Gry Oftedal

Bilde av Gry Oftedal
English version of this page
Telefon +47-22841062
Rom 603 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Mine forskningsinteresser er innenfor vitenskapsfilosofi, biologiens filosofi og vitenskapsetikk/ansvarlig forskning. Jeg forsker på genbegrepet og kausalitet i biologiske systemer og er særlig interessert i spesifisitet og modularitet i systembiologi og molekylærbiologi. I et samarbeid med forskere innenfor livsvitenskap undersøker jeg metaforbruk i forskning på biomaterialer, og jeg har også bidratt diskusjonen om hvordan vi skal forstå RRI (responsible research and innovation) som en integrert del av livsvitenskap og bioteknologi.

Jeg har min PhD i filosofi fra Universitetet i Oslo, 2007, og en mastergrad i biologi fra NMBU (NLH, 2001). Etter PhD-graden har jeg vært ansatt ett år som foreleser og forsker i medisinsk vitenskapsfilosofi ved Universitetet i København, deretter som Postdoktor ved UiO, og etterfølgende som prosjektleder for eksternt finansierte prosjekter huset av IFIKK, UiO. Jeg har vært gjesteforsker ved Harvard University (Dep. of the History of Science) og London University (School of Advanced Studies - Institute of Philosophy).

Emneord: Vitenskapsfilosofi, Bioethics, Biologiens filosofi, Filosofi

Publikasjoner

 • Oftedal, Gry (2019). The Role of "Missile" and "Targeting" Metaphors in Nanomedicine. Philosophia Scientiæ.  ISSN 1281-2463.  23(1), s 39- 55 . doi: DOI : 10.4000/philosophiascientiae.1742
 • Dahl, Fredrik Andreas & Oftedal, Gry (2018). Trolly dilemmas fail to predict ethical judgment in a hypothetical vaccination context. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics.  ISSN 1556-2646. . doi: 10.1177/1556264618808175
 • Oftedal, Gry (2014). The role of philosophy of science in Responsible Research and Innovation (RRI): the case of nanomedicine. Life Sciences, Society and Policy.  ISSN 2195-7819. . doi: 10.1186/s40504-014-0005-8
 • Oftedal, Gry & Parkkinen, Veli-Pekka (2013). Synthetic Biology and Genetic Causation. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences.  ISSN 1369-8486.  44(2), s 208- 216
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2013). Causation and counterfactual dependence in robust biological systems, In Hanne Andersen; Dennis Dieks; Wenceslao J. Gonzalez; Thomas Uebel & Gregory Wheeler (ed.),  New Challenges to Philosophy of Science.  Springer.  ISBN 978-94-007-5844-5.  Team B: Philosophy of biology.  s 179 - 193
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2010). Functional Stability and Systems Level Causation. Philosophy of Science.  ISSN 0031-8248.  76(5)
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2009). Functional Stability and Systems Level Causation. Philosophy of Science.  ISSN 0031-8248.  76(5), s 809- 820
 • Oftedal, Gry (2005). Heritability and Genetic Causation. Philosophy of Science.  ISSN 0031-8248.  72, s 699- 709
 • Oftedal, Gry (2004). The use of problem-based learning (PBL) in teaching bioethics. The case of genetically modified food (GM food), In  How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-1005-7.  Appendix.  s 170 - 186

Se alle arbeider i Cristin

 • Oftedal, Gry; Friis, Jan Kyrre Berg O.; Rossel, Peter & Norup, Michael Slott (ed.) (2009). Evolutionary Theory: 5 Questions. Automatic Press VIP.  ISBN 8792130267.  260 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Oftedal, Gry (2018). Convergence, models, and metaphors in the construction of cell-like compartments: a philosophy of science perspective.
 • Oftedal, Gry (2018). Converging Philosophy and Life Sciences in the Framework of Responsible Research and Innovation.
 • Oftedal, Gry (2017). What is Responsible Research and Innovation?.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2017). Restricted Causal Relevance.
 • Oftedal, Gry (2016). Causal Specificity.
 • Oftedal, Gry (2016). Do measurements of specificity tell us about causal importance in living systems?.
 • Oftedal, Gry (2016). How to best implement philosophy of science as RRI activity in practice.
 • Oftedal, Gry (2016). Intervention and explanation in targeted cancer treatment.
 • Oftedal, Gry (2016). Molecular Categorizations of Cancer.
 • Oftedal, Gry & Strand, Anders (2016). ELSA/RRI in NANOCAN.
 • Oftedal, Gry (2015). Causal Specificity in Biological Systems.
 • Oftedal, Gry (2015). Causal Specificity in Biology.
 • Oftedal, Gry (2015). Molecular Categorizations of Cancer.
 • Oftedal, Gry (2015). Specificity and Asymmetry of Causal Relations in Biological Systems.
 • Oftedal, Gry (2015). Systembiologiens Filosofi. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  (2)
 • Oftedal, Gry & Strand, Anders (2015). ELSA perspectives and RRI in NANOCAN.
 • Oftedal, Gry (2014). Biological Specificity as Fine-Tuning and Direct Non-Redundancy.
 • Oftedal, Gry (2014). Causal Specificity in Biology.
 • Oftedal, Gry (2014). Causal specificity in biological systems.
 • Oftedal, Gry (2014). Molecular categorizations of cancer: one or multiple diseases?.
 • Oftedal, Gry (2013, 06. september). Kampen om metaforene.  Apollon.
 • Oftedal, Gry (2012, 21. mars). Helheten er mer enn delene. [Internett].  Salongen.no.
 • Oftedal, Gry (2011). PSBio - A Nordic project on the philosophy of systems biology.
 • Oftedal, Gry (2011). The roles of difference-making and mechanisms in biology: Examples from classical genetics, molecular biology, and systems biology.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2011). Causation and Counterfactual Dependence in Biological Systems.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2011). Causation and Counterfactual Dependence in Robust Biological Systems.
 • Oftedal, Gry (2010). Darwinian Populations and Natural Selection. International Studies in the Philosophy of Science.  ISSN 0269-8595.  25(3), s 333- 336
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2010). Functional Stability and System Level Causation.
 • Oftedal, Gry (2009). Mechanisms versus Difference-making: Examples from genetics and molecular biology.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2009). Reduksjonismedebatten: Gener versus systemer som årsaker.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2009). Reduksjonismedebatten: Gener versus systemer som årsaker.
 • Oftedal, Gry (2008). Are Genes Difference-Makers?.
 • Oftedal, Gry (2008). Genetic Causation and Differences as Causes.
 • Oftedal, Gry (2008). Philosophy of Dappled Things, a conversation with Nancy Cartwright. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  (3)
 • Oftedal, Gry (2008). What Difference do Genes Make?.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2008). Functional Stability and Systems Level Causation.
 • Oftedal, Gry (2007, 25. september). Bestemmer gener våre egenskaper?.  Stavanger Aftenblad.
 • Oftedal, Gry (2007). Conceptualizing Genes as Causes of Phenotypes. Acta Humaniora. 310. Vis sammendrag
 • Oftedal, Gry (2007, 08. oktober). Er vi styrt av gener?.  Vårt Land.
 • Oftedal, Gry (2007). Gene Semantics and Genetic Information.
 • Oftedal, Gry (2007). Kan gener tilskrives semantiske egenskaper?.
 • Oftedal, Gry (2007). Neven Sesardic - Making Sense of Heritability. British Journal for the Philosophy of Science.  ISSN 0007-0882.  58(3), s 619- 623
 • Oftedal, Gry (2007). Pragmatics and objectivity in genetic causal explanations.
 • Oftedal, Gry (2007). Rival causal theories and their implication for our understanding of genetic determination.
 • Oftedal, Gry (2006). Genetic Determinism in the Ethics of Genetic Enhancement.
 • Oftedal, Gry (2005). Do Genes have NC-capacities?.
 • Oftedal, Gry (2005). Genetic Determinism in the Ethics of Biotechnology.
 • Oftedal, Gry (2005). Genmetaforer og Etikk. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  (4)
 • Oftedal, Gry (2004). Do Heritability Estimates Reflect Genetic Causation?.
 • Oftedal, Gry (2004). Genetic Causation Traced by the Analysis of Variance.
 • Oftedal, Gry (2004). Heritability and Genetic Causation.
 • Dhillion, Shivcharn S.; Antonsen, Hilde; Oftedal, Gry & Olsson, P.A. (2002). Stimulation of ecosystem processes in boreal grasslands through experimental restoration.
 • Dhillion, Shivcharn S. & Oftedal, Gry (2001). Restoration of Boreal Grasslands: a test of selected tools.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 31. jan. 2018 19:06

Prosjekter