Olav Gjelsvik

Professor - Filosofi
Bilde av Olav Gjelsvik
English version of this page
Telefon +47 22856976
Rom 607 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi

Publikasjoner

 • Gjelsvik, Olav (2020). Reason and Oughts: Fundamentals within the Normative. Acta Philosophica Fennica. ISSN 0355-1792. 96, s. 155–177.
 • Gjelsvik, Olav (2020). Dagfinn Føllesdal: Et personlig og faglig portrett. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-01-02.
 • Gjelsvik, Olav (2020). On enthusiasm in history and elsewhere (enthusiastic comments on Elster). Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. doi: 10.1080/0020174X.2020.1821959. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Olav (2018). Bullshit Production. I Michaelson, Eliot & Stokke, Andreas (Red.), Lying. Language, Knowledge, Ethics, Politics. Oxford University Press. ISSN 9780198743965. s. 129–145. doi: 10.1093/oso/9780198743965.003.0007.
 • Gjelsvik, Olav (2017). Anscombe and Davidson on Practical Knowledge. A Reply to Hunter. Journal for the History of Analytical Philosophy. ISSN 2159-0303. 5(6), s. 1–12. doi: 10.15173/jhap.v5i6.2993. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Olav (2017). Indexicals: what they are essential for. Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. 60(3), s. 295–314. doi: 10.1080/0020174X.2017.1262015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Olav (2016). Om Næss, Skjervheim og den store striden i norsk filosofi <. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 50(2), s. 55–66. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2016-02-02.
 • Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2016). What is wrong with the brains of addicts? Neuroethics. ISSN 1874-5490. 10(1), s. 71–78. doi: 10.1007/s12152-016-9285-4.
 • Gjelsvik, Olav (2015). Rationality, capacity and inference. Teorema. ISSN 0210-1602. 34(2), s. 105–116.
 • Gjelsvik, Olav (2014). Some Aristotelian Concepts. Practical Inference. I Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia & Skoie, Mathilde (Red.), PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-4-6. s. 163–171.
 • Gjelsvik, Olav (2014). Quine on Observationality. I Lepore, Ernest & Harman, gilbert (Red.), A Companion to W.V.O. Quine. Wiley-Blackwell. ISSN 978-0-470-67210-5. s. 313–332. doi: 10.1002/9781118607992.ch16.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Review of Wittgenstein and the Philosophy of Mind, edited by Jonathan Ellis and Daniel Guevara. Notre Dame Philosophical Reviews. ISSN 1538-1617.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Freedom to Act. I Ludwig, Kirk (Red.), A Companion to Davidson. Wiley-Blackwell. ISSN 9780470673706. s. 62–75.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy as Interdisciplinary Research. I Andersen, Hanne; Dieks, Dennis; Gonzalez, Wenceslao J.; Uebel, Thomas & Wheeler, Gregory (Red.), New Challenges to Philosophy of Science. Springer. ISSN 978-94-007-5844-5. doi: 10.1007/978-94-007-5845-2_36.
 • Gjelsvik, Olav (2013). On Meaning and Experience. I Michael, Frauchiger (Red.), Reference, Rationality and Phenomenology. Ontos Verlag. ISSN 978-3-11-032354-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Olav (2013). Epistemiske grunner og epistemiske plikter. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. s. 133–143.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Understanding Enkratic Reasoning. Organon F. ISSN 1335-0668. 20(4), s. 464–483.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy, Addiction and Inquiry. Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. 56(5), s. 417–427. doi: 10.1080/0020174x.2013.806121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy, Addiction and Inquiry. Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. 56(5), s. 417–427. doi: 10.1080/0020174X.2013.806121.
 • Melberg, Hans Olav; Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2013). Addiction and Responsibility: A Survey of Opinions. Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. 56(5), s. 558–570. doi: 10.1080/0020174X.2013.806143.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Knowledge and error: a new approach to radical interpretation. I Preyer, Gerhard (Red.), Donald Davidson on Truth, Meaning and the Mental. Oxford University Press. ISSN 0199697515. s. 167–191. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199697519.003.0008.
 • Gjelsvik, Olav & Pogge, Thomas Winfried (2011). Making an Impact. Public Science Review: European Science & Technology. ISSN 2045-3876. s. 206–208.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Nærsynthet og sofistikasjon. I Slagstad, Rune (Red.), Elster og sirenenes sang. Pax Forlag. ISSN 9788253032733.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt, handle rett. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Procrastination, Rationality and Prudence. I Andreou, C & White, M. D. (Red.), Thief of Time. Oxford University Press. ISSN 0195376684.
 • Gjelsvik, Olav & Henden, Edmund (2009). Når er samtykke til rusavhengige personer etisk og juridisk bindende? I Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge & Waal, Helge (Red.), Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk. ISSN 978-82-303-1257-5.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Darwin og filosofi. I Hessen, Dag Olav; Lie, Thore & Stenseth, Nils Christian (Red.), Darwin - Verden ble aldri den samme. Gyldendal Litteratur. ISSN 9-788205-390348. s. 349–371.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Pengar og fridom. I Måseide, Atle & Skirbekk, Gunnar (Red.), Filosofi i vår tid : festskrift til Jon Hellesnes. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7516-5. s. 83–89.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Integrering, en skotsk idealist, og CSMN. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 44(2), s. 158–161.
 • Gjelsvik, Olav (2008). Review of Don Ross, David Spurrett, Harold Kincaid, G. Lynn Stephens (eds.) Distributed Cognition and the Will: Individual Cognition and Social Context. Notre Dame Philosophical Reviews. ISSN 1538-1617.
 • Gjelsvik, Olav (2008). Avhengighet som skade. Høyesteretts dom i røkesaken reist av Robert Lund. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. s. 211–222.
 • Gjelsvik, Olav (2007). Causal Explanation Provides Knowledge Why. I Persson, Johannes & Ylikoski, Petri (Red.), Rethinking Explanation. Springer. ISSN 1-4020-5580-3. s. 69–92.
 • Smedal, Tori; Lygren, Hildegunn; Myhr, Kjell-Morten; Moe-Nilssen, Rolf; Gjelsvik, Bente & Gjelsvik, Olav [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Balance and gait improved in patients with MS after physiotherapy based on the Bobath concept. Physiotherapy Research International. ISSN 1358-2267. 11(2), s. 104–116.
 • Gjelsvik, Olav (2006). Bullshit Illuminated. I Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (Red.), Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag. ISSN 82-7477-237-7. s. 101–111.
 • Gjelsvik, Olav (2006). Facing Facts and Motivations. ProtoSociology (CD-ROM): an international journal of interdisciplinary research. ISSN 1611-1281. 23, s. 157–168.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Experience. Theoria. ISSN 0040-5825. s. 167–191.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Radikal tolkning. En refleksjon over Davidson og en skisse av et alternativ. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943.
 • Gjelsvik, Olav (2003). Reason and Addiction, Choice, Behavioural Economics and Addiction. Elsevier. ISSN 0-08-044056-8. s. 219–239.

Se alle arbeider i Cristin

 • Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (2006). Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag. ISBN 82-7477-237-7. 283 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergersen, Linda Hildegard; Bjorvand Bjørkøy, Aasta Marie; Fei Fang, Evandro; Gjelsvik, Olav; Hystad Hove, Lene & Liaaen Jensen, Janicke [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Vi må kunne tenke nytt om alderdom.
 • Gjelsvik, Olav (2016). Comments on Rothstein .
 • Gjelsvik, Olav (2016). Agency and the Cogito.
 • Gjelsvik, Olav (2016). Engineering the Concept of Addiction.
 • Gjelsvik, Olav (2016). ‘Time, Intention, and Intentional Action’.
 • Gjelsvik, Olav (2015). Practical Inference.
 • Gjelsvik, Olav (2015). The Indexical. What is it essential for?
 • Gjelsvik, Olav (2015). Bullshit Production.
 • Gjelsvik, Olav (2014). Fregean Inferences. I Meylan, Anne (Red.), Festschrift for Pascal Engel. Liber Amicorum. ISSN 978-2-8399-1562-5. s. 623–647.
 • Gjelsvik, Olav & Bøhn, Einar Duenger (2013). David Hume: naturalisme, skeptisisme, og sentimentalisme. I Pettersen, Tove (Red.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Akademika forlag. ISSN 978-82-91670-58-4.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Parfits moralske sannet. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Homo Responsibilis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 990–993.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Forskning og etterforskning. Comments on Ottar Hellevik. Det Norske Videnskaps-Akademi : proceedings. 2011, s. 211–216.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Ethics and Responsibility, edited by Joseph Keim Campbell, Michael O’Rourke, and Harry S. Silverstein. Mind. ISSN 0026-4423.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Review of Causing Human Actions, New Perspectives on the Causal Theory of Action, edited by Jesús H. Aguilar and Andrei A. Buckareff. Mind. ISSN 0026-4423.
 • Gjelsvik, Olav (2012). The Mental and the Physical.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Explanation and the Mind.
 • Gjelsvik, Olav (2012). The Norwegian Insanity Defence assessed from a philosophical point of view.
 • Gjelsvik, Olav (2012). What is happening to the budgets in humanities in Norway.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Two Accounts of Agency: Anscombe and Davidson.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Davidson on Freedom to Act.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Causing Human Actions, New Perspectives on the Causal Theory of Action. Mind. ISSN 0026-4423. 121(482), s. 471–474.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Ethics and Responsibility. Mind. ISSN 0026-4423. 121(482), s. 471–474.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Svar til Erling eide. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 118–120.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Quine On Observation.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Frihet og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Philosophy as Interdisciplinary Research.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Autonomi og kjærlighet.
 • Gjelsvik, Olav & duenger bøhn, einar (2011). ’Normative Supervenience’.
 • Gjelsvik, Olav (2011). ’On Love as a Moral Emotion’.
 • Gjelsvik, Olav (2011). What is progress?
 • Gjelsvik, Olav (2011). Long-term and Value. The Ethics of Climate Change.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Arne Næss og psykoanalyse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt og handle rett.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Knowing what we do.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On the Relationship between Knowledge and Belief.
 • Gjelsvik, Olav (2010). What is Normativity.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On Discounting and Economic Thinking.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Experience and agency.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Freedom and Rationality. Comments on A.C. Grayling.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On present Norwegian Research Policy. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt, handle rett. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Gjelsvik, Olav (2009). ‘Integrering, en skotsk idealist, og CSMN. Svar til Alastair Hannay’. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. s. 58–61.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Think long, act right.
 • Gjelsvik, Olav (2009). On the Difference between Analytical and Continental Philosophy.
 • Gjelsvik, Olav & Henden, Edmund (2009). Avhengighet og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and Money.
 • Gjelsvik, Olav (2009). The Norwegian Insanity Defence.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and Money.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Reason, reasoning, reasoners.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom, autonomy and the Law.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Comments on ‘Intention and Self-deception’.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and the Will and Knowledge.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Comments on Tom Pink on ‘Power and Responsibility’.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Epistemic Reasons and Epistemic Duties.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Agency and Knowledge.
 • Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2008). Frivillighetsprinsippet, forståelse og avgrensninger. Når er en rusmiddelbruker samtykke-kompetent?
 • Henden, Edmund; Gjelsvik, Olav & Hans Olav, Melberg (2008). Addiksjon, valg og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Agency.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Knowledge of Meaning.
 • Solberg, Carl Tollef; Norheim, Ole Frithjof; Gamlund, Espen & Gjelsvik, Olav (2018). Evaluating Deaths: Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health . Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3852-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. feb. 2014 09:58 - Sist endret 27. feb. 2019 09:28

Prosjekter