Kjetil Fallan

Bilde av Kjetil Fallan
English version of this page
Telefon +47 22858613
Rom 535 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Designhistorie, visuell/materiell kultur, økologisk design, miljøhumaniora, populærkultur, historiografi, teori og metode.

Undervisning

Jeg veileder gjerne MA- og PhD-prosjekter innen mine faglige interessefelt, særlig designhistorie og visuell/materiell kultur.

Bakgrunn

Cand.mag. i historie og sosiologi (NTNU)
Cand.philol. i historie (NTNU)
Ph.d. i kulturhistorie (NTNU)
Dr.philos. i kunsthistorie (UiO)

Postdoc-stipendiat ved NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier (2008-2009).
Jeg begynte som førsteamanuensis ved UiO og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske fag (IFIKK) i 2009. Professor samme sted fra 2013.

Verv

Redaksjonsmedlem i Journal of Design History (2009-2017; 2022-).
Redaksjonsrådsmedlem i Design and Culture (2013-).

Emneord: Kunsthistorie, Designhistorie, Design og arkitektur, Kulturhistorie, Populærkultur, Modernisme, Modernitet, Kunsthistorieforeleser, miljøhistorie, miljøhumaniora, økologisk design

Publikasjoner

Bøker

Bokkapitler

Artikler

 • Fallan, Kjetil (2022). The Way North: Merging Ideology and Methodology on the Road to Ecological Design. I Fallan, Kjetil; Zetterlund, Christina & Munch, Anders V. (Red.), Nordic Design Cultures in Transformation, 1960–1980: Revolt and Resilience. Routledge. ISSN 9781032290423. s. 11–23.
 • Fallan, Kjetil; Zetterlund, Christina & Munch, Anders V. (2022). Introduction: Nordic Design Cultures in Transformation, 1960–1980. I Fallan, Kjetil; Zetterlund, Christina & Munch, Anders V. (Red.), Nordic Design Cultures in Transformation, 1960–1980: Revolt and Resilience. Routledge. ISSN 9781032290423. s. 1–8.
 • Fallan, Kjetil (2022). Da design utviklet en samvittighet. I Hagströmer, Denise & Kåberg, Helena (Red.), Scandinavian Design og USA 1890-1980. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISSN 9788281541375. s. 137–143.
 • Fallan, Kjetil (2021). Think City Electric Vehicle, Extinct: A Compendium of Obsolete Objects. Reaktion Books. ISSN 1789144523. s. 324–327.
 • Fallan, Kjetil (2021). Norwegian Wood: Trails to Ecological Design. I Mareis, Claudia & Paim, Nina (Red.), Design Struggles: Intersecting Histories, Pedagogies, and Perspectives . Valiz. ISSN 978-94-92095-88-6. s. 117–135.
 • Fallan, Kjetil (2020). Aspen comes to Scandinavia. I Tigerman, Bobbye & Obniski, Monica (Red.), Scandinavian Design and the United States, 1890-1980. Prestel. ISSN 978-3-7913-5916-8. s. 289–306.
 • Fallan, Kjetil (2020). Dyp design i Ville vesten: da norsk økofilosofi møtte amerikansk økodesign. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 37(2), s. 98–112. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2020-02-02.
 • Fallan, Kjetil (2019). Introduction: The Culture of Nature in the History of Design. I Fallan, Kjetil (Red.), The Culture of Nature in the History of Design. Routledge. ISSN 9781138601925. s. 1–15. doi: 10.4324/9780429469848-1.
 • Fallan, Kjetil (2019). The Object of Design History: Lessons for the Environment. I Massey, Anne (Red.), A Companion to Contemporary Design since 1945. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-119-11120-7. s. 260–283. doi: 10.1002/9781119112297.ch13.
 • Fallan, Kjetil (2019). Design Culturing: Making Design History Matter. I Julier, Guy; Folkmann, Mads Nygaard; Skou, Niels Peter; Jensen, Hans-Christian & Munch, Anders V. (Red.), Design Culture: Objects and Approaches. Bloomsbury Academic. ISSN 9781474289849. s. 15–26. doi: 10.5040/9781474289856.0007.
 • Fallan, Kjetil & Jørgensen, Finn Arne (2017). Environmental histories of design: Towards a new research agenda. Journal of Design History. ISSN 0952-4649. 30(2), s. 103–121. doi: 10.1093/jdh/epx017.
 • Fallan, Kjetil (2016). Things at Home: Pursuing the Genuine in Contemporary Norwegian Design. I Lønmo, Solveig & Rydiger, Monika (Red.), The Logic of the Local: Norwegian and Polish Contemporary Design. International Cultural Centre. ISSN 978-83-63463-61-8. s. 45–53.
 • Fallan, Kjetil (2016). A Match Made in Utopia? The Uneasy Love Affaire of Art and Industry in Scandinavia. I Sparke, Penny & Fisher, Fiona (Red.), The Routledge Companion to Design Studies. Routledge. ISSN 9781138780507. s. 255–265.
 • Fallan, Kjetil & Zetterlund, Christina (2016). Altering a Homogenized Heritage: Articulating Heterogeneous Material Cultures in Norway and Sweden. I Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (Red.), Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization. Berghahn Books. ISSN 978-1-78533-155-8. s. 172–187. doi: 10.2307/j.ctv8bt1mv.14.
 • Lees-Maffei, Grace & Fallan, Kjetil (2016). Introduction: National Design Histories in an Age of Globalization. I Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (Red.), Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization. Berghahn Books. ISSN 978-1-78533-155-8. s. 1–21. doi: 10.2307/j.ctv8bt1mv.4.
 • Fallan, Kjetil (2016). High Fidelity: Visioning Sound at Tandbergs Radiofabrikk. I Hagströmer, Denise (Red.), Ekstrøm Extreme: Norwegian Furniture and Industrial Design. Arnoldsche. ISSN 978-3-89790-460-6. s. 75–93.
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2016). Real Imagined Communities: National Narratives and the Globalization of Design History. Design Issues. ISSN 0747-9360. 32(1), s. 5–18. doi: 10.1162/DESI_a_00360.
 • Fallan, Kjetil (2015). Love and Hate in Industrial Design: Europe’s Design Professionals and America in the 1950s. I Lundin, Per & Kaiserfeld, Thomas (Red.), The Making of European Consumption: Facing the American Challenge. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137374035. s. 134–156. doi: 10.1057/9781137374042_7.
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2015). It’s Personal: Subjectivity in Design History. Design and Culture. ISSN 1754-7075. 7(1), s. 5–27. doi: 10.2752/175470715X14153615623565.
 • Fallan, Kjetil (2014). Our Common Future: Joining Forces for Histories of Sustainable Design. Tecnoscienza, Italian Journal of Science & Technology Studies. ISSN 2038-3460. 5(2), s. 13–44. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fallan, Kjetil (2014). Rubik’s Cube, Hungary (Ernő Rubik, 1974). I Lees-Maffei, Grace (Red.), Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-85785-352-3. s. 138–141. doi: 10.5040/9781474293921.ch-028.
 • Fallan, Kjetil (2014). LEGO, Denmark (Ole Kirk Christiansen, 1958). I Lees-Maffei, Grace (Red.), Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-85785-352-3. s. 176–179. doi: 10.5040/9781474293921.ch-037.
 • Ringdal, Siv & Fallan, Kjetil (2014). 110 Volts at Home: the American Lista. Journal of Design History. ISSN 0952-4649. 27(1), s. 79–96. doi: 10.1093/jdh/ept046.
 • Fallan, Kjetil (2013). La Kombi nacional: Mini bicicletas como recuerdos en movimiento. IF. ISSN 1669-9300. s. 54–64.
 • Fallan, Kjetil (2013). Annus Mirabilis: 1954, Alberto Rosselli and the Institutionalization of Design Mediation. I Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (Red.), Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-85785-389-9. s. 255–270. doi: 10.5040/9781474294133.ch-014.
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2013). Introduction: The History of Italian Design. I Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (Red.), Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-85785-389-9. s. 1–33. doi: 10.5040/9781474294133.0004.
 • Fallan, Kjetil (2013). L’histoire du design. I Midal, Alexandra (Red.), Design, l'anthologie. Cité du design / Ecole supérieure d’art et design. ISSN 978-2-912808-55-4. s. 453–462.
 • Fallan, Kjetil (2013). Culture by Design: Co-Constructing Material and Meaning. I Aukrust, Kjerstin (Red.), Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783631632987. s. 135–163.
 • Fallan, Kjetil (2013). Kombi-Nation: Mini Bicycles as Moving Memories. Journal of Design History. ISSN 0952-4649. 26(1), s. 65–85. doi: 10.1093/jdh/eps051.
 • Fallan, Kjetil (2012). Epilogue. I Fallan, Kjetil (Red.), Scandinavian Design: Alternative Histories. Berg Publishers. ISSN 9781847889119. s. 237–241.
 • Fallan, Kjetil (2012). Goldfish Memories: Recounting Oslo's Streamlined Aluminium Trams. I Fallan, Kjetil (Red.), Scandinavian Design: Alternative Histories. Berg Publishers. ISSN 9781847889119. s. 117–135. doi: 10.5040/9781474294027.ch-007.
 • Fallan, Kjetil; Korvenmaa, Pekka; Johnsen, Espen; Zetterlund, Christina; Kristoffersson, Sara & Munch , Anders V (2012). A Historiography of Scandinavian Design. I Fallan, Kjetil (Red.), Scandinavian Design: Alternative Histories. Berg Publishers. ISSN 9781847889119. s. 13–31. doi: 10.5040/9781474294027.ch-001.
 • Fallan, Kjetil (2012). Introduction. I Fallan, Kjetil (Red.), Scandinavian Design: Alternative Histories. Berg Publishers. ISSN 9781847889119. s. 1–12.
 • Fallan, Kjetil (2012). The Metamorphosis of a Norwegian Design Magazine: nye bonytt, 1968-1971. I Lees-Maffei, Grace (Red.), Writing design : words and objects. Berg Publishers. ISSN 978-1-84788-956-0. s. 47–61. doi: 10.5040/9781474294089.ch-003.
 • Fallan, Kjetil (2011). Ting og teori i nyere designhistorie :. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 94(4), s. 230–239.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fallan, Kjetil; Zetterlund, Christina & Munch, Anders V. (2022). Nordic Design Cultures in Transformation, 1960–1980: Revolt and Resilience. Routledge. ISBN 9781032290423. 230 s.
 • Fallan, Kjetil (2019). The Culture of Nature in the History of Design. Routledge. ISBN 9781138601925. 257 s.
 • Fallan, Kjetil (2017). Designing Modern Norway: A History of Design Discourse. Routledge. ISBN 9781472456625. 212 s.
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2016). Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization. Berghahn Books. ISBN 978-1-78533-155-8. 296 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2013). Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design. Bloomsbury Academic. ISBN 978-0-85785-389-9. 325 s.
 • Fallan, Kjetil (2012). Scandinavian Design: Alternative Histories. Berg Publishers. ISBN 9781847889119. 288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fallan, Kjetil & Munch, Anders V. (2022). Dissolving Design: Ecology and Environment as Destabilizing Agents.
 • Fallan, Kjetil (2022). The Graphic Language of Protest: Design Activism at the UN Conference on the Human Environment.
 • Fallan, Kjetil (2021). Designed in Denmark, Assembled in California: Windmills in Lands of Plenty.
 • Fallan, Kjetil (2021). Deep Ecology as Deep Design.
 • Fallan, Kjetil (2019). Förlagd form: Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890. Konsthistorisk tidskrift. ISSN 0023-3609. 88(4), s. 210–213. doi: 10.1080/00233609.2019.1711162.
 • Fallan, Kjetil (2019). The Sea Ranch: Architecture, Environment, and Idealism. Journal of Modern Craft. ISSN 1749-6772. 12(3), s. 281–285. doi: 10.1080/17496772.2019.1678890.
 • Fallan, Kjetil (2019). Ecosophy D: From Deep Ecology to Deep Design.
 • Fallan, Kjetil (2019). Design’s Ecological Restraints: Hans Palmstierna and Sweden’s Environmentalist Awakening.
 • Fallan, Kjetil (2019). Making Design History Matter.
 • Fallan, Kjetil (2019). Response and Responsibility: The Social Turn in Scandinavian Design.
 • Fallan, Kjetil (2018). Aspen Comes to Scandinavia: Displaced Dreams and Misplaced Means.
 • Fallan, Kjetil (2018). Carl A. Zimring, Aluminum Upcycled: Sustainable Design in Historical Perspective. Journal of Design History. ISSN 0952-4649. 31(2), s. 209–210.
 • Fallan, Kjetil (2018). Norwegian Wood: Økologiens estetikk i norsk designhistorie.
 • Fallan, Kjetil (2018). And After Us... Robert Esdaile and the Emergence of Ecological Design.
 • Fallan, Kjetil (2017). Norwegian Wood: The Ethics and Aesthetics of Ecological Design.
 • Fallan, Kjetil (2017). Reparatørene kommer! Om varighet, tilknytning, og åpenhet i vår produktkultur.
 • Fallan, Kjetil (2017). Appetite for Construction: Design History as Environmental History.
 • Fallan, Kjetil (2016). Future Anterior: A Historiography of Contemporary Design.
 • Fallan, Kjetil (2016). An Educated Guess: History Lessons for the Environment.
 • Fallan, Kjetil (2016). Ingeniørkunst: teknologen som designer. Kunsthåndverk. ISSN 0333-1059. 36(140), s. 7–11.
 • Fallan, Kjetil (2016). Learning from Nowhere? Locating William Morris' Eco-Fiction in Design History.
 • Fallan, Kjetil (2016). Hi-Fi: Visualisering av lyd ved Tandbergs Radiofabrikk.
 • Fallan, Kjetil (2016). Grønt forbruk: et designhistorisk perspektiv.
 • Jørgensen, Finn Arne & Fallan, Kjetil (2015). Environmental histories of design. Environment and History. ISSN 0967-3407. 21(4), s. 641–644.
 • Fallan, Kjetil (2015). Green is Beautiful: Design History as if Nature Mattered.
 • Fallan, Kjetil & Lees-Maffei, Grace (2015). National Design Histories in an Age of Globalization.
 • Fallan, Kjetil (2015). Gullfiskminner: Aluminiumstrikken fra Holmestrand og Strømmen.
 • Fallan, Kjetil (2015). Ruth Oldenziel and Mikael Hård, Consumers, Tinkerers, Rebels: The People Who Shaped Europe. Journal of Design History. ISSN 0952-4649. 28(2), s. 212–213. doi: 10.1093/jdh/epu040.
 • Fallan, Kjetil (2015). The Station of the Nation: National Narratives and the Globalization of Design History.
 • Fallan, Kjetil (2015). The Making of Design History.
 • Fallan, Kjetil (2015). For the Love of It: Enthusiasts, Collectors, Amateurs, and the Value of Unsanctioned Knowledge.
 • Fallan, Kjetil (2014). New Nordic: Contemporary Design.
 • Fallan, Kjetil (2014). Design Culturing: Making Design History Matter.
 • Fallan, Kjetil (2014). Weapons of Mass Deception: Deadly Design from the Peacemongering Periphery.
 • Fallan, Kjetil & Zetterlund, Christina (2014). Minoriteters materielle kultur: en utfordring for nordisk designhistorie.
 • Fallan, Kjetil (2014). Introduction to ‘110 Volts at Home: The American Lista’ by Siv Ringdal. Journal of Design History. ISSN 0952-4649. 27(1), s. 76–78. doi: 10.1093/jdh/ept047.
 • Fallan, Kjetil (2013). “Kombi-Nation: Mini Bicycles as Moving Memories”.
 • Fallan, Kjetil (2013). Confessions of an Anti-Instrumentalist: Teaching Design History outside Design Schools.
 • Fallan, Kjetil (2013). Icons of Play, Icons at Play: LEGO and Rubik’s Cube.
 • Fallan, Kjetil (2013). De-tooling Design History: To What Purpose and For Whom Do We Write?
 • Fallan, Kjetil (2012). Et fag i forming: Designhistorisk teori og metode.
 • Fallan, Kjetil (2012). Skandinavisk design: Alternative historier.
 • Fallan, Kjetil (2012). Up Close and Personal: Subjectivity in Research and Design.
 • Fallan, Kjetil (2012). Turning My Story into History: Making Memories Matter.
 • Fallan, Kjetil (2012). Relationships between Text, Narrative and Image.
 • Fallan, Kjetil (2012). Aluminium i designhistorien: "... som ild og vand"?
 • Fallan, Kjetil & Bulie, Kåre (2012). Historisk redesign. [Avis]. Dagens Næringsliv, D2.
 • Fallan, Kjetil (2012). Designhistorie i bedriftshistorien: teoretiske og metodiske innganger.
 • Fallan, Kjetil (2012). Skandinavisk design: Alternative historier.
 • Fallan, Kjetil (2012). Aluminium i norsk designhistorie: "... som ild og vand"?
 • Fallan, Kjetil (2012). Alumination: Co-constructing Material and Meaning in the Design History of Aluminium.
 • Fallan, Kjetil (2012). Turning My Story into History: Mini-Bicycles as Moving Memories.
 • Fallan, Kjetil (2011). Design and Truth. Design Issues. ISSN 0747-9360. 27(4), s. 103–104.
 • Fallan, Kjetil (2011). Finnish Design: A Concise History. Journal of Design History. ISSN 0952-4649. 14(1), s. 136–140. doi: 10.2752/175630610X12877385838966.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 19. aug. 2022 13:42

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper