Ingrid Halland

Research Fellow
Bilde av Ingrid Halland
Mobiltelefon 99158421
Rom 504
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes Hus 5th floor
Postadresse 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

design- og arkitekturhistorie, kunstteori, ontologi, kybernetikk, dypøkologi, postmodernisme, teknologi, poststrukturalisme, utstillingsteori, spekulativ realisme og plastikk

PhD-prosjekt

Error Earth: Displaying Deep Cybernetics in "The Universitas Project" and Italy: The New Domestic Landscape, 1972 (innlevert november 2017)

Undervisning

Høst 2018: KUN2500/4500 - Aktuelle emner i kunsthistorie: Art and Criticism in the Anthropocene

Forskningsnettside om kunstkritikk: Oslo Form Lab

Vår 2018: KUN2201/4201 - Designkultur: Ti ting

Bakgrunn

Kunstkonsulent og kurator, International Corporate Art, 2012-2014

Bachelor- og mastergrad i kunsthistorie/museologi, Universitetet i Oslo, 2007- 2012: Utstillingsreform: En studie av Jens Thiis og Hans Dedekams utstillingsstrategier for kunstindustrimuseer 1895-1905

Priser

Vinner av Design History Society Essay Prize 2016 for artikkelen Designs on our Ultimate Environment: Gruppo 9999, Superstudio and the New Ontological Landscape.

 


www.osloformlab.com

www.backtothesustainablefuture.com

Emneord: Kunsthistorie, Design og arkitektur, Estetikk, Kunstteori, Museer og museologi, Visuell kultur, Postmodernisme, Ontologi include:publications: Illegal character in query at index 98: https://api.cristin.no/ws/hentVarbeiderPerson?eierkode=UIO&sortering=AAR_PERSON_TITTEL&navn=Ingrid Halland&maksantall=100&utplukk=nyeste
Publisert 15. jan. 2015 11:59 - Sist endret 17. jan. 2019 17:00