Agnes Mihálykó Tothne

Bilde av Agnes Mihálykó Tothne
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Prosjekt

Noen av de vakreste bønnene skrevet av kristne i senantikken kan bli lest i papyrusene som ble oppbevart i den tørre sanden av Egypt. De var skrevet på gammelgresk, det offisielle språket av den egyptiske kirken i den tid, og på koptisk, det lokale språket. De fleste av dem har blitt glemt og ikke brukt i liturgien siden senantikken. De viser hvordan kirken ved Nilens bredder henvendte seg til Gud i sine bønnetider om morgenen og kvelden, og i nattverden. Forskeren som ønsker å hente disse bønnene til dagens lys, må lese de kursive håndskriftene av de fragmenterte papyrusene. I tillegg må bønnenes plass i liturgien fastslås og deres tekst plassert i konteksten av den dagens religiøse strømmer. Som resultat fra denne komplekse forskningen skal bønnene publiseres i et bind med gresk og koptisk tekst, engelsk oversettelse og kommentar, sammen med en søkbar digital publisering av tekstene og oversettelsene.

Prosjektet gjennomføres i Wien, ved Det østerrikiske vitenskapsakademi i kollaborasjon med prosjektet „Euchologia. Daily Life and Religion: Byzantine Prayer Books as Sources for Social History” av Claudia Rapp og ved Papyrusamlingen av Det østerrikiske nasjonalbiblothek, og i Oslo ved Universitetet i Oslo.
 

Posisjoner

March 2020- February 2022    FRIPRO postdoctoral mobility fellow (NFR), University of Oslo

September 2018- March 2020 postdoctoral fellow, Eötvös József Collegium, Eötvös Loránd University, Budapest (funded by the Hungarian Scientific Research Council)

October – December 2017   Senior Research Librarian, Papyrus collection of the Oslo University Library, University of Oslo, Norway

October 2016 – October 2017 Completion grant fellow, University of Oslo

2013–2016                    Doctoral research fellow, University of Oslo

Utdanning

2017      PhD in Classics, University of Oslo

Thesis title: ‘Writing the Christian Liturgy in Egypt (3rd to 9th cent.)’

Supervisors: Anastasia Maravela and Anne Boud’hors (CNRS, Paris)

2014    MA in Classics, Eötvös Loránd University, Budapest

Supervisor: László Horváth.

2013    MA in Medieval History, Eötvös Loránd University, Budapest

Supervisor: Prof. Hermann Harrauer, Vienna, Papyrus collection.

2012  BA in International relations, University of Pannonia, Hungary.

2011–2012     Erasmus, University of Bologna

2011      BA in History and ancient Greek, Eötvös Loránd University, Budapest

Emneord: Papyrologi, Liturgy, Klassiske språk, Kristendom

Publikasjoner

 • Tothne, Agnes Mihálykó (2022). GEMF 54 (PGM LXXX). I Faraone, C. A. & Torallas Tovar, Sofia (Red.), Greek and Egyptian Magical Formularies: Text and Translation Volume I. Department of Ancient Greek and Roman Studies, University of Berkeley, California. ISSN 9781939926166. s. 500–501.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2022). GEMF 53 (PGM LXXIX). I Faraone, C. A. & Torallas Tovar, Sofia (Red.), Greek and Egyptian Magical Formularies: Text and Translation Volume I. Department of Ancient Greek and Roman Studies, University of Berkeley, California. ISSN 9781939926166. s. 499–500.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2022). Mary, Michael and the Twenty-Four Elders: Saints and Angels in Christian Liturgical and Magical Texts. I Capasso, Mario; Davoli, Paola & Pellé, Natascia (Red.), Proceedings of the 29th International Congress of Papyrology, Lecce 28 July-3 August 2019. Salento University Publishing. ISSN 978-88-8305-176-0. s. 692–701.
 • Tothne, Agnes Mihálykó & Mikhail, Arsenius (2021). A Prayer for the Preparation of the Priest and the First Prayer of the Morning in Sahidic Coptic (P.Ilves Copt. 8). Orientalia Christiana Periodica. ISSN 0030-5375. 87(1-2), s. 353–370.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2021). Healing in Christian Liturgy in Late Antique Egypt: Sources and Perspectives. Trends in Classics. ISSN 1866-7473. 13, s. 154–194. doi: 10.1515/tc-2021-0006.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2019). Amulet against fever. I Boud'hors, Anne; Richter, Tonio Sebestian; Delattre, Alain; Schenke, Gesa & Schmelz, Georg (Red.), Coptica Palatina. Koptische Texte, bearbeitet auf der 4. Internationalen Sommerschule für Koptische Papyrologie. Universitätsverlag Carl Winter. ISSN 978-3946054436. s. 51–53.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2019). The persistence of Greek and the rise of Coptic in the early Christian liturgy in Egypt. I Nodar, Alberto & Tovar, Sofia Torallas (Red.), Proceedings of the 28th International Congress of Papyrology, Barcelona 2016, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona 2019). Publicacions deL’Abadia de Montserrat – Universitat Pompeu Fabra. ISSN 9788491910794. s. 698–705.
 • Tothne, Agnes Mihálykó & Berkes, Lajos (2019). A Greek Acclamation in Praise of an illustris from Seventh-Century Egypt (P.Berol.inv. 5603 Reconsidered). Greek, Roman and Byzantine Studies. ISSN 0017-3916. 59, s. 295–310. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2019). Two Coptic prayers on ostracon (P.Berol. 709 and 9444+4790). Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. ISSN 0066-6459. 65(1), s. 133–155.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2019). A New Complete Witness of a Sahidic 'Prayer of Offering' on Ostracon (BM EA 14180 + P.Berol. 1086). Journal of Coptic Studies. ISSN 1016-5584. 21, s. 163–171. doi: 10.2143/JCS.21.0.3285806.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2018). The thrice-blessed Pesynthios of Koptos and the presanctified holies: some notes on a Coptic pastoral letter (P.Berol. 11346). Adamantius. ISSN 1126-6244. 24, s. 143–149.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2018). P.Matr. 46: Hymn to Mary. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. ISSN 0084-5388. 207, s. 41–46.
 • Maravela, Anastasia; Wehus, Glenn Øystein & Tothne, Agnes Mihálykó (2017). A Coptic Liturgical Prayer for the Consecration of the Chalice. Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. ISSN 0066-6459. 63(1), s. 204–230. doi: 10.1515/apf-2017-0013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2016). List of dyke workers . Eirene. Studia Graeca et Latina. ISSN 0046-1628. 52, s. 77–79. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2016). Account of Phoibammon for building expenses. Eirene. Studia Graeca et Latina. ISSN 0046-1628. 52(1-2), s. 73–76. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2015). Christ and Charon: PGM P13 in context. I Juhász, Erika (Red.), Byzanz und das Abendland III. Studia Byzantino-Occidentalia. Eötvös-József-Collegium. ISSN 978-615-5371-44-8. s. 283–292. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2015). Christ and Charon: PGM P13 Reconsidered. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 89(1), s. 183–209. doi: 10.1080/00397679.2015.1108051. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2015). Witnesses of a ‘prayer of offering’ in Sahidic from the White Monastery and the Thebaid. Journal of Coptic Studies. ISSN 1016-5584. 17, s. 127–139.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2015). P.Mon.Epiph. 607: Great Doxology and Trisagion. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. ISSN 0084-5388. 194, s. 97–100. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Tothne, Agnes Mihálykó (2022). “Ague or harm from people or powers of the adversary”: cataloguing sources of evil in liturgical and magical texts.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2022). The Place of Christ in Early Egyptian Prayer: Evidence from the Papyri.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2022). Coptic Liturgical Prayers in the British Museum.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2022). Praying for the Patriarch: Coptic Liturgy in the Context of Church History.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2022). 2. Review of ‘Jean-Luc Fournet, The Rise of Coptic. Egyptian versus Greek in Late Antiquity. Princeton, NJ / Oxford: Princeton University Press 2020 (The Rostovtzeff Lectures). Plekos: Elektronische Zeitschrift für Rezensionen und Berichte zur Erforschung der Spätantike. ISSN 1435-9626. 24, s. 9–13.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2021). Minor Prayers of the Eucharist in Egypt: Some Preliminary Observations.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2021). The veneration of saints in hymns in late antique Egypt.
 • Tothne, Agnes Mihálykó & Preininger Svodobová, Markéta (2021). Ancient Liturgy and Magic with Ágnes Mihalykó. [Internett]. Coptic Magical Papyri Podcast.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2020). Jesus Christ before me, Iao Sabaoth Adonai behind me: A Prayer for Good Luck and Protection. Papyrus Stories: Everyday Stories from the Ancient Past.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2020). Prayers Formulated in the Liturgical Tradition(s).
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2020). A Coptic Mother-in-Law’s Curse . Papyrus Stories: Everyday Stories from the Ancient Past.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2020). Blessing a Baby Against Every Illness. Papyrus Stories: Everyday Stories from the Ancient Past.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2020). P.MoscowCopt. 96: An Evening Prayer from Western Thebes.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2019). An unusual Byzantine document concerning fugitives.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2019). Mary, Michael and the Twenty-four Elders: Saints and Angels in Christian Liturgical and Magical Texts.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2019). Liturgical Healing in Late Antique Egypt.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2019). The Earliest Euchologia on Papyrus: Bishops, Orthodoxy, and the Regulation of Liturgical Prayer.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2018). An Egyptian Christmas Carol . Papyrus Stories: Everyday Stories from the Ancient Past.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2018). How to be Successful in Life (Fourth-Century Style) . Papyrus Stories: Everyday Stories from the Ancient Past.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2018). Writing Prayers: The Earliest Euchologia on Papyrus.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2018). Rediscovering ancient lives from papyri: introducing papyrology.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2018). Healing in the church: the clergy, the monks, and the saints.
 • Tothne, Agnes Mihálykó & Buchinger, Harald (2018). Liturgical Books. Christianity. Patristics and Orthodox Churches. I Allison, Dale C. & Helmer, Christine (Red.), Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110313338. s. 848–850.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2017). Markers of Religious Identity in Ritual Texts on Papyri (3-5th century): Between Fluidity and Regulation.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2017). Review of Karlheinz SCHÜSSLER, Biblia Coptica. Die koptischen Bibeltexte. Band 2. Das sahidische Alte und Neue Testament. Vollständiges Verzeichnis mit Standorten, Lieferung 2: sa 185-260 (Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2015). Chronique d'Égypte. ISSN 0009-6067. 92, s. 425–427.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2017). Presentation of papyrus editions P.Oslo inv. 376, 391, 1503 and 1666.
 • Tothne, Agnes Mihálykó & Solhaug, Knut Erik (2017). Interju NRK Østlanssendingen. [Radio]. NRK.
 • Tothne, Agnes Mihálykó & Fydal, Lars O. (2017). Nye funn om gammel liturgi. Avisa Vårt land. s. 26–27.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2017). The Canons of Basil in the context of the liturgy in Western Thebes.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2017). Presentation of the papyrus collection to The Museum Group.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2017). Omvisning i papyrussammlingen av Universitetsbiblioteket (II).
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2017). Reconstructing the Liturgy in Western Thebes.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2016). Omvisning i papyrussammlingen av Universitetsbiblioteket.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2016). Singing in Greek, praying in Coptic: languages in the liturgy of late antique Egypt.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2016). The materiality of liturgical manuscripts.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2016). The persistence of Greek and the rise of Coptic in the early Christian liturgy in Egypt.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2015). Liturgical Papyri in Monastic Context.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2015). ‘Liturgical Papyri in Monastic Context.’.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2015). ‘Forgive Me, I Know Nothing, Teach Me’: Prayers and Hymns in Educational Context .
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2015). Liturgical Manuscripts as Amulets.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2014). Christ and Charon: PGM P13 in context.
 • Tothne, Agnes Mihálykó (2014). 'How Can We Sing the Lord's Song?' Liturgical Papyri in Use.
 • Tothne, Agnes Mihálykó; Maravela, Anastasia & Boud'hors, Anne (2019). Christian Liturgical Papyri: An Introduction. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-155786-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mars 2020 10:14 - Sist endret 24. mars 2020 15:27