Reidar Aasgaard

Professor - Idéhistorie
Bilde av Reidar Aasgaard
English version of this page
Telefon +47 22854917
Mobiltelefon +47 99 73 66 49
Rom 602 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus 6. etasje HF
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Ansvarsområde

 • Antikken og middelalderen

Faglige interesser og kompetanse

 • Sosiale strukturer i antikken og middelalderen
 • Antikkens religioner
 • Tidlig kristendom
 • Det nye testamentet
 • Metoder for tolkning av tekster
 • Bibelfaglige metoder
 • Tidligkristne apokryfe skrifter
 • Augustin
 • Barndommens historie
 • Bob Dylan og moderne populærkultur
 • Bibeloversettelse
 • Salmediktning
 • Språk: latin og gresk

Faste undervisningsemner

 • Alle tiders Augustin
 • Barndommens idéhistorie
 • Bob Dylan: tradisjonstolk og kulturspeil
 • Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid
 • Senantikken: tro og vantro
 • Vestens idéer fra antikken til 1600
Emneord: Idehistorie, Religionshistorie, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse

Publikasjoner

 • The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas, Eugene, Oreg.: Wipf and Stock 2009.
 • El Evangelio de la Infancia de Tomás, Salamanca, Spain: Ediciones Sigueme 2009.
 • Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009 (eds. K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard) (Children and faith in Early Christianity).
 • Augustin: Tre ungdomsdialoger, Oslo: Bokklubben 2009. (Augustine, Three early dialogues, with T.B. Eriksen, translation and notes by R. Aasgaard).
 • Det nye testamentet: studieutgave, Oslo: Bibelselskapet 2008 (The New Testament: Study Edition).
 • My beloved brothers and sisters! Christian Siblingship in Paul, London/New York: T&T Clark Int./Continuum 2004.
 • Augustin: De civitate Dei – Gudsstaten eller Guds by, innledning, utvalg og oversettelse ved R. Aasgaard, Oslo: Pax 2002 (Augustine, De civitate Dei – the City of God: Introduction, selection and translation by R. Aasgaard).

Populærvitenskapelige bøker og formidling

 • Skattkisten: Tekster og vers fra den kristne barnelærdommen, Oslo: Verbum 2001, 207 s.
 • Våre vakreste salmer, Oslo: Gyldendal 1999, 143 s.

