Haugland er administrativ leder for IFIKK, innenfor rammen av de generelle regler som gjelder ved UiO og de fullmakter som er gitt innenfor den administrative linjen og av instituttstyret. Dette innebærer ansvar både for daglig drift, utvikling og resultater, i samsvar med UiOs mål og planer.

Administrativ leder skal påse at administrasjonen gir relevant administrativ bistand og service overfor instituttets ansatte, instituttleder, brukere og samarbeidspartnere.

Administrativ leders viktigste oppgaver er:

 • følge opp teknisk-administrativt ansatte, som administrativ leder har personalansvar for
 • forberede forslag til årsplaner, årsrapport og budsjett til instituttstyret
 • føre tilsyn og kontroll med regnskapsarbeid og at enhetens budsjett blir overholdt
 • rekruttering og personalutvikling
 • iverksette vedtak som er fattet i instituttstyret eller andre overordnede beslutningsorganer
 • internt og eksternt kommunikasjonsarbeid
 • sekretærfunksjon for råd og utvalg
 • personaladministrative spørsmål og oppfølging av UiOs lokale lønns- og personalpolitikk
 • organisasjonsutvikling
 • HMS-arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer

Bakgrunn

 • Forskningskonsulent IFIKK
 • Programkonsulent Filosofi
 • Stipendiat Forum for universitetshistorie
 • Undervisning examen philosophicum
 • Studiekonsulent kunsthistorie, klassisk og nordisk arkeologi
 • Cand. philol. hovedfag i idéhistorie
Emneord: Personalledelse, Økonomistyring

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:58 - Sist endret 21. juni 2022 14:19