Reidar Aasgaard

Professor - Idéhistorie
Bilde av Reidar Aasgaard
English version of this page
Telefon +47 22854917
Mobiltelefon +47 99 73 66 49
Rom 602 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus 6. etasje HF
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Ansvarsområde

 • Antikken og middelalderen

Faglige interesser og kompetanse

 • Sosiale strukturer i antikken og middelalderen
 • Antikkens religioner
 • Tidlig kristendom
 • Det nye testamentet
 • Metoder for tolkning av tekster
 • Bibelfaglige metoder
 • Tidligkristne apokryfe skrifter
 • Augustin
 • Barndommens historie
 • Bob Dylan og moderne populærkultur
 • Oversettelse av antikke og tidligkristne tekster
 • Norge på 1800-tallet
 • Salmediktning
 • Språk: latin og gresk

Faste undervisningsemner

 • Alle tiders Augustin
 • Barndommens idéhistorie
 • Bob Dylan: tradisjonstolk og kulturspeil
 • Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid
 • Senantikken: tro og vantro
 • Vestens idéer fra antikken til 1600

Erfaring og verv

 • Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2009
 • Prosjektleder, Det Norske Bibelselskap, 2008-2009
 • Førsteamanuensis og post doc, Teologisk fakultet, UiO, 1998-2008
 • Forsker og bibeloversetter, Det Norske Bibelselskap, 2000-2002
 • Sokneprest, Den norske kirke, 1983-1993
 • Fagansvarlig for Det nye testamentet, Store Norske Leksikon

Utdanning

 • Dr. theol., Teologisk fakultet, UiO, 1999
 • Doktorgradsstipendiat, Teologisk fakultet, UiO, 1993-1998
 • Praktisk-teologisk seminar, Teologisk fakultet, UiO, 1983
 • Cand. theol., Teologisk fakultet, UiO, 1982
 • Cand. mag., Humanistisk fakultet, UiO, 1979 (latin og kristendomskunnskap m.fag)

CV

 

Emneord: Idehistorie, Religionshistorie, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse

Publikasjoner

 • Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. London: Routledge 2018 (eds. R. Aasgaard, C.B. Horn, and O.M. Cojocaru).
 • Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. London: Routledge, 2018 (eds. R. Aasgaard, M. Bunge, and M. Roos).
 • Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017 (red. E. Krefting, E. Schaanning og R. Aasgaard).
 • Tidligkristne apokryfer. Oslo: Bokklubben, 2011 (Utvalg, innledende essay og introduksjoner av R. Aasgaard).
 • Bob Dylan: Mannen, myten og musikken. Oslo, Dreyer, 2011 (red P.K. Botvar, R.W. Kvalvaag og R. Aasgaard).
 • The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas, Eugene, Oreg.: Wipf and Stock, 2009.
 • El Evangelio de la Infancia de Tomás. Salamanca, Spain: Ediciones Sigueme, 2009.
 • Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir, 2009 (red. K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard) (Children and faith in Early Christianity).
 • Augustin: Tre ungdomsdialoger. Oslo: Bokklubben, 2009. (Augustine, Three early dialogues, with T.B. Eriksen, translation and notes by R. Aasgaard).
 • Det nye testamentet: studieutgave. Oslo: Bibelselskapet, 2008 (The New Testament: Study Edition).
 • My beloved brothers and sisters! Christian Siblingship in Paul. London/New York: T&T Clark Int./Continuum, 2004.
 • Augustin: De civitate Dei – Gudsstaten eller Guds by. Innledning, utvalg og oversettelse ved R. Aasgaard, Oslo: Pax, 2002 (Augustine, De civitate Dei – the City of God: Introduction, selection and translation by R. Aasgaard).

Populærvitenskapelige bøker og formidling

 • Skattkisten: Tekster og vers fra den kristne barnelærdommen. Oslo: Verbum, 2001.
 • Våre vakreste salmer. Oslo: Gyldendal, 1999.

Artikler og bokkapitler

 • “Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity,” in Hellholm, D. et al. (eds.), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, Berlin/New York: de Gruyter, 2010 (30 pp., forthcoming).
 • “Religion, Christian Views of Greek and Roman”, in Gagarin, Michael et al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Oxford: Oxford University Press, 2010, Volume 6, 210-11.
 • “Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas,” in Horn, C.B., Phenix, R.R. (eds.), Children in Late Ancient Christianity, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, 1-27.
 • “From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas,” THYMOS: Journal of Boyhood Studies 3 (2009), 3-20.
 • “Barndom i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 15-29.
 • “Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen opplæring”, i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 143-66.
 • “Tomas’ barndomsevangelium – den første kristne barnefortelling?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 205-19.
 • “Ut i verden: refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 237-53 (sammen med K.O. Sandnes og O. Skarsaune).
 • “Like a Child: Paul’s Rhetorical Uses of Childhood,” in Marcia J. Bunge et al. (eds.), The Child in the Bible, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008, 249-77.
 • “Paul as a Child: Children and Childhood in the Letters of Paul”, Journal of Biblical Literature 126 (2007): 129-59.
 • “Brother/Brotherhood,” New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1, Nashville: Abingdon, 2006 (2 pp.).
 • “Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues,” Familia (UPSA, Spain) 33 (2006): 23-46.
 • “Brothers and Sisters in the Faith: Christian Siblingship as an Ecclesiological Mirror in the First Two Centuries”, Ådna, J. (ed.), The Formation of the Early Church, WUNT 183, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 285-316.
 • “Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis”, Aschough, R. (ed.), Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna, ESCJ, Waterloo: Wilfred Laurier Univ. Press 2005, 156-74, 280-84.
 • “‘Brotherly advice’: Christian siblingship and New Testament paraenesis,” Engberg-Pedersen, T., Starr, J. (eds.), Early Christian Paraenesis in Context, BZNW 125, Berlin/New York: W. de Gruyter 2004, 237-65.
 • “Brothers in Brackets? A Plea for Rethinking the Use of [ ] in NA/UBS”, Journal for the Study of the New Testament 26/2004, 301-21.
 • “‘Kvart folk og tungemål sin lovsong fram skal bere.’ En sammenlikning av de danske, svenske og norske salmebøkene”, NTT 105/2004, 129-48.
 • “Barn og familie i Bibelens verden: noen nye fagbøker”, STK 80/2004, 127-33.
 • Role ethics’ in Paul: The Significance of the Sibling Role for Paul’s Ethical Thinking”, New Testament Studies 48/2002, 513-30.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Christ, Jesus, 2: Birth and Infancy Narratives (6059 words). Brill Encyclopedia of Early Christianity Online.  ISSN 2589-7993. . doi: http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_COM_036556 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2019). History of Research on Children in the Bible and the Biblical World: Past Developments, Present State - and Future Potential, In Julie Faith Parker & Sharon Betsworth (ed.),  T&T Clark Handbook of Children in the Bible and the Biblical World.  Bloomsbury T&T Clark.  ISBN 978-0-5676-7257-5.  kapittel 2.  s 13 - 38
 • Aasgaard, Reidar (2019). Mellom evolusjon og revolusjon: Om å gjenoversette Det nye testamentet, I: Nora S. Eggen; Nina Zandjani & Tor Ivar Østmoe (red.),  Gjenoversettelse av hellige tekster.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  Kapittel 4.  s 54 - 87
 • Aasgaard, Reidar (2019). "Señor (Tales of Yankee Power)": A Window into Bob Dylan's Existential and Religious World., In Robert Williams Kvalvaag & Geir Winje (ed.),  A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616540.  Chapter 1.  s 17 - 46 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2018). Childhood in 400 CE: Jerome, John Chrysostom, and Augustine on children and their formation, In Reidar Aasgaard; Cornelia B. Horn & Oana Maria Cojocaru (ed.),  Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds.  Routledge.  ISBN 9781472468925.  Kapittel 10.  s 157 - 173
 • Aasgaard, Reidar & Bunge, Marcia J. (2018). Introduction, In Reidar Aasgaard; Marcia J. Bunge & Merethe Roos (ed.),  Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.  Routledge.  ISBN 9781138294226.  Kapittel 1.  s 1 - 14
 • Aasgaard, Reidar; Horn, Cornelia B. & Cojocaru, Oana Maria (2018). Introduction, In Reidar Aasgaard; Cornelia B. Horn & Oana Maria Cojocaru (ed.),  Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds.  Routledge.  ISBN 9781472468925.  Kapittel 1.  s 1 - 18
 • Aasgaard, Reidar (2017). How close can we get to ancient childhood? Methodological achievements and new advances, In Ville Valtteri Vuolanto & Christian Laes (ed.),  Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World.  Routledge.  ISBN 9781472464804.  kap. 20.  s 321 - 334
 • Aasgaard, Reidar (2017). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above or Heterodoxy from Below?, In Tobias Nicklas; Candida R. Moss; Christopher Tuckett & Joseph Verheyden (ed.),  The Other Side: Apocryphal Perspectives on Ancient Christian “Orthodoxies”.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-54058-9.  Kapittel 3.  s 75 - 97
 • Aasgaard, Reidar (2015). Growing Up in Constantinople: Fifth-Century Life in a Christian City from a Child's Perspective, In Ville Vuolanto; Christian Laes & Katariina Mustakallio (ed.),  Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction.  Peeters Publishers.  ISBN 9789042931350.  Kapittel 7.  s 135 - 167 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Over måte fullt av nåde: Norsk salmebok 2013 i norsk salmeboktradisjon. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  2-3, s 180- 191 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Bible and Children, In Heather Montgomery (ed.),  Oxford Bibliographies.  Oxford University Press.  ISBN 9780199791231.  Bibliografisk kapittel. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Bible and Children - second edition, revised and updated (1st ed. 2015), In Heather Montgomery (ed.),  Oxford Bibliographies.  Oxford University Press.  ISBN 9780199791231.  Bibliografisk kapittel. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2014). Apokryf barndom - jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 68- 79 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2014). "What point is there for me in other people hearing my confessions?" Prayer and Christian Identity in Augustine's Confessions, In Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes (ed.),  Early Christian Prayer and Identity Formation.  Mohr Siebeck.  ISBN 9783161535208.  Kapittel.  s 267 - 290
 • Aasgaard, Reidar (2013). Augustin - Guds by og den jordiske by, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  kapittel 4.  s 117 - 147