Artikler og bokkapitler

 • “Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity,” in Hellholm, D. et al. (eds.), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, Berlin/New York: de Gruyter, 2010 (30 pp., forthcoming).
 • “Religion, Christian Views of Greek and Roman”, in Gagarin, Michael et al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Oxford: Oxford University Press, 2010, Volume 6, 210-11.
 • “Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas,” in Horn, C.B., Phenix, R.R. (eds.), Children in Late Ancient Christianity, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, 1-27.
 • “From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas,” THYMOS: Journal of Boyhood Studies 3 (2009), 3-20.
 • “Barndom i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 15-29.
 • “Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen opplæring”, i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 143-66.
 • “Tomas’ barndomsevangelium – den første kristne barnefortelling?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 205-19.
 • “Ut i verden: refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 237-53 (sammen med K.O. Sandnes og O. Skarsaune).
 • “Like a Child: Paul’s Rhetorical Uses of Childhood,” in Marcia J. Bunge et al. (eds.), The Child in the Bible, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008, 249-77.
 • “Paul as a Child: Children and Childhood in the Letters of Paul”, Journal of Biblical Literature 126 (2007): 129-59.
 • “Brother/Brotherhood,” New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1, Nashville: Abingdon, 2006 (2 pp.).
 • “Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues,” Familia (UPSA, Spain) 33 (2006): 23-46.
 • “Brothers and Sisters in the Faith: Christian Siblingship as an Ecclesiological Mirror in the First Two Centuries”, Ådna, J. (ed.), The Formation of the Early Church, WUNT 183, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 285-316.
 • “Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis”, Aschough, R. (ed.), Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna, ESCJ, Waterloo: Wilfred Laurier Univ. Press 2005, 156-74, 280-84.
 • “‘Brotherly advice’: Christian siblingship and New Testament paraenesis,” Engberg-Pedersen, T., Starr, J. (eds.), Early Christian Paraenesis in Context, BZNW 125, Berlin/New York: W. de Gruyter 2004, 237-65.
 • “Brothers in Brackets? A Plea for Rethinking the Use of [ ] in NA/UBS”, Journal for the Study of the New Testament 26/2004, 301-21.
 • “‘Kvart folk og tungemål sin lovsong fram skal bere.’ En sammenlikning av de danske, svenske og norske salmebøkene”, NTT 105/2004, 129-48.
 • “Barn og familie i Bibelens verden: noen nye fagbøker”, STK 80/2004, 127-33.
 • Role ethics’ in Paul: The Significance of the Sibling Role for Paul’s Ethical Thinking”, New Testament Studies 48/2002, 513-30.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Christ, Jesus, 2: Birth and Infancy Narratives (6059 words). Brill Encyclopedia of Early Christianity Online.  ISSN 2589-7993. . doi: http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_COM_036556
 • Aasgaard, Reidar (2019). History of Research on Children in the Bible and the Biblical World: Past Developments, Present State - and Future Potential, In Julie Faith Parker & Sharon Betsworth (ed.),  T&T Clark Handbook of Children in the Bible and the Biblical World.  Bloomsbury T&T Clark.  ISBN 978-0-5676-7257-5.  kapittel 2.  s 13 - 38
 • Aasgaard, Reidar (2019). Mellom evolusjon og revolusjon: Om å gjenoversette Det nye testamentet, I: Nora S. Eggen; Nina Zandjani & Tor Ivar Østmoe (red.),  Gjenoversettelse av hellige tekster.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  Kapittel 4.  s 54 - 87
 • Aasgaard, Reidar (2019). "Señor (Tales of Yankee Power)": A Window into Bob Dylan's Existential and Religious World., In Robert Williams Kvalvaag & Geir Winje (ed.),  A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616540.  Chapter 1.  s 17 - 46 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2018). Childhood in 400 CE: Jerome, John Chrysostom, and Augustine on children and their formation, In Reidar Aasgaard; Cornelia B. Horn & Oana Maria Cojocaru (ed.),  Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds.  Routledge.  ISBN 9781472468925.  Kapittel 10.  s 157 - 173
 • Aasgaard, Reidar & Bunge, Marcia J. (2018). Introduction, In Reidar Aasgaard; Marcia J. Bunge & Merethe Roos (ed.),  Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.  Routledge.  ISBN 9781138294226.  Kapittel 1.  s 1 - 14
 • Aasgaard, Reidar; Horn, Cornelia B. & Cojocaru, Oana Maria (2018). Introduction, In Reidar Aasgaard; Cornelia B. Horn & Oana Maria Cojocaru (ed.),  Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds.  Routledge.  ISBN 9781472468925.  Kapittel 1.  s 1 - 18
 • Aasgaard, Reidar (2017). How close can we get to ancient childhood? Methodological achievements and new advances, In Ville Valtteri Vuolanto & Christian Laes (ed.),  Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World.  Routledge.  ISBN 9781472464804.  kap. 20.  s 321 - 334
 • Aasgaard, Reidar (2017). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above or Heterodoxy from Below?, In Tobias Nicklas; Candida R. Moss; Christopher Tuckett & Joseph Verheyden (ed.),  The Other Side: Apocryphal Perspectives on Ancient Christian “Orthodoxies”.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-54058-9.  Kapittel 3.  s 75 - 97
 • Aasgaard, Reidar (2015). Growing Up in Constantinople: Fifth-Century Life in a Christian City from a Child's Perspective, In Ville Vuolanto; Christian Laes & Katariina Mustakallio (ed.),  Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction.  Peeters Publishers.  ISBN 9789042931350.  Kapittel 7.  s 135 - 167
 • Aasgaard, Reidar (2015). Over måte fullt av nåde: Norsk salmebok 2013 i norsk salmeboktradisjon. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  2-3, s 180- 191
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Bible and Children, In Heather Montgomery (ed.),  Oxford Bibliographies.  Oxford University Press.  ISBN 9780199791231.  Bibliografisk kapittel. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Bible and Children - second edition, revised and updated (1st ed. 2015), In Heather Montgomery (ed.),  Oxford Bibliographies.  Oxford University Press.  ISBN 9780199791231.  Bibliografisk kapittel. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2014). Apokryf barndom - jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 68- 79 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasgaard, Reidar (2014). "What point is there for me in other people hearing my confessions?" Prayer and Christian Identity in Augustine's Confessions, In Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes (ed.),  Early Christian Prayer and Identity Formation.  Mohr Siebeck.  ISBN 9783161535208.  Kapittel.  s 267 - 290

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar; Bunge, Marcia J. & Roos, Merethe (ed.) (2018). Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge.  ISBN 9781138294226.  368 s.
 • Aasgaard, Reidar; Horn, Cornelia B. & Cojocaru, Oana Maria (ed.) (2018). Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. Routledge.  ISBN 9781472468925.  384 s.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (red.) (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  301 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar (2020). J.R.C. Cousland, Holy Terror: Jesus in the Infancy Gospel of Thomas (LNTS 560; London: Bloomsbury T&T Clark, 2017). The Catholic Biblical Quarterly.  ISSN 0008-7912.  82(2), s 314- 315
 • Aasgaard, Reidar (2019). A Taste of Bob. Smakebitsforelesning om Bob Dylan, semesterstartsuka idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Augustins De civitate Dei: Om kirkas forhold til staten og samfunnet..
 • Aasgaard, Reidar (2019). Brødre og søstre i troen? Om felleskap og kjønn i de første kristne menighetene..
 • Aasgaard, Reidar (2019). Hva gjør en bibeloversettelse "vitenskapelig"? Refleksjoner rundt føringer for bibeloversettelser til norsk..
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kommentarer til løpende bibeltekst, Apostelgjerningene (forfatter/redaktør, se s. 1029), I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Tekstkommentarer.  s 1034 - 1065
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kommentarer til løpende bibeltekst, Jakobs brev (forfatter/ redaktør sammen med Ingeborg Mongstad-Kvammen, se s. 1176), I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Tekstkommentarer.  s 1179 - 1182
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kommentarer til løpende bibeltekst, Lukas-evangeliet (forfatter/redaktør, se s. 963), I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Tekstkommentarer.  s 966 - 1000
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kort klimarespons til Stølen (sluttreplikk i debatt om flybruk ved UiO). Uniforum.  ISSN 1891-5825. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2019). Utfordring til Stølen (om UiOs flyreiser og klimapolicy). Også gjengitt i Uniforum under overskriften "Internasjonalisering eller bærekraft" (publisert 8. mars 2019 15:57, https://www.uniforum.uio.no/leserbrev/2019/internasjonalisering-eller-berekraft.html). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 27
 • Aasgaard, Reidar & Gjerdi, Per Arne (2019, 19. mars). Hovedsaken - Bob Dylan: En gullgruve for idéhistorisk arbeid (side 31-33, hele oppslaget: 24-35).. [Fagblad].  Agenda 3:16.
 • Aasgaard, Reidar; Kartveit, Magnar & Sagrusten, Hans Johan (2019). Overlevering og oversettelse av bibeltekstene, I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Kapittel i oppslagsdel.  s 1231 - 1234
 • Aasgaard, Reidar & Paszkiewicz, Zofia (2019, 01. mai). Verdibørsen: Hvordan påvirker bibelen vår måte å se på tiden?. [Radio].  NRK P2 - Verdibørsen.
 • Stranden, Anne Lise & Aasgaard, Reidar (2019, 05. mai). Bob Dylan har brukt Bibelen som kilde siden starten. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2018). "En typisk hverdag for et typisk barn i antikken", seminar: Barns frihet før og nå. Faglig presentasjon og paneldeltakelse..
 • Aasgaard, Reidar (2018). Holocen og/eller antropocen? Bibelske skapelsesfortellinger i kontekst.
 • Aasgaard, Reidar (2018). Lukasevangeliet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). . doi: https://snl.no/Lukasevangeliet
 • Aasgaard, Reidar (2018). Maria - Jesu mor. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). . doi: https://snl.no/Maria_-_Jesu_mor
 • Aasgaard, Reidar (2018). Norske barn og hatefulle ytringer på nett - innlegg om idéhistoriske perspektiver på mobbing og hatytringer.
 • Aasgaard, Reidar (2018). Presentasjon av prosjektet "Spede stemmer fra fortiden" (2013-2017): målsettinger og resultater.
 • Aasgaard, Reidar & Buset, Pål (2018, 24. februar). En brennende sjel i et veltrent legeme.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar & Cojocaru, Oana Maria (2018). Presentasjon av prosjektet "Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa og av resultater av PhD-forskning.
 • Aasgaard, Reidar; Lars O., Flydal & Ommundsen, Åse Marie (2018, 07. februar). Inger-Johanne kom 50 år før Pippi.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar; Vuolanto, Ville Valtteri & Cojocaru, Oana Maria (2018). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Biblography (8th cent. BCE - 8th cent. CE), ninth edition. [www ]. Vis sammendrag
 • Yasmin, Sfrintzeris & Aasgaard, Reidar (2018, 23. desember). Bak nyhetene: som barn ble Jesus anklaget for drap på lærer og medelever (VG, s. 17-19)..  Verdens Gang.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Forskningsprosjektet "Spede stemmer fra fortiden", Universitetet i Oslo. Patristica Nordica Annuaria.  ISSN 2001-2365.  32, s 7- 8 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2017). Idéhistorie, teologi - og Fadervår, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 16.  s 273 - 292
 • Aasgaard, Reidar (2017). Presentation of the project "Tiny Voices from the Past"/"Spede stemmer fra fortiden" (2013-17).
 • Aasgaard, Reidar (2017). The Present State of Research on Childhood in History: New Approaches and Findings - How Close Can We Get to the Ancient Child: Methodological Potentials.
 • Aasgaard, Reidar (2017). The Present State of Research on Childhood in History: New Approaches and Findings - Introduction to the Tiny Voices Project.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Tiny Voices from the Past: main approaches and results.
 • Aasgaard, Reidar & Fiske, Anna (2017). IN SPE: Forfattarars kreative barndom. Samtaleintervju ved opninga av utstilling på Nasjonalbiblioteket..
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Innledning.  s 11 - 13
 • Baarøy, Fillip-André; Chausse, Camilla Marie & Aasgaard, Reidar (2017, 14. desember). HFs julekalender - luke 24: Juleevangeliet og Jesu barndom i Tomas' barndomsevangelium. [Internett].  HFs kommunikasjonsseksjon, facebook.
 • Borge, Arne & Aasgaard, Reidar (2017, 24. august). Guds sønn på skolebenken.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Guttormsen, Arne & Aasgaard, Reidar (2017, 14. desember). Skarp strid om genitiv: Om bibeloversettelse på norsk og Bibelselskapets Bibel 2011.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Torvik, Yngvild Gotaas & Aasgaard, Reidar (2017, 16. august). Finner fram glemte barn: Forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo kaster lys over barns hverdag fra antikken og fram til 1900-tallet..  Klassekampen. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2016). Augustin, den kristne tradisjon og idéhistorie. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Barn og Bob: om å se verden nedenfra.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Between Paramount Faith and Original Sin: Children and the Bible in Jerome, Chrysostom and Augustine.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Ikke barn - ikke voksen: Ung (Temaintroduksjon, Apollon). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4), s 22- 23
 • Aasgaard, Reidar (2016, 13. oktober). Intervjuer i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris til Bob Dylan.  NTB, Dagsavisen, Klassekampen, Vårt Land, Uniforum.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Mellom evolusjon og revolusjon: refleksjoner over erfaringer med oversettelse av Det nye testamentet 2005.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Når andre tolker Bob: Dylan i tradisjonen.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Ottosen gir rom for ulovlige holdninger. (Innlegg som svar på intervju med Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, om fysisk avstraffelse av barn). Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 20
 • Aasgaard, Reidar (2016). Sterke reaksjoner på nobelpris til Dylan http://khrono.no/2016/10/sterke-reaksjoner-pa-nobelpris-til-dylan. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Aasgaard, Reidar (2016, 14. september). Tema, Barn og sorg: På vei til å bli dødsåpne, s. 14-19.  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2016). The Child in the Bible – and Beyond: Recent Trends in Research.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Verden, Vesten og Augustin. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 22
 • Aasgaard, Reidar; Cojocaru, Oana Maria & Vuolanto, Ville (2016). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography (8th cent. BCE - 8th cent. CE), eighth edition. [www ]. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar & Ekelund, Kristina (2016, 13. oktober). Intervju i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris til Bob Dylan. [Radio].  NRK P1, Østlandssendingen.
 • Aasgaard, Reidar & Sommer, Petter (2016, 13. oktober). Intervju NRK P1 og P2 i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris til Bob Dylan. [Radio].  NRK P1 og P2.
 • Haugedal, Sigmund & Aasgaard, Reidar (2016, 29. oktober). Intervju: "Norske Dylan-eksperter: Han ville nok heller ligget på en yacht i Karibien enn å la seg hylle av svensk overklasse".  Aftenposten.no.
 • Hobson, Anette & Aasgaard, Reidar (2016, 08. oktober). Intervju i programmet Ekko (NRK P1) 08.10.2016 om å forholde seg til døende og døden, i forbindelse med den internasjonale dagen for hospice og palliativ omsorg.. [Radio].  NRK P1, programmet Ekko.
 • Liland, Ørjan & Aasgaard, Reidar (2016, 26. oktober). Bob Dylan som sanger/forfatter og tildelingen av Nobels litteraturpris. [Radio].  Tekstbehandlingsprogrammet (litt.progr.), Nova studentradio.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Bibliographical Resources for research on ancient childhood.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Bokomtale av Sharon Betsworth: Children in Early Christian Narratives. London: Bloomsbury, 2015.. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(4), s 453- 456
 • Aasgaard, Reidar (2015). Masterclass (forelesninger og seminar, fire sesjoner) i Codex Sabaiticus-prosjekt (oversettelse til tysk av Tomas' barndomsevangelium).
 • Aasgaard, Reidar (2015). Respons til Margaret Y. MacDonalds bok "The Power of Children: The Construction of Christian Families in the Greco-Roman World" (presentasjon)..
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Infancy Gospel of Thomas and the Protevangelium of James: Heterodoxy from Below or Orthodoxy from Above?. Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above or Heterodoxy from Below?.
 • Aasgaard, Reidar (2015, 30. september). Unges arbeidsmoral imponerer ikke.  Universitas, s. 8.
 • Aasgaard, Reidar (2015, 12. september). Verdens Gang aktuelt: Kropp og nakenhet.  Verdens Gang Helgebilag (s. 34-37).
 • Aasgaard, Reidar & Nickelsen, Trine (2015, 05. november). Antikkens og middelalderens minste: barna verden glemte. [Tidsskrift].  Apollon. Vis sammendrag
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2015). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography (8th cent. BCE – 8th cent. CE). Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2014). Bart D. Ehrman og Michael W. Holmes (red.): The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis, 2. utg. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(1), s 77- 80
 • Aasgaard, Reidar (2014). Childhoods A.D. 400: Three saints (Jerome, Chrysostom, Augustine) on children and their formation.
 • Aasgaard, Reidar (2014, 10. april). Dåp er blitt det nye bryllupet (s. 1, 13-15).  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2014). En kjønnet barndom?.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Hva er et barn? Kunst, kultur og barndommens historie. Kunstløftet.  (3), s 4- 6 Vis sammendrag
 • Aasgaard, Reidar (2014). I Shall Be Released: Bob Dylan og kristen tro.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Introduction to Childhood Studies and to the "Tiny Voices" projects.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Kvinnedagen, Legeforeningen og reservasjonsretten http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread298844/#post_298844. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som teolog.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Samtale med oversetter Aslak Rostad om hans gjendiktning av Hesiod i Gyldendals oversettelsesserie "Kanon".
 • Aasgaard, Reidar (2014). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above versus Heterodoxy from Below?.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Tradisjonalist og visjonær: Bob Dylan som kulturspeil.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Vestens barndomshistorie, sett fra USA? Paula Fass (red.), The Routledge History of Childhood in the Western World (Routledge, London/New York, 2014). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 150- 152
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2014). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography for Scholars and Students (8th cent. BCE – 8th cent. CE). Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 12. juni 2019 09:12

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter