Anna Daria Drozdzowicz

Bilde av Anna Daria Drozdzowicz
English version of this page
Rom 640
Brukernavn
Besøksadresse Gerog Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Jeg forsker på grunnlagsspørsmål innen språkfilosofi, sinnsfilosofi, og filosofisk metodologi, samt anvendte problemstillinger innen språkfilosofi og psykiatriens filosofi. 

Mitt nåværende postdoktorprosjekt “Language, Meaning and Conscious Experience” (2018-2021) handler om språklig forståelse og  bevisste erfaringer i språklig kommunikasjon. 

Denne stillingen er finansiert av et Mobilitetsstipend (FRICON) fra Norges Forskningsråd (og co-finansiert av EUs Marie Curie Mobilitetsprogram) (prosjekt nr 275251).

 

For oppdatert informasjon om min forskning og undervisning, se min personlige hjemmeside: https://annadariadrozdzowicz.wordpress.com/ 

Emneord: Filosofi
Publisert 4. okt. 2018 16:22 - Sist endret 19. nov. 2020 12:56

Forskergrupper