Olav Gjelsvik

Professor - Filosofi
Bilde av Olav Gjelsvik
English version of this page
Telefon +47 22856976
Rom 607 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi

Publikasjoner

 • Gjelsvik, Olav (2020). Dagfinn Føllesdal: Et personlig og faglig portrett. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943. . doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-01-02
 • Gjelsvik, Olav (2020). On enthusiasm in history and elsewhere (enthusiastic comments on Elster). Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X. . doi: 10.1080/0020174X.2020.1821959 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjelsvik, Olav (2020). Reason and Oughts: Fundamentals within the Normative. Acta Philosophica Fennica.  ISSN 0355-1792.  96, s 155- 177
 • Gjelsvik, Olav (2018). Bullshit Production, In Eliot Michaelson & Andreas Stokke (ed.),  Lying. Language, Knowledge, Ethics, Politics.  Oxford University Press.  ISBN 9780198743965.  Kapittel 6.  s 129 - 145
 • Gjelsvik, Olav (2017). Anscombe and Davidson on Practical Knowledge. A Reply to Hunter.. Journal for the History of Analytical Philosophy.  ISSN 2159-0303.  5(6), s 1- 12 . doi: 10.15173/jhap.v5i6.2993 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjelsvik, Olav (2017). Indexicals: what they are essential for. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.  60(3), s 295- 314 . doi: 10.1080/0020174X.2017.1262015 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjelsvik, Olav (2016). Om Næss, Skjervheim og den store striden i norsk filosofi <. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  50(2), s 55- 66 . doi: 10.18261/issn.1504-2901-2016-02-02
 • Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2016). What is wrong with the brains of addicts?. Neuroethics.  ISSN 1874-5490.  10(1), s 71- 78 . doi: 10.1007/s12152-016-9285-4
 • Gjelsvik, Olav (2015). Rationality, capacity and inference. Teorema.  ISSN 0210-1602.  34(2), s 105- 116
 • Gjelsvik, Olav (2014). Quine on Observationality, In Ernest Lepore & gilbert Harman (ed.),  A Companion to W.V.O. Quine.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-470-67210-5.  16.  s 313 - 332
 • Gjelsvik, Olav (2014). Some Aristotelian Concepts. Practical Inference, In Eyjólfur Kjalar Emilsson; Anastasia Maravela & Mathilde Skoie (ed.),  PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-4-6.  kapittel.  s 163 - 171
 • Gjelsvik, Olav (2013). Epistemiske grunner og epistemiske plikter. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (2), s 133- 143
 • Gjelsvik, Olav (2013). Freedom to Act, In Kirk Ludwig (ed.),  A Companion to Davidson.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9780470673706.  4.  s 62 - 75
 • Gjelsvik, Olav (2013). On Meaning and Experience, In Frauchiger Michael (ed.),  Reference, Rationality and Phenomenology.  Ontos Verlag.  ISBN 978-3-11-032354-2.  part 2, chapter 6. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy as Interdisciplinary Research, In Hanne Andersen; Dennis Dieks; Wenceslao J. Gonzalez; Thomas Uebel & Gregory Wheeler (ed.),  New Challenges to Philosophy of Science.  Springer.  ISBN 978-94-007-5844-5.  36.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy, Addiction and Inquiry. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.  56(5), s 417- 427 . doi: 10.1080/0020174x.2013.806121 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy, Addiction and Inquiry. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.  56(5), s 417- 427 . doi: 10.1080/0020174X.2013.806121
 • Gjelsvik, Olav (2013). Review of Wittgenstein and the Philosophy of Mind, edited by Jonathan Ellis and Daniel Guevara. Notre Dame Philosophical Reviews.  ISSN 1538-1617.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Understanding Enkratic Reasoning. Organon F.  ISSN 1335-0668.  20(4), s 464- 483
