Camilla Serck-Hanssen

Professor - Examen philosophicum
Bilde av Camilla Serck-Hanssen
English version of this page
Telefon +47 22844452
Rom 646 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Mitt hovedområde er filosofihistorie 1600-1800, især Kant. Jeg arbeider også med millitæretikk.

Jeg er spesielt interessert i begrepskritikk og filosofisk metode og er med i ledelsen av Toppforskprosjektet "Conceptual Engineering" samt forskergruppen ConceptLab.

Jeg har min utdannelse fra University of California, San Diego (PhD, 1996) hvor jeg skrev min avhandling om Kants appersepsjonsbegrep under veiledning av Henry E.Allison, Pat Kitcher og Robert Pippin. Jeg har vært  fast ansatt ved UiO siden 1998.

Jeg har vært aktiv i mange faglige fora: leder av Norsk Kant-selskap og leder av Seminaret i vitenskapsteori, styremedlem i Nordic Network for German Idealism og styrmedlem i Nordic Society for Phenomenology. Siden 2011 har jeg vært redaktør for Nivå 2 tidsskriftet Archiv für Geschichte der Philosophie. Jeg har også sittet 6 år som redaksjonsmedlem i Nytt Norsk Tiddsskrift.

I tillegg har jeg hatt en rekke styreverv og og lederroller ved UiO som bl.a medlem av Det akademisk kollegium, medlem av styret TIK. medlem av styret SMR, medlem av styret IFIKK. Jeg har vært bestyrer, fagleder og instituttleder samt fungerende forskningsdekan.

Jeg har også vært aktiv utenfor UiO og var medlem av Pressens faglige utvalg (PFU) i perioden 2002-2016 . Fra 2012 sitter jeg som leder for Etisk råd for forsvarssektoren et frittstående råd oppnevnt av politisk ledelse i Forsvarsdepartementet.

Fra 1. januar 2017-august 2018 var jeg leder av Den historisk-filosofiske klasse i Det Norske Videskaps-Akademi og Visepreses samme sted.

Fra august 2018-2020 har jeg permisjon fra IFIKK og arbeider som Vitenskapelig leder på CAS (https://cas.oslo.no).

Fra mai 2019 leder jeg ett av de nye porteføljestyrene i NFR (https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/oppgaver-organisering/portefoljestyrer/humaniora-og-samfunnsvitenskap/)

 

 

Emneord: Filosofi, Kant, Krigsetikk, Filosofihistorie 1600-1800

Publikasjoner

 • Serck-Hanssen, Camilla & Smit, Houston (2021). The Schematism. I Baiasu, Sorin (Red.), The Kantian Mind. Routledge. ISSN 1138827487.
 • Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (2020). Introduction. I Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (Red.), Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives. Routledge. ISSN 978-0-367-26369-0. s. 1–16. doi: 10.4324/9780429292958-1
 • Serck-Hanssen, Camilla (2020). From Nothing to Something- Why Metaphysics cannot be Reduced to Logic. I Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (Red.), Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives. Routledge. ISSN 978-0-367-26369-0. s. 134–153.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2020). Kantian Critique as Conceptual Engineering. Acta Philosophica Fennica. ISSN 0355-1792.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Carlsson, Andreas Brekke (2018). Counterterrorism and the Problem of Moral Exploitation. I Badde-Revue, Magdalena & Ruffo de Calabre, Marie-des-Neiges (Red.), Ethics in Counter-Terrorism. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-35780-8. s. 5–24. doi: 10.1163/9789004357815_003
 • Serck-Hanssen, Camilla (2017). Rediscovering the Critique of Pure Reason as a Propaedeutic to Metaphysics: What Heidegger Saw and McDowell Missed. I Moe Rasmussen, Anders & Gabriel, Marcus (Red.), German Idealism Today. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-050028-8. doi: 10.1515/9783110498615-011 Fulltekst i vitenarkiv
 • Serck-Hanssen, Camilla (2017). Fighting Achilles. I Motta, Giuseppe & Thiel, Udo (Red.), Immanuel Kant – Die Einheit des Bewusstseins. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-056079-4. doi: 10.1515/9783110560794-009 Fulltekst i vitenarkiv
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Towards fundamental ontology: Heidegger’s phenomenological reading of Kant. Continental Philosophy Review. ISSN 1387-2842. 48(2), s. 217–235. doi: 10.1007/s11007-015-9324-6
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll - droner og krigens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(1), s. 66–78.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Dialektik. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Transzendentale Dialektik. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Vernunftschluss. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Progressus/Regressus. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2014). Kant, Rhetoric and Paideia. I Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia & Skoie, Mathilde (Red.), PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-4-6. s. 241–249.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2013). Kant. I Claeys, Gregory (Red.), Encyclopedia of Modern Political Thought. CQ Press. ISSN 9780872899100.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2013). The Significance of Infinite Judgment. I La Rocca et al, Claudio (Red.), Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-024649-0. doi: 10.1515/9783110246490.1245
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Das radikale Böse, das Ich und die Illusion der praktischen Vernunft. I Dörflinger, Bernd (Red.), Worauf Vernunft hinaussieht. Kants regulative Ideen im Kontext von Teleologie und praktischer Philosophie. Georg Olms Verlag AG. ISSN 978-3-487-14878-6. s. 125–137.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Der Nutzen von Illusionen. Ist die Idee der Seele unentbehrlich? I Dörflinger, Bernt (Red.), Über den Nutzen von Illusionen. Die regulative Ideen in Kants theoretische Philosophie. Georg Olms Verlag AG. ISSN 978-3-487-14574-7. s. 59–71.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Henry E. Allison:Custom and Reason in Hume. A Kantian Reading of the First Book of the ‘Treatise’ (Review). Archiv für Geschichte der Philosophie. ISSN 0003-9101. s. 329–338.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2009). Immanuel Kant. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-55-3. s. 269–294.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Welhavens metafysikk. I Bliksrud, Liv (Red.), Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-460-5.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Kant on Consciousness. I Heinämaa, Sara (Red.), Psychology and Philosophy. Springer. ISSN 978-1-4020-8581-9. s. 139–157.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Deflationary Idealism and Kantian Subjectivity. I Leirfall, Anita & Sandmel, Thor (Red.), Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag. Unipub forlag. ISSN 9788230311790. s. 431–446.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Kant on the human standpoint. Theoria. ISSN 0040-5825. 74, s. 79–85.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Immanuel Kant. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-55-3. s. 275–300.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2006). Immanuel Kant. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo. ISSN 8291670528. s. 111–136.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Innledning til Kritikk av den rene fornuft, Kritikk av den rene fornuft. Pax Forlag. ISSN 82-530-2756-7. s. 9–48.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Emilsson, Eyolfur Kjalar (2004). Kant and Plato. Sats: northern european journal of philosophy. ISSN 1600-1974.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Metafysik, vetenskap och vetenskapens metafysik. Filosofisk Tidskrift. ISSN 0348-7482. s. 30–43.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2004). Immanuel Kant. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISSN 82-91670-46-3. s. 109–132.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Knowledge and Evidence, Targeted Cancer Therapies. An Odyssey. Ravnetrykk. ISSN 82-91378-32-0. s. 33–37.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Saugstad, Jens (2003). Immanuel Kant, Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISSN 82-91670-43-9. s. 113–141.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Kant's critical debut. The idea of the transcendental in Kant's early thought. I Malpas, Jeff (Red.), From Kant to Davidson. Philosophy and the idea of the transcendental. Routledge. ISSN 0-415-27904-6. s. 7–21.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (2020). Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives. Routledge. ISBN 978-0-367-26369-0. 291 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Krigens folkerett utfordres. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Totalforsvaret- Vet vi hva vi gjør? Norsk Militært Tidsskrift. ISSN 0029-2028.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2017). Kantian Critique as Conceptual Engineering.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Lohndal, Terje & Birkelund, Gunn Elisabeth (2017). Humaniora: Krav, frihet og egenart. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 14–15.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). Die Lehrbarkeit der Tugend.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). Hvorfor frykte roboter? Agenda Magasin.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). Just Counter Terrorism.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). The Ethics of Defence.
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll. Essay. Dronekrig kan forsvares, også fra et etisk perspektiv. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophist, sophistisch. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). progressiv/regressiv. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophistiches Argument. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Progressus/Regressus in infinitum/in indefinitum. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Satz vom ausgeschlossenen Dritten. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophistikationen der reinen Vernunft. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophisma. I Willaschek, Marcus; Mohr, Georg; Stolzenberg, Jürgen & Bacin, Stefano (Red.), Kant-Lexikon. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-044399-8.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2014). Kant on the Liberating Potential of Rhetoric.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2014). Fighting Achilles.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). The Task of Space.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Kant.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Vitenskapens grenser og grensenes vitenskap.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Humaniora: Med blikk for mening, normer og verdier.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Response to "On Managing Wealth". Norges banks skriftserie. ISSN 0802-7188.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Filosofi og etikk i litteraturen, 6 innlegg a 20 miutter på Verdibørsen P2 radio.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Reclaiming the KrV as a Propadeutics to Metaphysics.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Kants handlings- og frihetsfilosofi.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). What Logic cannot Achieve.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Reading the Critique of Pure Reason Phenomenologically: Why Transcendental Idealism is not a Precursor to Cognitive Science.
 • Kannisto, Toni & Serck-Hanssen, Camilla (2011). From Thinking to Being - The Real Problem with the Paralogistic Inference.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). The Significance of Infinite Judgment.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Critique as Fundamental Ontology-Heidegger's Reading of the Critique of Pure Reason.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Custom and Reason in Hume. A Kantian Reading of the First Book of the 'Treatise'. Archiv für Geschichte der Philosophie. ISSN 0003-9101. 92(3), s. 329–338.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Das radikale Böse als eine unentbehrliche Illusion der praktischen Vernunft.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Hegels herre-trell: Kampen for anerkjennelse.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Rereading Kant's First Paralogism.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Radical Evil and Human Agency.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Kant on Sensibility, Motivation and Agency.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Die Unvermeidlichkeit der Idee der Seele.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). Kant's First Paralogism.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). Is the Idea of the Soul an Illusion?
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). To What Extent is Transcendental Philosophy a Phenomenology?
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). The three themes of "Nova Dilucidatio".
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). The Importance of Role Models, The Gender Issue.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). Verdibørsen-Fugleinfluensa, farer og det gode liv.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). Kant's Bifurcation of the Mind-Body Problem.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). In What Sense is the Truth of Eucledian Geometry Presupposed by Kant?
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). The Role of "Organism" in Kant's Metaphilosophy.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). Grenser: muligheter eller barrierer?
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Deflationary Idealism and Kantian Subjectivity.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Consciousness in Kant.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Kant on Succession.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Kant on subjective and objective order.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Skar, Øystein & Mathisen, Steinar (2005). Kritikk av den rene fornuft. Pax Forlag. ISSN 82-530-2756-7.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Fra Platon til PFU.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Metaphysics and Science.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Hjerne-bevissthet, hva er problemene?
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Kant on Inner Sense.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). The Value of Knowledge.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Kant og universitetets frihet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Perceptual Knowledge.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Sturm und Drang-eller da Lyset gikk.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Radical Evil and Self Love in Kant's Theory of Agency.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Radical Evil and Self Love-Kant's Understanding of Original Sin.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Kant og det radikalt onde.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2002). Bevissthet og vitenskap. [Radio]. Radio P2 : Programmet "På livet laus".
 • Warud, Vemund & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Kants Gjendrivelse av idealismen : en tolkning og kritikk. UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 22. mai 2019 16:36

Prosjekter