malinke

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Designhistorie
 • Kunsthistorie
 • Miljøhumaniora
 • STS 
 • Posthumanisme
 • Nymaterialisme 
 • Critical Animal Studies
 • Nature/Culture

PhD - prosjekt

Mitt Ph.D. prosjekt har sett på hvordan design kan gripe inn i økosystemprosesser. Jeg har tatt utgangspunkt i at fisketrapper er infrastruktur og undersøkt hvordan tre forskjellige fisketrapper fra 1950-tallet fram til i dag er med på å forme økosystemet de tar del i. Ved å diskutere hvordan fisketrapper medierer estetiske og kulturelle opplevelser av "natur" og samtidig opererer som design intervensjoner i økosystemprosesser, har prosjektet hatt som formål å stille spørsmål ved hvilke objekter som egner seg for estetiske og visuelle analyser. Under et rammeverk av "grå økologi"  - en økologisk forståelse som kritiserer binær logikk og dikotomier - har prosjektet undersøkt hvordan fisketrapper er med på å bryte ned skillene mellom kategorier som; natur og kultur, menneske og dyr, urbant og ruralt, fortid og nåtid.  

Bakgrunn

 • MA i kunsthistorie fra UiO 

Priser

 

Affiliasjoner

 • The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH)
 • Oslo School of Environmental Humanities
 • Design History Society

 

 

 

 

Emneord: Designhistorie, Kunsthistorie, Environmental Humanities, Nature/Culture, Animals and Materiality, Design og arkitektur, Økokritikk

Publikasjoner

 • Graesse, Malin Kristine & Savola, Kaisu (2022). Nordic Revival: Crafting Rural Development in Finnish and Norwegian Design Discourse. I Fallan, Kjetil; Zetterlund, Christina & Munch, Anders V. (Red.), Nordic Design Cultures in Transformation, 1960–1980: Revolt and Resilience. Routledge. ISSN 9781032290423. s. 72–82. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003309321.
 • Graesse, Malin Kristine (2016). Progressiv tradisjonalisme. Kunsthåndverk. ISSN 0333-1059.

Se alle arbeider i Cristin

 • Graesse, Malin Kristine (2020). Disiplin og udisiplin .
 • Graesse, Malin Kristine (2020). Art, Aesthetics and Environmental humanities. .
 • Graesse, Malin Kristine (2020). Sosialpolitikk og kunsthåndverk på Austvatn håndverksentral . Kunstavisen.
 • Graesse, Malin Kristine (2019). Tid. Tråd. Tegn: Inge Bjørn i Guttormsgaards arkiv.
 • Graesse, Malin Kristine (2019). Fishways in Design History.
 • Graesse, Malin Kristine (2018). Å lære om design fra fisk.
 • Graesse, Malin Kristine (2018). Structures in the Stream: The Design Culture of Multispecies Storytelling.
 • Graesse, Malin Kristine (2016). History Lessons for our Common Futures: Learning from the Past in Deep Ecology and Social Design.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2018 14:28 - Sist endret 30. aug. 2021 12:10

Prosjekter

Forskergrupper