Olav Asheim

Bilde av Olav Asheim
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde
Emneord: Ex.phil., Filosofi

Publikasjoner

  • Asheim, Olav (2017). Reference, Intentionality, and Purely Intentional Objects. Studies in Logic.  ISSN 1674-3202.  10(1), s 128- 149 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Asheim, Olav (2013). Kva er omgrepet hest om det ikkje er eit omgrep?. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.
  • Asheim, Olav (2012). Reality, Pretense, and the Ludic Parenthesis, In John Richard Sageng; Hallvard Fossheim & Tarjei Mandt Larsen (ed.),  The Philosophy of computer games.  Springer.  ISBN 978-94-007-4248-2.  chapter 16.  s 233 - 258
  • Asheim, Olav (2011). What is said with a sentence σ in a context C?, In Siri Granum Carson; Jonathan Knowles & Bjørn Kåre Myskja (ed.),  Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller.  Mentis Verlag GmbH.  ISBN 978-3-89785-764-3.  Kapittel.  s 161 - 178
  • Asheim, Olav (2009). Desire as a Bipropositional Attitude, In Anita Leirfall & Thor Sandmel (ed.),  Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 9788230311790.  Kapittel.  s 41 - 53
  • Asheim, Olav (2009). MMOG Ontology: How to be a fictional antirealist ludic realist, In John Richard Sageng (ed.),  Proceedings of the Philosophy of Computer Games Conference 2009.  Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670579.  Kapittel.
  • Asheim, Olav (2002). Indexicals and direct reference, In Audun Øfsti; Peter Ulrich & Truls Wyller (ed.),  Indexicality and idealism II.  Mentis, Paderborn.
  • Asheim, Olav (1998). Løgnerparadokset og Gödels ufullstendighetsbevis. Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie.  ISSN 0806-3656.  (1), s 3- 13

Se alle arbeider i Cristin

  • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (2003). Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag.  ISBN 82-91670-43-9.  351 s.
  • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (red.) (2003). Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  351 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 14. mars 2017 11:06