Vibeke Roggen

Førsteamanuensis - Gresk og latin
Bilde av Vibeke Roggen
English version of this page
Telefon +47 22856838
Rom 546
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • nylatin
 • tekstkritikk
 • latinsk grammatikk
 • Catull
 • Petrarca
 • klassiske språk i skolen
 • formidling av klassiske språk og antikkens kultur til allmennheten

Bakgrunn

Doktorgrad 2001 på avhandlingen Intellectual play - word and picture: A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. With edition, translation and a corpus of sources, (Publisert 2002).

Verv

 • Leder av Nasjonalt fagråd for gresk og latin, 2007–2011
 • Leder av UiOs samarbeidsprosjekt med Azerbaijan University of Languages, Baku, 2008–2013
Emneord: Klassiske språk, Latin, Gresk

Publikasjoner

 • V. Roggen og Hilde Sejersted: Litt latin, Oslo: Pax 2017, 358 s.
 • V. Roggen, Egil Kraggerud, Bjørg Tosterud: Latinsk ordbok: latin-norsk ordbok, 996 s., Oslo: Cappelen Damm 2015. En norsk latinordbok for det 21. århundre. 996 s.
 • V. Roggen (ed.): Thor Heyerdahl and Azerbaijan: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?, Oslo: Novus 2014. Bidrag av forskere fra Aserbajdsjan, USA, Russland og Norge. 399 s.
 • V. Roggen: Jo visst kan du gresk og latin!, Pax 2012. Litt revidert pocketutgave av bok først utgitt 2010. Innkjøpt av Kulturrådet. 244 s.
 • Intellectual play – word and picture. A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. With edition, translation and a corpus of sources, 2 bind. (= Acta humaniora 98), Oslo: Unipub, 2002. Redigert, publisert versjon av doktoravhandlingen.
 • Roggen, Vibeke (2018). Quomodo utopiæ vox vel notio facta, quomodo genus litterarum utopiense natum sit.. Melissa.  ISSN 0775-0366.  207, s 2- 5
 • Roggen, Vibeke (2017). "alle gode Norbagger, som ere mine kiere Landmænd": Røster om 'Norge' og 'det norske' i 'dansketiden'. Renæssanceforum : Tidsskrift for Renæssanceforskning.  ISSN 1604-5394. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2014). Between Snorri and Heyerdahl: The Odin theory around 1700, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Artikkel.  s 165 - 181 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2014). Expanding the field of classical philology: International words, In Per Pippin Aspaas; Sigrides Albert & Fredrik Nilsen (ed.),  Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie.  Septentrio Academic Publishing.  ISBN 978-82-8244-125-4.  Artikkel.  s 321 - 328 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2014). Heyerdahl's linguistic arguments, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Artikkel.  s 325 - 334 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2008). A Protean text: Utopia in Latin, 1516-1631, In Terence Cave (ed.),  Thomas More's Utopia in Early Modern Europe. Paratexts and Contexts.  Manchester University Press.  ISBN 978-0-7190-7730-2.  I.1.  s 14 - 31
 • Roggen, Vibeke (2008). Bilder fra matematikkens historie, I: Sissel Redse Jørgensen & Eirik Newth (red.),  Matematikk med din glede.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38050-9.  6.  s 169 - 176 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2008). The Art of Composing a Title Page: An Example from Norway, In Hall Bjørnstad (ed.),  Borrowed Feathers. Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern Europe.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-333-2.  7.  s 123 - 134 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2008). The effects of genre on the value of words: didactic poetry versus satire. Classical Quarterly.  ISSN 0009-8388.  58(2), s 547- 564 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2007). Anmeldelse av Warren S. Smith (ed.), Satiric Advice on Women and Marriage: from Plautus to Chaucer. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005. Pp. xiv, 295. ISBN 0-472-11426-3. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.  04(41)
 • Roggen, Vibeke (2007). Biology and Theology in Franzius' Historia animalium sacra (1612), In Karl A.E. Enenkel & Paul J. Smith (ed.),  Early Modern Zoology: The Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004131880.  Kapittel.  s 121 - 146
 • Roggen, Vibeke (2006). Catulls spurvedikt. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 76- 84
 • Roggen, Vibeke (2006). De Latinitate lusoria in Norvegia 350 annos abhinc invenienda. Vox Latina.  ISSN 0172-5300.  42(163), s 2- 8
 • Roggen, Vibeke (2006). Old Norse saga versus Neo-Latin history writing: Some aspects of the style in Torfæus' Historia Rerum Norvegicarum. Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies.  ISSN 0774-2908.  55, s 183- 194
 • Roggen, Vibeke (2006). The Development of a Protestant Latin Bible, In Rhoda Schnur & George Hugo Tucker (ed.),  Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis.  Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.  ISBN 978-0866983600.  Artikkel.  s 687 - 696
 • Roggen, Vibeke (2005). En praktbok fra norsk 1600-tall. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen.  ISSN 0029-148X.  86:2002, s 3- 14
 • Roggen, Vibeke (2005). To Be or Not to Be Scyttian: Aspects of Early Modern Herodotus Reception, In Dag Haug & Eirik Welo (ed.),  Haptacahaptaitis � Festschrift for Fridrik Thordarson on the occasion of his 77th birthday.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-403-0.  Kapittel.  s 205 - 218
 • Roggen, Vibeke (2004). Sub fabularum involucris: Tormod Torfæus som kritisk historiker, I:  Kunnskap og kunnskapsformidling på 1700-tallet.  Norsk selskap for 1700-tallsstudier.  ISBN 82-997000-0-0.  artikkel.  s 93 - 103 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Sejersted, Hilde (2004). Latin i Norge, I:  Latin: kulturen, historien, språket.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2612-9.  kapittel.  s 146 - 153 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Sejersted, Hilde (2004). Lesetips, I:  Latin: kulturen, historien, språket.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2612-9.  kapittel.  s 191 - 199 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). A reading of Nils Thomasson's rebus poem in his Neo-Latin work on marriage, Cestus Sapphicus, Christiania 1661, In  Erudition and Eloquence. The Use of Latin in the Countries of the Baltic Sea (1500�1800). Acts of a colloquium held in Tartu, 23�26 August, 1999.  Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ.  ISBN 951-41-0924-4.  artikkel.  s 86 - 97
 • Roggen, Vibeke (2003). Entertainment and Learning in the Neo-Latin Rebuses by the Seventeenth-Century Norwegian Nils Thomassøn, In Jean Louis Charlet (ed.),  Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis. Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July�5 August 2000.  Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.  s 463 - 472
 • Roggen, Vibeke (2002). Cicero's view of his own role in the transmission of Greek philosophy and culture to Rome, In  The Intangible Heritage of the Mediterranean. Transmission, Adaptation and Innovation.  Unipubforlag & Department of Culture Studies, UiO.  ISBN 82-7477-121-4.  artikkel.  s 63 - 73
 • Roggen, Vibeke (2002). Nils Thomassøns bruk av logikken i Cestus sapphicus, Christiania 1661, I:  Mimesis förvandlingar: Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur.  Atlantis.  ISBN 91-7486-569-2.  Artikkel.  s 231 - 246 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Wiull, Hans Olaf (2001). Noen ord om setningsbygning, I: Hans Olaf Wiull (red.),  Språket ¿ et puslespill.  Almater, Oslo.  ISBN 82-7858-032-4.  Innledning.  s 5 - 8 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1994). En Toten-prest og hans verk. Nils Thomassøn og hans bok Cestus sapphicus, 1661, I: Vigdis Bjørhovde (red.),  Totn.  Toten historielag, Lena.  ISBN 82-90002-80-7.  s 14 - 22 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Roggen, Vibeke & Sejersted, Hilde (2017). Litt latin. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3956-5.  358 s. Vis sammendrag
 • Langangen, Anders; Roggen, Vibeke; Sejersted, Hilde; Haakensen, Tore; Aasbo, Arild & Aas, Einar Adolf (2016). Oslo katedralskoles historie 1153–1800: Skolen og tiden. Oslo katedralskole.  ISBN 978-82-992654-7-8.  480 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Kraggerud, Egil & Tosterud, Bjørg (2015). Latinsk ordbok: latin-norsk. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-42323-0.  996 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (ed.) (2014). Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  399 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2010). Jo visst kan du gresk og latin!. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3275-7.  244 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Ravnå, Per-Bjarne; Thorsen, Thea Selliaas & Sande, Siri (2010). Antikkens kultur. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-33743-7.  248 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Intellectual play - word and picture. A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-105-2.  715 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Johannesson, Hans-Erik; Helander, Hans & Ström, Annika (2002). Mimesis förvandlingar: Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur. Atlantis.  ISBN 91-7486-569-2.  399 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Tosterud, Bjørg (1997). OMNIBVS 2 Oversettelser og oppgaveløsninger. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32281-6.  101 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Tosterud, Bjørg (1997). OMNIBVS 2 Studiebok. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32225-5.  155 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Tosterud, Bjørg (1997). OMNIBVS 2 Tekstbok. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32224-7.  