akselbst

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Jeg forsker og underviser i etikk, spesielt temaer som ligger i skjæringsfeltet mellom helse, teknologi og marked. Høsten 2020 underviser jeg i anvendt etikk og examen philosophicum.

Samme høst forsvarte jeg doktorgraden min i filosofi. Avhandlingens tittel er "Delicate Deals: Moral Choice on the Margins" og er tilgjengelig på DUO. Bakgrunnen min er i statsvitenskap og jeg fullførte mastergraden min ved UiO i 2012.

Min siste artikkel, "Ethics of Emergencies", er publisert i Philosophical Studies. Artikkelen, som er skrevet sammen med Ole Martin Moen, er tilgjengelig for alle her.

Under doktorgraden hadde jeg lengre forskningsopphold på Oxford og Harvard. På Harvard underviste jeg i teknologietikk og erkjennelsesteori.

Tidligere har jeg jobbet i politikk, leksikon og i avis. Fra 2015-2017 var jeg fast kommentator og lederskribent i Dagbladet. Nå har jeg fast spalte i avisa og jeg skriver femte uke. Du kan lese tekstene mine her.

Du kan lese mer om hva jeg gjør på min engelske side.

Emneord: Anvendt etikk, Filosofi, Etikk

Publikasjoner

 • Earp, Brian D; Lewis, Jonathan; Hart, Carl; Sterri, Aksel Braanen & Moen, Ole Martin (2021). Racial Justice Requires Ending the War on Drugs. American Journal of Bioethics.  ISSN 1526-5161.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Heller velferdsstat enn borgerlønn. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  2(3), s 126- 140 . doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-02-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Prize, Not Price: Reframing Rewards for Kidney Donors. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  s 1- 4 . doi: 10.1136/medethics-2020-106172
 • Sterri, Aksel Braanen & Moen, Ole Martin (2020). The ethics of emergencies. Philosophical Studies.  ISSN 0031-8116.  s 1- 14 . doi: 10.1007/s11098-020-01566-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sterri, Aksel Braanen (2019). Sex Selection in India: Why a ban is not justified. Developing World Bioethics.  ISSN 1471-8731.  20(3), s 150- 156 . doi: 10.1111/dewb.12250 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Moen, Ole Martin & Sterri, Aksel Braanen (2018). Pedophilia and Computer-Generated Child Pornography, In David Boonin (ed.),  Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-93906-3.  29.  s 369 - 382 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sterri, Aksel Braanen (2018). Provokativ offentlig filosofi. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  12(2), s 105- 128 . doi: 10.5324/eip.v12i2.2539 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Moen, Ole Martin & Sterri, Aksel Braanen (2019). Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202594848.  132 s.
 • Sterri, Aksel Braanen (ed.) (2014). Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. Sense Publishers.  ISBN 9789462099289.  128 s.
 • Sterri, Aksel Braanen (2014). Tilbake til politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti. Kagge Forlag AS.  ISBN 9788248914372.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sterri, Aksel Braanen (2021). Covid-19-etikk for effektive altruister.
 • Sterri, Aksel Braanen (2021). Derfor bør vaksinene til Oslo. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2021, 13. februar). How to distribute a Covid-19 vaccine ethicall‪y‬. [Radio].  In Pursuit of Development.
 • Sterri, Aksel Braanen (2021). Prestasjonsfremmende midler.
 • Sterri, Aksel Braanen (2021, 09. februar). The Global Philosopher: Vaccine Ethics. [Radio].  BBC Radio 4.
 • Sterri, Aksel Braanen (2021). Vanvittig vaksinefordeling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sterri, Aksel Braanen (2021). Vi er milevis unna en liberal rusreform. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2021). Vi kan ikke vente. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen & Wig, Ståle (2021). Det er ikke dine penger. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Alt er til salgs. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Bør vi drepe katter?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Delicate Deals: Moral Choice on the Margins. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Heller velferdsstat enn borgerlønn.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Hvor komfortable skal vi være med å ofre de mest sårbare blant oss. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Ikke få panikk, Ropstad. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Livet får en større mening i situasjoner som denne. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020, 13. oktober). Norges lille intellektuelle enfant terrible er blitt voksen. [Tidsskrift].  Minerva.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Rasismen midt i blant oss. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Sexrobotene kommer. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020, 01. april). The Global Philosopher: Pandemic Ethics. [Radio].  BBC Radio 4.
 • Sterri, Aksel Braanen (2020). Vi er alle influensere. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sætre, Sjur & Sterri, Aksel Braanen (2020, 25. september). Skulle vi kanskje like gjerne tillat kjøp og salg av organser?. [Radio].  NRK Ekko.
 • Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Andresen, Martin Eckhoff & Sterri, Aksel Braanen (2019). Ammeråd og foreldrepermisjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Andresen, Martin Eckhoff & Sterri, Aksel Braanen (2019). Det meste du blir fortalt om amming, kan være feil. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Andresen, Martin Eckhoff & Sterri, Aksel Braanen (2019). Gi gjerne pupp, men ikke for helsegevinstene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Andresen, Martin Eckhoff & Sterri, Aksel Braanen (2019). Hva kan vi forvente av en tredelt foreldrepermisjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sterri, Aksel Braanen (2019). En guide til sikker sex. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2019). Facebook knekker din frie vilje. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2019, 05. desember). Om å velge seg døden. [Internett].  Minerva.
 • Sterri, Aksel Braanen (2019). Rusmidler kan være nøkkelen til et bedre liv. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2019). Sex kan også være arbeid. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sterri, Aksel Braanen (2018). Raino Malnes & Knut Midgaard: Politisk filosofi. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  59(1), s 116- 119 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-01-13
 • Sterri, Aksel Braanen (2017). Revolusjon over evolusjon. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  4
 • Sterri, Aksel Braanen (2016). Ideenes makt over sinnene, I: Knut Olav Åmås (red.),  Makteliten: 252 kvinner og menn som styrer Norge.  Kagge Forlag AS.  ISBN 9788248918516.  Kapittel 4.  s 86 - 109
 • Sterri, Aksel Braanen (2016). Makten som knebler seg selv, I: Knut Olav Åmås (red.),  Makteliten: 252 kvinner og menn som styrer Norge.  Kagge Forlag AS.  ISBN 9788248918516.  Kapittel 3.  s 61 - 83
 • Berg, Ole Trond; Sterri, Aksel Braanen & Thorsen, Dag Einar (2014). totalitarisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Sterri, Aksel Braanen & Rasmussen, Magnus (2011). Sommerferieeffekten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(2), s 213- 218

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. apr. 2017 08:54 - Sist endret 14. okt. 2020 10:39