Reidar Aasgaard

Professor - Idéhistorie
Bilde av Reidar Aasgaard
English version of this page
Telefon +47 22854917
Mobiltelefon +47 99 73 66 49
Rom 602 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus 6. etasje HF
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Ansvarsområde

 • Antikken og middelalderen

Faglige interesser og kompetanse

 • Sosiale strukturer i antikken og middelalderen
 • Antikkens religioner
 • Tidlig kristendom
 • Det nye testamentet
 • Metoder for tolkning av tekster
 • Bibelfaglige metoder
 • Tidligkristne apokryfe skrifter
 • Augustin
 • Barndommens historie
 • Bob Dylan og moderne populærkultur
 • Oversettelse av antikke og tidligkristne tekster
 • Norge på 1800-tallet
 • Salmediktning
 • Språk: latin og gresk

Faste undervisningsemner

 • Alle tiders Augustin
 • Barndommens idéhistorie
 • Bob Dylan: tradisjonstolk og kulturspeil
 • Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid
 • Senantikken: tro og vantro
 • Vestens idéer fra antikken til 1600

Erfaring og verv

 • Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2009
 • Prosjektleder, Det Norske Bibelselskap, 2008-2009
 • Førsteamanuensis og post doc, Teologisk fakultet, UiO, 1998-2008
 • Forsker og bibeloversetter, Det Norske Bibelselskap, 2000-2002
 • Sokneprest, Den norske kirke, 1983-1993
 • Fagansvarlig for Det nye testamentet, Store Norske Leksikon

Utdanning

 • Dr. theol., Teologisk fakultet, UiO, 1999
 • Doktorgradsstipendiat, Teologisk fakultet, UiO, 1993-1998
 • Praktisk-teologisk seminar, Teologisk fakultet, UiO, 1983
 • Cand. theol., Teologisk fakultet, UiO, 1982
 • Cand. mag., Humanistisk fakultet, UiO, 1979 (latin og kristendomskunnskap m.fag)

CV

 

Emneord: Idehistorie, Antikken, Religionshistorie, Teologi, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse, Gresk, Latin, Populærmusikk, Bob Dylan, Augustin

Publikasjoner

 • Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. London: Routledge 2018 (eds. R. Aasgaard, C.B. Horn, and O.M. Cojocaru).
 • Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. London: Routledge, 2018 (eds. R. Aasgaard, M. Bunge, and M. Roos).
 • Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017 (red. E. Krefting, E. Schaanning og R. Aasgaard).
 • Tidligkristne apokryfer. Oslo: Bokklubben, 2011 (Utvalg, innledende essay og introduksjoner av R. Aasgaard).
 • Bob Dylan: Mannen, myten og musikken. Oslo, Dreyer, 2011 (red P.K. Botvar, R.W. Kvalvaag og R. Aasgaard).
 • The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas, Eugene, Oreg.: Wipf and Stock, 2009.
 • El Evangelio de la Infancia de Tomás. Salamanca, Spain: Ediciones Sigueme, 2009.
 • Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir, 2009 (red. K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard) (Children and faith in Early Christianity).
 • Augustin: Tre ungdomsdialoger. Oslo: Bokklubben, 2009. (Augustine, Three early dialogues, with T.B. Eriksen, translation and notes by R. Aasgaard).
 • Det nye testamentet: studieutgave. Oslo: Bibelselskapet, 2008 (The New Testament: Study Edition).
 • My beloved brothers and sisters! Christian Siblingship in Paul. London/New York: T&T Clark Int./Continuum, 2004.
 • Augustin: De civitate Dei – Gudsstaten eller Guds by. Innledning, utvalg og oversettelse ved R. Aasgaard, Oslo: Pax, 2002 (Augustine, De civitate Dei – the City of God: Introduction, selection and translation by R. Aasgaard).

Populærvitenskapelige bøker og formidling

 • Skattkisten: Tekster og vers fra den kristne barnelærdommen. Oslo: Verbum, 2001.
 • Våre vakreste salmer. Oslo: Gyldendal, 1999.

Artikler og bokkapitler

 • “Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity,” in Hellholm, D. et al. (eds.), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, Berlin/New York: de Gruyter, 2010 (30 pp., forthcoming).
 • “Religion, Christian Views of Greek and Roman”, in Gagarin, Michael et al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Oxford: Oxford University Press, 2010, Volume 6, 210-11.
 • “Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas,” in Horn, C.B., Phenix, R.R. (eds.), Children in Late Ancient Christianity, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, 1-27.
 • “From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas,” THYMOS: Journal of Boyhood Studies 3 (2009), 3-20.
 • “Barndom i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 15-29.
 • “Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen opplæring”, i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 143-66.
 • “Tomas’ barndomsevangelium – den første kristne barnefortelling?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 205-19.
 • “Ut i verden: refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 237-53 (sammen med K.O. Sandnes og O. Skarsaune).
 • “Like a Child: Paul’s Rhetorical Uses of Childhood,” in Marcia J. Bunge et al. (eds.), The Child in the Bible, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008, 249-77.
 • “Paul as a Child: Children and Childhood in the Letters of Paul”, Journal of Biblical Literature 126 (2007): 129-59.
 • “Brother/Brotherhood,” New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1, Nashville: Abingdon, 2006 (2 pp.).
 • “Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues,” Familia (UPSA, Spain) 33 (2006): 23-46.
 • “Brothers and Sisters in the Faith: Christian Siblingship as an Ecclesiological Mirror in the First Two Centuries”, Ådna, J. (ed.), The Formation of the Early Church, WUNT 183, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 285-316.
 • “Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis”, Aschough, R. (ed.), Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna, ESCJ, Waterloo: Wilfred Laurier Univ. Press 2005, 156-74, 280-84.
 • “‘Brotherly advice’: Christian siblingship and New Testament paraenesis,” Engberg-Pedersen, T., Starr, J. (eds.), Early Christian Paraenesis in Context, BZNW 125, Berlin/New York: W. de Gruyter 2004, 237-65.
 • “Brothers in Brackets? A Plea for Rethinking the Use of [ ] in NA/UBS”, Journal for the Study of the New Testament 26/2004, 301-21.
 • “‘Kvart folk og tungemål sin lovsong fram skal bere.’ En sammenlikning av de danske, svenske og norske salmebøkene”, NTT 105/2004, 129-48.
 • “Barn og familie i Bibelens verden: noen nye fagbøker”, STK 80/2004, 127-33.
 • Role ethics’ in Paul: The Significance of the Sibling Role for Paul’s Ethical Thinking”, New Testament Studies 48/2002, 513-30.
 • Aasgaard, Reidar (2022). Litt om historiens mest berømte nordafrikaner - og bittelitt om å oversette ham (Augustin fra Hippo). Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur. ISSN 2387-4880. s. 94–107.
 • Aasgaard, Reidar (2021). Die apokryphe Kindheitsevangelium des Thomas: Die erste Kindergeschichte des Christentums? Zeitschrift für Neues Testament. ISSN 1435-2249. 24(48), s. 79–90.
 • Aasgaard, Reidar (2021). Kinder und Kindheit im Neuen Testament und seiner Welt: Beiträge und Trends der modernen Forschung. Zeitschrift für Neues Testament. ISSN 1435-2249. 24(48), s. 5–26.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Mellom evolusjon og revolusjon: Om å gjenoversette Det nye testamentet. I Eggen, Nora S.; Zandjani, Nina & Østmoe, Tor Ivar (Red.), Gjenoversettelse av hellige tekster. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-204-1. s. 54–87.
 • Aasgaard, Reidar (2019). "Señor (Tales of Yankee Power)": A Window into Bob Dylan's Existential and Religious World. I Kvalvaag, Robert Williams & Winje, Geir (Red.), A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202616540. s. 17–46. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.74.ch1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2019). Christ, Jesus, 2: Birth and Infancy Narratives (6059 words). Brill Encyclopedia of Early Christianity Online. ISSN 2589-7993. doi: 10.1163/2589-7993_EECO_COM_036556. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2019). History of Research on Children in the Bible and the Biblical World: Past Developments, Present State - and Future Potential. I Parker, Julie Faith & Betsworth, Sharon (Red.), T&T Clark Handbook of Children in the Bible and the Biblical World. Bloomsbury T&T Clark. ISSN 978-0-5676-7257-5. s. 13–38. doi: 10.5040/9780567672568.ch-002.
 • Aasgaard, Reidar & Bunge, Marcia J. (2018). Introduction. I Aasgaard, Reidar; Bunge, Marcia J. & Roos, Merethe (Red.), Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge. ISSN 9781138294226. s. 1–14.
 • Aasgaard, Reidar (2018). Childhood in 400 CE: Jerome, John Chrysostom, and Augustine on children and their formation. I Aasgaard, Reidar; Horn, Cornelia B. & Cojocaru, Oana Maria (Red.), Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. Routledge. ISSN 9781472468925. s. 157–173. doi: 10.4324/9781315571133-10.
 • Aasgaard, Reidar; Horn, Cornelia B. & Cojocaru, Oana Maria (2018). Introduction. I Aasgaard, Reidar; Horn, Cornelia B. & Cojocaru, Oana Maria (Red.), Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. Routledge. ISSN 9781472468925. s. 1–18.
 • Aasgaard, Reidar (2017). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above or Heterodoxy from Below? I Nicklas, Tobias; Moss, Candida R.; Tuckett, Christopher & Verheyden, Joseph (Red.), The Other Side: Apocryphal Perspectives on Ancient Christian “Orthodoxies”. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-54058-9. s. 75–97. doi: 10.13109/9783666540585.75.
 • Aasgaard, Reidar (2017). How close can we get to ancient childhood? Methodological achievements and new advances. I Vuolanto, Ville Valtteri & Laes, Christian (Red.), Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. Routledge. ISSN 9781472464804. s. 321–334.
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Bible and Children - second edition, revised and updated (1st ed. 2015). I Montgomery, Heather (Red.), Oxford Bibliographies. Oxford University Press. ISSN 9780199791231. doi: 10.1093/OBO/9780199791231-0163. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Bible and Children. I Montgomery, Heather (Red.), Oxford Bibliographies. Oxford University Press. ISSN 9780199791231. doi: 10.1093/obo/9780199791231-0163.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Over måte fullt av nåde: Norsk salmebok 2013 i norsk salmeboktradisjon. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 2-3, s. 180–191. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2015). Growing Up in Constantinople: Fifth-Century Life in a Christian City from a Child's Perspective. I Vuolanto, Ville; Laes, Christian & Mustakallio, Katariina (Red.), Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction. Peeters Publishers. ISSN 9789042931350. s. 135–167. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2014). "What point is there for me in other people hearing my confessions?" Prayer and Christian Identity in Augustine's Confessions. I Hvalvik, Reidar & Sandnes, Karl Olav (Red.), Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck. ISSN 9783161535208. s. 267–290.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Apokryf barndom - jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 68–79. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2013). Augustin - Guds by og den jordiske by. I Pedersen, Jørgen (Red.), Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3602-1. s. 117–147.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Jesus, Paulus og Johannes' åpenbaring - politiske tradisjoner i den tidlige kristendom. I Pedersen, Jørgen (Red.), Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3602-1. s. 91–116.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Brødre, søstre eller søsken? Kjønn som utfordring i oversettelse av Det nye testamentet. I Justnes, Årstein; Hagelia, Hallvard & Vegge, Tor (Red.), Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. Portal forlag. ISSN 978-82-92712-76-4. s. 45–62.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Innledende essay. I Aasgaard, Reidar (Red.), Tidligkristne apokryfer. Bokklubbens kulturbibliotek. ISSN 9788252576726.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med bibel i Babel: Den skriftlærde Dylan. I Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar & Kvalvaag, Robert (Red.), Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-019-9. s. 145–165.
 • Aasgaard, Reidar; Moxnes, Halvor & Seim, Turid Karlsen (2011). Fortolkning, forkynnelse og kjønn: Studiet av Det nye testamente inn i det 21. århundre. I Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (Red.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-500-8. s. 89–116. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2011). Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity. I Hellholm, David; Vegge, Tor; Norderval, Øyvind & Hellholm, Christer (Red.), Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-024751-0. s. 1253–1282. doi: 10.1515/9783110247534.1253. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2010). Fra slangen til Satan: Monstre i den bibelske tradisjon. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4), s. 18–33. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2010). Antikkens aktualitet (Bokrevy over fire antikkrelaterte bøker). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2-3), s. 139–142. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2010). The Gospel for Early Christian Children: A Re-assessment of the Infancy Gospel of Thomas. Studia patristica. ISSN 0585-542X. 45, s. 439–444. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2009). Barn i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi? I Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar & Aasgaard, Reidar (Red.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2448-1. s. 15–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2009). Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring. I Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar & Aasgaard, Reidar (Red.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2448-1. s. 143–166. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2009). Tomas' barndomsevangelium - den første kristne barnefortelling? I Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar & Aasgaard, Reidar (Red.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2448-1. s. 205–219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar; Sandnes, Karl Olav & Skarsaune, Oskar (2009). Ut i verden: refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag. I Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar & Aasgaard, Reidar (Red.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2448-1. s. 237–253. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2009). Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas. I Horn, Cornelia B. & Phenix, Robert R. (Red.), Children in Late Ancient Christianity. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16150235-4. s. 1–27.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Etterord, noter (faglige kommentarer), bibliografi, Augustin: Tre ungdomsdialoger. Bokklubbens kulturbibliotek. ISSN 978-8252569728. s. 249–292.
 • Aasgaard, Reidar (2009). From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. THYMOS: Journal of Boyhood Studies. ISSN 1931-9045. 3(1), s. 3–20. doi: 10.3149/thy.0301.3.
 • Aasgaard, Reidar (2008). Like a Child: Paul's Rhetorical Uses of Childhood. I Bunge, Marcia J. (Red.), The Child in the Bible. William B. Eerdmans Publishing Company. ISSN 978-0-8028-4835-2. s. 249–277.
 • Aasgaard, Reidar (2007). Paul as a Child: Children and Childhood in the Letters of the Apostle. Journal of Biblical Literature. ISSN 0021-9231. 126(1), s. 129–159.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues. Familia: revista de ciencias y orientacion familiar. ISSN 1130-8893. s. 23–46.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis. I Ascough, Richard S. (Red.), Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna. Wilfrid Laurier University Press. ISSN 0889204721. s. 156–174.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Brothers and Sisters in the Faith: Christian Siblingship as an Ecclesiological Mirror in the First Two Centuries. I Ådna, Jostein (Red.), The Formation of the Early Church. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. ISSN 3161485610. s. 285–316.
 • Aasgaard, Reidar (2004). "Brotherly Advice": Christian Siblingship and New Testament Paraenesis. I Engberg-Pedersen, T. & Starr, James (Red.), Early Christian Paraenesis in Context. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 3-11-018130-4. s. 237–265. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2004). Om jeg er liten eller stor? Barnet i den tidlige kristendom. I Weyde, Jorun E. Berstad (Red.), Barnet og Gud (Prismet nr 1 - 2004). IKO-forlaget AS. ISSN 8271127012. s. 38–56.
 • Aasgaard, Reidar (2004). Barn og familie i Bibelens verden - Et blikk på nye fagbøker. Svensk Teologisk Kvartalskrift. ISSN 0039-6761. 80(3), s. 127–133. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasgaard, Reidar (2004). Brothers in Brackets? A Plea for Rethinking the Use of [ ] in NA/UBS. Journal for the Study of the New Testament. ISSN 0142-064X. 26, s. 301–321.
 • Aasgaard, Reidar (2004). Kvart folk og tungemål sin lovsong fram skal bere: en sammenlikning av de danske, svenske og norske salmebøkene. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 105(3), s. 129–148.
 • Aasgaard, Reidar (2004). Om jeg er liten eller stor? barnet i den tidlige kristendom. Prismet. ISSN 0032-8847.
 • Aasgaard, Reidar (2003). "Å sie verden rett farvel": Gravferdsskikker i antikken og i den tidlig kirke. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 59–75.
 • Aasgaard, Reidar (2003). Å skrive seg inn i evigheten - liv og død i antikke og tidligkristne gravinnskrifter. Historie. ISSN 0803-401X. s. 50–61.
 • Aasgaard, Reidar (2002). 'Role ethics' in Paul: The Significance of the Sibling Role for Paul's Ethical Thinking. New Testament Studies. ISSN 0028-6885. 48(4), s. 513–530.
 • Aasgaard, Reidar (2000). Fortolkning og forkynnelse: Det nye testamente ved Universitetet i Oslo i det 20. århundre. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 101, s. 33–51.
 • Moxnes, Halvor; Seim, Turid Karlsen & Aasgaard, Reidar (2000). Fortolkning og forkynnelse. Det nye testamente ved Universitetet i Oslo i det 20.århundre. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 101(1-2), s. 33–51.
 • Aasgaard, Reidar (1997). Brotherhood in Plutarch and Paul: Its role and character, Constructing Early Christian Families: Family as Social Reality and Metaphor. Routledge Mental Health. ISSN 0-415-14639-9. s. 166–182.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar; Bunge, Marcia J. & Roos, Merethe (2018). Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge. ISBN 9781138294226. 368 s.
 • Aasgaard, Reidar; Horn, Cornelia B. & Cojocaru, Oana Maria (2018). Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. Routledge. ISBN 9781472468925. 384 s.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202565282. 301 s.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Tidligkristne apokryfer. Bokklubbens kulturbibliotek. ISBN 9788252576726. 483 s.
 • Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar & Kvalvaag, Robert (2011). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-019-9. 247 s.
 • Aasgaard, Reidar (2009). The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. Wipf and Stock Publishers. ISBN 978-1-60608-126-6. 298 s.
 • Aasgaard, Reidar (2009). La Infancia de Jesus: El Evangelio Apocrifo del Pseudo-Tomas. Ediciones Sigueme. ISBN 978-84-301-1708-6. 158 s.
 • Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar & Aasgaard, Reidar (2009). Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2448-1. 270 s.
 • Aasgaard, Reidar & Eriksen, Trond Berg (2009). Augustin: Tre ungdomsdialoger. Bokklubbens kulturbibliotek. ISBN 978-8252569728. 324 s.
 • Aasgaard, Reidar (2008). Det nye testamentet - studieutgave. Det Norske Bibelselskap. ISBN 978-82-541-0724-9. 1464 s.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Apg - Det nye testamente revidert. Det Norske Bibelselskap. ISBN 8254106150. 315 s.
 • Aasgaard, Reidar (2004). "My Beloved Brothers and Sisters!" Christian Siblingship in Paul. Continuum. ISBN 0567084817. 361 s.
 • Aasgaard, Reidar (2004). Joh - Det nye testamente revidert. Det Norske Bibelselskap. ISBN 8254106169. 230 s.
 • Aasgaard, Reidar (2004). Matt - Det nye testamente revidert. Det Norske Bibelselskap. ISBN 8254106142. 230 s.
 • Aasgaard, Reidar (2003). Luk - NTR Det nye testamente revidert. Det Norske Bibelselskap. ISBN 82-541-0605-3. 255 s.
 • Aasgaard, Reidar (2002). Augustin: De civitate Dei: Gudsstaten eller Guds by. Pax Forlag. ISBN 82-530-2371-5. 387 s.
 • Aasgaard, Reidar (2001). Skattkisten: tekster og sanger fra den kristne barnelærdommen. Verbum forlag. ISBN 82-543-0871-3. 208 s.
 • Aasgaard, Reidar (2001). Skattkisten: Tekster og vers fra den kristne barnelærdommen. Verbum. ISBN 82-543-0871-3. 207 s.
 • Aasgaard, Reidar (1999). Våre vakreste salmer. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-26489-9. 144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haaland, Gunnar; Johansen, Elias Bakken & Aasgaard, Reidar (2022). Hardt ut mot barnebok om Jesus. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2022). The reception history of Jesus in the Temple (Luke 2:41-52) in the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2022). With the Bible in Babel: Bob Dylan as Interpreter of Scripture .
 • Aasgaard, Reidar & Johansen, Elias Bakken (2021). Bob Dylan er 80 år. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar & Mikkelsen, Morten (2021). Troen, ordene og tonerne: Tre kendere guider til Dylans bagkatalog (i anledning Bob Dylans 80-årsdag). [Avis]. Kristeligt Dagblad.
 • Aasgaard, Reidar (2021). Om oversettelsen av betegnelser for slave/slaveri i Bibel 2011 og i revidert bibelutgave.
 • Aasgaard, Reidar (2021). Om oversettelsen av "apollymi/apollymai" og "apoleia" i Bibel 2011 og i revidert bibelutgave.
 • Aasgaard, Reidar (2021). Om oversettelsen av "Christos" i Bibel 2011 og i revidert bibelutgave.
 • Aasgaard, Reidar (2020). Apokalyptikk hos Bob Dylan, med utgangspunkt i sangen "Señor".
 • Aasgaard, Reidar (2020). Professorale parkeringsproblemer (om UiOs miljøplan og betaling for parkering). Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Aasgaard, Reidar & Ramberg, Siri Løkholm (2020). Intervju til framsyninga "Vikla inn i blått - Dylan på nynorsk", Det norske teatret okt 2020, trailer/presentasjon av Dylan som artist. [TV]. Det norske teatret.
 • Kraft, Nina & Aasgaard, Reidar (2020). Sanger fra Trump-land (Bob Dylan) - Plot på teater, Det Norske teatret. Magasinet Plot. ISSN 1892-4417. s. 72–81.
 • Aasgaard, Reidar & Figenschou, Kaja (2020). Bob Dylan og Bibelen. [TV]. Programmet "Holm" NRK P1+.
 • Aasgaard, Reidar (2020). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som skriftlærd.
 • Flydal, Lars O. & Aasgaard, Reidar (2020). Augustin la grunnlaget for reformasjonen. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2020). J.R.C. Cousland, Holy Terror: Jesus in the Infancy Gospel of Thomas (LNTS 560; London: Bloomsbury T&T Clark, 2017). The Catholic Biblical Quarterly. ISSN 0008-7912. 82(2), s. 314–315.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Brødre og søstre i troen? Om felleskap og kjønn i de første kristne menighetene.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Hva gjør en bibeloversettelse "vitenskapelig"? Refleksjoner rundt føringer for bibeloversettelser til norsk. .
 • Aasgaard, Reidar (2019). A Taste of Bob. Smakebitsforelesning om Bob Dylan, semesterstartsuka idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Augustins De civitate Dei: Om kirkas forhold til staten og samfunnet.
 • Stranden, Anne Lise & Aasgaard, Reidar (2019). Bob Dylan har brukt Bibelen som kilde siden starten. [Internett]. Forskning.no.
 • Aasgaard, Reidar & Paszkiewicz, Zofia (2019). Verdibørsen: Hvordan påvirker bibelen vår måte å se på tiden? [Radio]. NRK P2 - Verdibørsen.
 • Aasgaard, Reidar & Gjerdi, Per Arne (2019). Hovedsaken - Bob Dylan: En gullgruve for idéhistorisk arbeid (side 31-33, hele oppslaget: 24-35). . [Fagblad]. Agenda 3:16.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kort klimarespons til Stølen (sluttreplikk i debatt om flybruk ved UiO). Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Utfordring til Stølen (om UiOs flyreiser og klimapolicy). Også gjengitt i Uniforum under overskriften "Internasjonalisering eller bærekraft" (publisert 8. mars 2019 15:57, https://www.uniforum.uio.no/leserbrev/2019/internasjonalisering-eller-berekraft.html). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aasgaard, Reidar; Kartveit, Magnar & Sagrusten, Hans Johan (2019). Overlevering og oversettelse av bibeltekstene. I Røsok, Ingvild (Red.), Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag. ISSN 9788254108734. s. 1231–1234.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kommentarer til løpende bibeltekst, Jakobs brev (forfatter/ redaktør sammen med Ingeborg Mongstad-Kvammen, se s. 1176). I Røsok, Ingvild (Red.), Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag. ISSN 9788254108734. s. 1179–1182.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kommentarer til løpende bibeltekst, Apostelgjerningene (forfatter/redaktør, se s. 1029). I Røsok, Ingvild (Red.), Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag. ISSN 9788254108734. s. 1034–1065.
 • Aasgaard, Reidar (2019). Kommentarer til løpende bibeltekst, Lukas-evangeliet (forfatter/redaktør, se s. 963). I Røsok, Ingvild (Red.), Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag. ISSN 9788254108734. s. 966–1000.
 • Aasgaard, Reidar (2018). Lukasevangeliet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Aasgaard, Reidar (2018). Maria - Jesu mor. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Yasmin, Sfrintzeris & Aasgaard, Reidar (2018). Bak nyhetene: som barn ble Jesus anklaget for drap på lærer og medelever (VG, s. 17-19). [Avis]. Verdens Gang.
 • Aasgaard, Reidar (2018). "En typisk hverdag for et typisk barn i antikken", seminar: Barns frihet før og nå. Faglig presentasjon og paneldeltakelse.
 • Aasgaard, Reidar (2018). Norske barn og hatefulle ytringer på nett - innlegg om idéhistoriske perspektiver på mobbing og hatytringer .
 • Aasgaard, Reidar; Vuolanto, Ville Valtteri & Cojocaru, Oana Maria (2018). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Biblography (8th cent. BCE - 8th cent. CE), ninth edition.
 • Aasgaard, Reidar & Cojocaru, Oana Maria (2018). Presentasjon av prosjektet "Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa og av resultater av PhD-forskning.
 • Aasgaard, Reidar (2018). Holocen og/eller antropocen? Bibelske skapelsesfortellinger i kontekst.
 • Aasgaard, Reidar (2018). Presentasjon av prosjektet "Spede stemmer fra fortiden" (2013-2017): målsettinger og resultater.
 • Aasgaard, Reidar & Buset, Pål (2018). En brennende sjel i et veltrent legeme. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar; Lars O., Flydal & Ommundsen, Åse Marie (2018). Inger-Johanne kom 50 år før Pippi. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Forskningsprosjektet "Spede stemmer fra fortiden", Universitetet i Oslo. Patristica Nordica Annuaria. ISSN 2001-2365. 32, s. 7–8.
 • Baarøy, Fillip-André; Chausse, Camilla Marie & Aasgaard, Reidar (2017). HFs julekalender - luke 24: Juleevangeliet og Jesu barndom i Tomas' barndomsevangelium . [Internett]. HFs kommunikasjonsseksjon, facebook.
 • Guttormsen, Arne & Aasgaard, Reidar (2017). Skarp strid om genitiv: Om bibeloversettelse på norsk og Bibelselskapets Bibel 2011. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2017). The Present State of Research on Childhood in History: New Approaches and Findings - How Close Can We Get to the Ancient Child: Methodological Potentials.
 • Aasgaard, Reidar (2017). The Present State of Research on Childhood in History: New Approaches and Findings - Introduction to the Tiny Voices Project.
 • Aasgaard, Reidar & Fiske, Anna (2017). IN SPE: Forfattarars kreative barndom. Samtaleintervju ved opninga av utstilling på Nasjonalbiblioteket.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Presentation of the project "Tiny Voices from the Past"/"Spede stemmer fra fortiden" (2013-17).
 • Borge, Arne & Aasgaard, Reidar (2017). Guds sønn på skolebenken. [Avis]. Vårt Land.
 • Torvik, Yngvild Gotaas & Aasgaard, Reidar (2017). Finner fram glemte barn: Forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo kaster lys over barns hverdag fra antikken og fram til 1900-tallet. [Avis]. Klassekampen.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Tiny Voices from the Past: main approaches and results.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Idéhistorie, teologi - og Fadervår. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 273–292.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 11–13.
 • Aasgaard, Reidar (2017). Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?
 • Aasgaard, Reidar (2017). Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?
 • Aasgaard, Reidar (2017). Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?
 • Aasgaard, Reidar; Cojocaru, Oana Maria & Vuolanto, Ville (2016). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography (8th cent. BCE - 8th cent. CE), eighth edition.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Ikke barn - ikke voksen: Ung (Temaintroduksjon, Apollon). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. s. 22–23.
 • Liland, Ørjan & Aasgaard, Reidar (2016). Bob Dylan som sanger/forfatter og tildelingen av Nobels litteraturpris. [Radio]. Tekstbehandlingsprogrammet (litt.progr.), Nova studentradio.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Sterke reaksjoner på nobelpris til Dylan http://khrono.no/2016/10/sterke-reaksjoner-pa-nobelpris-til-dylan. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Ottosen gir rom for ulovlige holdninger. (Innlegg som svar på intervju med Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, om fysisk avstraffelse av barn). Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 20–20.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Intervjuer i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris til Bob Dylan. [Avis]. NTB, Dagsavisen, Klassekampen, Vårt Land, Uniforum.
 • Aasgaard, Reidar & Sommer, Petter (2016). Intervju NRK P1 og P2 i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris til Bob Dylan. [Radio]. NRK P1 og P2.
 • Aasgaard, Reidar & Ekelund, Kristina (2016). Intervju i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris til Bob Dylan. [Radio]. NRK P1, Østlandssendingen.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Tema, Barn og sorg: På vei til å bli dødsåpne, s. 14-19. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Augustin, den kristne tradisjon og idéhistorie. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Verden, Vesten og Augustin. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Barn og Bob: om å se verden nedenfra.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Når andre tolker Bob: Dylan i tradisjonen.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Mellom evolusjon og revolusjon: refleksjoner over erfaringer med oversettelse av Det nye testamentet 2005 .
 • Aasgaard, Reidar (2016). The Child in the Bible – and Beyond: Recent Trends in Research.
 • Aasgaard, Reidar (2016). Between Paramount Faith and Original Sin: Children and the Bible in Jerome, Chrysostom and Augustine .
 • Aasgaard, Reidar (2015). Respons til Margaret Y. MacDonalds bok "The Power of Children: The Construction of Christian Families in the Greco-Roman World" (presentasjon).
 • Aasgaard, Reidar (2015). Bokomtale av Sharon Betsworth: Children in Early Christian Narratives. London: Bloomsbury, 2015. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 4(4), s. 453–456.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Bibliographical Resources for research on ancient childhood.
 • Aasgaard, Reidar & Nickelsen, Trine (2015). Antikkens og middelalderens minste: barna verden glemte. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2015). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography (8th cent. BCE – 8th cent. CE).
 • Aasgaard, Reidar (2015). Unges arbeidsmoral imponerer ikke. [Avis]. Universitas, s. 8.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Verdens Gang aktuelt: Kropp og nakenhet. [Avis]. Verdens Gang Helgebilag (s. 34-37).
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Infancy Gospel of Thomas and the Protevangelium of James: Heterodoxy from Below or Orthodoxy from Above?
 • Aasgaard, Reidar (2015). Masterclass (forelesninger og seminar, fire sesjoner) i Codex Sabaiticus-prosjekt (oversettelse til tysk av Tomas' barndomsevangelium).
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above or Heterodoxy from Below?
 • Aasgaard, Reidar (2014). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above versus Heterodoxy from Below?
 • Aasgaard, Reidar (2014). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som teolog.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Tradisjonalist og visjonær: Bob Dylan som kulturspeil.
 • Aasgaard, Reidar (2014). I Shall Be Released: Bob Dylan og kristen tro.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Childhoods A.D. 400: Three saints (Jerome, Chrysostom, Augustine) on children and their formation.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Samtale med oversetter Aslak Rostad om hans gjendiktning av Hesiod i Gyldendals oversettelsesserie "Kanon".
 • Aasgaard, Reidar (2014). Hva er et barn? Kunst, kultur og barndommens historie. Kunstløftet. s. 4–6.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Dåp er blitt det nye bryllupet (s. 1, 13-15). [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Bart D. Ehrman og Michael W. Holmes (red.): The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis, 2. utg. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 3(1), s. 77–80.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Vestens barndomshistorie, sett fra USA? Paula Fass (red.), The Routledge History of Childhood in the Western World (Routledge, London/New York, 2014). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(1), s. 150–152.
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2014). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography for Scholars and Students (8th cent. BCE – 8th cent. CE).
 • Aasgaard, Reidar (2014). En kjønnet barndom?
 • Aasgaard, Reidar (2014). Introduction to Childhood Studies and to the "Tiny Voices" projects.
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2013). Uncovering Childhood in Late Antique Sources: Methodological Considerations (Presentation).
 • Aasgaard, Reidar (2013). Uncovering Childhood in Late Antique Sources: Methodological Considerations (sammen med Ville Vuolanto).
 • Aasgaard, Reidar (2013). Challenges in Writing a Commentary on the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Djevelens idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Deltakelse i Ekko, NRK P2. Samtale: Er nakenhet naturlig? (Om kropp, nakenhet og naturisme gjennom historien og i dag). [Radio]. NRK P2.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Tradisjonalist og visjonær: Bob Dylan som speil av vår moderne anglo-amerikanske kultur.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Apokryfe barn: jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa (prosjektpresentasjon).
 • Aasgaard, Reidar (2013). Tiny Voices from the Past: New Perspectives on Childhood in Early Europe (project presentation).
 • Aasgaard, Reidar (2012). Childhoods A.D. 400: Three Saints on Christian Upbringing (reworked and extended edition).
 • Aasgaard, Reidar (2012). Er Bob Dylan noe å samle på?
 • Aasgaard, Reidar (2012). Dylans identiteter på film: Er han ikke der?
 • Aasgaard, Reidar (2012). "Jakten på det normale barnet". Samtale med Mari Pettersvold.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Når Dylan (og noen andre) synger Dylan.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Growing up in Constantinople: 5th century life in a Christian city from a child's perspective.
 • Juul, Kjersti & Aasgaard, Reidar (2012). Glemt barndom. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Growing up in early Constantinople: life in a Christian city from a child's perspective.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Johannes' åpenbaring (bokmålsoversettelse). I Aasgaard, Reidar (Red.), Bibelen. Det norske bibelselskap. ISSN 9788254107935. s. 1414–1435.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Første, Andre og Tredje Johannes-brev (bokmålsoversettelse). I Aasgaard, Reidar (Red.), Bibelen. Det norske bibelselskap. ISSN 9788254107935. s. 1405–1411.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Paulusbrevene: autentiske brev, deuteropaulinske brev og pastoralbrevene (bokmålsoversettelse). I Aasgaard, Reidar (Red.), Bibelen. Det norske bibelselskap. ISSN 9788254107935. s. 1282–1375.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Paulus' tredje brev til korinterne. I Aasgaard, Reidar (Red.), Tidligkristne apokryfer. Bokklubbens kulturbibliotek. ISSN 9788252576726. s. 251–256.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Peters gjerninger, noter på s. 385-88. I Aasgaard, Reidar (Red.), Tidligkristne apokryfer. Bokklubbens kulturbibliotek. ISSN 9788252576726. s. 75–118.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Evangeliet etter Johannes (bokmålsoversettelse). I Aasgaard, Reidar (Red.), Bibelen. Det norske bibelselskap. ISSN 9788254107935. s. 1207–1239.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Bibelen. Det norske bibelselskap. ISSN 9788254107935.
 • Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert & Botvar, Pål Ketil (2011). Intro. I Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar & Kvalvaag, Robert (Red.), Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-019-9. s. 11–13.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som skriftlærd.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med Bibel i Babel: Om den skriftlærde Dylan. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 191(21), s. 20–21.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Fra slangen til Satan: Monstre i den bibelske kulturtradisjon.
 • Ingul, Tormod & Aasgaard, Reidar (2011). Intervju om Dylan på norgesbesøk. [Radio]. NRK P1.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Satan - monsteret over alle monstre.
 • Rogstad, Britt & Aasgaard, Reidar (2011). De dødes kabinett. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Christian Views of Greek and Roman Religion. I Gagarin, Michael (Red.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome (7 volumes). Oxford University Press. ISSN 9780195170726. s. 110–111.
 • Aasgaard, Reidar (2010). 'Let the little children come to me.' Childhood and children in early Christianity. The Journal of Ecclesiastical History. ISSN 0022-0469. 61(4), s. 793–794. doi: 10.1017/S002204691000151X.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Henry Wansbrough, The Use and Abuse of the Bible: A Brief History of Biblical Interpretation. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 81(4), s. 311–313.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Childhoods A.D. 400: Three Saints on Christian Upbringing.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Bokrevy/omtale av Torrey Seland (red.): "Lær meg din vei ..." Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt. Tapir akademisk forlag, Trondheim 2009. Prismet. ISSN 0032-8847. 61(1), s. 69–71.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Gamle bekjennelser i ny drakt. Bokomtale av Augustin, Confessiones i ny, fullstendig oversettelse. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Bjørn Helge Sandvei, Ernst Baasland, Karl Olav Sandnes: I Paulus' fotspor. Bibel- og kulturguide til Hellas (Oslo: Verbum, 2008). Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. 81(3), s. 225–226.
 • Aasgaard, Reidar (2010). En moderne andaktsbok. Bokomtale av Henrik Syse, Måtehold i grådighetens tid (Cappelen Damm, Oslo 2009). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 135–135.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Retelling the childhood of Jesus: Evidence from the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Barn i tidlig kristendom - en prosjektskisse.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Satanisk aften: djevelen på godt og ondt.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Historiens mål og mening: Har en gammel kirkefader noe å si om det? Om Augustins De civitate Dei (413-27).
 • Aasgaard, Reidar (2010). Rampegutten Jesus: Hva kan det apokryfe Tomas' barndomsevangelium fortelle om barndommens historie?
 • Aasgaard, Reidar (2009). Kjønn og kropp i antikken. Omtale av Gilhus, Seim og Vidén, Farsmakt og moderskap i antikken (Oslo 2009). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3-4), s. 148–150.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Historiens nytte: Hvorfor lese Plotin? Omtale av Emilsson, Plotinus on Intellect (Oxford 2007). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3-4), s. 166–167.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Bok i P2: NRK-program om Augustins "Bekjennelser". [Radio]. NRK P2.
 • Rogstad, Britt & Aasgaard, Reidar (2009). Et barn er født på Ullevål (Reportasje om fødsel på Jesu tid, 1800-tallet og i dag). [Avis]. Vårt Land.
 • Eriksen, Per; Aasgaard, Reidar & Skarsaune, Oskar (2009). Hjemmet viktig i oldkirkens trosopplæring. [Avis]. Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Father and Child Reunion: The Story of Joseph.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Presentasjon av boka The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Mann eller marionett? (Idé)historien om Josef, Jesu far, i tidlig kristendom.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Notat, høring om sarks i oversettelsen av Det nye testamentet.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Fra bibeloversetterens verksted.
 • Aasgaard, Reidar (2008). Barneteologi på norsk. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 109, s. 110–113.
 • Aasgaard, Reidar (2008). Baptism in Augustine.
 • Aasgaard, Reidar (2008). Hearing with Children: The Infancy Gospel of Thomas as Evidence of Children’s Culture in Late Antique Rural Christianity.
 • Aasgaard, Reidar (2008). Tomas' barndomsevangelium og dets relevans for trosopplæring og barneteologi.
 • Aasgaard, Reidar (2008). Bibelens barn - en kilde til frigjøring for moderne barn?
 • Aasgaard, Reidar (2007). Jesus som vidunderbarn. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 24–24.
 • Aasgaard, Reidar (2007). Children Crying in the Academia: Potentials and Challenges within Research on Childhood in Antiquity and Early Christianity.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Brotherly Love. I Sakenfeld, Katharine Doob (Red.), New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1: A-C. Abingdon Press. ISSN 978-0687054275.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Brother/Brotherhood. I Sakenfeld, Katharine Doob (Red.), New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1: A-C. Abingdon Press. ISSN 978-0687054275.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Hvem skal (ikke) få stemme ved valg på dekanat og fakultetsstyrer? Uniforum. ISSN 1891-5825. s. 12–12.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Augustin - menneske eller kirkefader? (Del 1). St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. 118(1-2), s. 1–7.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Augustin - menneske eller kirkefader? (del 2). St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. 118(3-4), s. 21–25.
 • Aasgaard, Reidar (2006). The First Rural Christians: Excavating the Milieu of the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Liberating Childhood: Reflections on a Child Perspective Reading of the Early Christian Sources.
 • Aasgaard, Reidar (2006). Om arbeidet med revisjon av Det nye testamentet.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Det nye testamentet. Det Norske Bibelselskap. ISSN 8254106371.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Parent-child relationships in Antiquity and Early Christianity.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Attitudes to children in Antiquity and Early Christianity.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Recent research on children in Antiquity and Early Christianity.
 • Aasgaard, Reidar (2005). True God and True Child? Christology in the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2005). Christianity’s First Nursery Tale? A Proposal for a New Interpretation of the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2004). From Boy to Man: Jesus in the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2004). A Child in His Own Hometown? The Narrative World of the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2003). Det urolige hjerte: mennesket og kirkefaderen Augustin.
 • Aasgaard, Reidar (2003). Aage Rydstrøm-Poulsen: The Gracious God: Gratia in Augustine and the Twelfth Century. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 104, s. 181–182.
 • Aasgaard, Reidar (2003). Jan Henrik Schumacher: Kirkehistorisk latinleksikon: Begreper fra middelalderens kirke- og klosterliv. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 104, s. 118–118.
 • Aasgaard, Reidar (2003). Mark - NTR Det nye testamente revidert. Det Norske Bibelselskap. ISSN 82-541-0613-4.
 • Aasgaard, Reidar (2003). A Christian or a heretic Jesus? A new interpretation of the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2003). Brødre og søstre i troen. Kristent søskenskap som ekklesiologisk speil i kristendommens to første århundrer.
 • Aasgaard, Reidar (2002). Erfaringer fra revisjon av Paulus-brevene, deuteropaulinerne og pastoralbrevene.
 • Aasgaard, Reidar (2002). Children and childhood in Early Christianity. Response to papers presented on the Society of Biblical Literatures konferanse i Toronto, Canada.
 • Aasgaard, Reidar (2002). Bruk av 'ego eimi'-uttrykket i NT og oversettelsen av det.
 • Aasgaard, Reidar (2001). Bruk av søsken/brødre¿terminologi i oversettelse av NT til norsk.
 • Aasgaard, Reidar (2001). Språklige utfordringer i oversettelse av Romerbrevet, særlig sarks-terminologien.
 • Aasgaard, Reidar (2000). Lidelse og sykdom hos Paulus.
 • Aasgaard, Reidar (2000). Angående oversettelse av sarx i paulusbrevene og ellers i NT.
 • Aasgaard, Reidar (2000). Skriv om bruk og oversettelse av søsken-/brødreterminologi i Det nye testamente.
 • Aasgaard, Reidar (2000). Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis.
 • Aasgaard, Reidar (2000). Role ethics in the New Testament: How the use of sibling (brother/sister) metaphors informs the ethical thought of the first Christians.
 • Aasgaard, Reidar (1999). Hvem var apostelen Paulus, egentlig? Hvorfor vi trenger å vite mer om hans personlighet, og hvordan vi kan få vite det.
 • Aasgaard, Reidar (1999). How do socio-historical readings of New Testament texts relate to the theological interpretation and use of such texts?
 • Aasgaard, Reidar (1999). Brothers, Brackets, and Nestle-Aland27: A Plea for the Omission of (Some) Brackets in N-A.
 • Aasgaard, Reidar (1999). Mapping Paul's family language: A 'family of God' in Paul - or not?
 • Aasgaard, Reidar (1999). Søskenidentitet og etikk hos Paulus: Søskenrollens betydning for Paulus' etiske tenkning.
 • Aasgaard, Reidar (1997). Eitrem, S.: Latinsk grammatikk, 3. utgave, ved B.T. Danielsen og E. Kraggerud. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176.
 • Aasgaard, Reidar (1997). Jervell, J. m.fl.: Jomfru Maria. Fra jødepike til himmeldronning. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. s. 51–52.
 • Aasgaard, Reidar (1997). Sandnes, K.O.: I tidens fylde. En innføring i Paulus' teologi. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. s. 118–119.
 • Aasgaard, Reidar (1997). Winninge, M.: Sinners and the Righteous: A Comparative Study of the Psalms of Solomon and Paul's Letters. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176.
 • Aasgaard, Reidar (1997). Osland, E.: Mysteriets rose. Tanker og fortellinger om jomfru Maria gjennom to tusen år. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. s. 51–52.
 • Aasgaard, Reidar (1998). 'My beloved brothers and sisters!' A study of the meaning and function of Christian siblingship in Paul, in its Greco-Roman and Jewish context.
 • Aasgaard, Reidar (1998). 'My beloved brothers and sisters!' A study of the meaning and function of Christian siblingship in Paul, in its Greco-Roman and Jewish context.
 • Aasgaard, Reidar (1997). På leting etter 'den teologiske Paulus'. Om modeller for å tenke teologi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 22. sep. 2022 20:33

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter