Gard Paulsen

Bilde av Gard Paulsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Havets idé- og kunnskapshistorie
 • Teknologi- og vitenskapshistorie

 

 

 

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Paulsen, Gard (2019). Alltid rabiat: Jens Glad Balchen og den kybernetiske tenkemåten. Fagbokforlaget. ISBN 9788245025460. 496 s.
 • Andersen, Håkon With; Collett, John Peter; Stensrud, Iver Tangen & Paulsen, Gard (2014). Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag. ISBN 978-82-8071-256-1. 544 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krefting, Ellen Marie & Paulsen, Gard (2022). The Maritime Modernities Project - a general introduction.
 • Krefting, Ellen Marie & Paulsen, Gard (2022). Formats of oceanic knowledge.
 • Paulsen, Gard (2020). Datafangst på åpent hav: Om mellomkrigstidens hvalfangststatistikk og -diplomati.
 • Paulsen, Gard (2019). Rosselands maskin i teknologi- og vitenskapshistorien.
 • Paulsen, Gard (2019). Sjøveien gjennom historien: Per Anders Todal, Havlandet: Historia om hava som skapte Norge (Vigmostad & Bjørke, 2018). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1-2), s. 154–159.
 • Paulsen, Gard (2019). Numbered days: Statistics and the history of whaling.
 • Paulsen, Gard (2013). DNV GL. I Godal, Anne Marit (Red.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Paulsen, Gard (2013). Det Norske Veritas. I Godal, Anne Marit (Red.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Paulsen, Gard (2012). Delegates of doubt: Changing institutions, mandates and aspirations in the international governance of technology in the 1970s and 1980s.
 • Paulsen, Gard (2008). Offshore connections: Flows of information and flows of oil on the Norwegian continental shelf, 1971 – 2005.
 • Paulsen, Gard (2008). Programmed tensions and standardized transitions: The design of CCITT’s programming language for telephone switches.
 • Paulsen, Gard & Sogner, Knut (2011). Betwixt and between: Software in telecommunications and the programming language Chill, 1974-1999. Handelshøyskolen BI. ISSN 978-82-8247-031-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2022 13:07 - Sist endret 21. sep. 2022 15:08