Camilla Serck-Hanssen

Bilde av Camilla Serck-Hanssen
English version of this page
Telefon +47 22844452
Rom 646 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Jeg har vært i permisjon fra IFIKK siden august 2018 og har stilling som direktør på CAS (https://cas.oslo.no). Åremålet på CAS varer til august 2025.

Mitt hovedområde er filosofihistorie 1600-1800, især Kant. Jeg arbeider også med millitæretikk.

Jeg er spesielt interessert i begrepskritikk og filosofisk metode og var med i ledelsen av Toppforskprosjektet "Conceptual Engineering" samt forskergruppen ConceptLab.

Jeg har min utdannelse fra University of California, San Diego (PhD, 1996) hvor jeg skrev min avhandling om Kants appersepsjonsbegrep under veiledning av Henry E.Allison, Pat Kitcher og Robert Pippin. Jeg har vært  fast ansatt ved UiO siden 1998.

Jeg har vært aktiv i mange faglige fora: leder av Norsk Kant-selskap og leder av Seminaret i vitenskapsteori, styremedlem i Nordic Network for German Idealism og styrmedlem i Nordic Society for Phenomenology. Siden 2011 har jeg vært redaktør for Nivå 2 tidsskriftet Archiv für Geschichte der Philosophie. Jeg har også sittet 6 år som redaksjonsmedlem i Nytt Norsk Tiddsskrift.

I tillegg har jeg hatt en rekke styreverv og og lederroller ved UiO som bl.a medlem av Det akademisk kollegium, medlem av styret TIK. medlem av styret SMR, medlem av styret IFIKK. Jeg har vært bestyrer, fagleder og instituttleder samt fungerende forskningsdekan.

Jeg har også vært aktiv utenfor UiO og var medlem av Pressens faglige utvalg (PFU) i perioden 2002-2016 . Fra 2012 sitter jeg som leder for Etisk råd for forsvarssektoren et frittstående råd oppnevnt av politisk ledelse i Forsvarsdepartementet.

Fra 1. januar 2017-august 2018 var jeg leder av Den historisk-filosofiske klasse i Det Norske Videskaps-Akademi og Visepreses samme sted.

Siden mai 2019 har jeg vært styreleder for jeg PS-HumSam i NFR (https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/oppgaver-organisering/portefoljestyrer/humaniora-og-samfunnsvitenskap/)

 

 

Emneord: Filosofi, Kant, Krigsetikk, Filosofihistorie 1600-1800

Publikasjoner

 • Serck-Hanssen, Camilla (2022). The Fiery Test of Critique: A Reading of Kant’s Dialectic by Ian Proops. European Journal of Philosophy. ISSN 0966-8373. doi: 10.1111/ejop.12773.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Smit, Houston (2022). The Schematism. I Baiasu, Sorin (Red.), The Kantian Mind. Routledge. ISSN 1138827487.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2020). Kantian Critique as Conceptual Engineering. Acta Philosophica Fennica. ISSN 0355-1792.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2020). From Nothing to Something- Why Metaphysics cannot be Reduced to Logic. I Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (Red.), Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives. Routledge. ISSN 978-0-367-26369-0. s. 134–153.
 • Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (2020). Introduction. I Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (Red.), Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives. Routledge. ISSN 978-0-367-26369-0. s. 1–16. doi: 10.4324/9780429292958-1.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Carlsson, Andreas Brekke (2018). Counterterrorism and the Problem of Moral Exploitation. I Badde-Revue, Magdalena & Ruffo de Calabre, Marie-des-Neiges (Red.), Ethics in Counter-Terrorism. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-35780-8. s. 5–24. doi: 10.1163/9789004357815_003.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2017). Fighting Achilles. I Motta, Giuseppe & Thiel, Udo (Red.), Immanuel Kant – Die Einheit des Bewusstseins. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-056079-4. doi: 10.1515/9783110560794-009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Serck-Hanssen, Camilla (2017). Rediscovering the Critique of Pure Reason as a Propaedeutic to Metaphysics: What Heidegger Saw and McDowell Missed. I Moe Rasmussen, Anders & Gabriel, Marcus (Red.), German Idealism Today. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-050028-8. doi: 10.1515/9783110498615-011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Vernunftschluss. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Progressus/Regressus. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Transzendentale Dialektik. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Dialektik. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll - droner og krigens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(1), s. 66–78.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Towards fundamental ontology: Heidegger’s phenomenological reading of Kant. Continental Philosophy Review. ISSN 1387-2842. 48(2), s. 217–235. doi: 10.1007/s11007-015-9324-6.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2014). Kant, Rhetoric and Paideia. I Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia & Skoie, Mathilde (Red.), PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-4-6. s. 241–249.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2013). Kant. I Claeys, Gregory (Red.), Encyclopedia of Modern Political Thought. CQ Press. ISSN 9780872899100.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2013). The Significance of Infinite Judgment. I La Rocca et al, Claudio (Red.), Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-024649-0. doi: 10.1515/9783110246490.1245.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Das radikale Böse, das Ich und die Illusion der praktischen Vernunft. I Dörflinger, Bernd (Red.), Worauf Vernunft hinaussieht. Kants regulative Ideen im Kontext von Teleologie und praktischer Philosophie. Georg Olms Verlag AG. ISSN 978-3-487-14878-6. s. 125–137.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Der Nutzen von Illusionen. Ist die Idee der Seele unentbehrlich? I Dörflinger, Bernt (Red.), Über den Nutzen von Illusionen. Die regulative Ideen in Kants theoretische Philosophie. Georg Olms Verlag AG. ISSN 978-3-487-14574-7. s. 59–71.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Henry E. Allison:Custom and Reason in Hume. A Kantian Reading of the First Book of the ‘Treatise’ (Review). Archiv für Geschichte der Philosophie. ISSN 0003-9101. s. 329–338.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Deflationary Idealism and Kantian Subjectivity. I Leirfall, Anita & Sandmel, Thor (Red.), Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag. Unipub forlag. ISSN 9788230311790. s. 431–446.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Kant on Consciousness. I Heinämaa, Sara (Red.), Psychology and Philosophy. Springer. ISSN 978-1-4020-8581-9. s. 139–157.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2009). Immanuel Kant. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-55-3. s. 269–294.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Welhavens metafysikk. I Bliksrud, Liv (Red.), Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-460-5.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Kant on the human standpoint. Theoria. ISSN 0040-5825. 74, s. 79–85.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Immanuel Kant. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-55-3. s. 275–300.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2006). Immanuel Kant. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo. ISSN 8291670528. s. 111–136.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Innledning til Kritikk av den rene fornuft, Kritikk av den rene fornuft. Pax Forlag. ISSN 82-530-2756-7. s. 9–48.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2004). Immanuel Kant. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISSN 82-91670-46-3. s. 109–132.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Metafysik, vetenskap och vetenskapens metafysik. Filosofisk Tidskrift. ISSN 0348-7482. s. 30–43.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Emilsson, Eyolfur Kjalar (2004). Kant and Plato. Sats: northern european journal of philosophy. ISSN 1600-1974.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Kant's critical debut. The idea of the transcendental in Kant's early thought. I Malpas, Jeff (Red.), From Kant to Davidson. Philosophy and the idea of the transcendental. Routledge. ISSN 0-415-27904-6. s. 7–21.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Saugstad, Jens (2003). Immanuel Kant, Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISSN 82-91670-43-9. s. 113–141.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Knowledge and Evidence, Targeted Cancer Therapies. An Odyssey. Ravnetrykk. ISSN 82-91378-32-0. s. 33–37.

Se alle arbeider i Cristin

 • Himmelmann, Beatrix & Serck-Hanssen, Camilla (2022). The Court of Reason. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-070070-1. 2046 s.
 • Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (2020). Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives. Routledge. ISBN 978-0-367-26369-0. 291 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Serck-Hanssen, Camilla (2017). Kantian Critique as Conceptual Engineering.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Krigens folkerett utfordres. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Totalforsvaret- Vet vi hva vi gjør? Norsk Militært Tidsskrift. ISSN 0029-2028.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Lohndal, Terje & Birkelund, Gunn Elisabeth (2017). Humaniora: Krav, frihet og egenart. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 14–15.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). Hvorfor frykte roboter? Agenda Magasin.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). Just Counter Terrorism.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). Die Lehrbarkeit der Tugend.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). The Ethics of Defence.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). progressiv/regressiv. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophistikationen der reinen Vernunft. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophist, sophistisch. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophisma. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Satz vom ausgeschlossenen Dritten. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Progressus/Regressus in infinitum/in indefinitum. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophistiches Argument. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll. Essay. Dronekrig kan forsvares, også fra et etisk perspektiv. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2014). Fighting Achilles.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2014). Kant on the Liberating Potential of Rhetoric.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Response to "On Managing Wealth". Norges banks skriftserie. ISSN 0802-7188.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Humaniora: Med blikk for mening, normer og verdier.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Kant.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Vitenskapens grenser og grensenes vitenskap.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). The Task of Space.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Kants handlings- og frihetsfilosofi.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Filosofi og etikk i litteraturen, 6 innlegg a 20 miutter på Verdibørsen P2 radio.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Reading the Critique of Pure Reason Phenomenologically: Why Transcendental Idealism is not a Precursor to Cognitive Science.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). What Logic cannot Achieve.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Reclaiming the KrV as a Propadeutics to Metaphysics.
 • Kannisto, Toni & Serck-Hanssen, Camilla (2011). From Thinking to Being - The Real Problem with the Paralogistic Inference.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Das radikale Böse als eine unentbehrliche Illusion der praktischen Vernunft.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Custom and Reason in Hume. A Kantian Reading of the First Book of the 'Treatise'. Archiv für Geschichte der Philosophie. ISSN 0003-9101. 92(3), s. 329–338.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). The Significance of Infinite Judgment.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Critique as Fundamental Ontology-Heidegger's Reading of the Critique of Pure Reason.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Hegels herre-trell: Kampen for anerkjennelse.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Die Unvermeidlichkeit der Idee der Seele.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Kant on Sensibility, Motivation and Agency.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Rereading Kant's First Paralogism.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Radical Evil and Human Agency.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). Is the Idea of the Soul an Illusion?
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). Kant's First Paralogism.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). To What Extent is Transcendental Philosophy a Phenomenology?
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). The three themes of "Nova Dilucidatio".
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). The Importance of Role Models, The Gender Issue.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). Verdibørsen-Fugleinfluensa, farer og det gode liv.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). The Role of "Organism" in Kant's Metaphilosophy.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). In What Sense is the Truth of Eucledian Geometry Presupposed by Kant?
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). Kant's Bifurcation of the Mind-Body Problem.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). Grenser: muligheter eller barrierer?
 • Serck-Hanssen, Camilla; Skar, Øystein & Mathisen, Steinar (2005). Kritikk av den rene fornuft. Pax Forlag. ISSN 82-530-2756-7.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Consciousness in Kant.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Deflationary Idealism and Kantian Subjectivity.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Kant on subjective and objective order.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Kant on Succession.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Fra Platon til PFU.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). The Value of Knowledge.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Hjerne-bevissthet, hva er problemene?
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Kant on Inner Sense.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Metaphysics and Science.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Perceptual Knowledge.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Sturm und Drang-eller da Lyset gikk.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Kant og universitetets frihet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Radical Evil and Self Love-Kant's Understanding of Original Sin.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Radical Evil and Self Love in Kant's Theory of Agency.
 • Warud, Vemund & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Kants Gjendrivelse av idealismen : en tolkning og kritikk. UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 23. mai 2022 13:48

Prosjekter