Aksel Sterri

Bilde av Aksel Sterri
English version of this page
Mobiltelefon +4798039096
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Jeg forsker og underviser i etikk, spesielt temaer som ligger i skjæringsfeltet mellom helse, teknologi og marked. Høsten 2020 underviser jeg i anvendt etikk og examen philosophicum.

Samme høst forsvarte jeg doktorgraden min i filosofi. Avhandlingens tittel er "Delicate Deals: Moral Choice on the Margins" og er tilgjengelig på DUO. Bakgrunnen min er i statsvitenskap og jeg fullførte mastergraden min ved UiO i 2012.

Min siste artikkel, "Ethics of Emergencies", er publisert i Philosophical Studies. Artikkelen, som er skrevet sammen med Ole Martin Moen, er tilgjengelig for alle her.

Under doktorgraden hadde jeg lengre forskningsopphold på Oxford og Harvard. På Harvard underviste jeg i teknologietikk og erkjennelsesteori.

Tidligere har jeg jobbet i politikk, leksikon og i avis. Fra 2015-2017 var jeg fast kommentator og lederskribent i Dagbladet. Nå har jeg fast spalte i avisa og jeg skriver femte uke. Du kan lese tekstene mine her.

Du kan lese mer om hva jeg gjør på min engelske side.

Emneord: Anvendt etikk, Filosofi, Etikk

Publikasjoner

  • Earp, Brian D; Lewis, Jonathan; Hart, Carl; Sterri, Aksel Braanen & Moen, Ole Martin (2021). Racial Justice Requires Ending the War on Drugs. American Journal of Bioethics.  ISSN 1526-5161.
  • Sterri, Aksel Braanen (2020). Heller velferdsstat enn borgerlønn. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  2(3), s 126- 140 . doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-02-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Sterri, Aksel Braanen (2020). Prize, Not Price: Reframing Rewards for Kidney Donors. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800. . doi: /10.1136/medethics-2020-106172
  • Sterri, Aksel Braanen & Moen, Ole Martin (2020). The ethics of emergencies. Philosophical Studies.  ISSN 0031-8116.  s 1- 14 . doi: 10.1007/s11098-020-01566-0 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Sterri, Aksel Braanen (2019). Sex Selection in India: Why a ban is not justified. Developing World Bioethics.  ISSN 1471-8731.  20(3), s 150- 156 . doi: 10.1111/dewb.12250 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Moen, Ole Martin & Sterri, Aksel Braanen (2018). Pedophilia and Computer-Generated Child Pornography, In David Boonin (ed.),  Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-93906-3.  29.  s 369 - 382 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Sterri, Aksel Braanen (2018). Provokativ offentlig filosofi. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  12(2), s 105- 128 . doi: 10.5324/eip.v12i2.2539 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Moen, Ole Martin & Sterri, Aksel Braanen (2019). Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202594848.  132 s.
  • Sterri, Aksel Braanen (ed.) (2014). Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. Sense Publishers.  ISBN 9789462099289.  128 s.
  • Sterri, Aksel Braanen (2014). Tilbake til politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti. Kagge Forlag AS.  ISBN 9788248914372.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. apr. 2017 08:54 - Sist endret 14. okt. 2020 10:39