Kjetil Fallan

Bilde av Kjetil Fallan
English version of this page
Telefon +47 22858613
Mobiltelefon +47 90937874
Rom 535 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Designhistorie, visuell/materiell kultur, økologisk design, miljøhumaniora, populærkultur, historiografi, teori og metode.

Undervisning

Jeg veileder gjerne MA- og PhD-prosjekter innen mine faglige interessefelt, særlig designhistorie og visuell/materiell kultur.

Bakgrunn

Hovedfag i historie (2001) og doktorgrad i kulturhistorie (2007) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Postdoc-stipendiat ved NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier før jeg begynte som førsteamanuensis ved UiO og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske fag (IFIKK) i 2009. Professor samme sted fra 2013.

Verv

Redaksjonsmedlem i Journal of Design History (2009-2017). Redaksjonsrådsmedlem i Design and Culture (2013-).

Emneord: Kunsthistorie, Designhistorie, Design og arkitektur, Kulturhistorie, Populærkultur, Modernisme, Modernitet, Kunsthistorieforeleser, miljøhistorie, miljøhumaniora, økologisk design

Publikasjoner

Bøker

Bokkapitler

Artikler

 • Fallan, Kjetil (2021). Norwegian Wood: Trails to Ecological Design, In Claudia Mareis & Nina Paim (ed.),  Design Struggles: Intersecting Histories, Pedagogies, and Perspectives.  Valiz.  ISBN 978-94-92095-88-6.  Chapter 5.  s 117 - 135
 • Fallan, Kjetil (2020). Aspen comes to Scandinavia, In Bobbye Tigerman & Monica Obniski (ed.),  Scandinavian Design and the United States, 1890-1980.  Prestel.  ISBN 978-3-7913-5916-8.  Unummerert kap..  s 289 - 306
 • Fallan, Kjetil (2020). Dyp design i Ville vesten: da norsk økofilosofi møtte amerikansk økodesign. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  37(2), s 98- 112 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2020-02-02
 • Fallan, Kjetil (2019). Design Culturing: Making Design History Matter, In Guy Julier; Mads Nygaard Folkmann; Niels Peter Skou; Hans-Christian Jensen & Anders V. Munch (ed.),  Design Culture: Objects and Approaches.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474289849.  Chapter 1.  s 15 - 26
 • Fallan, Kjetil (2019). Introduction: The Culture of Nature in the History of Design, In Kjetil Fallan (ed.),  The Culture of Nature in the History of Design.  Routledge.  ISBN 9781138601925.  Introduction.  s 1 - 15
 • Fallan, Kjetil (2019). The Object of Design History: Lessons for the Environment, In Anne Massey (ed.),  A Companion to Contemporary Design since 1945.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-11120-7.  13.  s 260 - 283
 • Fallan, Kjetil & Jørgensen, Finn Arne (2017). Environmental histories of design: Towards a new research agenda. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  30(2), s 103- 121 . doi: 10.1093/jdh/epx017
 • Fallan, Kjetil (2016). A Match Made in Utopia? The Uneasy Love Affaire of Art and Industry in Scandinavia, In Penny Sparke & Fiona Fisher (ed.),  The Routledge Companion to Design Studies.  Routledge.  ISBN 9781138780507.  Chapter 21.  s 255 - 265
 • Fallan, Kjetil (2016). High Fidelity: Visioning Sound at Tandbergs Radiofabrikk, In Denise Hagströmer (ed.),  Ekstrøm Extreme: Norwegian Furniture and Industrial Design.  Arnoldsche.  ISBN 978-3-89790-460-6.  5.  s 75 - 93
 • Fallan, Kjetil (2016). Things at Home: Pursuing the Genuine in Contemporary Norwegian Design, In Solveig Lønmo & Monika Rydiger (ed.),  The Logic of the Local: Norwegian and Polish Contemporary Design.  International Cultural Centre.  ISBN 978-83-63463-61-8.  4.  s 45 - 53
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2016). Real Imagined Communities: National Narratives and the Globalization of Design History. Design Issues.  ISSN 0747-9360.  32(1), s 5- 18 . doi: 10.1162/DESI_a_00360
 • Fallan, Kjetil & Zetterlund, Christina (2016). Altering a Homogenized Heritage: Articulating Heterogeneous Material Cultures in Norway and Sweden, In Kjetil Fallan & Grace Lees-Maffei (ed.),  Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-155-8.  Chapter 10.  s 172 - 187
 • Lees-Maffei, Grace & Fallan, Kjetil (2016). Introduction: National Design Histories in an Age of Globalization, In Kjetil Fallan & Grace Lees-Maffei (ed.),  Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-155-8.  Introduksjonskapittel.  s 1 - 21
 • Fallan, Kjetil (2015). Love and Hate in Industrial Design: Europe’s Design Professionals and America in the 1950s, In Per Lundin & Thomas Kaiserfeld (ed.),  The Making of European Consumption: Facing the American Challenge.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137374035.  Chapter 6.  s 134 - 156
 • Fallan, Kjetil (2015). Nordic Noir: Deadly Design from the Peacemongering Periphery. Design and Culture.  ISSN 1754-7075.  7(3), s 377- 402 . doi: 10.1080/17547075.2015.1117718
 • Fallan, Kjetil & Hazell, Paul (2015). The Enthusiast’s Eye: The Value of Unsanctioned Knowledge in Design Historical Scholarship. Design and Culture.  ISSN 1754-7075.  7(1), s 107- 123 . doi: 10.2752/175470715X14153615623763
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2015). It’s Personal: Subjectivity in Design History. Design and Culture.  ISSN 1754-7075.  7(1), s 5- 27 . doi: 10.2752/175470715X14153615623565
 • Fallan, Kjetil (2014). LEGO, Denmark (Ole Kirk Christiansen, 1958), In Grace Lees-Maffei (ed.),  Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-0-85785-352-3.  37.  s 176 - 179
 • Fallan, Kjetil (2014). Milanese Mediations: Crafting Scandinavian Design at the Triennali di Milano. Konsthistorisk tidskrift.  ISSN 0023-3609.  83(1), s 1- 23 . doi: 10.1080/00233609.2013.878389
 • Fallan, Kjetil (2014). Our Common Future: Joining Forces for Histories of Sustainable Design. Tecnoscienza, Italian Journal of Science & Technology Studies.  ISSN 2038-3460.  5(2), s 13- 44 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fallan, Kjetil (2014). Rubik’s Cube, Hungary (Ernő Rubik, 1974), In Grace Lees-Maffei (ed.),  Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-0-85785-352-3.  28.  s 138 - 141
 • Ringdal, Siv & Fallan, Kjetil (2014). 110 Volts at Home: the American Lista. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  27(1), s 79- 96 . doi: 10.1093/jdh/ept046
 • Fallan, Kjetil (2013). Annus Mirabilis: 1954, Alberto Rosselli and the Institutionalization of Design Mediation, In Kjetil Fallan & Grace Lees-Maffei (ed.),  Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-0-85785-389-9.  Chapter 14.  s 255 - 270
 • Fallan, Kjetil (2013). Culture by Design: Co-Constructing Material and Meaning, In Kjerstin Aukrust (ed.),  Assigning Cultural Values.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631632987.  Chapter 7.  s 135 - 163
 • Fallan, Kjetil (2013). De-tooling Design History: To What Purpose and For Whom Do We Write?. Design and Culture.  ISSN 1754-7075.  5(1), s 13- 19 . doi: 10.2752/175470813X13491105785389
 • Fallan, Kjetil (2013). Kombi-Nation: Mini Bicycles as Moving Memories. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  26(1), s 65- 85 . doi: 10.1093/jdh/eps051
 • Fallan, Kjetil (2013). La Kombi nacional: Mini bicicletas como recuerdos en movimiento. IF.  ISSN 1669-9300.  (8), s 54- 64
 • Fallan, Kjetil (2013). L’histoire du design, I: Alexandra Midal (red.),  Design, l'anthologie.  Cité du design / Ecole supérieure d’art et design.  ISBN 978-2-912808-55-4.  87.  s 453 - 462
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2013). Introduction: The History of Italian Design, In Kjetil Fallan & Grace Lees-Maffei (ed.),  Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-0-85785-389-9.  Introduksjonskapittel.  s 1 - 33
 • Fallan, Kjetil (2012). Epilogue, In Kjetil Fallan (ed.),  Scandinavian Design: Alternative Histories.  Berg Publishers.  ISBN 9781847889119.  Epilog.  s 237 - 241
 • Fallan, Kjetil (2012). Goldfish Memories: Recounting Oslo's Streamlined Aluminium Trams, In Kjetil Fallan (ed.),  Scandinavian Design: Alternative Histories.  Berg Publishers.  ISBN 9781847889119.  Chapter 7.  s 117 - 135
 • Fallan, Kjetil (2012). Introduction, In Kjetil Fallan (ed.),  Scandinavian Design: Alternative Histories.  Berg Publishers.  ISBN 9781847889119.  Introduksjonskapittel.  s 1 - 12
 • Fallan, Kjetil (2012). The Metamorphosis of a Norwegian Design Magazine: nye bonytt, 1968-1971, In Grace Lees-Maffei (ed.),  Writing design : words and objects.  Berg Publishers.  ISBN 978-1-84788-956-0.  Chapter 3.  s 47 - 61
 • Fallan, Kjetil; Korvenmaa, Pekka; Johnsen, Espen; Zetterlund, Christina; Kristoffersson, Sara & Munch, Anders V (2012). A Historiography of Scandinavian Design, In Kjetil Fallan (ed.),  Scandinavian Design: Alternative Histories.  Berg Publishers.  ISBN 9781847889119.  Chapter 1.  s 13 - 31
 • Fallan, Kjetil (2011). Architecture in Action: Traveling with Actor-Network Theory in the Land of Architectural Research. Architectural Theory Review.  ISSN 1326-4826.  16(2), s 184- 200 . doi: 10.1080/13264826.2011.601545
 • Fallan, Kjetil (2011). "The 'Designer'-The 11th Plague": Design Discourse from Consumer Activism to Environmentalism in 1960s Norway. Design Issues.  ISSN 0747-9360.  27(4), s 30- 42 . doi: 10.1162/desi_a_00103 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fallan, Kjetil (2011). Ting og teori i nyere designhistorie :. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  94(4), s 230- 239

Se alle arbeider i Cristin

 • Fallan, Kjetil (ed.) (2019). The Culture of Nature in the History of Design. Routledge.  ISBN 9781138601925.  257 s. Vis sammendrag
 • Fallan, Kjetil (2017). Designing Modern Norway: A History of Design Discourse. Routledge.  ISBN 9781472456625.  212 s.
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (ed.) (2016). Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-155-8.  296 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (ed.) (2013). Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design. Bloomsbury Academic.  ISBN 978-0-85785-389-9.  325 s.
 • Fallan, Kjetil (ed.) (2012). Scandinavian Design: Alternative Histories. Berg Publishers.  ISBN 9781847889119.  288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fallan, Kjetil (2021). Deep Ecology as Deep Design.
 • Fallan, Kjetil (2021). Designed in Denmark, Assembled in California: Windmills in Lands of Plenty.
 • Fallan, Kjetil (2019). Design’s Ecological Restraints: Hans Palmstierna and Sweden’s Environmentalist Awakening.
 • Fallan, Kjetil (2019). Ecosophy D: From Deep Ecology to Deep Design.
 • Fallan, Kjetil (2019). Förlagd form: Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890. Konsthistorisk tidskrift.  ISSN 0023-3609.  88(4), s 210- 213 . doi: 10.1080/00233609.2019.1711162
 • Fallan, Kjetil (2019). Making Design History Matter.
 • Fallan, Kjetil (2019). Response and Responsibility: The Social Turn in Scandinavian Design.
 • Fallan, Kjetil (2019). The Sea Ranch: Architecture, Environment, and Idealism. Journal of Modern Craft.  ISSN 1749-6772.  12(3), s 281- 285 . doi: 10.1080/17496772.2019.1678890
 • Fallan, Kjetil (2018). And After Us... Robert Esdaile and the Emergence of Ecological Design.
 • Fallan, Kjetil (2018). Aspen Comes to Scandinavia: Displaced Dreams and Misplaced Means.
 • Fallan, Kjetil (2018). Carl A. Zimring, Aluminum Upcycled: Sustainable Design in Historical Perspective. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  31(2), s 209- 210
 • Fallan, Kjetil (2018). Norwegian Wood: Økologiens estetikk i norsk designhistorie.
 • Fallan, Kjetil (2017). Appetite for Construction: Design History as Environmental History.
 • Fallan, Kjetil (2017, 26. mai). Kast eller fiks. Ekko, NRK P2, 26. mai 2017.. [Radio].
 • Fallan, Kjetil (2017). Norwegian Wood: The Ethics and Aesthetics of Ecological Design.
 • Fallan, Kjetil (2017). Reparatørene kommer! Om varighet, tilknytning, og åpenhet i vår produktkultur.
 • Fallan, Kjetil (2016). An Educated Guess: History Lessons for the Environment.
 • Fallan, Kjetil (2016). Future Anterior: A Historiography of Contemporary Design.
 • Fallan, Kjetil (2016). Grønt forbruk: et designhistorisk perspektiv.
 • Fallan, Kjetil (2016). Hi-Fi: Visualisering av lyd ved Tandbergs Radiofabrikk.
 • Fallan, Kjetil (2016). Ingeniørkunst: teknologen som designer. Kunsthåndverk.  ISSN 0333-1059.  36(140), s 7- 11
 • Fallan, Kjetil (2016). Learning from Nowhere? Locating William Morris' Eco-Fiction in Design History.
 • Fallan, Kjetil (2015). For the Love of It: Enthusiasts, Collectors, Amateurs, and the Value of Unsanctioned Knowledge.
 • Fallan, Kjetil (2015). Green is Beautiful: Design History as if Nature Mattered.
 • Fallan, Kjetil (2015). Gullfiskminner: Aluminiumstrikken fra Holmestrand og Strømmen.
 • Fallan, Kjetil (2015). Ruth Oldenziel and Mikael Hård, Consumers, Tinkerers, Rebels: The People Who Shaped Europe. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  28(2), s 212- 213 . doi: 10.1093/jdh/epu040
 • Fallan, Kjetil (2015). The Making of Design History.
 • Fallan, Kjetil (2015). The Station of the Nation: National Narratives and the Globalization of Design History.
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2015). National Design Histories in an Age of Globalization.
 • Jørgensen, Finn Arne & Fallan, Kjetil (2015). Environmental histories of design. Environment and History.  ISSN 0967-3407.  21(4), s 641- 644
 • Fallan, Kjetil (2014). Design Culturing: Making Design History Matter.
 • Fallan, Kjetil (2014). Introduction to ‘110 Volts at Home: The American Lista’ by Siv Ringdal. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  27(1), s 76- 78 . doi: 10.1093/jdh/ept047
 • Fallan, Kjetil (2014). New Nordic: Contemporary Design.
 • Fallan, Kjetil (2014). Weapons of Mass Deception: Deadly Design from the Peacemongering Periphery.
 • Fallan, Kjetil & Zetterlund, Christina (2014). Minoriteters materielle kultur: en utfordring for nordisk designhistorie.
 • Fallan, Kjetil (2013). Confessions of an Anti-Instrumentalist: Teaching Design History outside Design Schools.
 • Fallan, Kjetil (2013). De-tooling Design History: To What Purpose and For Whom Do We Write?.
 • Fallan, Kjetil (2013). Icons of Play, Icons at Play: LEGO and Rubik’s Cube.
 • Fallan, Kjetil (2013). “Kombi-Nation: Mini Bicycles as Moving Memories”.
 • Fallan, Kjetil (2012). Alumination: Co-constructing Material and Meaning in the Design History of Aluminium.
 • Fallan, Kjetil (2012). Aluminium i designhistorien: "... som ild og vand"?.
 • Fallan, Kjetil (2012). Aluminium i norsk designhistorie: "... som ild og vand"?.
 • Fallan, Kjetil (2012). Designhistorie i bedriftshistorien: teoretiske og metodiske innganger.
 • Fallan, Kjetil (2012). Et fag i forming: Designhistorisk teori og metode.
 • Fallan, Kjetil (2012). Relationships between Text, Narrative and Image.
 • Fallan, Kjetil (2012). Skandinavisk design: Alternative historier.
 • Fallan, Kjetil (2012). Skandinavisk design: Alternative historier.
 • Fallan, Kjetil (2012). Turning My Story into History: Making Memories Matter.
 • Fallan, Kjetil (2012). Turning My Story into History: Mini-Bicycles as Moving Memories.
 • Fallan, Kjetil (2012). Up Close and Personal: Subjectivity in Research and Design.
 • Fallan, Kjetil & Bulie, Kåre (2012, 22. juni). Historisk redesign.  Dagens Næringsliv, D2.
 • Fallan, Kjetil (2011). Boradkar, Prasad. Designing Things: A Critical Introduction to the Culture of Objects. Design and Culture.  ISSN 1754-7075.  3(2), s 263- 265 . doi: 10.2752/175470811X13002771868247
 • Fallan, Kjetil (2011). Design and Truth. Design Issues.  ISSN 0747-9360.  27(4), s 103- 104
 • Fallan, Kjetil (2011). Finnish Design: A Concise History. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  14(1), s 136- 140 . doi: 10.2752/175630610X12877385838966
 • Fallan, Kjetil (2011). ”Finnish Design: A Concise History by Pekka Korvenmaa”. The Design Journal.  ISSN 1460-6925.  14(1), s 136- 140 . doi: 10.2752/175630610X12877385838966
 • Fallan, Kjetil (2011). Robert Grudin, Design and Truth. Design Issues.  ISSN 0747-9360.  27(4), s 103- 104
 • Fallan, Kjetil (2011). Theorizing Things in Design History.
 • Fallan, Kjetil (2011). ’We Have Teacups Enough!’ Design School Activism in 1960s’ Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 6. mars 2021 13:19