Per Ariansen

Førstelektor - Filosofi (emeritus)
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Emneord: Filosofi, Ex.phil., Miljøfilosofi

Publikasjoner

 • Ariansen, Per (2011). Hva er dannelse? En idé- og begrepshistorisk vandring, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Kapittel.  s 39 - 55
 • Ariansen, Per (2010). "It is an island!": Prospects for Life in Pristine Beginnings, In Rita Ghesquière & Knut Ims (ed.),  Heroes and Anti-Heroes, European Literature and the Ethics of leadership.  Garant.  ISBN 978-90-441-2650-1.  Article #5.  s 91 - 105
 • Ariansen, Per (2005). On Values and the Environment, In Riste Keskpaik & Külli Kerus (ed.),  Values and Conflicts in Environmental Ethics.  Jacob von Üexküll Centre, Tartu University, Centre for Ethics.  Tittel.
 • Ariansen, Per (2005). On Being Moved, In Almantas Samalaviçius (ed.),  Sacrum in Cultural Space.  Vardö Seminar Foundation.  ISBN 9955-9791-2-7.  Tittel (kap. 3).  s 22 - 30
 • Ariansen, Per (2005). On Being Moved. Spirituality in a Secular World, In Almantas Samalaviçius (ed.),  Sacrum in Cultural Space.  Vardö Seminar Foundation.  ISBN 9955-9791-2-7.  Article #3.  s 22 - 30
 • Ariansen, Per (2003). Institutional Ethics, In  Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS).  UNESCO.  1.37.2.3. Vis sammendrag
 • Ariansen, Per (2000). Bioprospecting: a hybrid of commerce, politics and science, In  Responding to Bioprospecting: From Biodiversity in the South to Medicines in the North.  Spartacus Forlag.  ISBN 82-430-0163-8.  s 155 - 169
 • Ariansen, Per (1998). Anthropocentrism with a Human Face. Ecological Economics.  ISSN 0921-8009.
 • Ariansen, Per (1998). Beyond Parfit's paradox, In Emmanuel Agius (ed.),  Future Generations and International Law.  Earthscan Publications, London.
 • Ariansen, Per (1998). Platforms, Nature and Obligational Values, In Nina Witoszek & Andrew Brennan (ed.),  Philosophical Dialogues, Arne Næss and the Progress of Philosophy.  Rowman and Littlefield Publishers.
 • Ariansen, Per (1998). Sprirituality in a Secular World. Journal of Jewish Humanism.
 • Ariansen, Per (1998). Sustainability, Morality and Future Generations, In William Lafferty & Oluf Langhelle (ed.),  Towards Sustainable Development. The Goals of Development and the Conditions of Sustainability.  Macmillan Publishers Ltd..
 • Ariansen, Per (1996). Vitenskap og miljø - miljøkrise, vitenskap og verdi, I: Odd Wormnæs (red.),  Vitenskap - enhet og mangfold.  ad Notam/Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0682-0.  Kapitte 17.  s 321 - 339

Se alle arbeider i Cristin

 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2008). Filosofi og vitenskapshistorie. Unipub forlag.  ISBN 9788291670553.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2006). Exphil I. Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-53-6.  256 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2006). Exphil II. Tekster i etikk. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-54-4.  193 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2006). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670528.  245 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2004). Exphil II: Tekster i etikk. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  189 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2004). Exphil II: Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-47-1.  248 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (red.) (2004). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-46-3.  235 s.
 • Ariansen, Per & Pettersen, Tove (2003). Essayskriving til Examen philosophicum. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31516-7.  220 s.
 • Ariansen, Per & Pettersen, Tove (2003). Essayskriving til ex. phil. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31516-7.  220 s.
 • Ariansen, Per (1992). Miljøfilosofi. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21659-4.  248 s.
 • Ariansen, Per; Madsen, Kjell & Næss, Arne (1980). Vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-01970-5.  178 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ariansen, Per (2011, 16. mars). Intervju vedr. dyrevern og vegetarisme, NRK: Radiofront. [Radio].  NRK.
 • Ariansen, Per (2011). Nevene, hodet, hjertet og viljen. Introduksjon til etikk.
 • Ariansen, Per (2010). Dannet og utdannet.
 • Ariansen, Per (2009). Arne Næss som miljøfilosof.
 • Ariansen, Per (2009). Dyreetikk.
 • Ariansen, Per (2009). En reise i etikkens landskap.
 • Ariansen, Per (2009). En reise i etikkens landskap.
 • Ariansen, Per (2009). Lectures in Environmental philosophy.
 • Ariansen, Per (2008). Climate change - Challenges of moral analysis.
 • Ariansen, Per (2008). “It is an island!” Prospects for life in pristine beginnings.
 • Ariansen, Per (2008). Verdier og dilemmaer i miljøforvaltningen.
 • Ariansen, Per (2007). Lectures in environmental philosophy.
 • Ariansen, Per (2007). Yrkesetikk.
 • Ariansen, Per (2006). Dyrs etiske status.
 • Ariansen, Per (2006). Miljøspørsmål og verdikonflikter.
 • Ariansen, Per (2006). Trust, necessity and the environment.
 • Ariansen, Per (2006). “We and the Others”. Reflections on identity in a European context.
 • Ariansen, Per (2005). Dyrevern og filosofiske begrunnelser.
 • Ariansen, Per (2005). Kommentar til Gerhard Øverlands artikkel "Contractual Saving".
 • Ariansen, Per (2005). Lectures on "Environmental Philosophy and Ethics".
 • Ariansen, Per (2005). On Being Moved.
 • Ariansen, Per (2005). On Values and the Environment.
 • Ariansen, Per (2005). Trust, Necessity and the Environment.
 • Ariansen, Per (2004). Core values in Environmental Philosophy.
 • Ariansen, Per (2004). Filosofiske teorier om dyrevern.
 • Ariansen, Per (2004). Mapping the Field of Environmental Philosophjy.
 • Ariansen, Per (2004). Miljøproblemer og verdispørsmål.
 • Ariansen, Per (2004). Naturens värde.
 • Ariansen, Per (2004). Noen miljøfilosofiske emner.
 • Ariansen, Per (2003). Bioprospecting - a fair deal?. Vis sammendrag
 • Ariansen, Per (2003). Introduction to Ethics.
 • Ariansen, Per (2003). Miljøproblemenes verdikomponent.
 • Ariansen, Per (2003). Miljøproblemenes verdikomponent.
 • Ariansen, Per (2003). Noen miljøfilosofiske emner.
 • Ariansen, Per (2003). Sentrale problemstillinger i dyreetikken.
 • Ariansen, Per (2002). Animals, Care and Justice. Vis sammendrag
 • Ariansen, Per (2002). Hovedretninger innen dyreteikk.
 • Ariansen, Per (2002). Noen miljøfilosofiske emner.
 • Ariansen, Per (2002). Comments to Joanna Griffiths.
 • Ariansen, Per (2002). Facts, Problems and Values in the Environmental Discourse.
 • Ariansen, Per (2002). Landskapet som verdilandskap.
 • Ariansen, Per (2002). Naturens egenverdi.
 • Ariansen, Per (2002). When is is appropriate to fly the colours of justice?.
 • Ariansen, Per (2000). En reise i verdilandskapet.
 • Ariansen, Per (2000). Hva er miljøfilosofi?.
 • Ariansen, Per (2000). Innføring i Miljøfilosofi.
 • Ariansen, Per (2000). Kulturminner og verditeoretiske betraktninger.
 • Ariansen, Per (2000). Landskapslanleging og miljøhensyn.
 • Ariansen, Per (2000). Miljövetenskapliga ämnen.
 • Ariansen, Per (2000). Miljø og verdi - heldagskurs.
 • Ariansen, Per (2000). Miljøproblemene - en filosofisk tilnærming.
 • Ariansen, Per (2000). Miljøproblemenes verdidimensjon.
 • Ariansen, Per (2000, 27. mai). Paneldeltager. [Radio].  Oslo : "Verdibørsen", NRK.
 • Ariansen, Per (2000). Patentering av levende organismer.
 • Ariansen, Per (2000). Patentering og genmodifisering - noen filosofiske refleksjoner.
 • Ariansen, Per (2000). Verdsetting.
 • Ariansen, Per (1999). Amalgamdebatten - en kontrovers som kan plomberes?. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  1
 • Ariansen, Per (1999). Book Review: Minding Nature, David Macaulay (ed). Guilford Press, NYC 1996. Ecological Economics.  ISSN 0921-8009.
 • Ariansen, Per (1999). Demokrati og miljøkrise.
 • Ariansen, Per (1999). Etatsopplæring, miljøfilosofi.
 • Ariansen, Per (1999). Genmanipulering - noen filsofiske betraktninger.
 • Ariansen, Per (1999). Har Gud sans for humor eller er Han bare religiøs?.
 • Ariansen, Per (1999, 29. januar). Individuelt ansvar og globale miljøproblemer. [Radio].  Oslo : NRK, Verdibørsen.
 • Ariansen, Per (1999). Introduksjon til miljøfilosofi.
 • Ariansen, Per (1999). Miljøfilosfiske emner.
 • Ariansen, Per (1999). Miljøfilosofiske emner.
 • Ariansen, Per (1999). Miljøfilosofiske emner.
 • Ariansen, Per (1999). Research Ethics.
 • Ariansen, Per (1999). The Value Dimension of Environmental Problems.
 • Ariansen, Per (1999). Verditeori og miljømedisin.
 • Ariansen, Per (1998). Amalgamdebatten - en kontrovers som kan plomberes?.
 • Ariansen, Per (1998). Some Topics of Responsibility. Vis sammendrag
 • Ariansen, Per (1993). Losing Paradise - for Better or for Worse?. Culture and Environment - Interdisciplinary Approaches.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 22. feb. 2018 14:27