 • Aasgaard, Reidar (2013). Brødre, søstre eller søsken? Kjønn som utfordring i oversettelse av Det nye testamentet, I: Årstein Justnes; Hallvard Hagelia & Tor Vegge (red.),  Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi.  Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-76-4.  Kapittel.  s 45 - 62
 • Aasgaard, Reidar (2013). Jesus, Paulus og Johannes' åpenbaring - politiske tradisjoner i den tidlige kristendom, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  kapittel 3.  s 91 - 116
 • Aasgaard, Reidar (2011). Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity, In David Hellholm; Tor Vegge; Øyvind Norderval & Christer Hellholm (ed.),  Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-024751-0.  Kapittel.  s 1253 - 1282 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Innledende essay, I: Reidar Aasgaard (red.),  Tidligkristne apokryfer.  Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 9788252576726.  Innledning.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med bibel i Babel: Den skriftlærde Dylan, I: Pål Ketil Botvar; Reidar Aasgaard & Robert Kvalvaag (red.),  Bob Dylan. Mannen, myten og musikken.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-019-9.  Kapittel.  s 145 - 165
 • Aasgaard, Reidar; Moxnes, Halvor & Seim, Turid Karlsen (2011). Fortolkning, forkynnelse og kjønn: Studiet av Det nye testamente inn i det 21. århundre, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kapittel.  s 89 - 116 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Antikkens aktualitet (Bokrevy over fire antikkrelaterte bøker). Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 139- 142 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Fra slangen til Satan: Monstre i den bibelske tradisjon. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 18- 33 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2010). The Gospel for Early Christian Children: A Re-assessment of the Infancy Gospel of Thomas. Studia patristica.  ISSN 0585-542X.  45, s 439- 444 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Barn i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi?, I: Karl Olav Sandnes; Oskar Skarsaune & Reidar Aasgaard (red.),  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 1.  s 15 - 29 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Etterord, noter (faglige kommentarer), bibliografi, I:  Augustin: Tre ungdomsdialoger.  Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 978-8252569728.  Etterord, noter (faglige kommentarer), bibliografi.  s 249 - 292
 • Aasgaard, Reidar (2009). From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. THYMOS: Journal of Boyhood Studies.  ISSN 1931-9045.  3(1), s 3- 20 . doi: 10.3149/thy.0301.3
 • Aasgaard, Reidar (2009). Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring, I: Karl Olav Sandnes; Oskar Skarsaune & Reidar Aasgaard (red.),  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 7.  s 143 - 166 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Tomas' barndomsevangelium - den første kristne barnefortelling?, I: Karl Olav Sandnes; Oskar Skarsaune & Reidar Aasgaard (red.),  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 9.  s 205 - 219 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas, In Cornelia B. Horn & Robert R. Phenix (ed.),  Children in Late Ancient Christianity.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16150235-4.  Kapittel nr. 1.  s 1 - 27
 • Aasgaard, Reidar; Sandnes, Karl Olav & Skarsaune, Oskar (2009). Ut i verden: refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag, I: Karl Olav Sandnes; Oskar Skarsaune & Reidar Aasgaard (red.),  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 11.  s 237 - 253 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2008). Like a Child: Paul's Rhetorical Uses of Childhood, In Marcia J. Bunge (ed.),  The Child in the Bible.  William B. Eerdmans Publishing Company.  ISBN 978-0-8028-4835-2.  12.  s 249 - 277
 • Aasgaard, Reidar (2007). Paul as a Child: Children and Childhood in the Letters of the Apostle. Journal of Biblical Literature.  ISSN 0021-9231.  126(1), s 129- 159
 • Aasgaard, Reidar (2006). Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues. Familia: revista de ciencias y orientacion familiar.  ISSN 1130-8893.  (33), s 23- 46
 • Aasgaard, Reidar (2005). Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis, In Richard S. Ascough (ed.),  Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna.  Wilfrid Laurier University Press.  ISBN 0889204721.  Kapittel 11.  s 156 - 174
 • Aasgaard, Reidar (2005). Brothers and Sisters in the Faith: Christian Siblingship as an Ecclesiological Mirror in the First Two Centuries, In Jostein Ådna (ed.),  The Formation of the Early Church.  Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.  ISBN 3161485610.  Kapittel.  s 285 - 316
 • Aasgaard, Reidar (2004). Barn og familie i Bibelens verden - Et blikk på nye fagbøker. Svensk Teologisk Kvartalskrift.  ISSN 0039-6761.  80(3), s 127- 133 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2004). "Brotherly Advice": Christian Siblingship and New Testament Paraenesis, In T. Engberg-Pedersen & James Starr (ed.),  Early Christian Paraenesis in Context.  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-018130-4.  Section III, chapter 8.  s 237 - 265 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2004). Brothers in Brackets? A Plea for Rethinking the Use of [ ] in NA/UBS. Journal for the Study of the New Testament.  ISSN 0142-064X.  26, s 301- 321
 • Aasgaard, Reidar (2004). Kvart folk og tungemål sin lovsong fram skal bere: en sammenlikning av de danske, svenske og norske salmebøkene. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  105(3), s 129- 148
 • Aasgaard, Reidar (2004). Om jeg er liten eller stor? Barnet i den tidlige kristendom, I: Jorun E. Berstad Weyde (red.),  Barnet og Gud (Prismet nr 1 - 2004).  IKO-forlaget AS.  ISBN 8271127012.  Kapittel 4.  s 38 - 56
 • Aasgaard, Reidar (2004). Om jeg er liten eller stor? barnet i den tidlige kristendom. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (Årg. 55, nr 1), s 38-55
 • Aasgaard, Reidar (2003). "Å sie verden rett farvel": Gravferdsskikker i antikken og i den tidlig kirke. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 59- 75
 • Aasgaard, Reidar (2003). Å skrive seg inn i evigheten - liv og død i antikke og tidligkristne gravinnskrifter. Historie.  ISSN 0803-401X.  (4), s 50- 61
 • Aasgaard, Reidar (2002). 'Role ethics' in Paul: The Significance of the Sibling Role for Paul's Ethical Thinking. New Testament Studies.  ISSN 0028-6885.  48(4), s 513- 530 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2000). Fortolkning og forkynnelse: Det nye testamente ved Universitetet i Oslo i det 20. århundre. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101, s 33- 51 Vis sammendrag
 • Moxnes, Halvor; Seim, Turid Karlsen & Aasgaard, Reidar (2000). Fortolkning og forkynnelse. Det nye testamente ved Universitetet i Oslo i det 20.århundre. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101(1-2), s 33- 51
 • Aasgaard, Reidar (1997). Brotherhood in Plutarch and Paul: Its role and character, In  Constructing Early Christian Families: Family as Social Reality and Metaphor.  Routledge Mental Health.  ISBN 0-415-14639-9.  s 166 - 182

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar; Bunge, Marcia J. & Roos, Merethe (ed.) (2018). Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge.  ISBN 9781138294226.  368 s.
 • Aasgaard, Reidar; Horn, Cornelia B. & Cojocaru, Oana Maria (ed.) (2018). Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. Routledge.  ISBN 9781472468925.  384 s.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (red.) (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  301 s.
 • Aasgaard, Reidar (red.) (2011). Tidligkristne apokryfer. Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 9788252576726.  483 s.
 • Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar & Kvalvaag, Robert (red.) (2011). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-019-9.  247 s.
 • Aasgaard, Reidar (2009). La Infancia de Jesus: El Evangelio Apocrifo del Pseudo-Tomas. Ediciones Sigueme.  ISBN 978-84-301-1708-6.  158 s.
 • Aasgaard, Reidar (2009). The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. Wipf and Stock Publishers.  ISBN 978-1-60608-126-6.  298 s.
 • Aasgaard, Reidar & Eriksen, Trond Berg (2009). Augustin: Tre ungdomsdialoger. Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 978-8252569728.  324 s. Vis sammendrag
 • Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar & Aasgaard, Reidar (red.) (2009). Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  270 s.
 • Aasgaard, Reidar (2008). Det nye testamentet - studieutgave. Det Norske Bibelselskap.  ISBN 978-82-541-0724-9.  1464 s. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2005). Apg - Det nye testamente revidert. Det Norske Bibelselskap.  ISBN 8254106150.  315 s. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2004). Joh - Det nye testamente revidert. Det Norske Bibelselskap.  ISBN 8254106169.  230 s. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2004). Matt - Det nye testamente revidert. Det Norske Bibelselskap.  ISBN 8254106142.  230 s. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2004). "My Beloved Brothers and Sisters!" Christian Siblingship in Paul. Continuum.  ISBN 0567084817.  361 s.
 • Aasgaard, Reidar (2003). Luk - NTR Det nye testamente revidert. Det Norske Bibelselskap.  ISBN 82-541-0605-3.  255 s. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2002). Augustin: De civitate Dei: Gudsstaten eller Guds by. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2371-5.  387 s. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2001). Skattkisten: Tekster og vers fra den kristne barnelærdommen. Verbum.  ISBN 82-543-0871-3.  207 s. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2001). Skattkisten: tekster og sanger fra den kristne barnelærdommen. Verbum forlag.  ISBN 82-543-0871-3.  208 s. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1999). Våre vakreste salmer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-26489-9.  144 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar (2021). Om oversettelsen av "Christos" i Bibel 2011 og i revidert bibelutgave..
 • Aasgaard, Reidar (2021). Om oversettelsen av "apollymi/apollymai" og "apoleia" i Bibel 2011 og i revidert bibelutgave..
 • Aasgaard, Reidar (2021). Om oversettelsen av betegnelser for slave/slaveri i Bibel 2011 og i revidert bibelutgave..
 • Aasgaard, Reidar & Johansen, Elias Bakken (2021, 27. mai). Bob Dylan er 80 år..  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar & Mikkelsen, Morten (2021, 22. mai). Troen, ordene og tonerne: Tre kendere guider til Dylans bagkatalog (i anledning Bob Dylans 80-årsdag).  Kristeligt Dagblad.
 • Aasgaard, Reidar (2020). Apokalyptikk hos Bob Dylan, med utgangspunkt i sangen "Señor".
 • Aasgaard, Reidar (2020). J.R.C. Cousland, Holy Terror: Jesus in the Infancy Gospel of Thomas (LNTS 560; London: Bloomsbury T&T Clark, 2017). The Catholic Biblical Quarterly.  ISSN 0008-7912.  82(2), s 314- 315
 • Aasgaard, Reidar (2020). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som skriftlærd.
 • Aasgaard, Reidar (2020). Professorale parkeringsproblemer (om UiOs miljøplan og betaling for parkering). Uniforum.  ISSN 1891-5825. . doi: https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/11/debatt-professorale-parkeringsproblemer.html
 • Aasgaard, Reidar & Figenschou, Kaja (2020, 26. oktober). Bob Dylan og Bibelen. [TV].  Programmet "Holm" NRK P1+. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar & Ramberg, Siri Løkholm (2020, 03. oktober). Intervju til framsyninga "Vikla inn i blått - Dylan på nynorsk", Det norske teatret okt 2020, trailer/presentasjon av Dylan som artist.. [TV].  Det norske teatret.
 • Flydal, Lars O. & Aasgaard, Reidar (2020, 10. august). Augustin la grunnlaget for reformasjonen.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Kraft, Nina & Aasgaard, Reidar (2020). Sanger fra Trump-land (Bob Dylan) - Plot på teater, Det Norske teatret. Magasinet Plot.  ISSN 1892-4417.  (11), s 72- 81
 • Aasgaard, Reidar (2019). A Taste of Bob. Smakebitsforelesning om Bob Dylan, semesterstartsuka idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Augustins De civitate Dei: Om kirkas forhold til staten og samfunnet..
 • Aasgaard, Reidar (2019). Brødre og søstre i troen? Om felleskap og kjønn i de første kristne menighetene..
 • Aasgaard, Reidar (2019). Hva gjør en bibeloversettelse "vitenskapelig"? Refleksjoner rundt føringer for bibeloversettelser til norsk..
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kommentarer til løpende bibeltekst, Apostelgjerningene (forfatter/redaktør, se s. 1029), I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Tekstkommentarer.  s 1034 - 1065
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kommentarer til løpende bibeltekst, Jakobs brev (forfatter/ redaktør sammen med Ingeborg Mongstad-Kvammen, se s. 1176), I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Tekstkommentarer.  s 1179 - 1182
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kommentarer til løpende bibeltekst, Lukas-evangeliet (forfatter/redaktør, se s. 963), I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Tekstkommentarer.  s 966 - 1000
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kort klimarespons til Stølen (sluttreplikk i debatt om flybruk ved UiO). Uniforum.  ISSN 1891-5825. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2019). Utfordring til Stølen (om UiOs flyreiser og klimapolicy). Også gjengitt i Uniforum under overskriften "Internasjonalisering eller bærekraft" (publisert 8. mars 2019 15:57, https://www.uniforum.uio.no/leserbrev/2019/internasjonalisering-eller-berekraft.html). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 27
