Paul Gorbow

Forsker
Bilde av Paul Gorbow
Mobiltelefon +46-727294728
Brukernavn

Faglige interesser

Filosofisk og matematisk logikk, mengdeteori, aksiomatisk sannhetsteori, aksiomatisk bevissthetsteori, potensiell uendelighet, ikke-standard fenomener i matematikkens grunnlag.

Aktuell forskning

Mitt forskningsprosjekt «Potensiell uendelighet i matematikkens grunnlag» har som mål å gi en positiv filosofisk forklaring på ikke-standardfenomener i matematikkens grunnlag, blant annet ved å anvende ideer fra potensiell uendelighet og indeksikalisme.

Bakgrunn

Min doktorgradsavhandling ved Universitetet i Gøteborg gir en kategoriteoretisk teori for mengdeteorien NF og resultater om embeddinger og automorfismer av ikke-standardmodeller av mengdeteorien ZF. Som postdoktor ved Universitetet i Gøteborg utviklet jeg (med Graham Leigh) en axiomatisk teori om sannhet i et mengdeteorisk "multivers" som utvider ZF, samt axiomatiske teorier for oppfatninger og kunnskap som utvider tallteorien PA. 

Publisert 21. des. 2021 14:03 - Sist endret 15. feb. 2022 09:32