 • Melberg, Hans Olav; Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2013). Addiction and Responsibility: A Survey of Opinions. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.  56(5), s 558- 570 . doi: 10.1080/0020174X.2013.806143
 • Gjelsvik, Olav (2012). Knowledge and error: a new approach to radical interpretation, In Gerhard Preyer (ed.),  Donald Davidson on Truth, Meaning and the Mental.  Oxford University Press.  ISBN 0199697515.  Part 2.  s 167 - 191
 • Gjelsvik, Olav & Pogge, Thomas Winfried (2011). Making an Impact. Public Science Review: European Science & Technology.  ISSN 2045-3876.  (10), s 206- 208
 • Gjelsvik, Olav (2010). Nærsynthet og sofistikasjon, I: Rune Slagstad (red.),  Elster og sirenenes sang.  Pax Forlag.  ISBN 9788253032733.  Kapittel.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Procrastination, Rationality and Prudence, In C Andreou & M. D. White (ed.),  Thief of Time.  Oxford University Press.  ISBN 0195376684.  Kapittel.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt, handle rett. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Darwin og filosofi, I: Dag Olav Hessen; Thore Lie & Nils Christian Stenseth (red.),  Darwin - Verden ble aldri den samme.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9-788205-390348.  Kapitel.  s 349 - 371
 • Gjelsvik, Olav (2009). Integrering, en skotsk idealist, og CSMN. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  44(2), s 158- 161
 • Gjelsvik, Olav (2009). Pengar og fridom, I: Atle Måseide & Gunnar Skirbekk (red.),  Filosofi i vår tid : festskrift til Jon Hellesnes.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7516-5.  kaptitel.  s 83 - 89
 • Gjelsvik, Olav & Henden, Edmund (2009). Når er samtykke til rusavhengige personer etisk og juridisk bindende?, I: Knut W Ruyter; Jan Helge Solbakk & Helge Waal (red.),  Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker.  Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk.  ISBN 978-82-303-1257-5.  kaptitel.
 • Gjelsvik, Olav (2008). Avhengighet som skade. Høyesteretts dom i røkesaken reist av Robert Lund. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  (3), s 211- 222
 • Gjelsvik, Olav (2008). Review of Don Ross, David Spurrett, Harold Kincaid, G. Lynn Stephens (eds.) Distributed Cognition and the Will: Individual Cognition and Social Context. Notre Dame Philosophical Reviews.  ISSN 1538-1617.
 • Gjelsvik, Olav (2007). Causal Explanation Provides Knowledge Why, In Johannes Persson & Petri Ylikoski (ed.),  Rethinking Explanation.  Springer.  ISBN 1-4020-5580-3.  Chapter 5.  s 69 - 92
 • Gjelsvik, Olav (2006). Bullshit Illuminated, In Jon Elster; Olav Gjelsvik; Aanund Hylland; Karl-Ove Moene & Hans Olav Melberg (ed.),  Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  Chapter 7.  s 101 - 111
 • Gjelsvik, Olav (2006). Facing Facts and Motivations. ProtoSociology (CD-ROM): an international journal of interdisciplinary research.  ISSN 1611-1281.  23, s 157- 168
 • Smedal, Tori; Lygren, Hildegunn; Myhr, Kjell-Morten; Moe-Nilssen, Rolf; Gjelsvik, Bente; Gjelsvik, Olav & Strand, Liv Inger (2006). Balance and gait improved in patients with MS after physiotherapy based on the Bobath concept. Physiotherapy Research International.  ISSN 1358-2267.  11(2), s 104- 116
 • Gjelsvik, Olav (2004). Experience. Theoria.  ISSN 0040-5825.  (2-3), s 167- 191
 • Gjelsvik, Olav (2004). Radikal tolkning. En refleksjon over Davidson og en skisse av et alternativ. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (Årg. 39, nr 1-2), s 47-60
 • Gjelsvik, Olav (2003). David Hume: natur og fornuft, I: Olav Asheim & Else I Wiestad (red.),  Filosofi og Vitenskapshistorie.  Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  s 91 - 113

Se alle arbeider i Cristin

 • Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (ed.) (2006). Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  283 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergersen, Linda Hildegard; Bjorvand Bjørkøy, Aasta Marie; Fei Fang, Evandro; Gjelsvik, Olav; Hystad Hove, Lene; Liaaen Jensen, Janicke; Markussen, Simen; Melberg, Hans Olav; Loge Nilsen, Hilde; Petersen, Fernanda Cristina; Pettersen, Tove & Storm-Mathisen, Jon (2020). Vi må kunne tenke nytt om alderdom.
 • Solberg, Carl Tollef; Norheim, Ole Frithjof; Gamlund, Espen & Gjelsvik, Olav (2018). Evaluating Deaths: Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health.
 • Gjelsvik, Olav (2016). Agency and the Cogito.
 • Gjelsvik, Olav (2016). Comments on Rothstein.
 • Gjelsvik, Olav (2016). Engineering the Concept of Addiction.
 • Gjelsvik, Olav (2016). ‘Time, Intention, and Intentional Action’.
 • Gjelsvik, Olav (2015). Bullshit Production.
 • Gjelsvik, Olav (2015). Practical Inference.
 • Gjelsvik, Olav (2015). The Indexical. What is it essential for?.
 • Gjelsvik, Olav (2014). Fregean Inferences, In Anne Meylan (ed.),  Festschrift for Pascal Engel.  Liber Amicorum.  ISBN 978-2-8399-1562-5.  Kapittel 36.  s 623 - 647
 • Gjelsvik, Olav & Bøhn, Einar Duenger (2013). David Hume: naturalisme, skeptisisme, og sentimentalisme, I: Tove Pettersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  3.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Ethics and Responsibility. Mind.  ISSN 0026-4423.  121(482), s 471- 474
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Ethics and Responsibility, edited by Joseph Keim Campbell, Michael O’Rourke, and Harry S. Silverstein. Mind.  ISSN 0026-4423.  (4)
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Explanation and the Mind.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Causing Human Actions, New Perspectives on the Causal Theory of Action. Mind.  ISSN 0026-4423.  121(482), s 471- 474
 • Gjelsvik, Olav (2012). Davidson on Freedom to Act.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Forskning og etterforskning. Comments on Ottar Hellevik. Det Norske Videnskaps-Akademi : proceedings.  2011, s 211- 216
 • Gjelsvik, Olav (2012). Homo Responsibilis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (10), s 990- 993
 • Gjelsvik, Olav (2012). Parfits moralske sannet. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Review of Causing Human Actions, New Perspectives on the Causal Theory of Action, edited by Jesús H. Aguilar and Andrei A. Buckareff. Mind.  ISSN 0026-4423.  (4)
 • Gjelsvik, Olav (2012). The Mental and the Physical.
 • Gjelsvik, Olav (2012). The Norwegian Insanity Defence assessed from a philosophical point of view.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Two Accounts of Agency: Anscombe and Davidson.
 • Gjelsvik, Olav (2012). What is happening to the budgets in humanities in Norway.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Arne Næss og psykoanalyse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Autonomi og kjærlighet.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Frihet og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Long-term and Value. The Ethics of Climate Change.
 • Gjelsvik, Olav (2011). ’On Love as a Moral Emotion’.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Philosophy as Interdisciplinary Research.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Quine On Observation.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Svar til Erling eide. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 118- 120
 • Gjelsvik, Olav (2011). What is progress?.
 • Gjelsvik, Olav & duenger bøhn, einar (2011). ’Normative Supervenience’.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Experience and agency.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Freedom and Rationality. Comments on A.C. Grayling.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Knowing what we do.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On Discounting and Economic Thinking.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On present Norwegian Research Policy. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On the Relationship between Knowledge and Belief.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt og handle rett.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt, handle rett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Gjelsvik, Olav (2010). What is Normativity.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Agency and Knowledge.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Comments on ‘Intention and Self-deception’.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Comments on Tom Pink on ‘Power and Responsibility’.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Epistemic Reasons and Epistemic Duties.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and Money.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and Money.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and the Will and Knowledge.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom, autonomy and the Law.
 • Gjelsvik, Olav (2009). ‘Integrering, en skotsk idealist, og CSMN. Svar til Alastair Hannay’. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  s 58- 61
 • Gjelsvik, Olav (2009). On the Difference between Analytical and Continental Philosophy.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Reason, reasoning, reasoners.
 • Gjelsvik, Olav (2009). The Norwegian Insanity Defence.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Think long, act right.
 • Gjelsvik, Olav & Henden, Edmund (2009). Avhengighet og ansvar.
 • Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2008). Frivillighetsprinsippet, forståelse og avgrensninger. Når er en rusmiddelbruker samtykke-kompetent?.
 • Henden, Edmund; Gjelsvik, Olav & Hans Olav, Melberg (2008). Addiksjon, valg og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Agency.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Knowledge of Meaning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. feb. 2014 09:58 - Sist endret 27. feb. 2019 09:28

Prosjekter