 • Aasgaard, Reidar & Gjerdi, Per Arne (2019, 19. mars). Hovedsaken - Bob Dylan: En gullgruve for idéhistorisk arbeid (side 31-33, hele oppslaget: 24-35).. [Fagblad].  Agenda 3:16.
 • Aasgaard, Reidar; Kartveit, Magnar & Sagrusten, Hans Johan (2019). Overlevering og oversettelse av bibeltekstene, I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Kapittel i oppslagsdel.  s 1231 - 1234
 • Aasgaard, Reidar & Paszkiewicz, Zofia (2019, 01. mai). Verdibørsen: Hvordan påvirker bibelen vår måte å se på tiden?. [Radio].  NRK P2 - Verdibørsen.
 • Stranden, Anne Lise & Aasgaard, Reidar (2019, 05. mai). Bob Dylan har brukt Bibelen som kilde siden starten. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar; Vuolanto, Ville Valtteri & Cojocaru, Oana Maria (2018). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Biblography (8th cent. BCE - 8th cent. CE), ninth edition. [www ]. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2018). "En typisk hverdag for et typisk barn i antikken", seminar: Barns frihet før og nå. Faglig presentasjon og paneldeltakelse..
 • Aasgaard, Reidar (2018). Holocen og/eller antropocen? Bibelske skapelsesfortellinger i kontekst.
 • Aasgaard, Reidar (2018). Lukasevangeliet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). . doi: https://snl.no/Lukasevangeliet
 • Aasgaard, Reidar (2018). Maria - Jesu mor. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). . doi: https://snl.no/Maria_-_Jesu_mor
 • Aasgaard, Reidar (2018). Norske barn og hatefulle ytringer på nett - innlegg om idéhistoriske perspektiver på mobbing og hatytringer.
 • Aasgaard, Reidar (2018). Presentasjon av prosjektet "Spede stemmer fra fortiden" (2013-2017): målsettinger og resultater.
 • Aasgaard, Reidar & Buset, Pål (2018, 24. februar). En brennende sjel i et veltrent legeme.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar & Cojocaru, Oana Maria (2018). Presentasjon av prosjektet "Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa og av resultater av PhD-forskning.
 • Aasgaard, Reidar; Lars O., Flydal & Ommundsen, Åse Marie (2018, 07. februar). Inger-Johanne kom 50 år før Pippi.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Yasmin, Sfrintzeris & Aasgaard, Reidar (2018, 23. desember). Bak nyhetene: som barn ble Jesus anklaget for drap på lærer og medelever (VG, s. 17-19)..  Verdens Gang.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Forskningsprosjektet "Spede stemmer fra fortiden", Universitetet i Oslo. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  32, s 7- 8 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2017). Idéhistorie, teologi - og Fadervår, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 16.  s 273 - 292
 • Aasgaard, Reidar (2017). Presentation of the project "Tiny Voices from the Past"/"Spede stemmer fra fortiden" (2013-17).
 • Aasgaard, Reidar (2017). The Present State of Research on Childhood in History: New Approaches and Findings - How Close Can We Get to the Ancient Child: Methodological Potentials.
 • Aasgaard, Reidar (2017). The Present State of Research on Childhood in History: New Approaches and Findings - Introduction to the Tiny Voices Project.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Tiny Voices from the Past: main approaches and results.
 • Aasgaard, Reidar & Fiske, Anna (2017). IN SPE: Forfattarars kreative barndom. Samtaleintervju ved opninga av utstilling på Nasjonalbiblioteket..
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Innledning.  s 11 - 13
 • Baarøy, Fillip-André; Chausse, Camilla Marie & Aasgaard, Reidar (2017, 14. desember). HFs julekalender - luke 24: Juleevangeliet og Jesu barndom i Tomas' barndomsevangelium. [Internett].  HFs kommunikasjonsseksjon, facebook.
 • Borge, Arne & Aasgaard, Reidar (2017, 24. august). Guds sønn på skolebenken.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Guttormsen, Arne & Aasgaard, Reidar (2017, 14. desember). Skarp strid om genitiv: Om bibeloversettelse på norsk og Bibelselskapets Bibel 2011.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Torvik, Yngvild Gotaas & Aasgaard, Reidar (2017, 16. august). Finner fram glemte barn: Forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo kaster lys over barns hverdag fra antikken og fram til 1900-tallet..  Klassekampen. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2016). Augustin, den kristne tradisjon og idéhistorie. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Barn og Bob: om å se verden nedenfra.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Between Paramount Faith and Original Sin: Children and the Bible in Jerome, Chrysostom and Augustine.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Ikke barn - ikke voksen: Ung (Temaintroduksjon, Apollon). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4), s 22- 23
 • Aasgaard, Reidar (2016, 13. oktober). Intervjuer i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris til Bob Dylan.  NTB, Dagsavisen, Klassekampen, Vårt Land, Uniforum.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Mellom evolusjon og revolusjon: refleksjoner over erfaringer med oversettelse av Det nye testamentet 2005.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Når andre tolker Bob: Dylan i tradisjonen.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Ottosen gir rom for ulovlige holdninger. (Innlegg som svar på intervju med Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, om fysisk avstraffelse av barn). Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 20
 • Aasgaard, Reidar (2016). Sterke reaksjoner på nobelpris til Dylan http://khrono.no/2016/10/sterke-reaksjoner-pa-nobelpris-til-dylan. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Aasgaard, Reidar (2016, 14. september). Tema, Barn og sorg: På vei til å bli dødsåpne, s. 14-19.  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2016). The Child in the Bible – and Beyond: Recent Trends in Research.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Verden, Vesten og Augustin. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 22
 • Aasgaard, Reidar; Cojocaru, Oana Maria & Vuolanto, Ville (2016). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography (8th cent. BCE - 8th cent. CE), eighth edition. [www ]. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar & Ekelund, Kristina (2016, 13. oktober). Intervju i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris til Bob Dylan. [Radio].  NRK P1, Østlandssendingen.
 • Aasgaard, Reidar & Sommer, Petter (2016, 13. oktober). Intervju NRK P1 og P2 i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris til Bob Dylan. [Radio].  NRK P1 og P2.
 • Haugedal, Sigmund & Aasgaard, Reidar (2016, 29. oktober). Intervju: "Norske Dylan-eksperter: Han ville nok heller ligget på en yacht i Karibien enn å la seg hylle av svensk overklasse".  Aftenposten.no.
 • Hobson, Anette & Aasgaard, Reidar (2016, 08. oktober). Intervju i programmet Ekko (NRK P1) 08.10.2016 om å forholde seg til døende og døden, i forbindelse med den internasjonale dagen for hospice og palliativ omsorg.. [Radio].  NRK P1, programmet Ekko.
 • Liland, Ørjan & Aasgaard, Reidar (2016, 26. oktober). Bob Dylan som sanger/forfatter og tildelingen av Nobels litteraturpris. [Radio].  Tekstbehandlingsprogrammet (litt.progr.), Nova studentradio.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Bibliographical Resources for research on ancient childhood.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Bokomtale av Sharon Betsworth: Children in Early Christian Narratives. London: Bloomsbury, 2015.. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(4), s 453- 456
 • Aasgaard, Reidar (2015). Masterclass (forelesninger og seminar, fire sesjoner) i Codex Sabaiticus-prosjekt (oversettelse til tysk av Tomas' barndomsevangelium).
 • Aasgaard, Reidar (2015). Respons til Margaret Y. MacDonalds bok "The Power of Children: The Construction of Christian Families in the Greco-Roman World" (presentasjon)..
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Infancy Gospel of Thomas and the Protevangelium of James: Heterodoxy from Below or Orthodoxy from Above?. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above or Heterodoxy from Below?.
 • Aasgaard, Reidar (2015, 30. september). Unges arbeidsmoral imponerer ikke.  Universitas, s. 8.
 • Aasgaard, Reidar (2015, 12. september). Verdens Gang aktuelt: Kropp og nakenhet.  Verdens Gang Helgebilag (s. 34-37).
 • Aasgaard, Reidar & Nickelsen, Trine (2015, 05. november). Antikkens og middelalderens minste: barna verden glemte. [Tidsskrift].  Apollon. Vis sammendrag
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2015). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography (8th cent. BCE – 8th cent. CE). Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2014). Bart D. Ehrman og Michael W. Holmes (red.): The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis, 2. utg. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(1), s 77- 80
 • Aasgaard, Reidar (2014). Childhoods A.D. 400: Three saints (Jerome, Chrysostom, Augustine) on children and their formation.
 • Aasgaard, Reidar (2014, 10. april). Dåp er blitt det nye bryllupet (s. 1, 13-15).  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2014). En kjønnet barndom?.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Hva er et barn? Kunst, kultur og barndommens historie. Kunstløftet.  (3), s 4- 6 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2014). I Shall Be Released: Bob Dylan og kristen tro.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Introduction to Childhood Studies and to the "Tiny Voices" projects.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Kvinnedagen, Legeforeningen og reservasjonsretten http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread298844/#post_298844. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som teolog.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Samtale med oversetter Aslak Rostad om hans gjendiktning av Hesiod i Gyldendals oversettelsesserie "Kanon".
 • Aasgaard, Reidar (2014). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above versus Heterodoxy from Below?.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Tradisjonalist og visjonær: Bob Dylan som kulturspeil.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Vestens barndomshistorie, sett fra USA? Paula Fass (red.), The Routledge History of Childhood in the Western World (Routledge, London/New York, 2014). Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 150- 152
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2014). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography for Scholars and Students (8th cent. BCE – 8th cent. CE). Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2013). Apokryfe barn: jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Challenges in Writing a Commentary on the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2013, 03. juli). Deltakelse i Ekko, NRK P2. Samtale: Er nakenhet naturlig? (Om kropp, nakenhet og naturisme gjennom historien og i dag). [Radio].  NRK P2.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Djevelens idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa (prosjektpresentasjon).
 • Aasgaard, Reidar (2013). Tiny Voices from the Past: New Perspectives on Childhood in Early Europe (project presentation).
 • Aasgaard, Reidar (2013). Tradisjonalist og visjonær: Bob Dylan som speil av vår moderne anglo-amerikanske kultur.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Uncovering Childhood in Late Antique Sources: Methodological Considerations (sammen med Ville Vuolanto).
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2013). Uncovering Childhood in Late Antique Sources: Methodological Considerations (Presentation).
 • Aasgaard, Reidar (2012). Childhoods A.D. 400: Three Saints on Christian Upbringing (reworked and extended edition).
 • Aasgaard, Reidar (2012). Dylans identiteter på film: Er han ikke der?.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Er Bob Dylan noe å samle på?.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Growing up in Constantinople: 5th century life in a Christian city from a child's perspective. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2012). "Jakten på det normale barnet". Samtale med Mari Pettersvold.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Når Dylan (og noen andre) synger Dylan.
 • Juul, Kjersti & Aasgaard, Reidar (2012, 06. januar). Glemt barndom.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (red.) (2011). Bibelen.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Evangeliet etter Johannes (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Fra slangen til Satan: Monstre i den bibelske kulturtradisjon. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2011). Første, Andre og Tredje Johannes-brev (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Growing up in early Constantinople: life in a Christian city from a child's perspective.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Johannes' åpenbaring (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som skriftlærd.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med Bibel i Babel: Om den skriftlærde Dylan. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  191(21), s 20- 21
 • Aasgaard, Reidar (2011). Paulus' tredje brev til korinterne. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2011). Paulusbrevene: autentiske brev, deuteropaulinske brev og pastoralbrevene (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Peters gjerninger, noter på s. 385-88. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2011). Satan - monsteret over alle monstre.
 • Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert & Botvar, Pål Ketil (2011). Intro, I: Pål Ketil Botvar; Reidar Aasgaard & Robert Kvalvaag (red.),  Bob Dylan. Mannen, myten og musikken.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-019-9.  Forord.  s 11 - 13
 • Ingul, Tormod & Aasgaard, Reidar (2011, 23. mars). Intervju om Dylan på norgesbesøk. [Radio].  NRK P1.
 • Rogstad, Britt & Aasgaard, Reidar (2011, 12. februar). De dødes kabinett.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2010). Barn i tidlig kristendom - en prosjektskisse.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Bjørn Helge Sandvei, Ernst Baasland, Karl Olav Sandnes: I Paulus' fotspor. Bibel- og kulturguide til Hellas (Oslo: Verbum, 2008). Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81(3), s 225- 226
 • Aasgaard, Reidar (2010). Bokrevy/omtale av Torrey Seland (red.): "Lær meg din vei ..." Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt. Tapir akademisk forlag, Trondheim 2009. Prismet.  ISSN 0032-8847.  61(1), s 69- 71
 • Aasgaard, Reidar (2010). Childhoods A.D. 400: Three Saints on Christian Upbringing.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Christian Views of Greek and Roman Religion, In Michael Gagarin (ed.),  The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome (7 volumes).  Oxford University Press.  ISBN 9780195170726.  Bind 6.  s 110 - 111
 • Aasgaard, Reidar (2010). En moderne andaktsbok. Bokomtale av Henrik Syse, Måtehold i grådighetens tid (Cappelen Damm, Oslo 2009). Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 135- 135
 • Aasgaard, Reidar (2010). Gamle bekjennelser i ny drakt. Bokomtale av Augustin, Confessiones i ny, fullstendig oversettelse. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Henry Wansbrough, The Use and Abuse of the Bible: A Brief History of Biblical Interpretation. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81(4), s 311- 313
 • Aasgaard, Reidar (2010). Historiens mål og mening: Har en gammel kirkefader noe å si om det? Om Augustins De civitate Dei (413-27).
 • Aasgaard, Reidar (2010). 'Let the little children come to me.' Childhood and children in early Christianity. The Journal of Ecclesiastical History.  ISSN 0022-0469.  61(4), s 793- 794 . doi: 10.1017/S002204691000151X
 • Aasgaard, Reidar (2010). Rampegutten Jesus: Hva kan det apokryfe Tomas' barndomsevangelium fortelle om barndommens historie?.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Retelling the childhood of Jesus: Evidence from the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Satanisk aften: djevelen på godt og ondt.
 • Aasgaard, Reidar (2009, 02. april). Bok i P2: NRK-program om Augustins "Bekjennelser". [Radio].  NRK P2.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Father and Child Reunion: The Story of Joseph. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2009). Fra bibeloversetterens verksted.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Historiens nytte: Hvorfor lese Plotin? Omtale av Emilsson, Plotinus on Intellect (Oxford 2007). Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3-4), s 166- 167
 • Aasgaard, Reidar (2009). Kjønn og kropp i antikken. Omtale av Gilhus, Seim og Vidén, Farsmakt og moderskap i antikken (Oslo 2009). Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3-4), s 148- 150
 • Aasgaard, Reidar (2009). Mann eller marionett? (Idé)historien om Josef, Jesu far, i tidlig kristendom. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2009). Notat, høring om sarks i oversettelsen av Det nye testamentet. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2009). Presentasjon av boka The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas.
 • Eriksen, Per; Aasgaard, Reidar & Skarsaune, Oskar (2009, 31. august). Hjemmet viktig i oldkirkens trosopplæring.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Rogstad, Britt & Aasgaard, Reidar (2009, 18. desember). Et barn er født på Ullevål (Reportasje om fødsel på Jesu tid, 1800-tallet og i dag).  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2008). Baptism in Augustine. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2008). Barneteologi på norsk. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  109, s 110- 113
 • Aasgaard, Reidar (2008). Bibelens barn - en kilde til frigjøring for moderne barn?. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2008). Hearing with Children: The Infancy Gospel of Thomas as Evidence of Children’s Culture in Late Antique Rural Christianity. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2008). Tomas' barndomsevangelium og dets relevans for trosopplæring og barneteologi.
 • Aasgaard, Reidar (2007). Children Crying in the Academia: Potentials and Challenges within Research on Childhood in Antiquity and Early Christianity.
 • Aasgaard, Reidar (2007). Jesus som vidunderbarn. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 24- 24
 • Aasgaard, Reidar (2006). Augustin - menneske eller kirkefader? (Del 1). St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  118(1-2), s 1- 7
 • Aasgaard, Reidar (2006). Augustin - menneske eller kirkefader? (del 2). St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  118(3-4), s 21- 25
 • Aasgaard, Reidar (2006). Brother/Brotherhood, In Katharine Doob Sakenfeld (ed.),  New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1: A-C.  Abingdon Press.  ISBN 978-0687054275.  Brother/Brotherhood.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Brotherly Love, In Katharine Doob Sakenfeld (ed.),  New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1: A-C.  Abingdon Press.  ISBN 978-0687054275.  Brotherly Love.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Hvem skal (ikke) få stemme ved valg på dekanat og fakultetsstyrer?. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  (12), s 12- 12
 • Aasgaard, Reidar (2006). Liberating Childhood: Reflections on a Child Perspective Reading of the Early Christian Sources.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Om arbeidet med revisjon av Det nye testamentet.
 • Aasgaard, Reidar (2006). The First Rural Christians: Excavating the Milieu of the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Attitudes to children in Antiquity and Early Christianity.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Christianity’s First Nursery Tale? A Proposal for a New Interpretation of the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Det nye testamentet. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2005). Parent-child relationships in Antiquity and Early Christianity.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Recent research on children in Antiquity and Early Christianity.
 • Aasgaard, Reidar (2005). True God and True Child? Christology in the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2004). A Child in His Own Hometown? The Narrative World of the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2004). From Boy to Man: Jesus in the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2003). A Christian or a heretic Jesus? A new interpretation of the Infancy Gospel of Thomas. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2003). Aage Rydstrøm-Poulsen: The Gracious God: Gratia in Augustine and the Twelfth Century. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  104, s 181- 182
 • Aasgaard, Reidar (2003). Brødre og søstre i troen. Kristent søskenskap som ekklesiologisk speil i kristendommens to første århundrer. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2003). Det urolige hjerte: mennesket og kirkefaderen Augustin.
 • Aasgaard, Reidar (2003). Jan Henrik Schumacher: Kirkehistorisk latinleksikon: Begreper fra middelalderens kirke- og klosterliv. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  104, s 118- 118
 • Aasgaard, Reidar (2003). Mark - NTR Det nye testamente revidert. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2002). Bruk av 'ego eimi'-uttrykket i NT og oversettelsen av det. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2002). Children and childhood in Early Christianity. Response to papers presented on the Society of Biblical Literatures konferanse i Toronto, Canada. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2002). Erfaringer fra revisjon av Paulus-brevene, deuteropaulinerne og pastoralbrevene. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2001). Bruk av søsken/brødre¿terminologi i oversettelse av NT til norsk. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2001). Språklige utfordringer i oversettelse av Romerbrevet, særlig sarks-terminologien. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2000). Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2000). Angående oversettelse av sarx i paulusbrevene og ellers i NT. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2000). Lidelse og sykdom hos Paulus. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2000). Role ethics in the New Testament: How the use of sibling (brother/sister) metaphors informs the ethical thought of the first Christians. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2000). Skriv om bruk og oversettelse av søsken-/brødreterminologi i Det nye testamente. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1999). Brothers, Brackets, and Nestle-Aland27: A Plea for the Omission of (Some) Brackets in N-A. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1999). How do socio-historical readings of New Testament texts relate to the theological interpretation and use of such texts?.
 • Aasgaard, Reidar (1999). Hvem var apostelen Paulus, egentlig? Hvorfor vi trenger å vite mer om hans personlighet, og hvordan vi kan få vite det.
 • Aasgaard, Reidar (1999). Mapping Paul's family language: A 'family of God' in Paul - or not?. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1999). Søskenidentitet og etikk hos Paulus: Søskenrollens betydning for Paulus' etiske tenkning. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1998). 'My beloved brothers and sisters!' A study of the meaning and function of Christian siblingship in Paul, in its Greco-Roman and Jewish context.
 • Aasgaard, Reidar (1998). 'My beloved brothers and sisters!' A study of the meaning and function of Christian siblingship in Paul, in its Greco-Roman and Jewish context. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1997). Eitrem, S.: Latinsk grammatikk, 3. utgave, ved B.T. Danielsen og E. Kraggerud. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (3), s 182 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1997). Jervell, J. m.fl.: Jomfru Maria. Fra jødepike til himmeldronning. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (1), s 51- 52 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1997). Osland, E.: Mysteriets rose. Tanker og fortellinger om jomfru Maria gjennom to tusen år. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (1), s 51- 52 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1997). På leting etter 'den teologiske Paulus'. Om modeller for å tenke teologi. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1997). Sandnes, K.O.: I tidens fylde. En innføring i Paulus' teologi. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (2), s 118- 119 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (1997). Winninge, M.: Sinners and the Righteous: A Comparative Study of the Psalms of Solomon and Paul's Letters. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (4), s 252 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 3. apr. 2020 16:05

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter