Jørgen Sandemose

Førstelektor - Filosofi (emeritus)
Bilde av Jørgen Sandemose
English version of this page
Rom 305
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Emneord: Filosofi, Ex.phil.

Publikasjoner

 • Sandemose, Jørgen (2018). Welfare Theory: A Critique of Concepts. Humanities Bulletin.  ISSN 2517-4266.  1(2), s 61- 76
 • Sandemose, Jørgen (2016). Nancy Fraser: Revolutionary Empiricism?. International Journal of Social Science Studies.  ISSN 2324-8033.  3(1)
 • Sandemose, Jørgen (2016). Notes on the Unity of Logic and Materialism. Journal of Social Science Studies.  ISSN 2329-9150.  3(1), s 1- 33 . doi: 10.5296/
 • Sandemose, Jørgen (2016). On the Exposition of the Transformation of Commodity-Values into Production Prices in the Third Volume of Capital—A Textual Analysis. Theoretical Economics Letters.  ISSN 2162-2078.  6(5), s 962- 985 . doi: 10.4236/tel.2016.65098
 • Sandemose, Jørgen (2016). The Motley World of “International Values”: Modes of Production on the World Market. Theoretical Economics Letters.  ISSN 2162-2078. . doi: 10.4236/tel.2016.63058
 • Sandemose, Jørgen (2014). Flaws and excellence: From leftism to Marxism. Science & society (New York. 1936).  ISSN 0036-8237.  78(4), s 521- 534
 • Sandemose, Jørgen (2013). Grundrisse, Capital, and Marxist Scholarship. Science & society (New York. 1936).  ISSN 0036-8237.  77(4), s 561- 568
 • Sandemose, Jørgen (2012). Manufacture and the Transition from Feudalism to Capitalism. Science & society (New York. 1936).  ISSN 0036-8237.  76(4), s 463- 494
 • Sandemose, Jørgen (2012). Transfer of Labour Time on the World Market: Religious Sanctions and Economic Results. Religions.  ISSN 2077-1444.  (3), s 739- 762 . doi: 10.3390/rel3030739
 • Sandemose, Jørgen (2010). Fundamentals of a Science of Capital and Bourgeois Society:Marxian Notions of Value, Prices, and the Structure of Time. Research in Political Economy.  ISSN 0161-7230.  26
 • Sandemose, Jørgen (2010). Golden Howlers. Grossmann's Attack on Luxemburg. Science & society (New York. 1936).  ISSN 0036-8237.  74(1), s 103- 114
 • Sandemose, Jørgen (2009). An Interpretation of the Causal Schema, In Anita Leirfall & Thor Sandmel (ed.),  Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 9788230311790.  Kapittel 26.  s 395 - 408
 • Sandemose, Jørgen (2009). Fortrengte frukter. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  (4), s 15- 18
 • Sandemose, Jørgen (2009). Regning, bytte og kontrakt. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.
 • Sandemose, Jørgen (2009). Rus og samfunn. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.
 • Sandemose, Jørgen (2008). Modern Eleusis: Religion and factory. Science & society (New York. 1936).  ISSN 0036-8237.  72, s 266- 294
 • Sandemose, Jørgen (2006). Bourgeois og Chrétien. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2), s 305- 312 Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (2006). Friheten er en nødvendighet, I: Arne Bernhardsen (red.),  Individ og kollektiv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35750-1.  Kapittel.  s 276 - 295
 • Sandemose, Jørgen (2006). Gold digging. A note on money needed for accumulation. Science & society (New York. 1936).  ISSN 0036-8237.  70(4), s 528- 541 Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (2006). On absolute rent. Science & society (New York. 1936).  ISSN 0036-8237.  70(3), s 360- 365 Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (2005). On phantasms. International Journal of Political Economy.  ISSN 0891-1916.  34(3), s 64- 67
 • Sandemose, Jørgen (2005). The transformation problem: Wage form, numéraire, and value transfer. International Journal of Political Economy.  ISSN 0891-1916.  34(3), s 41- 58
 • Sandemose, Jørgen (2001). The World as a Game in Sraffa and Wittgenstein: A Case Study in modern Bourgeois Ideology. Research in Political Economy.  ISSN 0161-7230.  19, s 173- 231 Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (1998). Transcendentalt monogram og empirisk håndgrep. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1), s 161- 197
 • Sandemose, Jørgen (1997). Innbildningskraft og hermeneutisk erfaring. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3/4), s 334- 345
 • Sandemose, Jørgen (1997). Kant, Marburgerskolen og vitenskapsteorien. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2), s 54- 73

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandemose, Jørgen (2018). Class and Property in Marx's Economic Thought. Exploring the Basis for Capitalism. Routledge.  ISBN 9781138543331.  176 s.
 • Sandemose, Jørgen (2015). Historisk materialisme og økonomisk teori. Forlaget Rødt!.  ISBN 978-82-91778-96-9.  116 s.
 • Sandemose, Jørgen (2011). Venstrefløyen og islam. Valdisholm.  ISBN 82-7412-077-9.  175 s.
 • Sandemose, Jørgen (2010). Kritikk av globaliseringsteorien. Om nødvendig forståelse av produksjonsmåter og verdensmarked. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19882-3.  420 s. Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (2008). Innledende essay. Bokklubbens Kulturbibliotel.  ISBN 978-82-525-6769-4.  40 s.
 • Sandemose, Jørgen (2008). Universets ansikt. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203193712.  350 s.
 • Sandemose, Jørgen (2007). Filosofisk drøfting. Spartacus.  ISBN 978-82-430-0418-4.  241 s.
 • Sandemose, Jørgen (2007). Totalitet og metode. Spartacus.  ISBN 978-82-304-0031-9.  340 s.
 • Sandemose, Jørgen (2005). Biografi og metode. Pamflett til filosofisk og litterær oppbyggelse. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-19024-3.  172 s.
 • Jantjes, Gavin; Sandemose, Jørgen & Bjørgeengen, Kjell (red.) (2004). Kjell Bjørgeengen - Noe videoarbeider - New Videoworks. Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst.  ISBN 82-91727-23-6.  59 s.
 • Sandemose, Jørgen (2004). Flyktningen. Aksel Sandemose - en biografi. Aschehoug & Co.  ISBN 82-0318825-7.  678 s.
 • Sandemose, Jørgen (2002). Stat, religion, økonomi: Karl Marx og kapitalismens former. Aschehoug & Co.  450 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandemose, Jørgen (2017). Kommensurabilitet og framtredelsesform. Noen vulgærøkonomiske emner.. sosiologen.no.
 • Sandemose, Jørgen (2013). Krisa: Reell overakkumulasjon eller opphoping av fiktiv kapital?, I: Terje Skog (red.),  Faglig debattbok 2013.  Rødt.  ISBN 978-82-91778-67-9.  9.  s 148 - 188
 • Sandemose, Jørgen (2013). Om tellemestre, arbeid og religion. Rødt!.  ISSN 1504-4777.  41(3), s 74- 78
 • Sandemose, Jørgen (2013). Økonomisk, politisk og ideologisk verdenskrise. Rødt!.  ISSN 1504-4777.  41(4), s 50- 61
 • Sandemose, Jørgen (2012). Investeringer i patrimoniske samfunn.
 • Sandemose, Jørgen (2012). Investeringer i patrimoniske statssamfunn.
 • Sandemose, Jørgen (2012). Utbytting i kapitalistiske og førkapitalistiske samfunn.
 • Sandemose, Jørgen (2011). Asiatisk produksjonsmåte og historisk materialisme.
 • Sandemose, Jørgen (2011). Samfunnsvitenskapelig normalforskning, paradigmatiske posisjoner og reaksjonær sosialisme. Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (2010). Forelesningsrekke i Filosofihistorie.
 • Sandemose, Jørgen (2009). Marx, Hobbes, and Spinoza.
 • Sandemose, Jørgen (2009). The Marxian Concept of Accumulation.
 • Sandemose, Jørgen (2008). The Actuality of Spinoza.
 • Sandemose, Jørgen (2008). The Enmity Between Marxisms.
 • Sandemose, Jørgen (2008). The World Market: Intensities, Currencies and Religions.
 • Sandemose, Jørgen (2007). Religions and relations of production.
 • Sandemose, Jørgen (2006, 14. februar). Forlat møtet.  Klassekampen.
 • Sandemose, Jørgen (2006). More Than Enough: A Hundred Years With The "Transformation Problem".
 • Sandemose, Jørgen (2005). Biografiske problemer.
 • Sandemose, Jørgen (2005). Oppgjør er nødvendig.
 • Sandemose, Jørgen (2004). Biografi og metode.
 • Sandemose, Jørgen (2004). Biografi og metode.
 • Sandemose, Jørgen (2004). Bokdiskusjon.
 • Sandemose, Jørgen (2004, 21. oktober). Bokintervju.  Politiken.
 • Sandemose, Jørgen (2004, 26. oktober). Bokintervju.  stavanger Aftenblad.
 • Sandemose, Jørgen (2004, 13. juli). Diskusjon om "Janteloven". [TV].  TV 2.
 • Sandemose, Jørgen (2004, 27. august). Intervju om "Flyktningen".  Aftenposten.
 • Sandemose, Jørgen (2004, 26. august). Intervju om bokutgivelse. [TV].  NRK.
 • Sandemose, Jørgen (2004, 05. august). Intervju om bokutgivelse.  Dagbladet.
 • Sandemose, Jørgen (2004). Jantelov, inngifte og litterært publikum.
 • Sandemose, Jørgen (2004). Kiledenes kilde. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sandemose, Jørgen (2004). Krav med konsekvenser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sandemose, Jørgen (2004, 20. oktober). Om en bokutgivelse.  Weekendavisen.
 • Sandemose, Jørgen (2004). Om kunstens gåtekoner. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (4), s 89- 94
 • Sandemose, Jørgen (2004). Opplesning.
 • Sandemose, Jørgen (2004). Privateiendom og offentlighet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sandemose, Jørgen (2004, 13. august). Tankeløs elitisme.  Klassekampen.
 • Sandemose, Jørgen (2004). To umistelige kapitler. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sandemose, Jørgen (2002). Karl Marx' økonomiske teori. Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (2002, 01. juni). Marxismens status. [Radio].  Oslo : NRK. Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (2001). Bemerkninger om Kants kausalitetsskjema. Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (2000, 28. november). Conditions of Modernism:The Hidden Paradigm. [Radio]. Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (2000, 29. november). Language games and production equations. [Radio]. Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (1999, 17. desember). Klasseskille, tingbegrep og verkehrte Welt. Et essay om Platons Politeia. [Radio].  Universitetet i Oslo. Vis sammendrag
 • Sandemose, Jørgen (1998). Enhet med de gule?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sandemose, Jørgen (1998). Enhet med de gule - 2. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sandemose, Jørgen (1998). "The 'welfare state' - a pseudo-concept.
 • Sandemose, Jørgen (1997). Fra verdensborger til spissborger. Immanuel Kants.... Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  s 159- 168

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 10. apr. 2018 16:12