Ellef Prestsæter

Faglige interesser

  • Ikonologi
  • Avantgarde-studier
  • Medievitenskap
  • Mediearkeologi
  • Computational humanities
  • Bokhistorie
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Manifestsjangeren
  • Kulturell topologi

PhD-prosjekt

Photography, Archive, Codex: On the Vandalist Iconology of Asger Jorn

Andre verv og tilknytninger

Emneord: Kunsthistorie, Avantgarde, Modernisme, Vitenskapshistorie, Medievitenskap, Visuell kultur, Bilde, Arkivteori
Publisert 5. mai 2011 17:08 - Sist endret 24. apr. 2018 11:06

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter