Andreas Brekke Carlsson

Bilde av Andreas Brekke Carlsson
English version of this page
Telefon +47 22 841065
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Jeg jobber med hovedsakelig med spørsmål knyttet til klander og moralsk ansvar, samt krigsetikk. 

Bakgrunn

Jeg har en doktorgrad i filosofi fra universitet i Oslo (2015). Jeg er også førsteamanuensis i filosofi ved Høgskolen i Innlandet 

 

 

Publikasjoner

 • Carlsson, Andreas (2022). Deserved Guilt and Blameworthiness over Time. I Carlsson, Andreas (Red.), Self-Blame and Moral Responsibility . Cambridge University Press. ISSN 978-1009179256. s. 175–197.
 • Carlsson, Andreas (2021). A Review of Elinor Mason’s Ways to be Blameworthy. Criminal Law and Philosophy. ISSN 1871-9791. doi: 10.1007/s11572-021-09585-6.
 • Carlsson, Andreas Brekke (2019). Shame and Attributability. I Shoemaker, David (Red.), Oxford Studies in Agency and Responsibility Volume 6. Oxford University Press. ISSN 9780198845546. doi: 10.1093/oso/9780198845539.003.0005.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Carlsson, Andreas Brekke (2018). Counterterrorism and the Problem of Moral Exploitation. I Badde-Revue, Magdalena & Ruffo de Calabre, Marie-des-Neiges (Red.), Ethics in Counter-Terrorism. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-35780-8. s. 5–24. doi: 10.1163/9789004357815_003.
 • Carlsson, Andreas Brekke (2016). Krig uten krigere: Autonome våpen, ansvar og dømmekraft. I Berntsen, Tor Arne S.; Dyndal, Gjert Lage & Johansen, Sigrid Redse (Red.), Når dronene våkner. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-49579-4. s. 275–298.
 • Carlsson, Andreas Brekke (2016). Blameworthiness as deserved guilt. The Journal of Ethics. ISSN 1382-4554. 21(1), s. 89–115. doi: 10.1007/s10892-016-9241-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll - droner og krigens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(1), s. 66–78.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlsson, Andreas (2022). Introduction. I Carlsson, Andreas (Red.), Self-Blame and Moral Responsibility . Cambridge University Press. ISSN 978-1009179256. s. 1–8.
 • Skarsaune, Knut Olav; Gamlund, Espen; Strandberg, Caj; Ramberg, Bjørn Torgrim & Carlsson, Andreas Brekke (2019). Mot menneskeverdspopulisme. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Carlsson, Andreas Brekke (2019). Guilt and Blameworthiness over time.
 • Carlsson, Andreas Brekke (2019). Guilt and Blameworthiness over time.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Krigens folkerett utfordres. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Totalforsvaret- Vet vi hva vi gjør? Norsk Militært Tidsskrift. ISSN 0029-2028.
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll. Essay. Dronekrig kan forsvares, også fra et etisk perspektiv. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Carlsson, Andreas Brekke (2015). Ignorance and Control. Essays on Moral Blameworthiness. 07 Oslo AS.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. jan. 2020 14:05 - Sist endret 11. feb. 2020 12:27