Camilla Serck-Hanssen

Professor - Examen philosophicum
Bilde av Camilla Serck-Hanssen
English version of this page
Telefon +47 22844452
Rom 646 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Mitt hovedområde er filosofihistorie 1600-1800, især Kant. Jeg arbeider også med millitæretikk.

Jeg er spesielt interessert i begrepskritikk og filosofisk metode og er med i ledelsen av Toppforskprosjektet "Conceptual Engineering" samt forskergruppen ConceptLab.

Jeg har min utdannelse fra University of California, San Diego (PhD, 1996) hvor jeg skrev min avhandling om Kants appersepsjonsbegrep under veiledning av Henry E.Allison, Pat Kitcher og Robert Pippin. Jeg har vært  fast ansatt ved UiO siden 1998.

Jeg har vært aktiv i mange faglige fora: leder av Norsk Kant-selskap og leder av Seminaret i vitenskapsteori, styremedlem i Nordic Network for German Idealism og styrmedlem i Nordic Society for Phenomenology. Siden 2011 har jeg vært redaktør for Nivå 2 tidsskriftet Archiv für Geschichte der Philosophie. Jeg har også sittet 6 år som redaksjonsmedlem i Nytt Norsk Tiddsskrift.

I tillegg har jeg hatt en rekke styreverv og og lederroller ved UiO som bl.a medlem av Det akademisk kollegium, medlem av styret TIK. medlem av styret SMR, medlem av styret IFIKK. Jeg har vært bestyrer, fagleder og instituttleder samt fungerende forskningsdekan.

Jeg har også vært aktiv utenfor UiO og var medlem av Pressens faglige utvalg (PFU) i perioden 2002-2016 . Fra 2012 sitter jeg som leder for Etisk råd for forsvarssektoren et frittstående råd oppnevnt av politisk ledelse i Forsvarsdepartementet.

Fra 1. januar 2017-august 2018 var jeg leder av Den historisk-filosofiske klasse i Det Norske Videskaps-Akademi og Visepreses samme sted.

Fra august 2018-2020 har jeg permisjon fra IFIKK og arbeider som Vitenskapelig leder på CAS (https://cas.oslo.no).

Fra mai 2019 leder jeg ett av de nye porteføljestyrene i NFR (https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/oppgaver-organisering/portefoljestyrer/humaniora-og-samfunnsvitenskap/)

 

 

Emneord: Filosofi, Kant, Krigsetikk, Filosofihistorie 1600-1800

Publikasjoner

 • Serck-Hanssen, Camilla & Smit, Houston (2021). The Schematism, In Sorin Baiasu (ed.),  The Kantian Mind.  Routledge.  ISBN 1138827487.  Kapittel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2020). From Nothing to Something- Why Metaphysics cannot be Reduced to Logic, In Frode Kjosavik & Camilla Serck-Hanssen (ed.),  Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives.  Routledge.  ISBN 978-0-367-26369-0.  Kapittel 7.  s 134 - 153
 • Serck-Hanssen, Camilla (2020). Kantian Critique as Conceptual Engineering. Acta Philosophica Fennica.  ISSN 0355-1792.
 • Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (2020). Introduction, In Frode Kjosavik & Camilla Serck-Hanssen (ed.),  Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives.  Routledge.  ISBN 978-0-367-26369-0.  Introduksjon.  s 1 - 16
 • Serck-Hanssen, Camilla & Carlsson, Andreas Brekke (2018). Counterterrorism and the Problem of Moral Exploitation, In Magdalena Badde-Revue & Marie-des-Neiges Ruffo de Calabre (ed.),  Ethics in Counter-Terrorism.  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-35780-8.  2.  s 5 - 24
 • Serck-Hanssen, Camilla (2017). Fighting Achilles, In Giuseppe Motta & Udo Thiel (ed.),  Immanuel Kant – Die Einheit des Bewusstseins.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-056079-4.  Kapittel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2017). Rediscovering the Critique of Pure Reason as a Propaedeutic to Metaphysics: What Heidegger Saw and McDowell Missed, In Anders Moe Rasmussen & Marcus Gabriel (ed.),  German Idealism Today.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050028-8.  kapittel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll - droner og krigens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(1), s 66- 78
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Dialektik, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Progressus/Regressus, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Towards fundamental ontology: Heidegger’s phenomenological reading of Kant. Continental Philosophy Review.  ISSN 1387-2842.  48(2), s 217- 235 . doi: 10.1007/s11007-015-9324-6
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Transzendentale Dialektik, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Vernunftschluss, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2014). Kant, Rhetoric and Paideia, In Eyjólfur Kjalar Emilsson; Anastasia Maravela & Mathilde Skoie (ed.),  PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-4-6.  Kapittel.  s 241 - 249
 • Serck-Hanssen, Camilla (2013). Kant, In Gregory Claeys (ed.),  Encyclopedia of Modern Political Thought.  CQ Press.  ISBN 9780872899100.  entry "Kant".
 • Serck-Hanssen, Camilla (2013). The Significance of Infinite Judgment, In Claudio La Rocca et al (ed.),  Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-024649-0.  kaptittel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Das radikale Böse, das Ich und die Illusion der praktischen Vernunft, I: Bernd Dörflinger (red.),  Worauf Vernunft hinaussieht. Kants regulative Ideen im Kontext von Teleologie und praktischer Philosophie.  Georg Olms Verlag AG.  ISBN 978-3-487-14878-6.  Kapittel.  s 125 - 137
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Der Nutzen von Illusionen. Ist die Idee der Seele unentbehrlich?, I: Bernt Dörflinger (red.),  Über den Nutzen von Illusionen. Die regulative Ideen in Kants theoretische Philosophie.  Georg Olms Verlag AG.  ISBN 978-3-487-14574-7.  Kapittel.  s 59 - 71
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Henry E. Allison:Custom and Reason in Hume. A Kantian Reading of the First Book of the ‘Treatise’ (Review). Archiv für Geschichte der Philosophie.  ISSN 0003-9101.  (3), s 329- 338
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2009). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 269 - 294
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Deflationary Idealism and Kantian Subjectivity, In Anita Leirfall & Thor Sandmel (ed.),  Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 9788230311790.  Kapittel.  s 431 - 446
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Kant on Consciousness, In Sara Heinämaa (ed.),  Psychology and Philosophy.  Springer.  ISBN 978-1-4020-8581-9.  Kapittel.  s 139 - 157
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Welhavens metafysikk, I: Liv Bliksrud (red.),  Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-460-5.  Kaptitel.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 275 - 300
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Kant on the human standpoint. Theoria.  ISSN 0040-5825.  74, s 79- 85
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2006). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave.  Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670528.  kapittel 7.  s 111 - 136
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Innledning til Kritikk av den rene fornuft, I:  Kritikk av den rene fornuft.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2756-7.  Innledning.  s 9 - 48
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2004). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-46-3.  kapittel 7.  s 109 - 132
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Metafysik, vetenskap och vetenskapens metafysik. Filosofisk Tidskrift.  ISSN 0348-7482.  (4), s 30- 43
 • Serck-Hanssen, Camilla & Emilsson, Eyolfur Kjalar (2004). Kant and Plato. Sats: northern european journal of philosophy.  ISSN 1600-1974.  (Vol. 5, no. 1), s [71]-82
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Knowledge and Evidence, In  Targeted Cancer Therapies. An Odyssey.  Ravnetrykk.  ISBN 82-91378-32-0.  s 33 - 37 Vis sammendrag
 • Serck-Hanssen, Camilla & Saugstad, Jens (2003). Immanuel Kant, I:  Filosofi- & vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 82-91670-43-9.  s 113 - 141 Vis sammendrag
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Kant's critical debut. The idea of the transcendental in Kant's early thought, In Jeff Malpas (ed.),  From Kant to Davidson. Philosophy and the idea of the transcendental.  Routledge.  ISBN 0-415-27904-6.  s 7 - 21 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (ed.) (2020). Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives. Routledge.  ISBN 978-0-367-26369-0.  291 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Serck-Hanssen, Camilla (2017). Kantian Critique as Conceptual Engineering.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Krigens folkerett utfordres. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Totalforsvaret- Vet vi hva vi gjør?. Norsk Militært Tidsskrift.  ISSN 0029-2028.  (1)
 • Serck-Hanssen, Camilla; Lohndal, Terje & Birkelund, Gunn Elisabeth (2017). Humaniora: Krav, frihet og egenart. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 14- 15
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). Die Lehrbarkeit der Tugend.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). Hvorfor frykte roboter?. Agenda Magasin.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). Just Counter Terrorism.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2016). The Ethics of Defence.
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll. Essay. Dronekrig kan forsvares, også fra et etisk perspektiv. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Progressus/Regressus in infinitum/in indefinitum, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Satz vom ausgeschlossenen Dritten, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophisma, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophist, sophistisch, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophistiches Argument, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). Sophistikationen der reinen Vernunft, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2015). progressiv/regressiv, I: Marcus Willaschek; Georg Mohr; Jürgen Stolzenberg & Stefano Bacin (red.),  Kant-Lexikon.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044399-8.  Artikkel.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2014). Fighting Achilles.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2014). Kant on the Liberating Potential of Rhetoric.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Humaniora: Med blikk for mening, normer og verdier.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Kant.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Response to "On Managing Wealth". Norges banks skriftserie.  ISSN 0802-7188.  (45)
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). The Task of Space.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2012). Vitenskapens grenser og grensenes vitenskap.
 • Kannisto, Toni & Serck-Hanssen, Camilla (2011). From Thinking to Being - The Real Problem with the Paralogistic Inference.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Filosofi og etikk i litteraturen, 6 innlegg a 20 miutter på Verdibørsen P2 radio.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Kants handlings- og frihetsfilosofi.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Reading the Critique of Pure Reason Phenomenologically: Why Transcendental Idealism is not a Precursor to Cognitive Science.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). Reclaiming the KrV as a Propadeutics to Metaphysics.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2011). What Logic cannot Achieve.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Critique as Fundamental Ontology-Heidegger's Reading of the Critique of Pure Reason.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Custom and Reason in Hume. A Kantian Reading of the First Book of the 'Treatise'. Archiv für Geschichte der Philosophie.  ISSN 0003-9101.  92(3), s 329- 338
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). Das radikale Böse als eine unentbehrliche Illusion der praktischen Vernunft.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2010). The Significance of Infinite Judgment.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2009). Hegels herre-trell: Kampen for anerkjennelse.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Die Unvermeidlichkeit der Idee der Seele.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Kant on Sensibility, Motivation and Agency.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Radical Evil and Human Agency.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2008). Rereading Kant's First Paralogism.
 • Warud, Vemund & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Kants Gjendrivelse av idealismen : en tolkning og kritikk.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). Is the Idea of the Soul an Illusion?.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). Kant's First Paralogism.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). The Importance of Role Models, The Gender Issue.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). The three themes of "Nova Dilucidatio".
 • Serck-Hanssen, Camilla (2007). To What Extent is Transcendental Philosophy a Phenomenology?.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). Kant's Bifurcation of the Mind-Body Problem.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006, 15. april). Verdibørsen-Fugleinfluensa, farer og det gode liv. [Radio].
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). Grenser: muligheter eller barrierer?.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). In What Sense is the Truth of Eucledian Geometry Presupposed by Kant?.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2006). The Role of "Organism" in Kant's Metaphilosophy.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Consciousness in Kant.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Deflationary Idealism and Kantian Subjectivity.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Kant on Succession.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2005). Kant on subjective and objective order.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Skar, Øystein & Mathisen, Steinar (2005). Kritikk av den rene fornuft.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Fra Platon til PFU.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Hjerne-bevissthet, hva er problemene?.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Kant on Inner Sense.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). Metaphysics and Science. Vis sammendrag
 • Serck-Hanssen, Camilla (2004). The Value of Knowledge.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Kant og det radikalt onde.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Kant og universitetets frihet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (02) Vis sammendrag
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Perceptual Knowledge.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Radical Evil and Self Love in Kant's Theory of Agency.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Radical Evil and Self Love-Kant's Understanding of Original Sin.
 • Serck-Hanssen, Camilla (2003). Sturm und Drang-eller da Lyset gikk. Vis sammendrag
 • Serck-Hanssen, Camilla (2002, 01. september). Bevissthet og vitenskap. [Radio].  Radio P2 : Programmet "På livet laus".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 22. mai 2019 16:36

Prosjekter