Unn Falkeid

Professor - Idéhistorie
Bilde av Unn Falkeid
English version of this page
Telefon +47 22856056
Mobiltelefon +47 99568527
Rom 605 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Tidligmoderne europeisk idéhistorie og tekstkultur (1300–1700)
 • Renessansehumanisme og bokhistorie
 • Kvinners bidrag i tidligmoderne kunnskapstradisjoner
 • Politisk idéhistorie fra senmiddelalderen (Dante, Marsilius av Padova, Ockham, Birgitta av Sverige og Katarina av Siena)
 • Forbindelsen mellom politikk, estetikk og teologi i middelalderen og renessansen

Utdanning

 • Dr. art. ved Universitetet i Oslo i 2006 på en avhandling om den italienske renessansehumanisten Francesco Petrarca 
 • Cand. philol. ved Universitetet i Oslo i 1994 med fagene italiensk (hovedfag), idéhistorie (mellomfag), og latin (grunnfag)

Erfaring

 • Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2017 
 • Førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2016
 • Akademiforsker ved Kungliga Vitterhetsakademien og Stockholms universitet (Institutionen för kultur och estetik), 2014–2016
 • Postdoktor i italiensk litteratur ved Universitetet i Oslo, 2008–2013
 • Universitetslektor og timelærer i italiensk og litteraturvitenskap, UiO, 2005–2008
 • Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo i italiensk litteratur, 1998-2004 (permisjon 2001–2002). 
 • Redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur ved Gyldendal Norsk Forlag 2001–2002
 • Redaktør for generell litteratur ved Gyldendal Norsk Forlag, 1995–1998 

Priser og forskningsstipendier

 • Alberigo Senior Award 2019 (European Academy of Religion) for boken The The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena (Harvard University Press, 2017)
 • The Helen and Howard R. Marraro Prize in Italian History (Society for Italian Historical Studies/American Historical Association) for boken The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena (Harvard University Press, 2017)
 • Prosjektleder for det tverrfaglige forskningsprosjektet The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy. Norges Forskningsråd (2018-2021)
 • Akademiforsker ved det Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm (2014-2020)
 • Fulbright visiting scholarship, Yale University (2010-2011)
 • Fellow ved Whitney Humanities Center, Yale University (2010-2012)
 • Leiv Eriksson mobility programme grant. Norges forskningsråd (2010-2011)

Nåværende verv

 • Prosjektleder for det internasjonale forskningsprosjektet The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy (2018-2021), finansiert av Norges Forskningsråd
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet I Tatti Studies in the Italian Renaissance (Villa I Tatti. The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies)
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet Scienza & Politica (Bologna).
 • Redakjsonsmedlem av tidsskriftet Rivista internazionale di ricerche dantesche (Pisa: Fabrizio Serra).
 • Redaksjonsmedlem av tidsskriftet Le Tre Corone. Rivista internazionale di studi su Dante, Petrarca, Boccaccio (Pisa: Fabrizio Serra) 
 • Leder av Norsk Forum for Renessansestudier

Curriculum vitae

Klikk her for CV

Emneord: Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning

Publikasjoner

Bøker

 • The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy. Red. sammen med Anna Wainwright. Leiden: Brill, 2021 (under kontrakt).
 • Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Red. sammen med Maria H. Oen. Routledge, 2019.
 • The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena. Harvard University Press, 2017.
 • The Cambridge Companion to Petrarch. Red. sammen med Albert Russell Ascoli. Cambridge University Press, 2015.
 • Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Red. sammen med Aileen A. Feng. Ashgate/Routledge, 2015.
 • Aiolos: tidsskrift för litteratur, teori och estetik 50–51 (2015) Redigert sammen med Håkan Trygger.
 • Dante. A Critical Reappraisal. Oslo Academic Press, 2008.
 • Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Oslo Academic Press, 2006.

Utvalgte artikler

 • "The Virgin Mary in Birgitta of Sweden and Vittoria Colonna", i Vittoria Colonna: Poetry, Religion, Art, Impact. RedVirginia Cox og Shannon McHugh (Toronto University Press, 2020). Under utgivelse.
 • "Constructing Female Authority, Birgitta of Sweden, Catherine of Siena, and the Two Marys", i Sanctity and Female Authorship in the 14th Century and Beyond: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Red. Maria H. Oen og Unn Falkeid (Routledge, 2019). 54-73.
 • "The Political Discourse of Birgitta of Sweden", i A Companion to Birgitta of Sweden. Red. Maria H. Oen. (Brill, 2019). 80-102. 
 • "'Una gran cosa.' Moderata Fonte og renessansens protofeminisme", Norsk filosofisk tidsskrift (nr. 2-3, 2018). 66-78.
 • “’Voci puerili’. Children in Dante’s Divine Comedy”, i Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. Red. Reidar Aasgaard og Cornelia Horn (Routledge, 2017). 273-289.
 • "Kampen om fortidens stemmer. Birgitta av Sverige og senmiddelalderens politiske kanon", i Grep om fortiden. Perspektiver og metoder i idéhistorie. Red. Ellen Krefting, Espen Schaanning, og Reidar Aasgaard (Oslo: Cappelen Damm, 2017). 101-117
 • “The Perspective of the Guest. Petrarch’s De vita solitaria and De otio religioso”, i The Cambridge Companion to Petrarch. Red. Albert Russell Ascoli og Unn Falkeid (Cambridge University Press, 2015). 111–119.  
 •  ”The Sublime Realism of Gaspara Stampa”, i Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Red. Unn Falkeid og Aileen A. Feng (Ashgate Publishing, 2015). 39–54.
 •  “I skyttel mellom liv og skrift. Petrarca og brevene,” i Unn Falkeid og Håkan Trygger (red..), Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik 50-51 (2015). 5–13.
 •  ”Visdom til begjær. Marsilio Ficino og renessansens kjærlighetstraktater”, Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2 (2014): 153–160.
 • “’Helgeninnen med diktersjelen.’ Sigrid Undsets Caterina av Siena lest i lys av nyere forskning”, Edda. Scandinavian Journal of Literary Research 2 (2014): 131–145
 • “En stige godt plantet i jorden. Teologikritikk og politisk motstand i den hellige Birgittas Frågornas bok”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1 (2014): 38–54.
 • “’Thorn in the flesh’. Pain and poetry in Petrarch’s Secretum”, i Pangs of Love and Longing. Configurations of Desire in Premodern Literature. Red. Anders Cullhed et alt. (Cambridge Scholars Publishing, 2013). 74–89.
 • “Petrarch and the Vision of Rome”, Acta Ad Archeologiam et Artium Historiam Pertinentia Vol. XXV, N.S.11 (2012): 195–207.
 • “Petrarch’s Laura and the Critics”, Modern Language Notes (MLN), Vol. 127, No 1 (2012), Italian Issue Supplement: 64–71.
 • “Da libido dominandi a libido servandi. Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia,” i Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario. Red. Éva Vígh (Rome: Aracne editrice, 2011). 141–151.
 • “Dante og skjøgen i Babylon. Et politisk oppgjør i det tidligmoderne Europa”, Arr. Idéhistorisk tidsskrift 1 (2010): 89–102.
 • “Petrarch, Mont Ventoux and the Modern Self”, Forum Italicum, Vol. 43, No.1 (2009): 5–29.
 • ”Giuseppe Mazzotta og den utidsmessige litteraturen.” Innledning til den norske oversettelsen av Giuseppe Mazzotta, Cosmopoiesis (Cappelen Akademisk forlag, 2009). 126–151.
 • “In the Footsteps of Dante”, i Dante. A Critical Reappraisal. Red. Unn Falkeid (Unipub: Oslo, 2008). 187–197.  
 • “Ove l’aura si sente. Petrarcas elegi over tapt muntlighet”, Arr. Idéhistorisk tidsskrift 4 (2008): 115–127.
 • “Style, the Muscle of the Soul. Theories on Reading and Writing in Petrarch’s Texts”, Quaderni d’Italianistica, vol. 29, issue 1 (2008): 21–38. 
  • Falkeid, Unn (2019). "Constructing Female Authority. Birgitta of Sweden, Catherine of Siena, and the Two Marys.", In Maria H. Oen & Unn Falkeid (ed.),  Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena.  Routledge.  ISBN 9780367368555.  Chapter 3.  s 54 - 73
  • Falkeid, Unn (2019). The Political Discourse of Birgitta of Sweden, In Maria H. Oen (ed.),  A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004338685.  Chapter 3.  s 80 - 102
  • Oen, Maria H. & Falkeid, Unn (2019). Introduction, In Maria H. Oen & Unn Falkeid (ed.),  Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena.  Routledge.  ISBN 9780367368555.  Introduction.  s 1 - 13
