Unn Falkeid

Professor - Idéhistorie
Bilde av Unn Falkeid
English version of this page
Telefon +47 22856056
Mobiltelefon +47 99568527
Rom 605 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Tidligmoderne europeisk idéhistorie (1300–1700)
 • Forbindelsen mellom politikk, estetikk og teologi i middelalderen og renessansen
 • Politisk idéhistorie på 1300-tallet (Dante, Marsilius, Ockham, Petrarca, Birgitta av Sverige og Caterina av Siena)
 • Religiøse reformbevegelser
 • Utopier og apokalyptiske visjoner i senmiddelalderen og renessansen
 • Renessansehumanisme og bokhistorie
 • Tidligmoderne kvinnelige filosofer og forfattere
 • Respublica literaria (salonger, akademier og forestilte fellesskap i den italienske renessansen)  

Utdanning

 • 2006: Ph.D. (Dr. art.) i italiensk litteratur, Universitetet i Oslo 
 • 1994: MA (Cand. philol.) i italiensk, Universitetet i Oslo
 • 1992: BA (Cand. mag.) i idéhistorie, latin og italiensk, Universitetet i Oslo

Erfaring

 • Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2017 
 • Førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2016
 • Akademiforsker ved Kungliga Vitterhetsakademien og Stockholms universitet (Institutionen för kultur och estetik), 2014–2016
 • Postdoktor i italiensk litteratur ved Universitetet i Oslo, 2008–2013
 • Universitetslektor og timelærer i italiensk og litteraturvitenskap, UiO, 2005–2008
 • Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo i italiensk litteratur, 1998-2004 (permisjon 2001–2002). 
 • Redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur ved Gyldendal Norsk Forlag 2001–2002
 • Redaktør for generell litteratur ved Gyldendal Norsk Forlag, 1995–1998 

Priser, utmerkelser og forskningsstipendier

 • Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi (fra 2020)
 • Alberigo Senior Award 2019 (European Academy of Religion) for boken The The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena (Harvard University Press, 2017)
 • The Helen and Howard R. Marraro Prize in Italian History 2018 (Society for Italian Historical Studies/American Historical Association) for boken The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena (Harvard University Press, 2017)
 • Prosjektleder for det tverrfaglige forskningsprosjektet The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy. Norges Forskningsråd (2018-2021)
 • Akademiforsker ved det Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm (2014-2020)
 • Premio "Il lauro dantesco", Centro Relazioni Culturali, Comune di Ravenna (2011)
 • Fellow ved Whitney Humanities Center, Yale University (2010-2012)
 • Fulbright visiting scholarship, Yale University (2010-2011)
 • Leiv Eriksson mobility programme grant. Norges forskningsråd (2010-2011)

Verv

 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet Nordic Journal of Renaissance Studies (fra 2021)
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet Scienza & Politica (fra 2019).
 • Redakjsonsmedlem av tidsskriftet Rivista internazionale di ricerche dantesche (Pisa: Fabrizio Serra) (fra 2019)
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet I Tatti Studies in the Italian Renaissance. Villa I Tatti. The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (fra 2016)
 • Leder av Norsk Forum for Renessansestudier (fra 2016)
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet Le Tre Corone. Rivista internazionale di studi su Dante, Petrarca, Boccaccio (Pisa: Fabrizio Serra)  (fra 2012)

Curriculum vitae

Klikk her for CV

Emneord: Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning

Publikasjoner

Bøker:

 • The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy. Red. sammen med Anna Wainwright. Leiden: Brill, 2022 (under utgivelse).
 • Den hellige Birgitta. Enken som utfordret Europa. Oslo: Kagge forlag 2021.
 • Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Red. sammen med Maria H. Oen. Routledge, 2019.
 • The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena. Harvard University Press, 2017.
 • The Cambridge Companion to Petrarch. Red. sammen med Albert Russell Ascoli. Cambridge University Press, 2015.
 • Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Red. sammen med Aileen A. Feng. Ashgate/Routledge, 2015.
 • Aiolos: tidsskrift för litteratur, teori och estetik 50–51 (2015) Redigert sammen med Håkan Trygger.
 • Dante. A Critical Reappraisal. Oslo Academic Press, 2008.
 • Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Oslo Academic Press, 2006.
 • Falkeid, Unn (2019). "Constructing Female Authority. Birgitta of Sweden, Catherine of Siena, and the Two Marys.", In Maria H. Oen & Unn Falkeid (ed.),  Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena.  Routledge.  ISBN 9780367368555.  Chapter 3.  s 54 - 73
 • Falkeid, Unn (2019). The Political Discourse of Birgitta of Sweden, In Maria H. Oen (ed.),  A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004338685.  Chapter 3.  s 80 - 102
 • Oen, Maria H. & Falkeid, Unn (2019). Introduction, In Maria H. Oen & Unn Falkeid (ed.),  Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena.  Routledge.  ISBN 9780367368555.  Introduction.  s 1 - 13
 • Falkeid, Unn (2018). "'Una gran cosa.' Moderata Fonte og renessansens protofeminisme". Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  2-3, s 66- 78 . doi: : 10.18261/issn.1504-2901-2018-02-03-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Falkeid, Unn (2018). Voci puerili: children in Dante's Divine Comedy., In Reidar Aasgaard; Cornelia B. Horn & Oana Maria Cojocaru (ed.),  Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds.  Routledge.  ISBN 9781472468925.  Kapittel 17.  s 273 - 289
 • Falkeid, Unn (2017). Kampen om fortidens stemmer: Birgitta av Sverige og senmiddelalderens politiske kanon, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 6.  s 101 - 117
 • Falkeid, Unn (2015). De vita solitaria and De otio religioso: the perspective of the guest., In Albert Russell Ascoli & Unn Falkeid (ed.),  The Cambridge Companion to Petrarch.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107006140.  Chapter 9.  s 111 - 119
 • Falkeid, Unn (2015). I skyttel mellom liv og skrift. Petrarca og brevene.. Aiolos – tidskrift för litteratur, teori och estetik.  ISSN 1400-7770.  (50-51), s 5- 13
 • Falkeid, Unn (2015). The Sublime Realism of Gaspara Stampa, In Unn Falkeid & Aileen A. Feng (ed.),  Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry.  Ashgate.  ISBN 9781472427069.  Chapter 2.  s 39 - 54
 • Falkeid, Unn & Ascoli, Albert Russell (2015). Introduction, In Albert Russell Ascoli & Unn Falkeid (ed.),  The Cambridge Companion to Petrarch.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107006140.  Introduction.  s 1 - 9
 • Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (2015). Editors' Introduction, In Unn Falkeid & Aileen A. Feng (ed.),  Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry.  Ashgate.  ISBN 9781472427069.  Introduction.  s 1 - 12
 • Falkeid, Unn (2014). En stige godt plantet i jorden. Teologikritikk og politisk motstand i den hellige Birgittas Frågornas bok.. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (1), s 38- 54
 • Falkeid, Unn (2014). "Helgeninnen med diktersjel". Sigrid Undsets CAterina av Siena lest i lys av nyere forskning.. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 131- 145
 • Falkeid, Unn (2014). Visdom til begjær. Marsilio Ficino og renessansens kjærlighetstraktater.. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 153- 160
 • Falkeid, Unn (2013). Forsakelsesns strategier. En lesning av Carin Franzéns studie "Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnelig strategi". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  16(1), s 47- 53
 • Falkeid, Unn (2013). "Thorn in the Flesh": Pain and Poetry in Petrarch's Secretum, In Anders Cullhed; Carin Franzén; Anders Hallengren & Mats Malm (ed.),  Pangs of Love and Longing. Configurations of Desire in Premodern Literature.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-4438-4763-1.  Kapittel.  s 74 - 89
 • Falkeid, Unn (2012). Petrarch and the Vision of Rome. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  25(n.s. 11), s 195- 206 . doi: 10.5617/acta.5793
 • Falkeid, Unn (2012). Petrarch's Laura and the Critics. MLN: Modern Language Notes.  ISSN 0026-7910.  127(1), s S64- S71
 • Falkeid, Unn (2012). V. Stanley Benfell. The Biblical Dante. Renaissance Quarterly.  ISSN 0034-4338.  65(3), s 980- 982 . doi: 10.1086/668376
 • Falkeid, Unn (2011). Da libido dominandi a libido servandi. Il Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia, I: Éva Vigh (red.),  Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario.  Aracne editrice.  ISBN 978-88-548-3962-5.  Kapittel 13.  s 131 - 151
 • Falkeid, Unn (2011). Zygmunt G. Baranski and Martin McLaughlin, eds., Dante the Lyric and Ethical Poet: Dante lirico e etico. Renaissance Quarterly.  ISSN 0034-4338.  (1), s 157- 158 . doi: 10.1086/660372
 • Falkeid, Unn (2010). Dante og skjøgen i Babylon et politisk oppgjør i det tidligmoderne Europa. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 89- 102
 • Falkeid, Unn (2009). Giuseppe Mazzotta og den utidsmessige litteraturen, I:  Cosmopoiesis. Renessansens prosjekt.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30255-9.  Etterord.  s 126 - 152
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch, Mont Ventoux and the Modern Self. Forum Italicum.  ISSN 0014-5858.  43(1), s 5- 28
 • Falkeid, Unn (2008). "Ove l'aura si sente". Petrarcas elegi over tapt muntlighet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 115- 128
 • Falkeid, Unn (2008). Petrarch in the footsteps of Dante, In Unn Falkeid (ed.),  Dante. A Critical Reappraisal.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-347-9.  kapittel.  s 187 - 197
 • Falkeid, Unn (2008). Style, the Muscle of the Soul. Theories on Reading and Writing in Petrarch's Texts. Quaderni d'Italianistica.  ISSN 0226-8043.  XXIX(1), s 21- 39

