Vibeke Roggen

Førsteamanuensis - Gresk og latin
Bilde av Vibeke Roggen
English version of this page
Telefon +47 22856838
Rom 546
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • nylatin
 • tekstkritikk
 • latinsk grammatikk
 • Catull
 • Petrarca
 • klassiske språk i skolen
 • formidling av klassiske språk og antikkens kultur til allmennheten

Bakgrunn

Doktorgrad 2001 på avhandlingen Intellectual play - word and picture: A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. With edition, translation and a corpus of sources, (Publisert 2002).

Verv

 • Leder av Nasjonalt fagråd for gresk og latin, 2007–2011
 • Leder av UiOs samarbeidsprosjekt med Azerbaijan University of Languages, Baku, 2008–2013

NRK Radio - Den lille latinskolen

Bak denne lenken finner du 24 'latintimer' i Den lille latinskolen – fast programpost i Språkteigen på NRK P2 i perioden 2018–20. For hva betyr de egentlig, alle de ordene vi har lånt fra latin og for den saks skyld også gresk? 'Transportere' betyr å bære over til den andre siden (av en elv?), 'skole' betyr fritid, 'mobb' er en bevegelig folkemengde som en demagog kan lede på ville veier. Temaer er alt fra utdanning til grammatikk, fra seksualliv til militærvesen.

Emneord: Klassiske språk, Latin, Gresk

Publikasjoner

 • V. Roggen og Hilde Sejersted: Litt latin, Oslo: Pax 2017, 358 s.
 • V. Roggen, Egil Kraggerud, Bjørg Tosterud: Latinsk ordbok: latin-norsk ordbok, 996 s., Oslo: Cappelen Damm 2015. En norsk latinordbok for det 21. århundre. 996 s.
 • V. Roggen (ed.): Thor Heyerdahl and Azerbaijan: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?, Oslo: Novus 2014. Bidrag av forskere fra Aserbajdsjan, USA, Russland og Norge. 399 s.
 • V. Roggen: Jo visst kan du gresk og latin!, Pax 2012. Litt revidert pocketutgave av bok først utgitt 2010. Innkjøpt av Kulturrådet. 244 s.
 • Intellectual play – word and picture. A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. With edition, translation and a corpus of sources, 2 bind. (= Acta humaniora 98), Oslo: Unipub, 2002. Redigert, publisert versjon av doktoravhandlingen.
 • Roggen, Vibeke (2018). Quomodo utopiæ vox vel notio facta, quomodo genus litterarum utopiense natum sit.. Melissa.  ISSN 0775-0366.  207, s 2- 5
 • Roggen, Vibeke (2017). "alle gode Norbagger, som ere mine kiere Landmænd": Røster om 'Norge' og 'det norske' i 'dansketiden'. Renæssanceforum : Tidsskrift for Renæssanceforskning.  ISSN 1604-5394. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2014). Between Snorri and Heyerdahl: The Odin theory around 1700, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Artikkel.  s 165 - 181 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2014). Expanding the field of classical philology: International words, In Per Pippin Aspaas; Sigrides Albert & Fredrik Nilsen (ed.),  Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie.  Septentrio Academic Publishing.  ISBN 978-82-8244-125-4.  Artikkel.  s 321 - 328 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2014). Heyerdahl's linguistic arguments, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Artikkel.  s 325 - 334 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2008). A Protean text: Utopia in Latin, 1516-1631, In Terence Cave (ed.),  Thomas More's Utopia in Early Modern Europe. Paratexts and Contexts.  Manchester University Press.  ISBN 978-0-7190-7730-2.  I.1.  s 14 - 31
 • Roggen, Vibeke (2008). Bilder fra matematikkens historie, I: Sissel Redse Jørgensen & Eirik Newth (red.),  Matematikk med din glede.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38050-9.  6.  s 169 - 176 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2008). The Art of Composing a Title Page: An Example from Norway, In Hall Bjørnstad (ed.),  Borrowed Feathers. Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern Europe.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-333-2.  7.  s 123 - 134 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2008). The effects of genre on the value of words: didactic poetry versus satire. Classical Quarterly.  ISSN 0009-8388.  58(2), s 547- 564 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2007). Anmeldelse av Warren S. Smith (ed.), Satiric Advice on Women and Marriage: from Plautus to Chaucer. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005. Pp. xiv, 295. ISBN 0-472-11426-3. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.  04(41)
 • Roggen, Vibeke (2007). Biology and Theology in Franzius' Historia animalium sacra (1612), In Karl A.E. Enenkel & Paul J. Smith (ed.),  Early Modern Zoology: The Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004131880.  Kapittel.  s 121 - 146
 • Roggen, Vibeke (2006). Catulls spurvedikt. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 76- 84
 • Roggen, Vibeke (2006). De Latinitate lusoria in Norvegia 350 annos abhinc invenienda. Vox Latina.  ISSN 0172-5300.  42(163), s 2- 8
 • Roggen, Vibeke (2006). Old Norse saga versus Neo-Latin history writing: Some aspects of the style in Torfæus' Historia Rerum Norvegicarum. Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies.  ISSN 0774-2908.  55, s 183- 194
 • Roggen, Vibeke (2006). The Development of a Protestant Latin Bible, In Rhoda Schnur & George Hugo Tucker (ed.),  Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis.  Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.  ISBN 978-0866983600.  Artikkel.  s 687 - 696
 • Roggen, Vibeke (2005). En praktbok fra norsk 1600-tall. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen.  ISSN 0029-148X.  86:2002, s 3- 14
 • Roggen, Vibeke (2005). To Be or Not to Be Scyttian: Aspects of Early Modern Herodotus Reception, In Dag Haug & Eirik Welo (ed.),  Haptacahaptaitis � Festschrift for Fridrik Thordarson on the occasion of his 77th birthday.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-403-0.  Kapittel.  s 205 - 218
 • Roggen, Vibeke (2004). Sub fabularum involucris: Tormod Torfæus som kritisk historiker, I:  Kunnskap og kunnskapsformidling på 1700-tallet.  Norsk selskap for 1700-tallsstudier.  ISBN 82-997000-0-0.  artikkel.  s 93 - 103 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Sejersted, Hilde (2004). Latin i Norge, I:  Latin: kulturen, historien, språket.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2612-9.  kapittel.  s 146 - 153 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Sejersted, Hilde (2004). Lesetips, I:  Latin: kulturen, historien, språket.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2612-9.  kapittel.  s 191 - 199 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). A reading of Nils Thomasson's rebus poem in his Neo-Latin work on marriage, Cestus Sapphicus, Christiania 1661, In  Erudition and Eloquence. The Use of Latin in the Countries of the Baltic Sea (1500�1800). Acts of a colloquium held in Tartu, 23�26 August, 1999.  Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ.  ISBN 951-41-0924-4.  artikkel.  s 86 - 97
 • Roggen, Vibeke (2003). Entertainment and Learning in the Neo-Latin Rebuses by the Seventeenth-Century Norwegian Nils Thomassøn, In Jean Louis Charlet (ed.),  Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis. Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July�5 August 2000.  Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.  s 463 - 472
 • Roggen, Vibeke (2002). Cicero's view of his own role in the transmission of Greek philosophy and culture to Rome, In  The Intangible Heritage of the Mediterranean. Transmission, Adaptation and Innovation.  Unipubforlag & Department of Culture Studies, UiO.  ISBN 82-7477-121-4.  artikkel.  s 63 - 73
 • Roggen, Vibeke (2002). Nils Thomassøns bruk av logikken i Cestus sapphicus, Christiania 1661, I:  Mimesis förvandlingar: Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur.  Atlantis.  ISBN 91-7486-569-2.  Artikkel.  s 231 - 246 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Wiull, Hans Olaf (2001). Noen ord om setningsbygning, I: Hans Olaf Wiull (red.),  Språket ¿ et puslespill.  Almater, Oslo.  ISBN 82-7858-032-4.  Innledning.  s 5 - 8 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1994). En Toten-prest og hans verk. Nils Thomassøn og hans bok Cestus sapphicus, 1661, I: Vigdis Bjørhovde (red.),  Totn.  Toten historielag, Lena.  ISBN 82-90002-80-7.  s 14 - 22 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Roggen, Vibeke & Sejersted, Hilde (2017). Litt latin. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3956-5.  358 s. Vis sammendrag
 • Langangen, Anders; Roggen, Vibeke; Sejersted, Hilde; Haakensen, Tore; Aasbo, Arild & Aas, Einar Adolf (2016). Oslo katedralskoles historie 1153–1800: Skolen og tiden. Oslo katedralskole.  ISBN 978-82-992654-7-8.  480 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Kraggerud, Egil & Tosterud, Bjørg (2015). Latinsk ordbok: latin-norsk. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-42323-0.  996 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (ed.) (2014). Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  399 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2010). Jo visst kan du gresk og latin!. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3275-7.  244 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Ravnå, Per-Bjarne; Thorsen, Thea Selliaas & Sande, Siri (2010). Antikkens kultur. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-33743-7.  248 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Intellectual play - word and picture. A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-105-2.  715 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Johannesson, Hans-Erik; Helander, Hans & Ström, Annika (2002). Mimesis förvandlingar: Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur. Atlantis.  ISBN 91-7486-569-2.  399 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Tosterud, Bjørg (1997). OMNIBVS 2 Oversettelser og oppgaveløsninger. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32281-6.  101 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Tosterud, Bjørg (1997). OMNIBVS 2 Studiebok. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32225-5.  155 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Tosterud, Bjørg (1997). OMNIBVS 2 Tekstbok. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32224-7.  128 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Rian, Bjørgulv (1997). OMNIBVS 2 Studieveiledning og innsendingsoppgaver. NKS Fjernundervisning.  27 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1996). OMNIBVS 1 Arbeidsbok. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32202-6.  224 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1996). OMNIBVS 1. Oversettelse av latinske tekster og forslag til oppgaveløsninger. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32268-9.  39 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Hesse, Rolf & Haastrup, Gudrun (1996). OMNIBVS 1 tekstbok. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-32201-8.  112 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Neegaard, Anne Karine (1996). OMNIBVS 1 Studieveiledning. NKS Fjernundervisning.  24 s. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Hartenstein, Tilman & Weidemann, Einar (1995). LINGVA LATINA OMNIBVS - latin for alle. NRK Undervisningsradioen.  96 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Roggen, Vibeke (2021). Latin: mobilis. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2019). Gaudeamus igitur – uegnet til akademisk bruk?. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1-2), s 128- 133 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2019). Tormod Torfæus: Den lærde historikeren på Karmøy. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2018). Christopher S. Celenza, Petrarch: Everywhere a Wanderer. London: Reaktion Books, 2017. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.  12.06
 • Roggen, Vibeke (2017). Peregrinationes in mundos alienos. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2016). Jens Nilssøn (1538–1600).
 • Roggen, Vibeke (2016). Spøkefullt alvor: Med boken Utopia skapte Thomas More et nytt begrep – og grunnla en sjanger. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  49, s 26- 27
 • Roggen, Vibeke (2016). Textus versicolor. De viginti Thomae Mori Utopiae editionibus ante annum MDCL publice editis.
 • Roggen, Vibeke (2016). Utopia av Thomas More - et 500-årsjubileum.
 • Roggen, Vibeke (2015, 12. mai). "Latinus novus", i "Kulturhuset". [Radio].  NRK P2.
 • Roggen, Vibeke (2015). Oslo-humanistene. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (4), s 40- 45
 • Roggen, Vibeke (2014). Academic cooperation between different cultures, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Bakgrunnsartikkel.  s 1 - 13 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2014). Azerbaijan and Thor Heyerdahl, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Artikkel.  s 133 - 144 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke & Haug, Line Kristin (2014). Heyerdahl-related events, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Oversiktsartikkel. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2012). Antikk dialog: anmeldelse av Cicero: "Om talekunsten", oversatt av Hermund Slaattelid, Det norske samlaget 2012. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 10
 • Roggen, Vibeke (2012). The Bologna system and Azerbaijan: An assessment from abroad.
 • Roggen, Vibeke (2012). The status of Norway in the 17th century, judged by some Neo-Latin poems. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2011). Between Snorri and Heyerdahl: The Odin theory around 1700. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2010). Dagens språk er fullt av middelalderlatin!.
 • Roggen, Vibeke (2010, 30. april). Ord i norsk fra latin og gresk. [Radio].  Nitimen.
 • Roggen, Vibeke (2010). Språkkunnskap - Åpenlys og skjult latin.
 • Roggen, Vibeke (2009). Arbeidet med femte utgave av Latinsk-norsk ordbok.
 • Roggen, Vibeke (2009). James Morwood, Mark Warman, Our Greek and Latin Roots (2nd edition, first published 1990). Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2008. Pp. 72. ISBN 9780521699990. $26.00 (pb). Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2009). Language and the development of national identity in Norway.
 • Roggen, Vibeke (2009). Men as trees in Holberg's "Nicolai Klimii iter subterraneum".
 • Roggen, Vibeke (2009). The relationship between word and picture in Nils Thomassøn´s Latin rebus poem (1661).
 • Roggen, Vibeke & Tønnessen, Elise Seip (2009). “Aserbajdsjan, Skandinavia: Språkkunnskaper og utveksling skaper ikke demokrati over natten. Men hva er alternativet?”. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Roggen, Vibeke (2008). Neo-Latin rebuses from Norway.
 • Roggen, Vibeke (2008). Tormod Torfæus: Norges historie, bind 1, bok 5 og 6, s. 389-592.
 • Roggen, Vibeke (2007). Latin i norsk - for norsklærere og andre språkbrukere. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2007). Latinske og greske smakebiter.
 • Roggen, Vibeke (2007). Nils Thomassøns latinske rebusbok fra Norge 1661 (Gjesteforelesning på norsk, tolket til aserbajdsjansk).
 • Roggen, Vibeke (2007). Plagiarism as a concept.
 • Roggen, Vibeke (2007). The critical apparatus: tool or veil?.
 • Roggen, Vibeke (2006). Kjønnsliv i Catulls dikt: Nytelse, vold, metafor. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2006). Sepultura Menippi: grav og begravelse som satirisk metafor (?).
 • Roggen, Vibeke & Aspaas, Per Pippin (2006). Latinens norske historie. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 34- 34 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2006). Anmeldelse av: Friendship and Poetry: Studies in Danish Neo-Latin Literature. By Minna Skafte Jensen, ed. by Marianne Pade, Karen Skovgaard-Petersen, and Peter Zeeberg, University of Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2004. Seventeenth-Century News.  ISSN 0037-3028.  64, s 276- 278
 • Roggen, Vibeke (2006). De Latinitate Norvegiensi et de causis quibusdam eius debilitatis.
 • Roggen, Vibeke (2006). Det kritiske apparat under lupen.
 • Roggen, Vibeke (2006). Functions of Latin and Greek quotations in the paratexts to the Spanish Utopia (Córdoba 1637). Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2006). Katta-rektor i hardt vær: Nils Thomassøn (avsatt 1636) - hans liv og hans litterære produksjon.
 • Roggen, Vibeke (2006). Latin in the critical apparatus: is it useful?. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2006). Opposisjonsinnlegg ex auditorio ved Gunnar Sivertsens disputas. Avhandlingens tittel: Kilden til Jeppe paa Bierget.
 • Roggen, Vibeke (2006). Thomas More's Utopia in Latin: Louvain 1516, Paris 1517, Basle 1518, March and November, Florence 1519, Basle 1563.
 • Roggen, Vibeke (2005). Anmeldelse av David Noe (text) and Michelle Thoburn (illustrations): Tres Mures Caeci, Purcellville: Patrick Henry College Press, 2005. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2005). Defining poems.
 • Roggen, Vibeke (2005, 01. september). Latinske bannord. [Radio].  NRK P3.
 • Roggen, Vibeke (2005). Principles for a new Catullus edition.
 • Roggen, Vibeke (2005). Review of: Florian Hurka, Textkritische Studien zu Valerius Flaccus. Hermes Einzelschriften, 90. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2003. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2005). Roggen on Aveline on Roggen. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.  09(59)
 • Roggen, Vibeke (2005). Roggen on Hurka on Roggen on Hurka. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2005). Spurven, døden og kjærligheten: skrev Catull ett eller to spurvedikt?.
 • Roggen, Vibeke (2005). Vet du hva du sier? Verdt å vite om latin i norsk. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2004). Gender and humour in Holberg's epigrams, In Gilbert Tournoy (ed.),  Humanistica Lovaniensia, volume LIII.  Leuven University Press.  ISBN 9058674258.  artikkel.  s 333 - 350 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2004). More�s Utopia: prefatory material in the early Latin editions (1516-19).
 • Roggen, Vibeke (2004). Review of: Ulrich Winter (ed.), Iacobus Balde Liber Epodon, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Munich and Leipzig: K.G. Saur, 2002. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.  03(45) Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2004). Scavenius (Schaboe), Laurids Clausen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Roggen, Vibeke (2004). Skanke, Jon Mogenssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Roggen, Vibeke (2004). Skielderup, Jens Pederssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Roggen, Vibeke (2004). Terents' prologer. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 31- 43
 • Roggen, Vibeke (2004). The Sophonisba character in Petrarch's latin epic Africa.
 • Roggen, Vibeke (2004). Theology through anecdotes on animals in Franzius' Historia animalium sacra (1612). Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Sejersted, Hilde & Myhre, Wenche Margrethe (2004, 21. april). Sånt er livet. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). A reading of Nils Thomasson's rebus poem in his Neo-Latin work on marriage, Cestus Sapphicus, Christiania 1661. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Catulltekstens reise fra Antikken til Renessansen � med bidrag fra renessanseskrivere, -diktere, -filologer. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Entertainment and learning in the Neo-Latin rebuses by the 17th-century Norwegian Nils Thomassøn. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). I renessansefilologens fotspor, eller: veien fra et manuskript til våre utgaver. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Lauritzsøn, Oluf, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 26 - 27 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Maschius (Masch), Jacob Mortenssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 244 - 245 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Mogenssøn, Mikkel, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 328 - 329 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Muus, Didrik, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 412 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Niels Thomessøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 501 - 502 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Nielssøn, Trugels, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 6.  s 500 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). The Development of a Protestant Latin Bible. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Tormod Torfæus som formidler av norsk historie til det lærde Europa på latin. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2003). Viking rhetoric in Latin. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Cicero's view of his own role in the transmission of Greek philosophy and culture to Rome. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Noen problemer knyttet til nyutgivelse av Cestus sapphicus (1661). Hvilke utgivelsesprinsipper er anvendbare på denne nylatinske teksten, der man har kun ett tekstvitne (en 1600-tallsutgave)?. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Rebusbok om ekteskapet - lærd underholdning fra norsk 1600-tall (lysbildeforelesning). Vis sammendrag
 • Østmoe, Tor Ivar; Thorsen, Thea Selliaas; Sjaastad, Erik; Tidemandsen, Pål & Roggen, Vibeke (2002). Latin i går, i dag og i morgen (fellestittel). Østmoe: Latin - klassisk og vulgær. Thorsen: En myr med mur: Roma og Forum Romanum. (lysbildeforelesning). Sjaastad: Seneca - forfatter og filosof i tidlig keisertid. Tidemandsen: Papyrer - tekster fra sandens arkiv. Roggen: Rebusbok om ekteskapet - lærd underholdning fra norsk 1600-tall (lysbildeforelesning). Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). By og land i Catulls dikt(er)univers. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Gresk og latin i matematikken, I: Ragnar Solvang (red.),  Matematisk etymologi.  Damm, Oslo.  ISBN 82-508-1834-2.  s 11 - 19 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Jens Nilssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Jenssøn, Christen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2002). Rebus theory: a set of principles presented by Nils Thomassøn in Cestus sapphicus, Christiania 1661. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Gender and humour in Holberg's epigrams. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001, 07. mai). Intervju om avhandlingen. [Radio].  Kulturbeitet i NRK P 2. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Latin i norske skoler 2000-2001. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  s 43- 43 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Sophonisba-skikkelsen i Petrarcas latinske epos "Africa": diktning og kildebruk. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke; Thorsen, Thea Selliaas; Østmoe, Tor Ivar & Tidemandsen, Pål (2001, 11. november). Vi er alle skjulte latinere. [Radio].  Oslo : Dagsavisen. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Det antikke drama sett fra Norge anno 1661. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.  ISSN 0332-5296.  1, s 24- 28 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Hallvard Gunnarssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.
 • Roggen, Vibeke (2001). Hjort, Rasmus (Erasmus Cervinus), I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.  s 295 - 296
 • Roggen, Vibeke (2001). Intellectual play - word and picture. A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. With edition, translation and a corpus of sources. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001, 02. juli). Intervju om avhandlingen. [Radio].  Sommer direkte : NRK P 2. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001, 16. februar). Latinske skjellsord. [Radio].  Mammarazzi : NRK. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Latinslurv for dagliglivet. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 102- 103 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2001). Terents' prologer. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (2000). Grunnlaget for utdanning. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1999). Helteskikkelsen Scipio - fra Cicero til Petrarcas Africa. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1999). Adolph, Iver Pederssøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 27 - 28
 • Roggen, Vibeke (1999). Bang, Knud Sevaldsøn, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.
 • Roggen, Vibeke (1999). Fra bryllupsdikt til ekteskapsbok. Bryllupsdikt og rebuser i Nils Thomas-søns Cestus sapphicus, Christiania 1661.
 • Roggen, Vibeke (1999). Latin i universitetshverdagen.
 • Roggen, Vibeke (1999). Logikkens innflytelse på Nils Thomassøns Cestus sapphicus, Christiania 1661.
 • Roggen, Vibeke (1999). Nils Thomassøns rebusbok Cestus sapphicus, Christiania 1661: Lærebok i latin eller underholdning med mening?. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1997). Gåter og bilder - latin i lek og alvor. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1997). Noen problemstillinger omkring Nils Thomassøns �Cestus sapphicus�, Christiania 1661. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1996). Latinitas Norvegiensis - tot oder lebendig?. Mitteilungsblatt des Deutschen Altphilologenverbandes.  ISSN 0011-9830.  s 76- 77 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1996). Latin i moderne språk: morfemer som arvegods. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1995). En norsk 1600-tallshumanist og det antikke drama. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1995). Latin - fortsatt god latin?. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1995). Non verbis, sed rebus. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  s 88- 89 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1995). ´Omnibus` betyr ´for alle`, sa lille Marius fornøyd. En latintime for alle. Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1994). Nils Thomassøn: nylatindikter - og nasjonalist?. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  s 62- 68 Vis sammendrag
 • Roggen, Vibeke (1994). Nils Thomassøns Cestus sapphicus, Christiania 1661.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 18. feb. 2021 15:26