  • Falkeid, Unn (2018). "'Una gran cosa.' Moderata Fonte og renessansens protofeminisme". Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  2-3, s 66- 78 . doi: : 10.18261/issn.1504-2901-2018-02-03-03 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Falkeid, Unn (2018). Voci puerili: children in Dante's Divine Comedy., In Reidar Aasgaard; Cornelia B. Horn & Oana Maria Cojocaru (ed.),  Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds.  Routledge.  ISBN 9781472468925.  Kapittel 17.  s 273 - 289
  • Falkeid, Unn (2017). Kampen om fortidens stemmer: Birgitta av Sverige og senmiddelalderens politiske kanon, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 6.  s 101 - 117
  • Falkeid, Unn (2015). De vita solitaria and De otio religioso: the perspective of the guest., In Albert Russell Ascoli & Unn Falkeid (ed.),  The Cambridge Companion to Petrarch.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107006140.  Chapter 9.  s 111 - 119
  • Falkeid, Unn (2015). I skyttel mellom liv og skrift. Petrarca og brevene.. Aiolos – tidskrift för litteratur, teori och estetik.  ISSN 1400-7770.  (50-51), s 5- 13
  • Falkeid, Unn (2015). The Sublime Realism of Gaspara Stampa, In Unn Falkeid & Aileen A. Feng (ed.),  Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry.  Ashgate.  ISBN 9781472427069.  Chapter 2.  s 39 - 54
  • Falkeid, Unn & Ascoli, Albert Russell (2015). Introduction, In Albert Russell Ascoli & Unn Falkeid (ed.),  The Cambridge Companion to Petrarch.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107006140.  Introduction.  s 1 - 9
  • Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (2015). Editors' Introduction, In Unn Falkeid & Aileen A. Feng (ed.),  Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry.  Ashgate.  ISBN 9781472427069.  Introduction.  s 1 - 12
  • Falkeid, Unn (2014). En stige godt plantet i jorden. Teologikritikk og politisk motstand i den hellige Birgittas Frågornas bok.. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (1), s 38- 54
  • Falkeid, Unn (2014). "Helgeninnen med diktersjel". Sigrid Undsets CAterina av Siena lest i lys av nyere forskning.. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 131- 145
  • Falkeid, Unn (2014). Visdom til begjær. Marsilio Ficino og renessansens kjærlighetstraktater.. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 153- 160
  • Falkeid, Unn (2013). Forsakelsesns strategier. En lesning av Carin Franzéns studie "Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnelig strategi". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  16(1), s 47- 53
  • Falkeid, Unn (2013). "Thorn in the Flesh": Pain and Poetry in Petrarch's Secretum, In Anders Cullhed; Carin Franzén; Anders Hallengren & Mats Malm (ed.),  Pangs of Love and Longing. Configurations of Desire in Premodern Literature.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-4438-4763-1.  Kapittel.  s 74 - 89
  • Falkeid, Unn (2012). Petrarch and the Vision of Rome. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  25(n.s. 11), s 195- 206
  • Falkeid, Unn (2012). Petrarch's Laura and the Critics. MLN: Modern Language Notes.  ISSN 0026-7910.  127(1), s S64- S71
  • Falkeid, Unn (2012). V. Stanley Benfell. The Biblical Dante. Renaissance Quarterly.  ISSN 0034-4338.  65(3), s 980- 982 . doi: 10.1086/668376
  • Falkeid, Unn (2011). Da libido dominandi a libido servandi. Il Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia, I: Éva Vigh (red.),  Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario.  Aracne editrice.  ISBN 978-88-548-3962-5.  Kapittel 13.  s 131 - 151
  • Falkeid, Unn (2011). Zygmunt G. Baranski and Martin McLaughlin, eds., Dante the Lyric and Ethical Poet: Dante lirico e etico. Renaissance Quarterly.  ISSN 0034-4338.  (1), s 157- 158
  • Falkeid, Unn (2010). Dante og skjøgen i Babylon et politisk oppgjør i det tidligmoderne Europa. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 89- 102
  • Falkeid, Unn (2009). Giuseppe Mazzotta og den utidsmessige litteraturen, I:  Cosmopoiesis. Renessansens prosjekt.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30255-9.  Etterord.  s 126 - 152
  • Falkeid, Unn (2009). Petrarch, Mont Ventoux and the Modern Self. Forum Italicum.  ISSN 0014-5858.  43(1), s 5- 28
  • Falkeid, Unn (2008). "Ove l'aura si sente". Petrarcas elegi over tapt muntlighet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 115- 128
  • Falkeid, Unn (2008). Petrarch in the footsteps of Dante, In Unn Falkeid (ed.),  Dante. A Critical Reappraisal.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-347-9.  kapittel.  s 187 - 197
  • Falkeid, Unn (2008). Style, the Muscle of the Soul. Theories on Reading and Writing in Petrarch's Texts. Quaderni d'Italianistica.  ISSN 0226-8043.  XXIX(1), s 21- 39

  Se alle arbeider i Cristin

  • Oen, Maria H. & Falkeid, Unn (ed.) (2019). Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Routledge.  ISBN 9780367368555.  228 s. Vis sammendrag
  • Falkeid, Unn (2017). The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena. Harvard University Press.  ISBN 9780674971844.  288 s.
  • Ascoli, Albert Russell & Falkeid, Unn (ed.) (2015). The Cambridge Companion to Petrarch. Cambridge University Press.  ISBN 9781107006140.  266 s.
  • Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (ed.) (2015). Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Ashgate.  ISBN 9781472427069.  222 s.
  • Falkeid, Unn; Jordheim, Helge; Maurseth, Anne Beate & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  124 s.
  • Falkeid, Unn (ed.) (2008). Dante. A Critical Reappraisal. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-347-9.  255 s.
  • Falkeid, Unn (2007). Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Unipub forlag.  ISBN 9788274773127.  295 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Falkeid, Unn (2019). 'A single fold under one shepherd’. Birgitta of Sweden in Tommaso Campanella’s Monarchia del Messia..
  • Falkeid, Unn (2019). “’A single fold under one shepherd.’ Birgitta of Sweden in Tommaso Campanella’s Monarchia del Messia..
  • Falkeid, Unn (2019). Den Hellige Birgittra. Pilegrim og Profet.
  • Falkeid, Unn (2019). Den Hellige Birgittra. Pilegrim og Profet.
  • Falkeid, Unn (2019). Den hellige Birgittas profetier og intellektuelle arv i Italia.
  • Falkeid, Unn (2019). Gaspara Stampa and the Renaissance Language of Love.
  • Falkeid, Unn (2019). The Avignon Papacy Contested. Bokpresentasjon..
  • Falkeid, Unn (2018). Birgitta av Sveriges politiske visjoner og intellektuelle arv i Italia.
  • Falkeid, Unn (2018). Dante og den nye respekten for barn. Aftenposten.
  • Falkeid, Unn (2018). “Magistra apostolorum. The Virgin Mary in Birgitta of Sweden and Vittoria Colonna”.
  • Falkeid, Unn (2018). Mary Rescued: Vittoria Colonna and Reformed Petrarchism.
  • Falkeid, Unn (2017). Fransiskanernes frihetskamp under pavetiden i Avignon..
  • Falkeid, Unn (2017). Voci puerili: children in Dante's Divine Comedy..
  • Falkeid, Unn (2016). Petrarch Studies Today..
  • Falkeid, Unn (2016). Reconsidering Birgitta of Sweden and Catherine of Siena in the Canon of European Political Thought..
  • Falkeid, Unn (2015). Body and Politics in Fourteenth-Century Literature.
  • Falkeid, Unn (2015). Catherine of Siena and the Mystical Body f the Church.
  • Falkeid, Unn (2015). Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
  • Falkeid, Unn (2015). Crucial Childhoods. Dante and the Reappraisal of Children in Late Medieval Italy..
  • Falkeid, Unn (2015). The Burden of Nothingness. Birgitta of Sweden's Jerusalem Visions..
  • Falkeid, Unn (2015). The Perspective of the Guest. Petrarch's De vita solitaria and De otio religioso..
  • Falkeid, Unn (2015). The Widow and the Martyr. Staging the Ecclesiastic Crisis in Trexento Rome..
  • Falkeid, Unn (2014). An unsuccessful ascent. Birgitta of Sweden's Liber questionum and the critique of Mathias of Linköping and Bonaventure..
  • Falkeid, Unn (2014). Caught between Flight and Faith: Piccarda and Dante's Pradiso III..
  • Falkeid, Unn (2014). Marsilius av Padova og kampen mot pavens maktfullkommenhet..
  • Falkeid, Unn (2014). Strewn with Ruins. Petrarch, Cola di Rienzo and the Battle of Rome..
  • Falkeid, Unn (2014). The Perspective of the Guest. Petrarch's De vita solitaria and De otio religioso..
  • Falkeid, Unn (2014). The Sublime Realism of Gaspara Stampa.
  • Falkeid, Unn (2013). Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
  • Falkeid, Unn (2013). Dante, Justinian and the question of Europe.
  • Falkeid, Unn (2013). Dantes Inferno.
  • Falkeid, Unn (2013). Gaspara Stampa and the Sublimity of Passions.
  • Falkeid, Unn (2013). Logikk og maktbegjær i Dantes Paradis VI.
  • Falkeid, Unn (2012). Gaspara Stampa and the Sublimity of Passions.
  • Falkeid, Unn (2012). Strewn with Ruins. Petrarch, Cola di Rienzo and the Battle of Rome.
  • Falkeid, Unn (2012). The Biblical Dante. Renaissance Quarterly.  ISSN 0034-4338.  65(3), s 980- U496 . doi: 10.1086/668376
  • Falkeid, Unn (2012). The Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch’s Secretum.
  • Falkeid, Unn (2011). A ladder fixed on earth. Revelation and Resistance in Birgitta’s Liber Questionum.
  • Falkeid, Unn (2011). Dante the Lyric and Ethical Poet: Dante lirico e etico. Renaissance Quarterly.  ISSN 0034-4338.  64(1), s 157- 158 . doi: 10.1086/660372
  • Falkeid, Unn (2011). Dante, Avignon, and the Roman Law.
  • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Oain and Poetry in Petrarch's Secretum.
  • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch's Secretum.
  • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch's Secretum.
  • Falkeid, Unn (2010, 19. januar). Cosmopoiesis; renessansens prosjekt. Bokpresentasjon. [Internett].  Salongen. Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
  • Falkeid, Unn (2010). Cupidity and the Veil of Light. Dante's Paradiso VI.
  • Falkeid, Unn (2010). Cupidity and the Veil of Light. Dante's Paradiso VI.
  • Falkeid, Unn (2010). Da "libido dominandi" a "libido servandi".Il Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia.
  • Falkeid, Unn (2010). Dante e la libertà universale.
  • Falkeid, Unn (2010). Dante og skjøgen i Babylon.
  • Falkeid, Unn (2010). Logikk og maktbegjær i Dantes Paradiso VI.
  • Falkeid, Unn (2010). Transformations of lust for power in Dante’s Comedy.
  • Falkeid, Unn (2009). Dante and Universal Freedom.
  • Falkeid, Unn (2009). L’elegia di Petrarca dell’oralità perduta.
  • Falkeid, Unn (2009). Marsilius av Padova og opprøret i Avignon.
  • Falkeid, Unn (2009). Marsilius of Padua and the Freedom of the Citizens.
  • Falkeid, Unn (2009). Marsilius of Padua and the Freedom of the Citizens.
  • Falkeid, Unn (2009). Ove l'aura si sente. Petrarch's Elegy for Lost Orality.
  • Falkeid, Unn (2009). Petrarca e l'elegia dell'oralità perduta.
  • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and Intellectual Freedom.
  • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and the Freedom of Thought.
  • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and the Vision of Rome.
  • Falkeid, Unn (2009). Rome: Babylon or the New Jerusalem?.
  • Falkeid, Unn (2009). William of Ockham and Individual Freedom.
  • Falkeid, Unn (2009). William of Ockham and the Individual Freedom.
  • Falkeid, Unn (2008). Anakronismens nødvendighet.
  • Falkeid, Unn (2008). Marsilius av Padova og opprøret i Avignon. En politisk kontrovers i tidligmoderne Europa.
  • Falkeid, Unn (2008). Modernitetens tilsynekomst.
  • Falkeid, Unn (2008). Petrarch’s Laura and the critics.
  • Falkeid, Unn (2007). Heterodoksi og humanisme under pavtiden i Avignon.
  • Falkeid, Unn (2007). Italiensk renessanse.
  • Falkeid, Unn (2007). Marsilius of Padua and the way to freedom.
  • Falkeid, Unn (2007). Petrarch, St. Augustine and the Ascent of Mont Ventoux.
  • Falkeid, Unn (2007). Style, the Muscle of the Soul.
  • Falkeid, Unn (2007). The Way to Freedom. A Political Discussion in Early Modern Europe.
  • Butenschøn, Unn Falkeid (2006). Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Acta Humaniora. 246. Vis sammendrag
  • Falkeid, Unn (2006). In the Footsteps of Dante.
  • Falkeid, Unn (2006). Italiensk renessanse.
  • Falkeid, Unn (2006). Italiensk renessanse.
  • Falkeid, Unn (2006). Petrarcas nihilisme.
  • Falkeid, Unn (2003). Allegory and Imitation. Hermeneutics in Conflict in Petrarch's Canzoniere.
  • Falkeid, Unn (2000). Etterord, I:  Honning.  Gyldendal Norsk Forlag.  ISBN 82-05-27565-3.  Etterord.  s 45 - 48
  • Falkeid, Unn (2000). Honning.
  • Falkeid, Unn (1999). The mirror of the soul.
  • Falkeid, Unn (1998). Petrarch and the modern self.
  • Falkeid, Unn (1995). Berlusconi og telefascismen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Falkeid, Unn (1995). Pilegrimer og jorsalfarere i middelalderen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Falkeid, Unn (1995). Pirandellos vemodige latter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Falkeid, Unn (1994). Farvel til naturtisltanden (Hans Peter Duerr). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Falkeid, Unn (1994). Jakten på det perfekte språket (Umberto Eco). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Falkeid, Unn (1994). Og jorden var øde og tom. (Primo Levi). Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (4), s 7- 14
  • Falkeid, Unn (1994). "Og jorden var øde og tom". Primo Levi og Auschwitz. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (4)
  • Falkeid, Unn (1993). Susan Sontag, I:  Vestens Tenkere. 3 bind.  Aschehoug & Co.  kapittel.  s 418 - 431
  • Falkeid, Unn (1991). Elfenbenstårnet vakler. Profil.  (1), s 113- 117
  • Falkeid, Unn (1991). No business like showbusiness. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (2), s 92- 96
  • Falkeid, Unn (1991). Oscar Wilde - dandy og sosialist, I:  Sosialismen og menneskets sjel.  Solum.  ISBN 82-560-0751-6.  Innledning.  s 7 - 21
  • Falkeid, Unn (1991). Sosialismen og menneskets sjel.
  • Falkeid, Unn (1990). Kvinneperspektiv og modernitetskritikk. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (3), s 103- 104
  • Falkeid, Unn (1989). Bakhtin, latteren og den lystige gjenstridighet. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (6), s 47- 56

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 5. juli 2016 10:28 - Sist endret 10. jan. 2020 17:09