Ellen Marie Krefting

Professor - Idéhistorie
Bilde av Ellen Marie Krefting
English version of this page
Telefon +47 22841064
Rom 634 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus Blindernveien 31
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • tidligmoderne idéhistorie, kunnskapshistorie og tekstkultur 1600-1800
 • fransk bevissthetsfilosofi etter Descartes
 • Jean-Jacques Rousseaus forfatterskap
 • europeisk offentlighet og tidsskriftkultur, i Frankrike, England og i Danmark-Norge på 1600- og 1700-tallet
 • historieskrivingens idéhistorie
 • bokhistorie
 • ytringsfrihetens idéhistorie
 • kjønn og retoriske former i den tidligmoderne offentligheten
 • kunnskapshistorisk og idéhistorisk fagteori og faghistorie
 • havets idé- og kunnskapshistorie

Ansvarsområder og verv

Emneord: Idehistorie, Modernitet, Opplysningstid, Bokhistorie, Tidligmodernitet, Offentlighet, Fransk litteratur, Fransk filosofi, Danmark-Norge

Publikasjoner

 • Krefting, Ellen Marie & Eriksen, Anne (2020). Formens makt og materialitet. Om studiet av kunnskapsformer i katekismer og skipslogger. Slagmark. ISSN 0108-8084. s. 31–49.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). La Spectatrice danoise dans son contexte scandinave. I Krefting, Ellen Marie; Ertler, Klaus-Dieter & Hobisch, Elisabeth (Red.), La Spectatrice danoise de La Beaumelle. Edition commentée.. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-82482-5. s. 23–38.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). Society and Sentiment: (Hi)storytelling in Denmark's Den patriotiske Tilskuer (1761-1763). I Ertler, Klaus-Dieter; Völkl, Yvonne; Hobisch, Elisabeth; Fuchs, Alexandra & Fernández, Hans (Red.), Storytelling in the Spectators / Storytelling dans les spectateurs. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783631809280.
 • Eriksen, Anne & Krefting, Ellen Marie (2020). Formens makt og materialitet: Om studiet av kunnskapens former i katekismer og skipslogger. Slagmark. ISSN 0108-8084. 81, s. 31–50.
 • Krefting, Ellen Marie & Nøding, Aina (2019). The Spectatorial Press from the Kingdom of Denmark-Norway: General Survey. I Doms, Misia Sophia (Red.), "Spectator"-Type Periodicals in International Perspective: Enlightened Moral Journalism in Europe and North America.. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783631761144. s. 369–392.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Alt i et øyekast? Tablået som kunnskaps- og representasjonsform hos Quesnay, Mercier, Condorcet. I Fastrup, Anne; Foss, Gunnar & Jakobsen, Rolv Nøtvik (Red.), Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-025-5. s. 105–118.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). De usminkede sannhetenes forsvar. Peter Frederik Suhms publikasjonsstrategier og offentlighetsidealer under det dansk-norske eneveldet. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. s. 332–376.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). I storbyens kretsløp. Louis-Sébastien Merciers Tableau de Paris. I Eliassen, Knut Ove & Fastrup, Anne (Red.), Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind 3. Samfundet. Fra hoffet til byen. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788771845778. s. 243–272.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). News versus Opinion: The State, the Press, and the Northern Enlightenment. I Goring, Paul Michael; Brandtzæg, Siv Gøril & Watson, Christine (Red.), Travelling Chronicles: News and Newspapers from the Early Modern Period to the Eighteenth Century. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-36287-1. s. 299–318. doi: 10.1163/9789004362871_015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Enevelde, offentlighet og Peter Frederik Suhms hemmeligheter. I Dørum, Knut & Bjerkås, Trond (Red.), Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0211-5. s. 385–411. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Konger uten klær. Hemmelige historier som eneveldigkritisk sjanger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 3–18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Panegyrikk, spectator-litteratur og offentlighet under det dansk-norske eneveldet :. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 19(2), s. 94–106. doi: 10.18261/issn.1504-288X-2016-02-03.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Panegyrikk, spectator-litteratur og offentlighet under det dansk-norske eneveldet". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 19(2), s. 94–106. doi: 10.18261/issn.1504-288x-2016-02-03.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). The urge to write. Spectator journalists negotiating freedom of the press in Denmark-Norway. I Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (Red.), Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004290051. s. 153–171. doi: 10.1163/9789004293113_010.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2015). Eighteenth century periodicals as agents of change: Introduction. I Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (Red.), Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004290051. s. 1–13. doi: 10.1163/9789004293113_002.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Opplysningstiden. I Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219. s. 136–150.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Rousseau - Equality and Freedom in the Community. I Fløistad, Guttorm (Red.), Philosophy of Justice. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-94-017-9174-8. s. 191–212. doi: 10.1007/978-94-017-9175-5_12.
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Rousseau - likhet og frihet i fellesskapet. I Pedersen, Jørgen (Red.), Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3602-1. s. 397–422.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Doble standarder: Kjønn og eksempelretorikk i 1700-tallets tidsskrifter. I Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISSN 9788230400890. s. 147–173.
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplets makt. I Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISSN 9788230400890. s. 9–38.
 • Kjus, Audun; Bartolo, Inês Espås; Eriksen, Anne; Krefting, Ellen Marie; Ruud, Lise Camilla & Rønning, Anne Birgitte [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Autoritet og eksempel. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Rousseaus realityshow. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 56–60.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Blikk for virkelighet eksempler og kasus som kommunikative former i Le Mercure galant (1672-). Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 9(2), s. 18–38.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Divertissement et radicalisme dans La Spectatrice danoise 1748-1750. I Eliassen, Knut Ove & Haugen, Marius Warholm (Red.), Dévier et divertir. Littérature et pensée du XVIIIe siècle. L'Harmattan. ISSN 978-2-296-10330-6. s. 95–106.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Innledning til Tablå over Paris. I Krefting, Ellen Marie (Red.), Tablå over Paris, Louis Sébastien Mercier. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-336-3. s. 1–30.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Animals in the City at the Turn of the Enlightenment: Pictures from Louis Sébastien Mercier's Paris. I Holmberg, Tora (Red.), Investigating Human/Animal Relations. Centrum för genusvetenskap. ISSN 978-91-978186-0-5. s. 33–43.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Filosofi, galanteri og det moderne hos Fontenelle. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(2), s. 94–104.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). -“Feminine forkledninger. La Spectatrice danoise I 1700-tallets tidsskrifthistorie”. I Tjønneland, Eivind (Red.), Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245007176. s. 37–60.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Mennesket som drømmer. I Krefting, Ellen Marie & Anne Beate, Maurseth (Red.), Mennesket. Arven fra opplysningstiden. Spartacus. ISSN 9788230400272. s. 47–59.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Mennesket som dyr. I Krefting, Ellen Marie & Anne Beate, Maurseth (Red.), Mennesket. Arven fra opplysningstiden. Spartacus. ISSN 9788230400272. s. 61–71.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Mennesket som kvinne. I Krefting, Ellen Marie & Anne Beate, Maurseth (Red.), Mennesket. Arven fra opplysningstiden. Spartacus. ISSN 9788230400272. s. 153–165.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Mennesket som tilskuer. I Krefting, Ellen Marie & Anne Beate, Maurseth (Red.), Mennesket. Arven fra opplysningstiden. Spartacus. ISSN 9788230400272. s. 257–267.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). -“Fra gatelivet i det førrevolusjonære Paris”, innledning til samt oversatte utdrag fra Louis Sébastien Merciers Tableau de Paris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 3–15.
 • Krefting, Ellen Marie (2007). Amour en questions. Formes et fonctions d'un jeu littéraire au XVIIe siècle de la Clélie au Mercure galant. I Wåhlberg, Martin & Kolderup, Trude (Red.), Amour, violence, sexualité de Sade à nos jours. L'Harmattan. ISSN 978-2-296-03219-4. s. 149–164.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krefting, Ellen Marie; Ertler, Klaus-Dieter & Hobisch, Elisabeth (2020). La Spectatrice danoise de La Beaumelle. Edition commentée. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-631-82482-5. 631 s.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202565282. 301 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2015). Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004290051. 342 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2014). En pokkers Skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0104-0. 345 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISBN 9788230400890. 315 s.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Vestens idéhistorie: Modernitetens fødsel 1600-1800. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-7634-954-2. 296 s.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Tablå over Paris, Louis Sébastien Mercier. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-336-3. 185 s.
 • Krefting, Ellen Marie & Anne Beate, Maurseth (2008). Mennesket. Arven fra opplysningstiden. Spartacus. ISBN 9788230400272. 304 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krefting, Ellen Marie (2022). Havets idehistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2022). Havets utfordringer og humanistisk grunnforskning.
 • Krefting, Ellen Marie (2022). Om havet, for forskernatt.
 • Krefting, Ellen Marie (2022). Press Freedom in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2022). Kunnskapshistorie i Norge på 2020-tallet.
 • Krefting, Ellen Marie & Paulsen, Gard (2022). The Maritime Modernities Project - a general introduction.
 • Krefting, Ellen Marie & Paulsen, Gard (2022). Formats of oceanic knowledge.
 • Amadou, Christine & Krefting, Ellen Marie (2022). Pøbelvelde eller elitestyre? Demokrati fra antikken til i dag.
 • Krefting, Ellen Marie (2021). Konstruksjonen av Norden: Opplysningstida.
 • Krefting, Ellen Marie (2021). Anmeldelse av Horstbøll, Langen, Stjernfeld: Grov Konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed, København 2020 . Danske studier. ISSN 0106-4525. s. 228–235.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). "Establishing female literary authority in La Spectatrice danoise (1748-1750)".
 • Krefting, Ellen Marie (2020). "Secret springs and naked truths: The reception and circulation of 'secret histories' in eighteenth-century Denmark-Norway”.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). Følelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 1–1.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). "Følelser i spill. En introduksjon til Madeleine de Scudérys Clélie (1654) og Ømhetskartet, La carte de Tendre". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 63–70.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). Havets orden i det gamle regimets Frankrike.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). Hvordan kunnskap tar form.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). Tre vilde år: Vi har spurgt en række forskere, hvordan Trykkefrihedstiden har påvirket deres fagområde . [Avis]. Information, Danmark.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). Ordenes politikk. Anmeldelse av Jonas Ross Kjærgaard, Reimagining society in Eighteenth century French Literature. Happiness and Human Rights. K&K: kultur og klasse. ISSN 0905-6998. 48(129), s. 159–166.
 • Krefting, Ellen Marie (2020). Opplysningstiden. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Krefting, Ellen Marie (2020). Ordering maritime movements in Ancien Régime France.
 • Trivigno, Franco & Krefting, Ellen Marie (2019). Vertsinstituttet for ex.phil. ved Universitetet i Oslo må få hjelp. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Politics of translation and adaptation: Louis-Sébastien Mercier in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Ordering the ocean in Ancien Régime France: Freedom, risks and riches in L'ordonnance de la marine 1681-1760.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Navigeringskunst: Michael Wintroub, The Voyage of Thought, 2017. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 167–169.
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Året 2440.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Jordens arkiver. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 24–24.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Archiving the ocean in 18th century France.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Nasjoner som forestilte fellesskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 40–40.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Kan følelser ha rett. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–22.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Følelser i opprør. Hva arkivene forteller om 1968. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 26–26.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Ryktene om en mekanisk jente. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 26–26.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Kampen om antropocen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 18–18.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Bokhistorie som kunnskapshistorie.
 • Krefting, Ellen Marie & Nylenna, Mathias (2017). Har #metoo forandret måten vi tenker på? [Radio]. NRK P2 Verdibørsen.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Virilitetens fengsel. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Storytelling in Denmark's Den patriotiske tilskuer: history and fiction for the love of the common good.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hemmeligheter - leder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 1–1.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hva skal vi tåle av hverandre? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 18–19.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Questions of scales.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Barndomshistorier. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–20.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Fysiokratisk lesning av Merciers Tableau de Paris (1781-1788).
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Ideer om bibliotek - før og nå.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Bøkenes makt. Bokhistoriske perspektiver i idéhistorien. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 255–272.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hemmeligheter. [Radio]. NRK P1.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hemmelighetenes makt.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Practicing enlightenment. The role of periodicals in eighteenth century Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). "Nye måter å tenke historisk på". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–20.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 11–13.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Boken som gjorde Foucault til ikon. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–22.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Er menneskerettighetene historie? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 24–24.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hva er Europa? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 34–34.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Fellesskap er vanskelige greier. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–20.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Fra skrivesyke til teksttråling: Gamle tekster møter Nye digitale metoder. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. s. 172–177.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). I storbyens kretsløp: Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Spectators in Denmark-Norway I.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Historie fra innsiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–22.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Europeisk tidsskrifthistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Jenteoppdragelse I Mme de Beaumonts Magasin for Børn".
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Kampen om Europa". Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 38–39.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Demokrati I krise". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–22.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Trøblete identitet". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 30–30.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Shakespeare med matflekker". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 18–18.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Europa mellom ideer of følelser". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–20.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Idehistorisk kommentar til Marius Mjaalands The Hidden God.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Digitaliseringens herligheter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 18–18.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Beleste bønder. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 16–16.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). News and opinions in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). "Det sosiale" i Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Kampen mot religionen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Nytt om nyheter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Practicing Enlightenment. Periodicals and the public sphere in eighteenth century Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). How the absolutist state of Denmark-Norway shaped literature and the public sphere.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Sensurens productive kraft. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 30–30.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fra historieskrivingens periferier. Peter Frederik Suhms "Hemmelige historie".
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Holberg digital. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 28–28.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Historiske følelser. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 36–36.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Ideer i endring? Idehistoriefagets fortid og framtid.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Om tidsskrifter.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Idehistoriske blikk på tidsskriftene. Molo idehistorisk studenttidsskrift. 1(1), s. 22–30.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fjernlesingens kunst. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 30–30.
 • Krefting, Ellen Marie & Leine, Jan Erlend (2015). Slaveri, i Ekko. [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fra "det hellige kontors" arkiver. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Ideer i endring. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Tenkningens former og praksiser: idehistorie møter mediehistorie.
 • Krefting, Ellen Marie & Vollan, Mari Brenna (2015). Satire skaper sosial splid. [Avis]. Klassekampen.
 • Lien, Marius; Time, Jon Kåre & Krefting, Ellen Marie (2015). Frankrike i førersetet. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Martin & Krefting, Ellen Marie (2015). Danmark-Noreg først med trykkjefridom. Uniforum. ISSN 1891-5825. 29(01).
 • Hartgen, Alf & Krefting, Ellen Marie (2015). Terrorangrepet på Charlie Hebdo. [Radio]. NRK P2 Søndagsavisa.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Satire nedenfra? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Diversifying publics and opinions under censorship: the journals of 18th century Denmark-Norway".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Spectators in Denmark-Norway".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Hemmelig historie? Suhms "Hemmelige efterretninger om de danske konger efter souveraineteten"".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Feministiske tidsskrifter på 1600- og 1700-tallet?".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "The enlightened child. Mme de Beaumont's Magasin des enfants (1757) in a Nordic context".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "En pokkers skrivesyge. Om kommunikasjonsbehov og medierevolusjoner før og nå".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Modernitetens fødsel, opplysningstiden og 1814".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). Om leseglede, skrivekløe og tidsskrifter. Filologen. ISSN 0807-9250. s. 3–7.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2014). Den glemte offentligheten. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 40–41.
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Sensur og ytringsfrihet i Danmark-Norge før 1814, og relevansen for i dag.
 • Krefting, Ellen Marie & Kraft, Kirsti (2013). Ekkoloddet: Europa i krise. [Radio]. NRK P2.
 • Krefting, Ellen Marie & Bergstrøm, Ida Irene (2013). "For eksempel". [Internett]. kilden.forskningsradet.no.
 • Krefting, Ellen Marie & Amadou, Christine (2013). "Det idemessige grunnlag for vestens konstitusjoner".
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Freedom of print - from practice to idea.
 • Krefting, Ellen Marie (2013). The urge to write. Early spectators on freedom of the press in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Spectators under debate. The critical reception of Spectator journals in Denmark-Norway around 1750.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Et jeg blir til i fellesskap. Rousseau 300 år. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 24–25.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Jean-Jacques Rousseau.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Lærde Efterretninger som vindu mot verden.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Tidsskriftkulturen i Danmark-Norge på 1700-tallet.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). En medierevolusjon under sensur? Om tidsskrifter, perspektivmangfold og dristige meninger i dansk-norsk offentlighet midt på 1700-tallet.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Hjernen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 1–1.
 • Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2012). Hjernen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(1).
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Royal glory in a new medium: The case of Danish journals of the 1740ies.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Hjernen og den dype historien. [Radio]. Radio Nova, Skumma kultur.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Hjernen i idéhistorien. En presentasjon.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Hjernen - et terra incognita for humaniora?
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Ideen om debatt. Spectator-tidsskrifter i Danmark-Norge på 1740-tallet.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Gråtens idéhistorie. [Avis]. Aftenposten.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Gråtens idéhistorie. [Radio]. P1, Norgesglasset.
 • Krefting, Ellen Marie (2011). Feminine forkledninger. La Spectatrice danoise, Kbh. 1748-50.
 • Amadou, Christine; Krefting, Ellen Marie & Løvhaug, Johannes Waage (2011). Istanbul. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(1-2).
 • Nøding, Aina; Krefting, Ellen Marie; Løvhaug, Johannes Waage & Ringvej, Mona Renate (2011). Det sprelske 1700-tallet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Opplysning for vår tid. Anmeldelse av Siskin og Warner (eds) This is Enlightenment. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Hva er opplysning? Om Siskin og Warner (red) This is Enlightenment (2010). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Sorg til salgs. En emosjonell vending i bokmarkedet? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 54–60.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Olympe de Gouges. I Jakobsen, Kjetil Ansgar (Red.), Verdensborgerskapets idéhistorie 1: Den vestlige tradisjonen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-349-3. s. 425–426.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Olympe de Gouges, Erklæring om kvinnens og den kvinnelige borgerens rettigheter. I Jakobsen, Kjetil Ansgar (Red.), Verdensborgerskapets idéhistorie 1: Den vestlige tradisjonen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-349-3. s. 426–436.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Merciers Paris og storbyens idéhistorie. [Radio]. Radio Nova.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Storbyens epistemologi. Merciers Paris 1781-1788.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Om kvinner, for kvinner. Kvinnelig eksemplaritet i The Female Specatator 1744-45.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Tårer i fransk 1700-tallstenkning.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Kjønn og eksemplaritet i tidligmoderne tidsskrifter.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Salongen og tidsskriftet i fransk 1600-tallsoffentlighet.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Merciers Paris og storbyens idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Filosofi vs idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2010). Skriv på det språket du kan.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Kunsten å omgås hverandre. Om Kjetil Jakobsens Verdensborgerskapets idéhistorie. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Schaanning, Espen; Helness, Anne & Krefting, Ellen Marie (2009). Historiens nytte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4).
 • Krefting, Ellen Marie (2009). "Science and scientific sociability in Mercier's Tableau de Paris".
 • Krefting, Ellen Marie (2009). "Louis Sébastien Mercier som idéhistorisk utfordring".
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Eksempel som praksis i tidligmoderne tidsskrifter.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Holberg og Malebranche.
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Om "Verdensborgerskapets idéhistorie".
 • Krefting, Ellen Marie (2009). Elephant stories.
 • Krefting, Ellen Marie & Maurseth, Anne Beate (2009). Presentasjon av Mennesket. Arven fra opplysningstiden.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Opplysningstiden - har vi den nå? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). "Kjønnet virkelighet". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 90–92.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Innledning. I Krefting, Ellen Marie & Anne Beate, Maurseth (Red.), Mennesket. Arven fra opplysningstiden. Spartacus. ISSN 9788230400272. s. 7–17.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Opposisjonsinnlegg til phd.avhandlingen Le triomphe de la vertu. Etude sur les representations d'une epistemologie morale dans le Telemaque de Fenelon.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Uregjerlig natur innenfor byens rammer. Eksempler fra Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Divertissement périodique.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Animals in the city at the turn of the EnlightenmentPictures from Louis Sébastien Mercier’s Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). The crisis of exemplarity. An introduction.
 • Krefting, Ellen Marie (2008). Fra the Spectator, via Minerva til Arr. En tidsskrifthistorie på 40 minutter.
 • Krefting, Ellen Marie (2007). Filosofi, galanteri og det moderne hos Fontenelle.
 • Krefting, Ellen Marie (2007). Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2007). Female spectatorship and radical enlightenment. The case of La Beaumelle's Spectatrice danoise.
 • Krefting, Ellen Marie (2007). La pratique casuistique dans les périodique du dix-huitième siècle.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. jan. 2013 11:05 - Sist endret 13. juni 2022 15:41