128 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Rian, Bjørgulv (1997). OMNIBVS 2 Studieveiledning og innsendingsoppgaver. NKS Fjernundervisning.  27 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1996). OMNIBVS 1 Arbeidsbok. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32202-6.  224 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1996). OMNIBVS 1. Oversettelse av latinske tekster og forslag til oppgaveløsninger. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32268-9.  39 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Hesse, Rolf & Haastrup, Gudrun (1996). OMNIBVS 1 tekstbok. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32201-8.  112 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Neegaard, Anne Karine (1996). OMNIBVS 1 Studieveiledning. NKS Fjernundervisning.  24 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Hartenstein, Tilman & Weidemann, Einar (1995). LINGVA LATINA OMNIBVS - latin for alle. NRK Undervisningsradioen.  96 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Roggen, Vibeke (2019). Gaudeamus igitur – uegnet til akademisk bruk?. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1-2), s 128- 133 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2019). Tormod Torfæus: Den lærde historikeren på Karmøy. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2018). Christopher S. Celenza, Petrarch: Everywhere a Wanderer. London: Reaktion Books, 2017. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.  12.06
 • Roggen, Vibeke (2017). Peregrinationes in mundos alienos. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2016). Jens Nilssøn (1538–1600).
 • Roggen, Vibeke (2016). Spøkefullt alvor: Med boken Utopia skapte Thomas More et nytt begrep – og grunnla en sjanger. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  49, s 26- 27
 • Roggen, Vibeke (2016). Textus versicolor. De viginti Thomae Mori Utopiae editionibus ante annum MDCL publice editis.
 • Roggen, Vibeke (2016). Utopia av Thomas More - et 500-årsjubileum.
 • Roggen, Vibeke (2015, 12. mai). "Latinus novus", i "Kulturhuset". [Radio].  NRK P2.
 • Roggen, Vibeke (2015). Oslo-humanistene. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (4), s 40- 45
 • Roggen, Vibeke (2014). Academic cooperation between different cultures, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Bakgrunnsartikkel.  s 1 - 13 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2014). Azerbaijan and Thor Heyerdahl, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Artikkel.  s 133 - 144 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Haug, Line Kristin (2014). Heyerdahl-related events, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Oversiktsartikkel. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2012). Antikk dialog: anmeldelse av Cicero: "Om talekunsten", oversatt av Hermund Slaattelid, Det norske samlaget 2012. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 10
 • Roggen, Vibeke (2012). The Bologna system and Azerbaijan: An assessment from abroad.
 • Roggen, Vibeke (2012). The status of Norway in the 17th century, judged by some Neo-Latin poems. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2011). Between Snorri and Heyerdahl: The Odin theory around 1700. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2010). Dagens språk er fullt av middelalderlatin!.
 • Roggen, Vibeke (2010, 30. april). Ord i norsk fra latin og gresk. [Radio].  Nitimen.
 • Roggen, Vibeke (2010). Språkkunnskap - Åpenlys og skjult latin.
 • Roggen, Vibeke (2009). Arbeidet med femte utgave av Latinsk-norsk ordbok.
 • Roggen, Vibeke (2009). James Morwood, Mark Warman, Our Greek and Latin Roots (2nd edition, first published 1990). Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2008. Pp. 72. ISBN 9780521699990. $26.00 (pb). Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2009). Language and the development of national identity in Norway.
 • Roggen, Vibeke (2009). Men as trees in Holberg's "Nicolai Klimii iter subterraneum".
 • Roggen, Vibeke (2009). The relationship between word and picture in Nils Thomassøn´s Latin rebus poem (1661).
 • Roggen, Vibeke & Tønnessen, Elise Seip (2009). “Aserbajdsjan, Skandinavia: Språkkunnskaper og utveksling skaper ikke demokrati over natten. Men hva er alternativet?”. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Roggen, Vibeke (2008). Neo-Latin rebuses from Norway.
 • Roggen, Vibeke (2008). Tormod Torfæus: Norges historie, bind 1, bok 5 og 6, s. 389-592.
 • Roggen, Vibeke (2007). Latin i norsk - for norsklærere og andre språkbrukere. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2007). Latinske og greske smakebiter.
 • Roggen, Vibeke (2007). Nils Thomassøns latinske rebusbok fra Norge 1661 (Gjesteforelesning på norsk, tolket til aserbajdsjansk).
 • Roggen, Vibeke (2007). Plagiarism as a concept.
 • Roggen, Vibeke (2007). The critical apparatus: tool or veil?.
 • Roggen, Vibeke (2006). Kjønnsliv i Catulls dikt: Nytelse, vold, metafor. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2006). Sepultura Menippi: grav og begravelse som satirisk metafor (?).
 • Roggen, Vibeke & Aspaas, Per Pippin (2006). Latinens norske historie. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 34- 34 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2006). Anmeldelse av: Friendship and Poetry: Studies in Danish Neo-Latin Literature. By Minna Skafte Jensen, ed. by Marianne Pade, Karen Skovgaard-Petersen, and Peter Zeeberg, University of Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2004. Seventeenth-Century News.  ISSN 0037-3028.  64, s 276- 278
 • Roggen, Vibeke (2006). De Latinitate Norvegiensi et de causis quibusdam eius debilitatis.
 • Roggen, Vibeke (2006). Det kritiske apparat under lupen.
 • Roggen, Vibeke (2006). Functions of Latin and Greek quotations in the paratexts to the Spanish Utopia (Córdoba 1637). Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2006). Katta-rektor i hardt vær: Nils Thomassøn (avsatt 1636) - hans liv og hans litterære produksjon.
 • Roggen, Vibeke (2006). Latin in the critical apparatus: is it useful?. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2006). Opposisjonsinnlegg ex auditorio ved Gunnar Sivertsens disputas. Avhandlingens tittel: Kilden til Jeppe paa Bierget.
 • Roggen, Vibeke (2006). Thomas More's Utopia in Latin: Louvain 1516, Paris 1517, Basle 1518, March and November, Florence 1519, Basle 1563.
 • Roggen, Vibeke (2005). Anmeldelse av David Noe (text) and Michelle Thoburn (illustrations): Tres Mures Caeci, Purcellville: Patrick Henry College Press, 2005. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2005). Defining poems.
 • Roggen, Vibeke (2005, 01. september). Latinske bannord. [Radio].  NRK P3.
 • Roggen, Vibeke (2005). Principles for a new Catullus edition.
 • Roggen, Vibeke (2005). Review of: Florian Hurka, Textkritische Studien zu Valerius Flaccus. Hermes Einzelschriften, 90. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2003. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2005). Roggen on Aveline on Roggen. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.  09(59)
 • Roggen, Vibeke (2005). Roggen on Hurka on Roggen on Hurka. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2005). Spurven, døden og kjærligheten: skrev Catull ett eller to spurvedikt?.
 • Roggen, Vibeke (2005). Vet du hva du sier? Verdt å vite om latin i norsk. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2004). Gender and humour in Holberg's epigrams, In Gilbert Tournoy (ed.),  Humanistica Lovaniensia, volume LIII.  Leuven University Press.  ISBN 9058674258.  artikkel.  s 333 - 350 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2004). More�s Utopia: prefatory material in the early Latin editions (1516-19).
 • Roggen, Vibeke (2004). Review of: Ulrich Winter (ed.), Iacobus Balde Liber Epodon, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Munich and Leipzig: K.G. Saur, 2002. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.  03(45) Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2004). Scavenius (Schaboe), Laurids Clausen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Roggen, Vibeke (2004). Skanke, Jon Mogenssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Roggen, Vibeke (2004). Skielderup, Jens Pederssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Roggen, Vibeke (2004). Terents' prologer. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 31- 43
 • Roggen, Vibeke (2004). The Sophonisba character in Petrarch's latin epic Africa.
 • Roggen, Vibeke (2004). Theology through anecdotes on animals in Franzius' Historia animalium sacra (1612). Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Sejersted, Hilde & Myhre, Wenche Margrethe (2004, 21. april). Sånt er livet. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). A reading of Nils Thomasson's rebus poem in his Neo-Latin work on marriage, Cestus Sapphicus, Christiania 1661. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Catulltekstens reise fra Antikken til Renessansen � med bidrag fra renessanseskrivere, -diktere, -filologer. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Entertainment and learning in the Neo-Latin rebuses by the 17th-century Norwegian Nils Thomassøn. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). I renessansefilologens fotspor, eller: veien fra et manuskript til våre utgaver. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Lauritzsøn, Oluf, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 26 - 27 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Maschius (Masch), Jacob Mortenssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 244 - 245 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Mogenssøn, Mikkel, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 328 - 329 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Muus, Didrik, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 412 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Niels Thomessøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 501 - 502 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Nielssøn, Trugels, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 500 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). The Development of a Protestant Latin Bible. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Tormod Torfæus som formidler av norsk historie til det lærde Europa på latin. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Viking rhetoric in Latin. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Cicero's view of his own role in the transmission of Greek philosophy and culture to Rome. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Noen problemer knyttet til nyutgivelse av Cestus sapphicus (1661). Hvilke utgivelsesprinsipper er anvendbare på denne nylatinske teksten, der man har kun ett tekstvitne (en 1600-tallsutgave)?. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Rebusbok om ekteskapet - lærd underholdning fra norsk 1600-tall (lysbildeforelesning). Vis sammendrag
 • Østmoe, Tor Ivar; Thorsen, Thea Selliaas; Sjaastad, Erik; Tidemandsen, Pål & Roggen, Vibeke (2002). Latin i går, i dag og i morgen (fellestittel). Østmoe: Latin - klassisk og vulgær. Thorsen: En myr med mur: Roma og Forum Romanum. (lysbildeforelesning). Sjaastad: Seneca - forfatter og filosof i tidlig keisertid. Tidemandsen: Papyrer - tekster fra sandens arkiv. Roggen: Rebusbok om ekteskapet - lærd underholdning fra norsk 1600-tall (lysbildeforelesning). Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). By og land i Catulls dikt(er)univers. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Gresk og latin i matematikken, I: Ragnar Solvang (red.),  Matematisk etymologi.  Damm, Oslo.  ISBN 82-508-1834-2.  s 11 - 19 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Jens Nilssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Jenssøn, Christen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Rebus theory: a set of principles presented by Nils Thomassøn in Cestus sapphicus, Christiania 1661. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Gender and humour in Holberg's epigrams. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001, 07. mai). Intervju om avhandlingen. [Radio].  Kulturbeitet i NRK P 2. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Latin i norske skoler 2000-2001. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  s 43- 43 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Sophonisba-skikkelsen i Petrarcas latinske epos "Africa": diktning og kildebruk. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Thorsen, Thea Selliaas; Østmoe, Tor Ivar & Tidemandsen, Pål (2001, 11. november). Vi er alle skjulte latinere. [Radio].  Oslo : Dagsavisen. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Det antikke drama sett fra Norge anno 1661. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.  ISSN 0332-5296.  1, s 24- 28 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Hallvard Gunnarssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.
 • Roggen, Vibeke (2001). Hjort, Rasmus (Erasmus Cervinus), I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.  s 295 - 296
 • Roggen, Vibeke (2001). Intellectual play - word and picture. A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. With edition, translation and a corpus of sources. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001, 02. juli). Intervju om avhandlingen. [Radio].  Sommer direkte : NRK P 2. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001, 16. februar). Latinske skjellsord. [Radio].  Mammarazzi : NRK. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Latinslurv for dagliglivet. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 102- 103 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Terents' prologer. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2000). Grunnlaget for utdanning. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1999). Helteskikkelsen Scipio - fra Cicero til Petrarcas Africa. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1999). Adolph, Iver Pederssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 27 - 28
 • Roggen, Vibeke (1999). Bang, Knud Sevaldsøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.
 • Roggen, Vibeke (1999). Fra bryllupsdikt til ekteskapsbok. Bryllupsdikt og rebuser i Nils Thomas-søns Cestus sapphicus, Christiania 1661.
 • Roggen, Vibeke (1999). Latin i universitetshverdagen.
 • Roggen, Vibeke (1999). Logikkens innflytelse på Nils Thomassøns Cestus sapphicus, Christiania 1661.
 • Roggen, Vibeke (1999). Nils Thomassøns rebusbok Cestus sapphicus, Christiania 1661: Lærebok i latin eller underholdning med mening?. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1997). Gåter og bilder - latin i lek og alvor. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1997). Noen problemstillinger omkring Nils Thomassøns �Cestus sapphicus�, Christiania 1661. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1996). Latinitas Norvegiensis - tot oder lebendig?. Mitteilungsblatt des Deutschen Altphilologenverbandes.  ISSN 0011-9830.  s 76- 77 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1996). Latin i moderne språk: morfemer som arvegods. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1995). En norsk 1600-tallshumanist og det antikke drama. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1995). Latin - fortsatt god latin?. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1995). Non verbis, sed rebus. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  s 88- 89 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1995). ´Omnibus` betyr ´for alle`, sa lille Marius fornøyd. En latintime for alle. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1994). Nils Thomassøn: nylatindikter - og nasjonalist?. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  s 62- 68 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1994). Nils Thomassøns Cestus sapphicus, Christiania 1661.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 7. mai 2019 14:28