Unn Falkeid

Professor - Idéhistorie
Bilde av Unn Falkeid
English version of this page
Telefon +47 22856056
Mobiltelefon +47 99568527
Rom 605 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Tidligmoderne europeisk idéhistorie (1300–1700)
 • Forbindelsen mellom politikk, estetikk og teologi i middelalderen og renessansen
 • Politisk idéhistorie på 1300-tallet (Dante, Marsilius, Ockham, Petrarca, Birgitta av Sverige og Caterina av Siena)
 • Religiøse reformbevegelser
 • Utopier og apokalyptiske visjoner i senmiddelalderen og renessansen
 • History of emotion
 • Renessansehumanisme og bokhistorie
 • Tidligmoderne kvinnelige filosofer og forfattere
 • Respublica literaria (salonger, akademier og forestilte fellesskap i den italienske renessansen)  

Utdanning

 • 2006: Ph.D. (Dr. art.) i italiensk litteratur, Universitetet i Oslo 
 • 1994: MA (Cand. philol.) i italiensk, Universitetet i Oslo
 • 1992: BA (Cand. mag.) i idéhistorie, latin og italiensk, Universitetet i Oslo

Erfaring

 • Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2017 
 • Førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2016
 • Akademiforsker ved Kungliga Vitterhetsakademien og Stockholms universitet (Institutionen för kultur och estetik), 2014–2016
 • Postdoktor i italiensk litteratur ved Universitetet i Oslo, 2008–2013
 • Universitetslektor og timelærer i italiensk og litteraturvitenskap, UiO, 2005–2008
 • Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo i italiensk litteratur, 1998-2004 (permisjon 2001–2002). 
 • Redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur ved Gyldendal Norsk Forlag 2001–2002
 • Redaktør for generell litteratur ved Gyldendal Norsk Forlag, 1995–1998 

Priser, utmerkelser og forskningsstipendier

 • Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi (fra 2020)
 • Alberigo Senior Award 2019 (European Academy of Religion) for boken The The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena (Harvard University Press, 2017)
 • The Helen and Howard R. Marraro Prize in Italian History 2018 (Society for Italian Historical Studies/American Historical Association) for boken The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena (Harvard University Press, 2017)
 • Prosjektleder for det tverrfaglige forskningsprosjektet The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy. Norges Forskningsråd (2018-2021)
 • Premio "Il lauro dantesco", Centro Relazioni Culturali, Comune di Ravenna (2011)
 • Fellow ved Whitney Humanities Center, Yale University (2010-2012)
 • Fulbright visiting scholarship, Yale University (2010-2011)
 • Leiv Eriksson mobility programme grant. Norges forskningsråd (2010-2011)

Verv

 • Medlem av nominasjonskomiteen for Society for the Study of Early Modern Women and Gender (2022-2024)
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet Nordic Journal of Renaissance Studies (fra 2021)
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet Scienza & Politica (fra 2019).
 • Redakjsonsmedlem av tidsskriftet Rivista internazionale di ricerche dantesche (Pisa: Fabrizio Serra) (fra 2019)
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet I Tatti Studies in the Italian Renaissance. Villa I Tatti. The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (fra 2016)
 • Leder av Norsk Forum for Renessansestudier (fra 2016)
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet Le Tre Corone. Rivista internazionale di studi su Dante, Petrarca, Boccaccio (Pisa: Fabrizio Serra)  (fra 2012)

Curriculum vitae

Klikk her for CV

Emneord: Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning

Publikasjoner

Bøker:

 • The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy. Red. sammen med Anna Wainwright. Leiden: Brill, 2023 (under utgivelse).
 • Den hellige Birgitta. Enken som utfordret Europa. Oslo: Kagge forlag 2021.
 • Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Red. sammen med Maria H. Oen. Routledge, 2019.
 • The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena. Harvard University Press, 2017.
 • The Cambridge Companion to Petrarch. Red. sammen med Albert Russell Ascoli. Cambridge University Press, 2015.
 • Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Red. sammen med Aileen A. Feng. Ashgate/Routledge, 2015.
 • Aiolos: tidsskrift för litteratur, teori och estetik 50–51 (2015) Redigert sammen med Håkan Trygger.
 • Dante. A Critical Reappraisal. Oslo Academic Press, 2008.
 • Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Oslo Academic Press, 2006.
 • Falkeid, Unn (2022). Stupor et mirabilia! L’ascesa di una redentrice della prima età moderna. Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine. ISSN 1825-9618. 34(66), s. 15–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkeid, Unn (2021). Etterord, Edvard Hoem. Ute, langt der ute, Dikt 1967-2021. Forlaget Oktober. ISSN 9788249524631. s. 109–113.
 • Falkeid, Unn (2021). Magistra apostolorum: The Virgin Mary in Birgitta of Sweden and Vittoria Colonna. I Cox, Virginia & McHugh, Shannon (Red.), Vittoria Colonna. Poetry, Religion, Art, Impact. Amsterdam University Press. ISSN 9789463723947. s. 75–95.
 • Falkeid, Unn (2019). "Constructing Female Authority. Birgitta of Sweden, Catherine of Siena, and the Two Marys.". I Oen, Maria H. & Falkeid, Unn (Red.), Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Routledge. ISSN 9780367368555. s. 54–73. doi: 10.4324/9780429351778-4.
 • Oen, Maria H. & Falkeid, Unn (2019). Introduction. I Oen, Maria H. & Falkeid, Unn (Red.), Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Routledge. ISSN 9780367368555. s. 1–13.
 • Falkeid, Unn (2019). The Political Discourse of Birgitta of Sweden. I Oen, Maria H. (Red.), A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004338685. s. 80–102. doi: 10.1163/9789004399877_005.
 • Falkeid, Unn (2018). "'Una gran cosa.' Moderata Fonte og renessansens protofeminisme". Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 2-3, s. 66–78. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2018-02-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falkeid, Unn (2018). Voci puerili: children in Dante's Divine Comedy. I Aasgaard, Reidar; Horn, Cornelia B. & Cojocaru, Oana Maria (Red.), Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. Routledge. ISSN 9781472468925. s. 273–289. doi: 10.4324/9781315571133-17.
 • Falkeid, Unn (2017). Kampen om fortidens stemmer: Birgitta av Sverige og senmiddelalderens politiske kanon. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 101–117.
 • Falkeid, Unn (2015). De vita solitaria and De otio religioso: the perspective of the guest. I Ascoli, Albert Russell & Falkeid, Unn (Red.), The Cambridge Companion to Petrarch. Cambridge University Press. ISSN 9781107006140. s. 111–119. doi: 10.1017/cco9780511795008.013.
 • Falkeid, Unn & Ascoli, Albert Russell (2015). Introduction. I Ascoli, Albert Russell & Falkeid, Unn (Red.), The Cambridge Companion to Petrarch. Cambridge University Press. ISSN 9781107006140. s. 1–9.
 • Falkeid, Unn (2015). "The Sublime Realism of Gaspara Stampa". I Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (Red.), Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Ashgate. ISSN 9781472427069. s. 39–54.
 • Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (2015). "Editors' Introduction". I Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (Red.), Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Ashgate. ISSN 9781472427069. s. 1–12.
 • Falkeid, Unn (2015). I skyttel mellom liv og skrift. Petrarca og brevene. Aiolos – tidskrift för litteratur, teori och estetik. ISSN 1400-7770. s. 5–13.
 • Falkeid, Unn (2014). Visdom til begjær. Marsilio Ficino og renessansens kjærlighetstraktater. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 153–160.
 • Falkeid, Unn (2014). "Helgeninnen med diktersjel". Sigrid Undsets CAterina av Siena lest i lys av nyere forskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 131–145.
 • Falkeid, Unn (2014). En stige godt plantet i jorden. Teologikritikk og politisk motstand i den hellige Birgittas Frågornas bok. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. s. 38–54.
 • Falkeid, Unn (2013). "Thorn in the Flesh": Pain and Poetry in Petrarch's Secretum. I Cullhed, Anders; Franzén, Carin; Hallengren, Anders & Malm, Mats (Red.), Pangs of Love and Longing. Configurations of Desire in Premodern Literature. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 1-4438-4763-1. s. 74–89.
 • Falkeid, Unn (2013). Forsakelsesns strategier. En lesning av Carin Franzéns studie "Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnelig strategi". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 16(1), s. 47–53.
 • Falkeid, Unn (2012). V. Stanley Benfell. The Biblical Dante. Renaissance Quarterly. ISSN 0034-4338. 65(3), s. 980–982. doi: 10.1086/668376.
 • Falkeid, Unn (2012). Petrarch and the Vision of Rome. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 25(n.s. 11), s. 195–206. doi: 10.5617/acta.5793.
 • Falkeid, Unn (2012). Petrarch's Laura and the Critics. MLN: Modern Language Notes. ISSN 0026-7910. 127(1), s. S64–S71.
 • Falkeid, Unn (2011). Da libido dominandi a libido servandi. Il Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia. I Vigh, Éva (Red.), Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario. Aracne editrice. ISSN 978-88-548-3962-5. s. 131–151.
 • Falkeid, Unn (2011). Zygmunt G. Baranski and Martin McLaughlin, eds., Dante the Lyric and Ethical Poet: Dante lirico e etico. Renaissance Quarterly. ISSN 0034-4338. s. 157–158. doi: 10.1086/660372.
 • Falkeid, Unn (2010). Dante og skjøgen i Babylon et politisk oppgjør i det tidligmoderne Europa. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 89–102.
 • Falkeid, Unn (2009). Giuseppe Mazzotta og den utidsmessige litteraturen, Cosmopoiesis. Renessansens prosjekt. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30255-9. s. 126 –152.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch, Mont Ventoux and the Modern Self. Forum Italicum. ISSN 0014-5858. 43(1), s. 5–28.
 • Falkeid, Unn (2008). Petrarch in the footsteps of Dante. I Falkeid, Unn (Red.), Dante. A Critical Reappraisal. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-347-9. s. 187–197.
 • Falkeid, Unn (2008). "Ove l'aura si sente". Petrarcas elegi over tapt muntlighet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 115–128.
 • Falkeid, Unn (2008). Style, the Muscle of the Soul. Theories on Reading and Writing in Petrarch's Texts. Quaderni d'Italianistica. ISSN 0226-8043. XXIX(1), s. 21–39.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoem, Edvard & Falkeid, Unn (2021). Edvard Hoem. Ute, langt der ute, Dikt 1967-2021. Forlaget Oktober. ISBN 9788249524631. 114 s.
 • Falkeid, Unn (2021). Den hellige Birgitta. Enken som utfordret Europa. Kagge Forlag AS. ISBN 978-82-489-2817-1. 322 s.
 • Oen, Maria H. & Falkeid, Unn (2019). Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Routledge. ISBN 9780367368555. 228 s.
 • Falkeid, Unn (2017). The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena. Harvard University Press (HUP). ISBN 9780674971844. 288 s.
 • Ascoli, Albert Russell & Falkeid, Unn (2015). The Cambridge Companion to Petrarch. Cambridge University Press. ISBN 9781107006140. 266 s.
 • Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (2015). Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Ashgate. ISBN 9781472427069. 222 s.
 • Falkeid, Unn; Jordheim, Helge; Maurseth, Anne Beate & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-35091-8. 124 s.
 • Falkeid, Unn (2008). Dante. A Critical Reappraisal. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-347-9. 255 s.
 • Falkeid, Unn (2007). Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Unipub forlag. ISBN 9788274773127. 295 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Falkeid, Unn (2022). Den hellige Birgitta. Enken som utfordret Europa.
 • Falkeid, Unn (2021). Den hellige Birgitta. Enken som utfprdret Europa.
 • Falkeid, Unn (2021). Den hellige Birgitta. Enken som utfordret Euopa.
 • Falkeid, Unn (2021). Klassikeren: Petrarca.
 • Falkeid, Unn (2021). Den hellige Birgitta. Enken som utfordret Europa.
 • Falkeid, Unn (2021). Den hellige Birgitta. Enken som utfordret Euopa.
 • Falkeid, Unn (2021). ’The most illustrious and divine of all the sibyls.’ Saint Birgitta in the prophetic visions of Tommaso Campanella and Queen Christina of Sweden. .
 • Falkeid, Unn (2021). Den hellige Birgitta. Enken som utfordret Europa .
 • Falkeid, Unn (2021). Og jorden var øde og tom. Om Primo Levis erfaringer fra Auschwitz. .
 • Falkeid, Unn (2020). Den nakne sannhet. Ariosto og Den rasende Roland. .
 • Falkeid, Unn (2020). Den nakne sannhet. Ariosto og Den rasende Roland. .
 • Falkeid, Unn (2020). Birgitta and the Widowed Rome.
 • Falkeid, Unn (2019). The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy.
 • Falkeid, Unn (2019). Gaspara Stampa and the Renaissance Language of Love.
 • Falkeid, Unn (2019). The Avignon Papacy Contested. Bokpresentasjon. .
 • Falkeid, Unn (2019). Den Hellige Birgittra. Pilegrim og Profet.
 • Falkeid, Unn (2019). Den Hellige Birgittra. Pilegrim og Profet.
 • Falkeid, Unn (2019). Den hellige Birgittas profetier og intellektuelle arv i Italia.
 • Falkeid, Unn (2019). 'A single fold under one shepherd’. Birgitta of Sweden in Tommaso Campanella’s Monarchia del Messia.
 • Falkeid, Unn (2019). “’A single fold under one shepherd.’ Birgitta of Sweden in Tommaso Campanella’s Monarchia del Messia.
 • Falkeid, Unn (2018). “Magistra apostolorum. The Virgin Mary in Birgitta of Sweden and Vittoria Colonna”.
 • Falkeid, Unn (2018). Dante og den nye respekten for barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Falkeid, Unn (2018). Mary Rescued: Vittoria Colonna and Reformed Petrarchism .
 • Falkeid, Unn (2018). Birgitta av Sveriges politiske visjoner og intellektuelle arv i Italia .
 • Falkeid, Unn (2017). Voci puerili: children in Dante's Divine Comedy.
 • Falkeid, Unn (2017). Fransiskanernes frihetskamp under pavetiden i Avignon.
 • Falkeid, Unn (2016). Reconsidering Birgitta of Sweden and Catherine of Siena in the Canon of European Political Thought.
 • Falkeid, Unn (2016). Petrarch Studies Today.
 • Falkeid, Unn (2015). The Burden of Nothingness. Birgitta of Sweden's Jerusalem Visions.
 • Falkeid, Unn (2015). The Widow and the Martyr. Staging the Ecclesiastic Crisis in Trexento Rome.
 • Falkeid, Unn (2015). The Perspective of the Guest. Petrarch's De vita solitaria and De otio religioso.
 • Falkeid, Unn (2015). Crucial Childhoods. Dante and the Reappraisal of Children in Late Medieval Italy.
 • Falkeid, Unn (2015). Body and Politics in Fourteenth-Century Literature.
 • Falkeid, Unn (2015). Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
 • Falkeid, Unn (2015). Catherine of Siena and the Mystical Body f the Church.
 • Falkeid, Unn (2014). Strewn with Ruins. Petrarch, Cola di Rienzo and the Battle of Rome.
 • Falkeid, Unn (2014). An unsuccessful ascent. Birgitta of Sweden's Liber questionum and the critique of Mathias of Linköping and Bonaventure.
 • Falkeid, Unn (2014). Caught between Flight and Faith: Piccarda and Dante's Pradiso III.
 • Falkeid, Unn (2014). The Perspective of the Guest. Petrarch's De vita solitaria and De otio religioso.
 • Falkeid, Unn (2014). Marsilius av Padova og kampen mot pavens maktfullkommenhet.
 • Falkeid, Unn (2014). The Sublime Realism of Gaspara Stampa.
 • Falkeid, Unn (2013). Dantes Inferno.
 • Falkeid, Unn (2013). Dante, Justinian and the question of Europe.
 • Falkeid, Unn (2013). Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
 • Falkeid, Unn (2013). Logikk og maktbegjær i Dantes Paradis VI.
 • Falkeid, Unn (2013). Gaspara Stampa and the Sublimity of Passions.
 • Falkeid, Unn (2012). Strewn with Ruins. Petrarch, Cola di Rienzo and the Battle of Rome.
 • Falkeid, Unn (2012). The Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch’s Secretum.
 • Falkeid, Unn (2012). Gaspara Stampa and the Sublimity of Passions.
 • Falkeid, Unn (2012). The Biblical Dante. Renaissance Quarterly. ISSN 0034-4338. 65(3), s. 980–U496. doi: 10.1086/668376.
 • Falkeid, Unn (2011). A ladder fixed on earth. Revelation and Resistance in Birgitta’s Liber Questionum.
 • Falkeid, Unn (2011). Dante the Lyric and Ethical Poet: Dante lirico e etico. Renaissance Quarterly. ISSN 0034-4338. 64(1), s. 157–158. doi: 10.1086/660372.
 • Falkeid, Unn (2011). Dante, Avignon, and the Roman Law.
 • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch's Secretum.
 • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Oain and Poetry in Petrarch's Secretum.
 • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch's Secretum.
 • Falkeid, Unn (2010). Cupidity and the Veil of Light. Dante's Paradiso VI.
 • Falkeid, Unn (2010). Cosmopoiesis; renessansens prosjekt. Bokpresentasjon. [Internett]. Salongen. Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Falkeid, Unn (2010). Logikk og maktbegjær i Dantes Paradiso VI.
 • Falkeid, Unn (2010). Cupidity and the Veil of Light. Dante's Paradiso VI.
 • Falkeid, Unn (2010). Da "libido dominandi" a "libido servandi".Il Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia.
 • Falkeid, Unn (2010). Dante e la libertà universale.
 • Falkeid, Unn (2010). Transformations of lust for power in Dante’s Comedy.
 • Falkeid, Unn (2010). Dante og skjøgen i Babylon.
 • Falkeid, Unn (2009). Rome: Babylon or the New Jerusalem?
 • Falkeid, Unn (2009). William of Ockham and Individual Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarca e l'elegia dell'oralità perduta.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and the Vision of Rome.
 • Falkeid, Unn (2009). L’elegia di Petrarca dell’oralità perduta.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and the Freedom of Thought.
 • Falkeid, Unn (2009). William of Ockham and the Individual Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). Marsilius of Padua and the Freedom of the Citizens.
 • Falkeid, Unn (2009). Dante and Universal Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). Ove l'aura si sente. Petrarch's Elegy for Lost Orality.
 • Falkeid, Unn (2009). Marsilius of Padua and the Freedom of the Citizens.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and Intellectual Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). Marsilius av Padova og opprøret i Avignon.
 • Falkeid, Unn (2008). Anakronismens nødvendighet.
 • Falkeid, Unn (2008). Petrarch’s Laura and the critics.
 • Falkeid, Unn (2008). Marsilius av Padova og opprøret i Avignon. En politisk kontrovers i tidligmoderne Europa.
 • Falkeid, Unn (2008). Modernitetens tilsynekomst.
 • Falkeid, Unn (2007). Marsilius of Padua and the way to freedom.
 • Falkeid, Unn (2007). Petrarch, St. Augustine and the Ascent of Mont Ventoux.
 • Falkeid, Unn (2007). Style, the Muscle of the Soul.
 • Falkeid, Unn (2007). Heterodoksi og humanisme under pavtiden i Avignon.
 • Falkeid, Unn (2007). Italiensk renessanse.
 • Falkeid, Unn (2007). The Way to Freedom. A Political Discussion in Early Modern Europe.
 • Falkeid, Unn (2006). In the Footsteps of Dante.
 • Falkeid, Unn (2006). Petrarcas nihilisme.
 • Falkeid, Unn (2006). Italiensk renessanse.
 • Falkeid, Unn (2006). Italiensk renessanse.
 • Falkeid, Unn (2003). Allegory and Imitation. Hermeneutics in Conflict in Petrarch's Canzoniere.
 • Falkeid, Unn (2000). Etterord, Honning. Gyldendal Norsk Forlag. ISSN 82-05-27565-3. s. 45–48.
 • Falkeid, Unn (2000). Honning. Gyldendal Norsk Forlag. ISSN 82-05-27565-3.
 • Falkeid, Unn (1999). The mirror of the soul.
 • Falkeid, Unn (1998). Petrarch and the modern self.
 • Falkeid, Unn (1995). Pirandellos vemodige latter. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1995). Pilegrimer og jorsalfarere i middelalderen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1995). Berlusconi og telefascismen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1994). "Og jorden var øde og tom". Primo Levi og Auschwitz. Samtiden. ISSN 0036-3928.
 • Falkeid, Unn (1994). Og jorden var øde og tom. (Primo Levi). Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 7–14.
 • Falkeid, Unn (1994). Jakten på det perfekte språket (Umberto Eco). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1994). Farvel til naturtisltanden (Hans Peter Duerr). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Falkeid, Unn (1993). Susan Sontag, Vestens Tenkere. 3 bind. Aschehoug & Co. s. 418–431.
 • Falkeid, Unn (1991). Elfenbenstårnet vakler. Profil. ISSN 0800-7128. s. 113–117.
 • Falkeid, Unn (1991). No business like showbusiness. Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 92–96.
 • Falkeid, Unn (1991). Oscar Wilde - dandy og sosialist, Sosialismen og menneskets sjel. Solum . ISSN 82-560-0751-6. s. 7–21.
 • Falkeid, Unn (1991). Sosialismen og menneskets sjel. Solum . ISSN 82-560-0751-6.
 • Falkeid, Unn (1990). Kvinneperspektiv og modernitetskritikk. Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 103–104.
 • Falkeid, Unn (1989). Bakhtin, latteren og den lystige gjenstridighet. Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 47–56.
 • Butenschøn, Unn Falkeid (2006). Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juli 2016 10:28 - Sist endret 21. aug. 2022 14:28