Malin Kristine Graesse

Bilde av Malin Kristine Graesse
English version of this page
Rom 538
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

 • Designhistorie
 • Kunsthistorie
 • Miljøhumaniora
 • STS 
 • Posthumanisme
 • Nymaterialisme 
 • Critical Animal Studies
 • Nature/Culture

PhD - prosjekt

Mitt Ph.D. prosjekt har sett på hvordan design kan gripe inn i økosystemprosesser. Jeg har tatt utgangspunkt i at fisketrapper er infrastruktur og undersøkt hvordan tre forskjellige fisketrapper fra 1950-tallet fram til i dag er med på å forme økosystemet de tar del i. Ved å diskutere hvordan fisketrapper medierer estetiske og kulturelle opplevelser av "natur" og samtidig opererer som design intervensjoner i økosystemprosesser, har prosjektet hatt som formål å stille spørsmål ved hvilke objekter som egner seg for estetiske og visuelle analyser. Under et rammeverk av "grå økologi"  - en økologisk forståelse som kritiserer binær logikk og dikotomier - har prosjektet undersøkt hvordan fisketrapper er med på å bryte ned skillene mellom kategorier som; natur og kultur, menneske og dyr, urbant og ruralt, fortid og nåtid.  

Bakgrunn

 • MA i kunsthistorie fra UiO 

Priser

 

Affiliasjoner

 • The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH)
 • Oslo School of Environmental Humanities
 • Design History Society

 

 

 

 

Emneord: Designhistorie, Kunsthistorie, Environmental Humanities, Nature/Culture, Animals and Materiality, Design og arkitektur, Økokritikk

Publikasjoner

 • Graesse, Malin Kristine (2016). Progressiv tradisjonalisme. Kunsthåndverk. ISSN 0333-1059.

Se alle arbeider i Cristin

 • Graesse, Malin Kristine (2020). Disiplin og udisiplin .
 • Graesse, Malin Kristine (2020). Art, Aesthetics and Environmental humanities. .
 • Graesse, Malin Kristine (2020). Sosialpolitikk og kunsthåndverk på Austvatn håndverksentral . Kunstavisen.
 • Graesse, Malin Kristine (2019). Tid. Tråd. Tegn: Inge Bjørn i Guttormsgaards arkiv.
 • Graesse, Malin Kristine (2019). Fishways in Design History.
 • Graesse, Malin Kristine (2018). Å lære om design fra fisk.
 • Graesse, Malin Kristine (2018). Structures in the Stream: The Design Culture of Multispecies Storytelling.
 • Graesse, Malin Kristine (2016). History Lessons for our Common Futures: Learning from the Past in Deep Ecology and Social Design.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2018 14:28 - Sist endret 30. aug. 2021 12:10