Robert Alastair Hannay

Bilde av Robert Alastair Hannay
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Hoved interesser: bevissthetsfilosofi dels i retning av idealisme, erkjennelsesteori, fenomenologi, eksistensialisme, Kierkegaard. Jeg er utdannet i University of Edinburgh (MA) og University of London (University College) (Ph.D). Veilederne ved doktorgrad var A. J. Ayer og Bernard Williams. Jeg underviste i Norge først i 1963 og var i flere år vit. ass. for Arne Næss. Jeg har vært 'academic visitor' ved London School of Economics og 'visiting professor' ved Stockholms universitet og University of California (Berkeley og San Diego). Har oversatt flere av Kierkegaards verker til engelsk, senest Avsluttende uvidenskabelig Efterskrift. Nåværende virksomhet: artikler om Kierkegaards forhold til filosofi og særlig etikk.

Emneord: Bevissthetsfilosofi, Etikk og Moral, Filosofi, Erkjennelsesteori
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 26. jan. 2017 16:40