Anna Daria Drozdzowicz

Bilde av Anna Daria Drozdzowicz
English version of this page
Rom 640
Brukernavn
Besøksadresse Gerog Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Jeg forsker på grunnlagsspørsmål innen språkfilosofi, sinnsfilosofi, og filosofisk metodologi, samt anvendte problemstillinger innen språkfilosofi og psykiatriens filosofi. 

Mitt nåværende postdoktorprosjekt “Language, Meaning and Conscious Experience” (2018-2021) handler om språklig forståelse og  bevisste erfaringer i språklig kommunikasjon. 

Denne stillingen er finansiert av et Mobilitetsstipend (FRICON) fra Norges Forskningsråd (og co-finansiert av EUs Marie Curie Mobilitetsprogram) (prosjekt nr 275251).

 

For oppdatert informasjon om min forskning og undervisning, se min personlige hjemmeside: https://annadariadrozdzowicz.wordpress.com/ 

Emneord: Filosofi

Publikasjoner

 • Drożdżowicz, Anna (2020). Bringing back the voice – on the auditory objects of speech perception. Synthese.  ISSN 0039-7857. . doi: 10.1007/s11229-020-02687-z
 • Drożdżowicz, Anna (2020). Increasing the role of phenomenology in psychiatric diagnosis – the clinical staging approach.. Journal of Medicine and Philosophy.  ISSN 0360-5310. . doi: https://doi.org/10.1093/jmp/jhaa022
 • Drożdżowicz, Anna (2020). Intuitions about meaning, experience and reliability, In Samuel Schindler; Anna Drożdżowicz & Karen Brøcker (ed.),  Linguistic Intuitions: Evidence and Method.  Oxford University Press.  ISBN 9780198840558.  7.
 • Drożdżowicz, Anna (2020). The difficult case of complicated grief and the role of phenomenology in psychiatry. Phenomenology and Mind.  ISSN 2280-7853. . doi: doi.org/10.0.51.72/pam-1808
 • Drożdżowicz, Anna (2019). Do we hear meanings? – between perception and cognition. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.  s 1- 33 . doi: 10.1080/0020174X.2019.1612774
 • Drożdżowicz, Anna (2018). Philosophical expertise beyond intuitions. Philosophical Psychology.  ISSN 0951-5089.  31(2), s 253- 277 . doi: https://doi.org/10.1080/095
 • Drożdżowicz, Anna (2018). Speakers’ Intuitive Judgements about Meaning – The Voice of Performance View. Review of Philosophy and Psychology.  ISSN 1878-5158.  9(1), s 177- 195 . doi: 10.1007/s13164-017-0349-0
 • Kałamała, Patrycja; Drożdżowicz, Anna; Szewczyk, Jakub; Marzecova, Anna & Wodniecka, Zofia (2018). Task strategy may contribute to performance differences between monolinguals and bilinguals in cognitive control tasks: ERP evidence. Journal of Neurolinguistics.  ISSN 0911-6044. . doi: https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2017.12.013
 • Drozdzowicz, Anna Daria (2016). Descriptive ineffability reconsidered. Lingua.  ISSN 0024-3841.  177, s 1- 16 . doi: https://doi.org/10.1016/j.lingua.2015.12.011
 • Drozdzowicz, Anna Daria (2016). Speakers' Intuitions about Meaning Provide Empirical Evidence - Towards Experimental Pragmatics, In Martin Hinton (ed.),  Evidence, Experiment and Argument in Linguistics and Philosophy of Language (Studies in Philosophy of Language and Linguistics).  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3631661895.  Kap.  s 65 - 90

Se alle arbeider i Cristin

 • Schindler, Samuel; Drożdżowicz, Anna & Brøcker, Karen (ed.) (2020). Linguistic Intuitions: Evidence and Method. Oxford University Press.  ISBN 9780198840558.  320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Drożdżowicz, Anna (2020). From saying to seeing. Review of Berit Brogaard: Seeing and Saying: The language of perception and the Representational View of Experience. Meta Science.  ISSN 0815-0796.
 • Drożdżowicz, Anna (2019). Careful with knowledge ascriptions! Review of: Mikkel Gerken, On Folk Epistemology. Meta Science.  ISSN 0815-0796.
 • Drożdżowicz, Anna; Saint-Germier, Pierre & Schindler, Samuel (2018). Must philosophy be constrained? Review of: Edouard Machery, Philosophy within its proper bounds. Meta Science.  ISSN 0815-0796.
 • Drozdzowicz, Anna Daria (2015). Investigating utterance meaning – Essays in the epistemology of Language.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2018 16:22 - Sist endret 19. nov. 2020 12:56

Forskergrupper