Ellen Krefting

Professor - Idéhistorie
Bilde av Ellen Krefting
English version of this page
Telefon +47 22841064
Rom 634 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus Blindernveien 31
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • tidligmoderne idéhistorie, kunnskapshistorie og tekstkultur 1600-1800
 • fransk bevissthetsfilosofi etter Descartes
 • Jean-Jacques Rousseaus forfatterskap
 • europeisk offentlighet og tidsskriftkultur, i Frankrike, England og i Danmark-Norge på 1600- og 1700-tallet
 • historieskrivingens idéhistorie
 • bokhistorie
 • ytringsfrihetens idéhistorie
 • kjønn og retoriske former i den tidligmoderne offentligheten
 • kunnskapshistorisk og idéhistorisk fagteori og faghistorie
 • havets idé- og kunnskapshistorie

Ansvarsområder og verv

Emneord: Idehistorie, Modernitet, Opplysningstid, Bokhistorie, Tidligmodernitet, Offentlighet, Fransk litteratur, Fransk filosofi, Danmark-Norge

Publikasjoner

 • Krefting, Ellen Marie (2019). Alt i et øyekast? Tablået som kunnskaps- og representasjonsform hos Quesnay, Mercier, Condorcet, I: Anne Fastrup; Gunnar Foss & Rolv Nøtvik Jakobsen (red.),  Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-025-5.  Kapittel 7.  s 105 - 118
 • Krefting, Ellen Marie (2019). De usminkede sannhetenes forsvar. Peter Frederik Suhms publikasjonsstrategier og offentlighetsidealer under det dansk-norske eneveldet, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Kapittel 13.  s 332 - 376
 • Krefting, Ellen Marie (2019). I storbyens kretsløp. Louis-Sébastien Merciers Tableau de Paris, I: Knut Ove Eliassen & Anne Fastrup (red.),  Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind 3. Samfundet. Fra hoffet til byen.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788771845778.  Kapittel 10.  s 243 - 272
 • Krefting, Ellen Marie & Nøding, Aina (2019). The Spectatorial Press from the Kingdom of Denmark-Norway: General Survey, In Misia Sophia Doms (ed.),  "Spectator"-Type Periodicals in International Perspective: Enlightened Moral Journalism in Europe and North America..  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631761144.  18.  s 369 - 392
 • Krefting, Ellen Marie (2018). News versus Opinion: The State, the Press, and the Northern Enlightenment, In Paul Michael Goring; Siv Gøril Brandtzæg & Christine Watson (ed.),  Travelling Chronicles: News and Newspapers from the Early Modern Period to the Eighteenth Century.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-36287-1.  Chapter 13.  s 299 - 318 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Enevelde, offentlighet og Peter Frederik Suhms hemmeligheter, I: Knut Dørum & Trond Bjerkås (red.),  Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0211-5.  Kapittel 13.  s 385 - 411 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Konger uten klær. Hemmelige historier som eneveldigkritisk sjanger. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1/2017), s 3- 18 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Panegyrikk, spectator-litteratur og offentlighet under det dansk-norske eneveldet". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  19(2), s 94- 106
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Panegyrikk, spectator-litteratur og offentlighet under det dansk-norske eneveldet :. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  19(2), s 94- 106 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2016-02-03
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Opplysningstiden, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Kapittel 8.  s 136 - 150
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Rousseau - Equality and Freedom in the Community, In  Philosophy of Justice.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-017-9174-8.  kap 11.  s 191 - 212
 • Krefting, Ellen Marie (2015). The urge to write. Spectator journalists negotiating freedom of the press in Denmark-Norway, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Chapter 8.  s 153 - 171
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2015). Eighteenth century periodicals as agents of change: Introduction, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Introduction.  s 1 - 13
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Rousseau - likhet og frihet i fellesskapet, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  Kapittel 14.  s 397 - 422
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Doble standarder: Kjønn og eksempelretorikk i 1700-tallets tidsskrifter, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 6.  s 147 - 173
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplets makt, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 1.  s 9 - 38
 • Kjus, Audun; Bartolo, Inês Espås; Eriksen, Anne; Krefting, Ellen Marie; Ruud, Lise Camilla; Rønning, Anne Birgitte; Sigurdsson, Jon Vidar & Vadum, Kristoffer (2011). Autoritet og eksempel. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (58), s 6, 57-78 : ill.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Rousseaus realityshow. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 56- 60
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Blikk for virkelighet eksempler og kasus som kommunikative former i Le Mercure galant (1672-). Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  9(2), s 18- 38
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Divertissement et radicalisme dans La Spectatrice danoise 1748-1750, I: Knut Ove Eliassen & Marius Warholm Haugen (red.),  Dévier et divertir. Littérature et pensée du XVIIIe siècle.  L'Harmattan.  ISBN 978-2-296-10330-6.  Chapitre 7.  s 95 - 106
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Innledning til Tablå over Paris, I: Ellen Marie Krefting (red.),  Tablå over Paris, Louis Sébastien Mercier.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-336-3.  Innledning.  s 1 - 30
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Animals in the City at the Turn of the Enlightenment: Pictures from Louis Sébastien Mercier's Paris, In Tora Holmberg (ed.),  Investigating Human/Animal Relations.  Centrum för genusvetenskap.  ISBN 978-91-978186-0-5.  Kapt. 2:1.  s 33 - 43
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Filosofi, galanteri og det moderne hos Fontenelle. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(2), s 94- 104
 • Krefting, Ellen Marie (2008). -“Feminine forkledninger. La Spectatrice danoise I 1700-tallets tidsskrifthistorie”, I: Eivind Tjønneland (red.),  Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245007176.  Kap. 3.  s 37 - 60
 • Krefting, Ellen Marie (2008). -“Fra gatelivet i det førrevolusjonære Paris”, innledning til samt oversatte utdrag fra Louis Sébastien Merciers Tableau de Paris. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1/2), s 3- 15
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Mennesket som drømmer, I: Ellen Marie Krefting & Maurseth Anne Beate (red.),  Mennesket. Arven fra opplysningstiden.  Spartacus.  ISBN 9788230400272.  Kapittel 3.  s 47 - 59
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Mennesket som dyr, I: Ellen Marie Krefting & Maurseth Anne Beate (red.),  Mennesket. Arven fra opplysningstiden.  Spartacus.  ISBN 9788230400272.  Kapittel 4.  s 61 - 71
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Mennesket som kvinne, I: Ellen Marie Krefting & Maurseth Anne Beate (red.),  Mennesket. Arven fra opplysningstiden.  Spartacus.  ISBN 9788230400272.  Kapittel 11.  s 153 - 165
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Mennesket som tilskuer, I: Ellen Marie Krefting & Maurseth Anne Beate (red.),  Mennesket. Arven fra opplysningstiden.  Spartacus.  ISBN 9788230400272.  Kapittel 19.  s 257 - 267
 • Krefting, Ellen Marie (2007). Amour en questions. Formes et fonctions d'un jeu littéraire au XVIIe siècle de la Clélie au Mercure galant, I: Martin Wåhlberg & Trude Kolderup (red.),  Amour, violence, sexualité de Sade à nos jours.  L'Harmattan.  ISBN 978-2-296-03219-4.  Chap 10.  s 149 - 164
 • Krefting, Ellen Marie (2005). Damasio og den følende hjernen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 83- 88
 • Krefting, Ellen Marie (2005). Dyr og mennesker i fransk tenkning på 1700-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 3- 17
 • Krefting, Ellen Marie (2003). Forestillinger om lidelse. Medmenneskelighet og sympati på 1700-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3/4), s 19- 33
 • Krefting, Ellen Marie (2003). Følsomhet og opplysning - Omkring sensibilitetsbegrepet i Encklopedien. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2(4), s 5- 19
 • Krefting, Ellen Marie (2001). "Drømmerepublikken". Innledende essay til Om Samfunnspakten av Jean-Jacques Rousseau, I: Jean-Jacques Rousseau (red.),  Om Samfunnpakten.  De norske bokklubbene, Oslo.  ISBN 82-525-3748-0.  s ix - xlii Vis sammendrag
 • Krefting, Ellen Marie (2001). "Malebranche og eksistensfølelsen", I: Knut Ove Eliassen & Svein-Eirik Fauskevåg (red.),  Frihetens århundre. Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet. Vol. 4.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1704-2.  s 91 - 124 Vis sammendrag
 • Krefting, Ellen Marie (1997). Når liv blir til - selvbiografi. Refleksjoner omkring liv, skrift og historie. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 2- 10

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (red.) (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  301 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (ed.) (2015). Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  342 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2014). En pokkers Skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0104-0.  345 s.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Vestens idéhistorie: Modernitetens fødsel 1600-1800. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-7634-954-2.  296 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (red.) (2012). Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus.  ISBN 9788230400890.  315 s.
