Magne Malmanger

Professor Emeritus
English version of this page
Brukernavn
Postadresse magne.malmanger@ifikk.uio.no
Emneord: Kunsthistorie

Publikasjoner

  • Malmanger, Magne (2009). Rise and Fall of the Designer, In Magne Malmanger & Roy Eriksen (ed.),  Imitation, representation and printing in the Italian renaissance.  Fabrizio Serra Editore.  ISBN 978-88-6227-111-0.  Kapittel.
  • Malmanger, Magne (2008). 1790 and all that, In Claire Lapraik Guest (ed.),  Rhetoric, Theatre and the Arts of Design.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-496-0.  Kapittel.  s 352 - 361

Se alle arbeider i Cristin

  • Malmanger, Magne & Eriksen, Roy (ed.) (2009). Imitation, representation and printing in the Italian renaissance. Fabrizio Serra Editore.  ISBN 978-88-6227-111-0.  378 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 16. okt. 2017 13:39