Se alle arbeider i Cristin

 • Falkeid, Unn (2021). Den hellige Birgitta. Enken som utfordret Europa. Kagge Forlag AS.  ISBN 978-82-489-2817-1.  322 s. Vis sammendrag
 • Oen, Maria H. & Falkeid, Unn (ed.) (2019). Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Routledge.  ISBN 9780367368555.  228 s. Vis sammendrag
 • Falkeid, Unn (2017). The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena. Harvard University Press (HUP).  ISBN 9780674971844.  288 s. Vis sammendrag
 • Ascoli, Albert Russell & Falkeid, Unn (ed.) (2015). The Cambridge Companion to Petrarch. Cambridge University Press.  ISBN 9781107006140.  266 s. Vis sammendrag
 • Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (ed.) (2015). Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Ashgate.  ISBN 9781472427069.  222 s. Vis sammendrag
 • Falkeid, Unn; Jordheim, Helge; Maurseth, Anne Beate & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  124 s.
 • Falkeid, Unn (ed.) (2008). Dante. A Critical Reappraisal. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-347-9.  255 s.
 • Falkeid, Unn (2007). Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Unipub forlag.  ISBN 9788274773127.  295 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Falkeid, Unn (2019). 'A single fold under one shepherd’. Birgitta of Sweden in Tommaso Campanella’s Monarchia del Messia..
 • Falkeid, Unn (2019). “’A single fold under one shepherd.’ Birgitta of Sweden in Tommaso Campanella’s Monarchia del Messia..
 • Falkeid, Unn (2019). Den Hellige Birgittra. Pilegrim og Profet.
 • Falkeid, Unn (2019). Den Hellige Birgittra. Pilegrim og Profet.
 • Falkeid, Unn (2019). Den hellige Birgittas profetier og intellektuelle arv i Italia.
 • Falkeid, Unn (2019). Gaspara Stampa and the Renaissance Language of Love.
 • Falkeid, Unn (2019). The Avignon Papacy Contested. Bokpresentasjon..
 • Falkeid, Unn (2019). The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy.
 • Falkeid, Unn (2018). Birgitta av Sveriges politiske visjoner og intellektuelle arv i Italia.
 • Falkeid, Unn (2018). Dante og den nye respekten for barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Falkeid, Unn (2018). “Magistra apostolorum. The Virgin Mary in Birgitta of Sweden and Vittoria Colonna”.
 • Falkeid, Unn (2018). Mary Rescued: Vittoria Colonna and Reformed Petrarchism.
 • Falkeid, Unn (2017). Fransiskanernes frihetskamp under pavetiden i Avignon..
 • Falkeid, Unn (2017). Voci puerili: children in Dante's Divine Comedy..
 • Falkeid, Unn (2016). Petrarch Studies Today..
 • Falkeid, Unn (2016). Reconsidering Birgitta of Sweden and Catherine of Siena in the Canon of European Political Thought..
 • Falkeid, Unn (2015). Body and Politics in Fourteenth-Century Literature.
 • Falkeid, Unn (2015). Catherine of Siena and the Mystical Body f the Church.
 • Falkeid, Unn (2015). Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
 • Falkeid, Unn (2015). Crucial Childhoods. Dante and the Reappraisal of Children in Late Medieval Italy..
 • Falkeid, Unn (2015). The Burden of Nothingness. Birgitta of Sweden's Jerusalem Visions..
 • Falkeid, Unn (2015). The Perspective of the Guest. Petrarch's De vita solitaria and De otio religioso..
 • Falkeid, Unn (2015). The Widow and the Martyr. Staging the Ecclesiastic Crisis in Trexento Rome..
 • Falkeid, Unn (2014). An unsuccessful ascent. Birgitta of Sweden's Liber questionum and the critique of Mathias of Linköping and Bonaventure..
 • Falkeid, Unn (2014). Caught between Flight and Faith: Piccarda and Dante's Pradiso III..
 • Falkeid, Unn (2014). Marsilius av Padova og kampen mot pavens maktfullkommenhet..
 • Falkeid, Unn (2014). Strewn with Ruins. Petrarch, Cola di Rienzo and the Battle of Rome..
 • Falkeid, Unn (2014). The Perspective of the Guest. Petrarch's De vita solitaria and De otio religioso..
 • Falkeid, Unn (2014). The Sublime Realism of Gaspara Stampa.
 • Falkeid, Unn (2013). Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
 • Falkeid, Unn (2013). Dante, Justinian and the question of Europe.
 • Falkeid, Unn (2013). Dantes Inferno.
 • Falkeid, Unn (2013). Gaspara Stampa and the Sublimity of Passions.
 • Falkeid, Unn (2013). Logikk og maktbegjær i Dantes Paradis VI.
 • Falkeid, Unn (2012). Gaspara Stampa and the Sublimity of Passions.
 • Falkeid, Unn (2012). Strewn with Ruins. Petrarch, Cola di Rienzo and the Battle of Rome.
 • Falkeid, Unn (2012). The Biblical Dante. Renaissance Quarterly.  ISSN 0034-4338.  65(3), s 980- U496 . doi: 10.1086/668376
 • Falkeid, Unn (2012). The Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch’s Secretum.
 • Falkeid, Unn (2011). A ladder fixed on earth. Revelation and Resistance in Birgitta’s Liber Questionum.
 • Falkeid, Unn (2011). Dante the Lyric and Ethical Poet: Dante lirico e etico. Renaissance Quarterly.  ISSN 0034-4338.  64(1), s 157- 158 . doi: 10.1086/660372
 • Falkeid, Unn (2011). Dante, Avignon, and the Roman Law.
 • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Oain and Poetry in Petrarch's Secretum.
 • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch's Secretum.
 • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch's Secretum.
 • Falkeid, Unn (2010, 19. januar). Cosmopoiesis; renessansens prosjekt. Bokpresentasjon. [Internett].  Salongen. Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Falkeid, Unn (2010). Cupidity and the Veil of Light. Dante's Paradiso VI.
 • Falkeid, Unn (2010). Cupidity and the Veil of Light. Dante's Paradiso VI.
 • Falkeid, Unn (2010). Da "libido dominandi" a "libido servandi".Il Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia.
 • Falkeid, Unn (2010). Dante e la libertà universale.
 • Falkeid, Unn (2010). Dante og skjøgen i Babylon.
 • Falkeid, Unn (2010). Logikk og maktbegjær i Dantes Paradiso VI.
 • Falkeid, Unn (2010). Transformations of lust for power in Dante’s Comedy.
 • Falkeid, Unn (2009). Dante and Universal Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). L’elegia di Petrarca dell’oralità perduta.
 • Falkeid, Unn (2009). Marsilius av Padova og opprøret i Avignon.
 • Falkeid, Unn (2009). Marsilius of Padua and the Freedom of the Citizens.
 • Falkeid, Unn (2009). Marsilius of Padua and the Freedom of the Citizens.
 • Falkeid, Unn (2009). Ove l'aura si sente. Petrarch's Elegy for Lost Orality.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarca e l'elegia dell'oralità perduta.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and Intellectual Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and the Freedom of Thought.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and the Vision of Rome.
 • Falkeid, Unn (2009). Rome: Babylon or the New Jerusalem?.
 • Falkeid, Unn (2009). William of Ockham and Individual Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). William of Ockham and the Individual Freedom.
 • Falkeid, Unn (2008). Anakronismens nødvendighet.
 • Falkeid, Unn (2008). Marsilius av Padova og opprøret i Avignon. En politisk kontrovers i tidligmoderne Europa.
 • Falkeid, Unn (2008). Modernitetens tilsynekomst.
 • Falkeid, Unn (2008). Petrarch’s Laura and the critics.
 • Falkeid, Unn (2007). Heterodoksi og humanisme under pavtiden i Avignon.
 • Falkeid, Unn (2007). Italiensk renessanse.
 • Falkeid, Unn (2007). Marsilius of Padua and the way to freedom.
 • Falkeid, Unn (2007). Petrarch, St. Augustine and the Ascent of Mont Ventoux.
 • Falkeid, Unn (2007). Style, the Muscle of the Soul.
 • Falkeid, Unn (2007). The Way to Freedom. A Political Discussion in Early Modern Europe.
 • Butenschøn, Unn Falkeid (2006). Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Acta Humaniora. 246. Vis sammendrag
 • Falkeid, Unn (2006). In the Footsteps of Dante.
 • Falkeid, Unn (2006). Italiensk renessanse.
 • Falkeid, Unn (2006). Italiensk renessanse.
 • Falkeid, Unn (2006). Petrarcas nihilisme.
 • Falkeid, Unn (2003). Allegory and Imitation. Hermeneutics in Conflict in Petrarch's Canzoniere.
 • Falkeid, Unn (2000). Etterord, I:  Honning.  Gyldendal Norsk Forlag.  ISBN 82-05-27565-3.  Etterord.  s 45 - 48
 • Falkeid, Unn (2000). Honning.
 • Falkeid, Unn (1999). The mirror of the soul.
 • Falkeid, Unn (1998). Petrarch and the modern self.
 • Falkeid, Unn (1995). Berlusconi og telefascismen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1995). Pilegrimer og jorsalfarere i middelalderen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1995). Pirandellos vemodige latter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1994). Farvel til naturtisltanden (Hans Peter Duerr). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1994). Jakten på det perfekte språket (Umberto Eco). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1994). Og jorden var øde og tom. (Primo Levi). Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (4), s 7- 14
 • Falkeid, Unn (1994). "Og jorden var øde og tom". Primo Levi og Auschwitz. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (4)
 • Falkeid, Unn (1993). Susan Sontag, I:  Vestens Tenkere. 3 bind.  Aschehoug & Co.  kapittel.  s 418 - 431
 • Falkeid, Unn (1991). Elfenbenstårnet vakler. Profil.  ISSN 0800-7128.  (1), s 113- 117
 • Falkeid, Unn (1991). No business like showbusiness. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (2), s 92- 96
 • Falkeid, Unn (1991). Oscar Wilde - dandy og sosialist, I:  Sosialismen og menneskets sjel.  Solum.  ISBN 82-560-0751-6.  Innledning.  s 7 - 21
 • Falkeid, Unn (1991). Sosialismen og menneskets sjel.
 • Falkeid, Unn (1990). Kvinneperspektiv og modernitetskritikk. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (3), s 103- 104
 • Falkeid, Unn (1989). Bakhtin, latteren og den lystige gjenstridighet. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (6), s 47- 56

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juli 2016 10:28 - Sist endret 17. juni 2021 15:41