chribull

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Antikkens religioner, tidlig kristendom, koptisk språk, esoterisme.

Bakgrunn

Mitt felt er hovedsakelig hermetiske og gnostiske tekster på gresk, koptisk og latin, samt nyplatonisme, tidlig kristendom og magi. Jeg er spesielt interessert i religiøst, språklig og kulturelt mangfold i senantikkens Egypt. Arbeider også med oversettelser og utgaver av koptiske tekster, samt religionsvitenskapelig teori.

 

Emneord: Klassiske språk

Publikasjoner

 • Bull, Christian (2019). The Great Demon of the Air and the Punishment of Souls: The Perfect Discourse (NHC VI,8) and Hermetic and Monastic Demonologies, In Eric Crégheur; Louis Painchaud & Tuomas Rasimus (ed.),  Nag Hammadi à 70 ans: Qu'avons-nous appris? Nag Hammadi at 70: What Have We Learned?.  Peeters Publishers.  ISBN 978-90-429-3630-0.  Kapittel 7.  s 105 - 120
 • Bull, Christian Hervik (2018). Hermes between Pagans and Christians in Fourth Century Egypt: The Nag Hammadi Hermetica in Context, In Hugo Lundhaug & Lance Jenott (ed.),  The Nag Hammadi Codices and Late Antique Egypt.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153973-2.  Part III: Religious Diversity in Egypt.  s 207 - 260
 • Bull, Christian Hervik (2018). Wicked Angels and the Good Demon: The Origins of Alchemy According to the Physica of Hermes. Gnosis: Journal of Gnostic Studies.  ISSN 2451-8581.  3(1), s 3- 33
 • Bull, Christian Hervik (2017). An Origenistic Reading of Plato in Nag Hammadi Codex VI, In Markus Vinzent (ed.),  Studia Patristica Vol. LXXV - Papers presented at the Seventeenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2015: Volume 1: Platonism and the Fathers; Maximus Confessor.  Peeters Publishers.  ISBN 978-90-429-3571-6.  Vol. 1.  s 31 - 40
 • Bull, Christian Hervik (2017). Monkey Business: Magical Vowels and Cosmic Levels in the Discourse on the Eighth and the Ninth (NHC VI,6). Studi e materiali di storia delle religioni.  ISSN 0393-8417.  83, s 75- 94
 • Bull, Christian Hervik (2017). Visionary Experience and Ritual Realism in the Ascent of the Discourse on the Eighth and the Ninth (NHC VI,6). Gnosis: Journal of Gnostic Studies.  ISSN 2451-8581.  2, s 169- 193
 • Bull, Christian Hervik (2017). Women, Angels, and Dangerous Knowledge: The Myth of the Watchers in the Apocryphon of John and Its Monastic Manuscript-Context, In Ulla Tervahauta; Ivan Miroshnikov; Outi Lehtipuu & Ismo Dunderberg (ed.),  Women and Knowledge in Early Christianity.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004355439.  Part 2.  s 75 - 107
 • Bull, Christian (2016). No End to Sacrifice in Hermetism, In Peter Jackson & Anna-Pya Sjödin (ed.),  Philosophy and the End of Sacrifice: Disengaging Ritual in Ancient India, Greece and Beyond.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781791240.  Kapittel 8.  s 143 - 166
 • Bull, Christian (2015). Ancient hermetism and esotericism. Aries.  ISSN 1567-9896.  15(1), s 109- 135 . doi: 10.1163/15700593-01501008
 • Thomassen, Einar; Tsakos, Alexandros; Bull, Christian Hervik & Abercrombie, Lloyd (2013). A New Edition of the Wizz Codex with an English Translation. Collectanea Christiana Orientalia.  ISSN 1697-2104.  10, s 193- 209
 • Bull, Christian (2012). The Notion of Mysteries in the Formation of Hermetic Tradition, In Christian Bull; Liv Ingeborg Lied & John D Turner (ed.),  Mystery and secrecy in the Nag Hammadi Collection and other ancient Literature: ideas and practices : studies for Einar Thomassen at sixty.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-21207-7.  Part Three.  s 399 - 426
 • Bull, Christian (2011). Gjenfødelse som innvielse i Hermes' vei. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  1-2, s 7- 21
 • Bull, Christian (2007). Individuell og kollektiv beskyttelse i den hermetiske teksten Den perfekte diskurs. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  (47), s 9- 26

Se alle arbeider i Cristin

 • Bull, Christian Hervik (2018). The Tradition of Hermes Trismegistus: The Egyptian Priestly Figure as a Teacher of Hellenized Wisdom. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-37081-4.  532 s.
 • Bull, Christian; Lied, Liv Ingeborg & Turner, John D (ed.) (2012). Mystery and secrecy in the Nag Hammadi Collection and other ancient Literature: ideas and practices : studies for Einar Thomassen at sixty. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-21207-7.  540 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bull, Christian (2019). Epiphanius’ Ancoratus in Coptic.
 • Bull, Christian (2019). From the City to the Desert: Panopolis and the Pachomian federation as context for the Nag Hammadi Codices.
 • Bull, Christian (2019). Hermes Trismegistus in the Platonic Chain of John of Stobi.
 • Bull, Christian (2019). Stobaeus and Hermes Trismegistus in the Neoplatonic Tradition.
 • Bull, Christian (2019). Teaching and Extraordinary Experiences in Hermetism.
 • Bull, Christian (2019). The Panopolis Connection: the Pachomian federation as context for the Nag Hammadi Codices.
 • Bull, Christian (2016). Joel Kalvesmaki, The Theology of Arithmetic: Number Symbolism in Platonism and Early Christianity. Numen.  ISSN 0029-5973.  63, s 113- 117 . doi: 10.1163/15685276-12341411
 • Bull, Christian Hervik (2016). Pascale Derron (ed.), Cosmologies et cosmogonies dans la littérature antique. The Classical Review.  ISSN 0009-840X.  s 325- 327
 • Bull, Christian (2015). Gavin Flood, The Importance of Religion: Meaning and Action in Our Strange World. Numen.  ISSN 0029-5973.  62, s 465- 467 . doi: 10.1163/15685276-12341382
 • Bull, Christian (2015). Hermes Christianus: The Intermingling of Hermetic Piety and Christian Thought, by Claudio Moreschini. Religion.  ISSN 0048-721X. . doi: 10.1080/0048721X.2015.1089737
 • Bull, Christian Hervik (2014). The Tradition of Hermes: The Egyptian Priestly Figure as a Teacher of Hellenized Wisdom.
 • Bull, Christian Hervik (2012). The Arabic Hermes: From Pagan Sage to Prophet of Science. By Kevin van Bladel. Oxford: Oxford University Press, 2009. Numen.  ISSN 0029-5973.  59(1), s 96- 98
 • Bull, Christian Hervik; Lied, Liv Ingeborg & Turner, John D (2012). Foreword, In Christian Bull; Liv Ingeborg Lied & John D Turner (ed.),  Mystery and secrecy in the Nag Hammadi Collection and other ancient Literature: ideas and practices : studies for Einar Thomassen at sixty.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-21207-7.  Forord.  s IX - XI
 • Bull, Christian (2011). Guder.
 • Bull, Christian (2011). Hemmelig tekst: Fra nedgravde steintavler til bestselger i pocketformat.
 • Bull, Christian (2011). Pure Philosophy and Sacrifice in the Books of Hermes.
 • Bull, Christian (2011). The Gospel of Truth.
 • Bull, Christian (2011). The Tripartite tractate.
 • Bull, Christian (2010). Hermes Trismegistos: Gresk-egyptiske visdomstekster.
 • Bull, Christian & Steiner, Pål (2010). Ikonoklasme 3. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (3/4), s 3- 4
 • Bull, Christian (2009). Anmeldelse av "Mellem venner og fjender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis," Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl og Einar Thomassen (red.). Forlaget Anis, København 2008. Religionsvidenskabeligt tidsskrift.  54, s 103- 108

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. feb. 2017 14:34 - Sist endret 30. aug. 2019 10:25