2016

Published Sep. 19, 2016 1:13 PM

For the autumn semester of 2016, the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas is offering 10 Master's scholarships in the fields of Philosophy and History of Art.

The scholarships amount to 30 000, - NOK each, 25 000,- of which is granted initially, and the remaining 5000,- if and when the candidate completes the Master's degree within the allotted time. 

Priority may be given to those who are writing dissertations in areas where the department has particular research strengths.

Publisert 19. sep. 2016 13:13

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk tilbyr høsten 2016 inntil 10 masterstipender innen fagområdene filosofi og kunsthistorie.

Stipendene er på 30 000,- kroner, hvorav 25 000,- gis ved tildeling og 5000,- gis såfremt kandidaten gjennomfører sitt masterprogram til normert tid.

Det kan bli gitt fortrinn for de som skal skrive masteroppgaver innen områder hvor instituttet har særlig forskningsstyrke.

Publisert 6. juni 2016 10:55

Er du usikker på hvilke emner du skal ta til høsten? IFIKK har flere spennende emner, både gamle og nye, på programmet! Blant annet setter vi opp vårt svært populære Bob Dylan-emne igjen, og vi har et nytt emne om filosofisk metode. Vi har også slått sammen våre forskjellige Exfac-varianter i et nytt, felles Exfac som kan være interessant både for våre egne og for andres programstudenter. Eller kanskje det frister med en ekskursjon til Firenze?

Publisert 3. mars 2016 14:10

Ønsker du grunnleggende kunnskaper om antikken og de klassiske språk? En ny årsenhet gir kunnskaper om antikken som periode, med særlig vekt på kultur, retorikk og språk. Du får også innføring i gresk eller latin og hvordan antikkens kultur er brukt i ettertiden.