Malin Kristine Graesse

Bilde av Malin Kristine Graesse
English version of this page
Rom 538
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Designhistorie
 • Kunsthistorie
 • Miljøhumaniora
 • STS 
 • Posthumanisme
 • Nymaterialisme 
 • Critical Animal Studies
 • Nature/Culture

PhD - prosjekt

Mitt Ph.D. prosjekt har sett på hvordan design kan gripe inn i økosystemprosesser. Jeg har tatt utgangspunkt i at fisketrapper er infrastruktur og undersøkt hvordan tre forskjellige fisketrapper fra 1950-tallet fram til i dag er med på å forme økosystemet de tar del i. Ved å diskutere hvordan fisketrapper medierer estetiske og kulturelle opplevelser av "natur" og samtidig opererer som design intervensjoner i økosystemprosesser, har prosjektet hatt som formål å stille spørsmål ved hvilke objekter som egner seg for estetiske og visuelle analyser. Under et rammeverk av "grå økologi"  - en økologisk forståelse som kritiserer binær logikk og dikotomier - har prosjektet undersøkt hvordan fisketrapper er med på å bryte ned skillene mellom kategorier som; natur og kultur, menneske og dyr, urbant og ruralt, fortid og nåtid.  

Bakgrunn

 • MA i kunsthistorie fra UiO 

Priser

 

Affiliasjoner

 • The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH)
 • Oslo School of Environmental Humanities
 • Design History Society

 

 

 

 

Emneord: Designhistorie, Kunsthistorie, Environmental Humanities, Nature/Culture, Animals and Materiality, Design og arkitektur, Økokritikk
Publisert 16. jan. 2018 14:28 - Sist endret 30. aug. 2021 12:10