Eleonora Carinci

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Forskningsprosjekt

Prosjektet utforsker litterære representasjoner av Jomfru Maria og den kulturelle betydningen disse representasjonene fikk for dannelsen av kvinners identitet i det tidlige moderne Italia. Prosjektet tar sikte på å få en systematisk oversikt over litterære verk om Maria, skrevet av italienske kvinner og menn i perioden 1450 til 1650. Korpuset vil bli inkludert i en søkbar bibliografisk database. Prosjektet er den første omfattende studien av betydningen av litterære Maria-fremstillinger i italiensk kultur. Samtidig utfordrer det tradisjonelle forestillinger om jomfruen som kun en passiv og underdanig rollemodell for kvinner. Studier av tekster skrevet av lekkvinner og religiøse kvinner viser hvordan Maria kunne være et mektig forbilde for kvinnelighet og hvordan hun påvirket kvinners selvpresentasjon.

Dette prosjektet ble finansiert av EUs forsknings og innovasjonsprogram Horizon 2020 under Marie Skłodowska-Curie tilskuddsavtalen 101031720.

Faglige interesser

 • Tidlig moderne italiensk litteratur, filosofi og kultur
 • Kvinneskrifter
 • Religiøs litteratur
 • Bokhistorie
 • Kjønnsstudier

 •  

Bakgrunn

Etter studier i italiensk litteratur ved Università degli Studi di Roma (La Sapienza), hvor jeg skrev en MA-oppgave om renessanseforfatteren Moderata Fonte, tok jeg doktorgraden ved Universitet i Cambridge. I 2012-2013 var jeg Rubinstein Research Fellow ved Society for Renaissance Studies med et prosjekt om Camilla Erculiani. Fra 2017 til 2019 var jeg ansatt som postdoktor i det ERC-finansierte Starting Grant-prosjektet Aristoteles in the Italian Vernacular: Rethinking Renaissance and Early Modern Intellectual History ved Università Ca 'Foscari Venezia, ledet av Marco Sgarbi. Postdoktorprosjektet mitt dreide seg om kvinners birdrag til renessansens aristotelisme. Min forskning er hovedsakelig fokusert på tidlig moderne italiensk litteratur og kultur, med særlig interesse for kvinners forfatterskap og tenkning.

Tilskudd og stipend

 • April 2020: British Academy/Leverhulme Small Research Grant for å gjennomføre forskningsreiser på Felice Rasponi og levere konferansepapirer.
 • Januar 2020: RSA reisestipend for å delta på RSA årsmøte Philadelphia 2020 (konferansen avlyst på grunn av Covid-19)
 • September 2012: British Academy/Leverhulme Small Research Grant for å gjennomføre forskningsturer på Camilla Erculiani og levere konferansepapirer.
 • September 2012: Gladys Krieble Delmas Foundation Venetian Travel grant for å gjennomføre arkivforskning i Padua og Venezia på Camilla Erculiani.
 • Oktober 2005- september 2008: Cambridge European Trust Scholarship.
 • 2005: Borsa di studio per corsi di specializzazione all’estero Studie i utlandet Studieutdeling, tildelt av Sapienza, Universitetet i Roma.
 • Juni 2004: Stipend for å delta på den internasjonale konferansen L’una e l’altra Chiave. Convegno Internazionale di Studi sul Petrarchismo Femminile Europeo, Zürich 4-5 juni 2004, tildelt av Universitetet i Zürich
 • Juli 2002: Stipendium for å delta på Scuola estiva di storia e culture delle donne-Sommerskole om kvinnehistorie og kultur ved Certosa di Pontignano (Universitetet i Siena), tildelt av Institutt for filologiske, lingvistiske og litterære studier, Sapienza universitet i Roma .

Medlemskap

 • The Renaissance Society of America
 • The Society for Italian Studies
 • The Society for Renaissance Studies

Publikasjoner

People Academic staff History of Ideas Temporary

Eleonora Carinci

Postdoktor - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

Emaileleonora.carinci@ifikk.uio.no

Room606

Usernameeleonc

Visiting addressBlindernveien 31Georg Morgenstiernes hus0313 OSLO

Postal addressPostboks 1020 Blindern0315 OSLO

Download business card

Research Project

The research project Rethinking Mary in Early Modern Italy: Men's and Women's perspectives on the Virgin Mary (1450-1650) aims to explore the cultural impact of the literary representations of the Virgin Mary on the construction of women's identity in early modern Italy. Using methodological approaches from philology, history of ideas, history of women and gender studies, I will build and evaluate a corpus of literary works on the Virgin Mary written by Italian men and women between ca.1450 and 1650, a crucial period for the construction of Italian and European modernity. While offering a first comprehensive study of the impact of the literary representation of the Virgin Mary in Italian culture, the project challenges the idea that the Virgin was only a passive and submissive role model for women.

This project was funded by the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement 101031720.

Academic interests

 • Early-modern Italian literature, philosophy and culture
 • Women's writings
 • Religious literature
 • Book history
 • Gender Studies

Background

Graduate in Italian Studies at Sapienza University of Rome with a dissertation on Moderata Fonte, I earned my PhD from the University of Cambridge. In 2012/13 I was Rubinstein Research Fellow of the Society for Renaissance Studies with a project on Camilla Erculiani. Between 2017 and 2019 I was postdoctoral fellow at Ca’ Foscari University of Venice with a project on the role of women in Italian vernacular Aristotelianism, within the ERC starting grant “Aristotle in the Italian Vernacular: Rethinking Renaissance and Early Modern Intellectual History”, led by Marco Sgarbi. My research is mainly focused on Early modern Italian literature and culture, with particular interest in women's writings and thought.  

Grants and scholarships

 • April 2020: British Academy/Leverhulme small research grant to undertake research trips on Felice Rasponi and, delivering conference papers. 
 • January 2020: RSA Travel grant to attend the RSA Annual Meeting Philadelphia 2020 (Conference cancelled because of Covid-19)
 • September 2012: British Academy/Leverhulme small research grant to undertake research trips on Camilla Erculiani and, delivering conference papers.
 • September 2012: Gladys Krieble Delmas Foundation Venetian Travel grant to undertake archival research in Padua and Venice on Camilla Erculiani.
 • October 2005- Septtember 2008: Cambridge European Trust Scholarship. 
 • 2005: Borsa di studio per corsi di specializzazione all’estero Study abroad scholarship, awarded by Sapienza, University of Rome.
 • June 2004: Scholarship to attend the international conference L’una e l’altra Chiave. Convegno Internazionale di Studi sul Petrarchismo Femminile Europeo, Zurich 4-5 June 2004, awarded by the University of Zurich
 • July 2002: Scholarship to attend the Scuola estiva di storia e culture delle donne - Summer school on women history and culture at the Certosa di Pontignano (University of Siena), awarded by the Department of Philological, Linguistic and Literary Studies, Sapienza University of Rome.

Memberships

 • The Renaissance Society of America
 • The Society for Italian Studies
 • The Society for Renaissance Studies

Publikasjoner

Bøker:

Camilla Erculiani, Letters on Natural Philosophy: The Scientific Correspondence of a Sixteenth-Century Pharmacist, with Related Texts, edited by Eleonora Carinci, translated by Hannah Marcus, foreword by Paula Findlen, ‘The Other Voice in Early Modern Europe Series’ (Toronto: Iter, 2021), 

Corrispondenze scientifiche tra Cinquecento e Seicento. Camilla Erculiani, Lettere di philosophia naturale (1584) a cura di Eleonora Carinci. Margherita Sarrocchi, Lettere a Galileo a cura di Sandra Plastina (Lugano: Agorà & Co, 2016).

Artikler i fagfellevurderte tidsskrifter:

‘Nuovi documenti per l’attribuzione a Felice Rasponi del manoscritto contenente la sua Vita (Ravenna, Biblioteca Classense, Mob. 3 2 P2:12)’, Critica del Testo 1/2020, 101-122.  

'«Lacerar la fama altrui»: felicità e fama nelle Essortazioni alle donne di Lucrezia Marinella’in Filosofe e scienziate in età moderna, a cura di Sandra Plastina ed Emilio M. De Tommaso, Bruniana & Campanelliana, Supplementi, 43, Studi 18, 2019, 29-42.

'«La sorella di Socrate»: Il ritrovato Ragionamento sopra la cognizion di Dio di Suor Felice Rasponi da Ravenna’, Schede Umanistiche, XXXII 2018, 23-36.

'«L’inquieta Lucchese»: Tracce di Evangelismo nelle opere religiose di Chiara Matraini’, Bruniana & Campanelliana, 23.1 (2017), 145-60.

'Una riscrittura di Pietro Aretino: la Vita di Maria Vergine di Lucrezia Marinella e le sue fonti, The Italianist, 33.3 (2013), 361-89.

'Una ‘speziala’ padovana: Le Lettere di philosophia naturale di Camilla Erculiani (1584), Italian Studies, 68. 2 (2013), 202-29.

'Una lettera autografa inedita di Moderata Fonte (al granduca di Toscana Francesco I)’, Critica del testo 5 (2002), 671-81.

Kapitler i redigerte bind og konferanseprosedyrer

'Between Convent and Apothecary: Women authors inspired by Alessandro Piccolomini’s natural philosophy’ in Stephen Clucas, Simone Testa, (eds), Liberty, Irreverence and the Place of Women in Early Modern Italian Culture. Studies in Honour of Letizia Panizza, International Archive of the History of Ideas series, Springer 2021, Forthcoming.

Chiara Matraini traduttrice: L’Oratione d’Isocrate a Demonico e altri scritti, in Women and Translation in the Italian Tradition (Paris: Classiques Garnier). Forthcoming. 

‘Elena Cornaro Piscopia e non solo: erudite e letterate nel Veneto della prima età moderna’, in Carlotta Sorba, Andrea Martini (eds), L’Università delle donne. Accademiche e studentesse dalle origini ad oggi (Rome: Donzelli, 2021), pp. 17-32. 

'The fortune of Aretino’s Vita di Maria Vergine and Umanità di Christo after the Council of Trent', in Paola Ugolini and Marco Faini (eds), A Companion to Pietro Aretino (Boston-Leiden: Brill, 2021), pp. 409-432.

Lucrezia Marinella e Aristotele: La Nobiltà delle donne (1600) e Le Essortationi alle donne (1645). In Romana Bassi (ed.) Rinascimento veneto e Rinascimento Europeo - European and Venetian Renaissance, Pubblicazioni del Centro Interuniversitario per la Storia della tradizione Aristotelica (Pisa: ETS, 2019), pp. 145-157.

‘Donne di lettere. Aristotelismo e genere epistolare tra Cinque e Seicento. I casi di Camilla Erculiani e Sara Copio Sullam’, in Marco Sgarbi (ed.), I generi dell’aristotelismo volgare (Padova: Cluep, 2018), pp. 95-126.

‘Modelli, autorialità e donne illustri nella letteratura scientifica e filosofica italiana del Cinquecento: Maria Gondola e Camilla Erculiani’, in Daniele Cerrato, Andrea Schembari, Sara Velázquez García (eds) Querelle des Femmes. Male and female voices in Italy and Europe (Szczecin: volumina.pl, 2018), pp. 27-41.

‘Vittoria Colonna, Marchesa di Pescara (1490/92-1547), in Giovanna Murano (ed.), Autographa, II.1. Donne, sante e madonne (da Matilde di Canossa a Artemisia Gentileschi), (Imola: La Mandragora, 2018), pp. 131-140.

‘Religious Prose Writings’ in Abigail Brundin, Tatiana Crivelli, Maria Serena Sapegno (eds), Companion to Vittoria Colonna (Boston: Brill, 2016), pp. 399-430.

Souls di Joanna Russ. Agiografia di una monaca aliena’, in Figurazioni del possibile. Sulla Fantascienza femminista, ed. by Maria Serena Sapegno and Laura Salvini (Rome: Iacobelli, 2008), pp. 110-125.

‘Canone, gender, genere letterario: “Il merito delle donne” di Moderata Fonte’, In Dentro/Fuori, Sopra/Sotto. Critica femminista e canone letterario negli studi di italianistica, ed. by Alessia Ronchetti and Maria Serena Sapegno (Ravenna: Longo, 2007), pp. 93-100.

‘Le Risposte di Leonora Bianca: un gioco di divinazione del tardo Rinascimento’, in Laboratorio di nuova ricerca: Investigating Gender, Translation and Culture in Italian Studies, ed. by Monica Boria and Linda Risso (Leicester: Trobadour, 2007), pp. 165-178.

 

 

Publisert 8. sep. 2021 14:38 - Sist endret 15. okt. 2021 19:03