 • Krefting, Ellen Marie (red.) (2010). Tablå over Paris, Louis Sébastien Mercier. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-336-3.  185 s.
 • Krefting, Ellen Marie & Anne Beate, Maurseth (red.) (2008). Mennesket. Arven fra opplysningstiden. Spartacus.  ISBN 9788230400272.  304 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krefting, Ellen Marie (2020). Opplysningstiden. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Krefting, Ellen Marie (2020). Ordering maritime movements in Ancien Régime France.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Navigeringskunst: Michael Wintroub, The Voyage of Thought, 2017. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2/2019), s 167- 169
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Ordering the ocean in Ancien Régime France: Freedom, risks and riches in L'ordonnance de la marine 1681-1760.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Politics of translation and adaptation: Louis-Sébastien Mercier in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Året 2440.
 • Trivigno, Franco & Krefting, Ellen Marie (2019). Vertsinstituttet for ex.phil. ved Universitetet i Oslo må få hjelp. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Archiving the ocean in 18th century France.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Bokhistorie som kunnskapshistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Følelser i opprør. Hva arkivene forteller om 1968. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 26- 26
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Jordens arkiver. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 24
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Kampen om antropocen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 18
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Kan følelser ha rett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Nasjoner som forestilte fellesskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 40- 40
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Ryktene om en mekanisk jente. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 26- 26
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Innledning.  s 11 - 13
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Barndomshistorier. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20 Vis sammendrag
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Boken som gjorde Foucault til ikon. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Bøkenes makt. Bokhistoriske perspektiver i idéhistorien, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 15.  s 255 - 272
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Er menneskerettighetene historie?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 24
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Fellesskap er vanskelige greier. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Fysiokratisk lesning av Merciers Tableau de Paris (1781-1788).
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hemmelighetenes makt.
 • Krefting, Ellen Marie (2017, 01. juni). Hemmeligheter. [Radio].  NRK P1.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hemmeligheter - leder. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 1- 1
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hva er Europa?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 34- 34
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hva skal vi tåle av hverandre?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 19
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Ideer om bibliotek - før og nå.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). "Nye måter å tenke historisk på". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Practicing enlightenment. The role of periodicals in eighteenth century Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Questions of scales.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Storytelling in Denmark's Den patriotiske tilskuer: history and fiction for the love of the common good.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Virilitetens fengsel. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie & Nylenna, Mathias (2017, 06. desember). Har #metoo forandret måten vi tenker på?. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Beleste bønder.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 16- 16
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Demokrati I krise". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Digitaliseringens herligheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 18
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Europa mellom ideer of følelser". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Europeisk tidsskrifthistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Fra skrivesyke til teksttråling: Gamle tekster møter Nye digitale metoder. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3/4 2016), s 172- 177
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Historie fra innsiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2016). I storbyens kretsløp: Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Idehistorisk kommentar til Marius Mjaalands The Hidden God.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Jenteoppdragelse I Mme de Beaumonts Magasin for Børn".
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Kampen om Europa". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 38- 39
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Shakespeare med matflekker". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 18
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Spectators in Denmark-Norway I.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Trøblete identitet". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30
 • Hartgen, Alf & Krefting, Ellen Marie (2015, 11. januar). Terrorangrepet på Charlie Hebdo. [Radio].  NRK P2 Søndagsavisa.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). "Det sosiale" i Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fjernlesingens kunst. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fra "det hellige kontors" arkiver. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fra historieskrivingens periferier. Peter Frederik Suhms "Hemmelige historie".
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Historiske følelser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 36- 36
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Holberg digital. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 28- 28
 • Krefting, Ellen Marie (2015). How the absolutist state of Denmark-Norway shaped literature and the public sphere.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Ideer i endring. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Ideer i endring? Idehistoriefagets fortid og framtid.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Idehistoriske blikk på tidsskriftene. Molo idehistorisk studenttidsskrift.  1(1), s 22- 30
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Kampen mot religionen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). News and opinions in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Nytt om nyheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Om tidsskrifter.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Practicing Enlightenment. Periodicals and the public sphere in eighteenth century Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Satire nedenfra?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Sensurens productive kraft. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Tenkningens former og praksiser: idehistorie møter mediehistorie.
 • Krefting, Ellen Marie & Leine, Jan Erlend (2015, 13. april). Slaveri, i Ekko. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Krefting, Ellen Marie & Vollan, Mari Brenna (2015, 15. januar). Satire skaper sosial splid.  Klassekampen.
 • Lien, Marius; Time, Jon Kåre & Krefting, Ellen Marie (2015, 09. januar). Frankrike i førersetet.  Morgenbladet.
 • Toft, Martin & Krefting, Ellen Marie (2015). Danmark-Noreg først med trykkjefridom. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  29(01)
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Diversifying publics and opinions under censorship: the journals of 18th century Denmark-Norway".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "En pokkers skrivesyge. Om kommunikasjonsbehov og medierevolusjoner før og nå".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Feministiske tidsskrifter på 1600- og 1700-tallet?".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Hemmelig historie? Suhms "Hemmelige efterretninger om de danske konger efter souveraineteten"".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Modernitetens fødsel, opplysningstiden og 1814".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). Om leseglede, skrivekløe og tidsskrifter. Filologen.  ISSN 0807-9250.  (1-2), s 3- 7
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Spectators in Denmark-Norway".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "The enlightened child. Mme de Beaumont's Magasin des enfants (1757) in a Nordic context".
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2014). Den glemte offentligheten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 40- 41
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Freedom of print - from practice to idea.
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Sensur og ytringsfrihet i Danmark-Norge før 1814, og relevansen for i dag.
 • Krefting, Ellen Marie (2013). The urge to write. Early spectators on freedom of the press in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie & Amadou, Christine (2013). "Det idemessige grunnlag for vestens konstitusjoner".
 • Krefting, Ellen Marie & Bergstrøm, Ida Irene (2013, 14. oktober). "For eksempel". [Internett].  kilden.forskningsradet.no.
 • Krefting, Ellen Marie & Kraft, Kirsti (2013, 05. november). Ekkoloddet: Europa i krise. [Radio].  NRK P2.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). En medierevolusjon under sensur? Om tidsskrifter, perspektivmangfold og dristige meninger i dansk-norsk offentlighet midt på 1700-tallet.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Et jeg blir til i fellesskap. Rousseau 300 år. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (22-28 juni), s 24- 25
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Hjernen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 1- 1
 • Krefting, Ellen Marie (2012, 18. januar). Hjernen og den dype historien. [Radio].  Radio Nova, Skumma kultur.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Jean-Jacques Rousseau.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Lærde Efterretninger som vindu mot verden.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Royal glory in a new medium: The case of Danish journals of the 1740ies.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Spectators under debate. The critical reception of Spectator journals in Denmark-Norway around 1750.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Tidsskriftkulturen i Danmark-Norge på 1700-tallet.
 • Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2012). Hjernen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1)
 • Amadou, Christine; Krefting, Ellen Marie & Løvhaug, Johannes Waage (2011). Istanbul. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(1-2), s 1-
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Feminine forkledninger. La Spectatrice danoise, Kbh. 1748-50.
 • Krefting, Ellen Marie (2011, 05. april). Gråtens idéhistorie.  Aftenposten.
 • Krefting, Ellen Marie (2011, 05. april). Gråtens idéhistorie. [Radio].  P1, Norgesglasset.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Hjernen - et terra incognita for humaniora?.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Hjernen i idéhistorien. En presentasjon.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Ideen om debatt. Spectator-tidsskrifter i Danmark-Norge på 1740-tallet.
 • Nøding, Aina; Krefting, Ellen Marie; Løvhaug, Johannes Waage & Ringvej, Mona Renate (2011). Det sprelske 1700-tallet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Filosofi vs idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Hva er opplysning? Om Siskin og Warner (red) This is Enlightenment (2010). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Kjønn og eksemplaritet i tidligmoderne tidsskrifter.
 • Krefting, Ellen Marie (2010, 25. mai). Merciers Paris og storbyens idéhistorie. [Radio].  Radio Nova.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Merciers Paris og storbyens idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Olympe de Gouges, I: Kjetil Ansgar Jakobsen (red.),  Verdensborgerskapets idéhistorie 1: Den vestlige tradisjonen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-349-3.  Innledning til del 4, tekst 7.  s 425 - 426
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Olympe de Gouges, Erklæring om kvinnens og den kvinnelige borgerens rettigheter.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Om kvinner, for kvinner. Kvinnelig eksemplaritet i The Female Specatator 1744-45.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Opplysning for vår tid. Anmeldelse av Siskin og Warner (eds) This is Enlightenment. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4)
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Salongen og tidsskriftet i fransk 1600-tallsoffentlighet.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Skriv på det språket du kan.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Sorg til salgs. En emosjonell vending i bokmarkedet?. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (6), s 54- 60
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Storbyens epistemologi. Merciers Paris 1781-1788.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Tårer i fransk 1700-tallstenkning.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Eksempel som praksis i tidligmoderne tidsskrifter.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Elephant stories.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Holberg og Malebranche.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Kunsten å omgås hverandre. Om Kjetil Jakobsens Verdensborgerskapets idéhistorie. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). "Louis Sébastien Mercier som idéhistorisk utfordring".
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Om "Verdensborgerskapets idéhistorie".
 • Krefting, Ellen Marie (2009). "Science and scientific sociability in Mercier's Tableau de Paris".
 • Krefting, Ellen Marie & Maurseth, Anne Beate (2009). Presentasjon av Mennesket. Arven fra opplysningstiden.
 • Schaanning, Espen; Helness, Anne & Krefting, Ellen Marie (2009). Historiens nytte. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 1
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Animals in the city at the turn of the EnlightenmentPictures from Louis Sébastien Mercier’s Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Divertissement périodique.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Fra the Spectator, via Minerva til Arr. En tidsskrifthistorie på 40 minutter.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Innledning, I: Ellen Marie Krefting & Maurseth Anne Beate (red.),  Mennesket. Arven fra opplysningstiden.  Spartacus.  ISBN 9788230400272.  Innledning.  s 7 - 17
 • Krefting, Ellen Marie (2008). "Kjønnet virkelighet". Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 90- 92
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Opplysningstiden - har vi den nå?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Opposisjonsinnlegg til phd.avhandlingen Le triomphe de la vertu. Etude sur les representations d'une epistemologie morale dans le Telemaque de Fenelon.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). The crisis of exemplarity. An introduction.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Uregjerlig natur innenfor byens rammer. Eksempler fra Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2007). Female spectatorship and radical enlightenment. The case of La Beaumelle's Spectatrice danoise.
 • Krefting, Ellen Marie (2007). Filosofi, galanteri og det moderne hos Fontenelle.
 • Krefting, Ellen Marie (2007). La pratique casuistique dans les périodique du dix-huitième siècle.
 • Krefting, Ellen Marie (2007). Merciers Tableau de Paris.
 • Aas, Harald & Krefting, Ellen Marie (2006, 01. mars). En følelse av å være til.  Apollon. Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo.
 • Krefting, Ellen Marie (2006). Chère Madame: 1600-tallstidsskriftet Le mercure galant og moderne offentlighetsteori.
 • Krefting, Ellen Marie (2006). Kvinner, tidsskrifter og La spectatrice danoise.
 • Krefting, Ellen Marie (2006). La construction d’un public féminin dans les premiers périodiques; du Mercure galant (1672-) à la Spectatrice danoise (1748-50).
 • Krefting, Ellen Marie (2006). Presentasjon av Arrs nummer om Menneskedyret.
 • Krefting, Ellen Marie (2006). Underholdning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1)
 • Krefting, Ellen Marie (2005). I Begynnelsen er følelsen. En studie av eksistensfølelsen som grensefigur i fransk tekst og tenkning fra Malebranche til Rousseau.
 • Krefting, Ellen Marie (2005). Le Mercure galant og framveksten av en feminin lese- og skrivekultur.
 • Krefting, Ellen Marie & Sibbern, Kai (2005, 03. desember). Verdibørsen. [Radio].  NRK P2.
 • Krefting, Ellen Marie (2005). Madame Guyon. Åndelige strømmer.
 • Krefting, Ellen Marie (2003). Fortolkningskunst. Jean Starobinski: Sivilisasjonens sykdommer. Jean-Jacques Rousseaus tenkning. Kagge forlag, Oslo 2003. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3/4), s 127- 128
 • Krefting, Ellen Marie (2001, 01. juni). Romantisk kjærlighet. [Radio].  NRK, Sånn er livet : Frilanser/NRK. Vis sammendrag
 • Krefting, Ellen Marie (2000). "Fra eksistensfølelsens historie: Rousseau". Vis sammendrag
 • Krefting, Ellen Marie (2000). "Følelser ifølge Malebranche. En av forutsetningene for 1700-tallets sensibilitet?". Vis sammendrag
 • Krefting, Ellen Marie (1997). Liv, skrift, historie. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 1- 1
 • Krefting, Ellen Marie (1997). Livet og tallene. Arild Stubhaug, Et foranskutt lyn. Niels Henrik Abel og hans tid. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 92- 94

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. jan. 2013 11:05 - Sist endret 26. aug. 2019 15:21