Thomas Krogh

Bilde av Thomas Krogh
English version of this page
Telefon +47-22857211
Rom 406 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Emneord: Idehistorie

Publikasjoner

 • Krogh, Thomas (2015). History of ideas:An Idea and its History, In Jan Eivind Myhre (ed.),  Boundaries of History.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  kapitel.  s 83 - 106
 • Krogh, Thomas (2015). Jean Bodin : the modern state comes into being, In  Philosophy of Justice.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-017-9174-8.  Book Chapter.  s 43 - 60
 • Krogh, Thomas (2014). Fri som hvilken fugl?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 184- 191 Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2013). Edmund Burke – opprør mot revolusjonen, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  Kapittel 15.  s 423 - 448
 • Krogh, Thomas (2013). Jean Bodin – den moderne stat blir til, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  Kapittel 9.  s 260 - 285
 • Krogh, Thomas (2012). Rettshistorie og idehistorie. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 152- 157 Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2011). Frihet, likhet og sikkerhet. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  46(4), s 248- 261 Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2011). Hvem lå i demokratiets vugge?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 124- 128 Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2011). The Past in the Present, In Siri Granum Carson; Jonathan Knowles & Bjørn Kåre Myskja (ed.),  Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller.  Mentis Verlag GmbH.  ISBN 978-3-89785-764-3.  Essay.  s 61 - 76
 • Krogh, Thomas (2010). Er bare skitne hender rene?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 181- 186
 • Krogh, Thomas (2010). The Republicans. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  89(2), s 161- +
 • Krogh, Thomas (2008). En solid,positiv bevissthetskvalitet, eller: Modernitet og Gnostisisme, I: jørgen Carlsen; ole morsing & peter Aaboe sørensen (red.),  Tankens grænseland.  Forlaget Modtryk.  ISBN 978-87-7053-126-9.  (bidrag).  s 97 - 107
 • Krogh, Thomas (2008). Time in history and time in politics - a prominent theme in the works of John Pocock. Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  III(3), s 33- 57
 • Krogh, Thomas (2007). From Berlin to Whitehall. Hegel on the suffrage as a political priciple. Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  II(1), s 79-104
 • Krogh, Thomas (2006). Macpherson revisited. Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  1(1/2), s 7- 31
 • Krogh, Thomas (2005). Innledende essay, In  Det endimensjonale mennesket.  Bokklubben.  ISBN 82-525-4658-7.  Kapittel.  s viii - xlviii
 • Krogh, Thomas (2005). Idehistorie og modernitet eller: It was the economy, Stupid. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  84, s 13- 34
 • Krogh, Thomas (2004). idehistorien og andre historier. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4)
 • Krogh, Thomas (2003). Kunnskap om historien - hva slags kunnskap er det?, I: Olav Asheim & Else I Wiestad (red.),  Filosofi og Vitenskapshistorie.  Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  eget kapitel.  s 267 - 286
 • Krogh, Thomas (2002). Leser I Karle ?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  1-2, s 106- 110 Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2001). Fremtide fremtider: Om Reinhardt Kosselecks bruk av fenomenologisk tidsteori i sin historieteori, I: Inger Markussen & Kyrre Kverndokk (red.),  Å vokse opp. - Barndom og ungdom under utvikling.  Inst. for kulturstudier..  ISBN 82-92298-00-2.  eget essay.  s 24 - 33
 • Krogh, Thomas (2001). Modernismens Åldrande. Lychnos.  ISSN 0076-1648.  s 206- 210
 • Krogh, Thomas (2001). Quentin Skinner og problæmer i at skrive den politiske tænknings historie. Slagmark.  ISSN 0108-8084.  33, s 57- 67
 • Krogh, Thomas (2001). Ulike modeller for tverrfaglighet - og muligheten for tverrfaglig forskning i dagens situasjon, I:  Tverrfaglighet og digitale medier.  Liestøl, Gunnar og Morrison, Andrew (red..  ISBN 82-8064-001-0.  s 5 - 16
 • Krogh, Thomas (1999). Etterord i: G. W. F. Hegel Åndens fenomenologi, I:  Hegel: Åndens Fenomenologi.   s 391 - 411
 • Krogh, Thomas (1998). Borger, stat og kommunikasjon, I: Birgit Hertzberg Johnsen & Andreas Sveen (red.),  Kommunikasjon.   s 27 - 36
 • Krogh, Thomas (1998). Borger, stat og kommunikasjon, I: Birgit Hertzberg Johnsen & Andreas Sveen (red.),  Kommunikasjon.   s 27 - 37
 • Krogh, Thomas (1996). Politikkens rolle i Adam Smiths samfunnsoppfatning. Ugglan. Minervaserien.  ISSN 1650-7339.  6, s 35- 50

Se alle arbeider i Cristin

 • Krogh, Thomas (2014). Hermeneutikk. Om å forstå og fortolke. 2 utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47761-2. Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2009). Hermeneutikk Om å forstå og fortolke. gyldendal kademisk.  ISBN 978-82-05-40032-0.  103 s. Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2006). Virkelighetens tid.Et essay i tidsmetafysikk. Spartacus.  ISBN 82-304-0016-4.  240 s.
 • Krogh, Thomas; Endresen, Rolf Theil; Iversen, Irene & Reinton, Ragnhild Evang (2000). Historie, forståelse og fortolkning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1179-4.  462 s. Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (red.) (1998). Historie, forståelse og fortolkning. ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0848-3.
 • Krogh, Thomas (1998). Technology and Rationality. Ashgate.  ISBN 1-84014-103-4.
 • Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (ed.) (1997). In Search of Symbols. An Explorative Study. Occasional Papers no 1, Department of cultural Studies, University of Oslo. Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-288-7.
 • Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (ed.) (1997). In search of symbols. Novus Forlag, Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krogh, Thomas (2014). Edmund Burke. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Krogh, Thomas (2014). Ja vi elsker frihet. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  93(4), s 662- 667 Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2014). Quentin Skinner. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorsen, Dag Einar & Krogh, Thomas (2014). Republikanisme (2. utg). Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Krogh, Thomas (2013). Om konstitusjoner før 1814.
 • Krogh, Thomas (2012). Var Marx romantiker?.
 • Krogh, Thomas (2010). Fredric Jameson, The Hegel variations. On the Phenomenology of the spirit. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4), s 386- 394
 • Krogh, Thomas (2009). Filosofihistorie og idehistorie. Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2009). Fri oss fra liberalismen?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3-4), s 554- 561 Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2009). Kan vi motstå skeptisismen?. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842. Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2009). Tidsrealisten. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  4, s 19- 24
 • Krogh, Thomas (2008). Hinsides objektivisering og idealisering. Anmeldelse av Albrect Wellmer; Wie Worte Sinn machen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4), s 339- 348
 • Krogh, Thomas (2006). Etterord, I: Dag Johnsen (red.),  Hegel. Rettsfilosofien.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-043-6.  etterord.  s 401 - 429
 • Krogh, Thomas (2004). Hvis Sørensen ikke fantes ..... Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4)
 • Krogh, Thomas (2003). "It was the economy, stupid". Om idehistoriske modernitetsteorier.
 • Krogh, Thomas (2002). Filosofi i en Biedemaier-tid.
 • Krogh, Thomas (2001). 'Between Lifeworld and Systems. Technology in Habermas' Theory of Communicative Action.
 • Krogh, Thomas (2001). Norsk idehistorie i går, i dag og i morgen -.
 • Krogh, Thomas (2001, 07. september). Om valg. [Radio].  NRK.
 • Krogh, Thomas (2001). Oversiktsverk med problemer. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (2), s 78- 79 Vis sammendrag
 • Krogh, Thomas (2001). Tid og handling i Kants praktiske filosofi.
 • Krogh, Thomas (2001). Tiden går, man hva gjør vi?.
 • Krogh, Thomas (1999). Upplysning utan förnuft. Lychnos.  ISSN 0076-1648.  s 214- 217 Vis sammendrag
 • Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (ed.) (1997). In Search of Symbols. An Explorative Study, (=Occational Papers from the Department of Cultural Studies, University of Oslo 1).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 6. mars 2012 14:41

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter